Üsküdar Üniversitesi - cdn. ?· hukuku ve Türk hukuk sisteminin gelişimine etkileri. Anayasa hukukunun temel dayanakları. ... YMG367 Sosyal Medya Sosyal medya kavramları

 • Published on
  05-Feb-2018

 • View
  221

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 • skdar niversitesi

  letiim Fakltesi

  Yeni Medya ve Gazetecilik Blm

  Ders erikleri

 • BRNC YARIYIL (1. Snf, Gz Dnemi)

  LET101 letiime Giri letiim bilimlerinin geliimi, iletiimin temel kavramlar, insan ve toplum yaamnda iletiimin yeri ve

  nemi, iletiim trleri, iletiimin boyutlar, iletiimin hangi dzeylerde gerekletii, etkili iletiim, beden

  dili.

  LET103 Uygarlk Tarihi

  nsanlk tarihi boyunca uygarlklarn douu ve geliimi. Uygarlklar ve dnsel sistemler. Uygarlklar ve

  toplumsal sistemler. Antik dnem uygarlklarnn dnrleri ve gnmz dnce yaamna etkileri.

  Uygarlklarn antropolojik yansmalar.

  LET105 Siyaset Bilimine Giri

  Siyaset biliminin geliimi, temel kavramlar, siyasal sistemler, demokratik sistemin douu ve geliimi,

  parlamenter sistemler ve ileyileri, Trkiye'de demokrasinin geliimi ve ileyii. Demokratik sistemlerin

  kurum ve politikalar, siyaset bilimine yn veren dnr ve dnceler.

  LET109 Hukuka Giri

  Hukukun temel kavramlar. Trk hukukunun temel esas ve kurumlar. Hukuk ve demokrasi. Roma

  hukuku ve Trk hukuk sisteminin geliimine etkileri. Anayasa hukukunun temel dayanaklar.

  RPS109 Pozitif Psikoloji ve letiim Becerileri

  Psikolojinin temel ilke ve kavramlar. Mutluluk ve iyimserlik psikolojisi. Mutlu, huzurlu ve baarl

  olmann yollar. nsann bilisel, duyusal ve psikolojik dinamikleri. Psikanaliz, bilisel psikoloji,

  davran yaklam, nrobiyolojik yaklam gibi temel psikolojik yaklamlar. Motivasyon, zgven,

  saygnlk duygusu, aidiyet duygusu gibi kavramlar ve olgular. letiim bilimlerinin genel erevesini

  oluturan temel kavramlar, iletiim becerilerinin glendirilmesine ilikin zm ve neriler, kiileraras

  iletiim, grup iletiimi, rgt iletiimi, kitle iletiimi, kamusal iletiim, uluslararas iletiim ve

  kltrleraras iletiim gibi konular kapsar.

  NG101 Temel ngilizce I

  ngilizce temel kavramlar. Okuma metinleri ve altrmalar. Dinleme altrmalar. eviri altrmalar.

  Deneme yazma. Konuma altrmalar.

  TURK101 Trk Dili - I Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak insan yaamndaki yeri ve nemi. Trk dilinin dnya dilleri

  arasndaki yeri ve Trk dilinin tarihi aamalar. Trkede sesler ve snflandrlmas, Trkenin ses

  zellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Trkenin yapm ekleri ve uygulamas, kompozisyonla ilgili

  genel bilgiler. Kompozisyon yazmada kullanlacak plan ve uygulamas. Brokratik yazma biimleri.

  Szl ve yazl anlatm becerisinin gelitirilmesine ilikin konuma ve yaz pratikleri.

 • ATA101 Atatrk lkeleri ve nklap Tarihi - I Trkiye Cumhuriyeti Devletinin kurulu yks. Cumhuriyetin temel ilkeleri. Atatrk Devrimlerinin

  temel felsefesi. Devrimlerin nitelii ve etkileri. Tek Parti Dnemi. ok Partili dneme gei ve

  demokratikleme sreci. Cumhuriyet Trkiyesinin Anayasalar.

  RKUL101 niversite Kltr I

  Bu derste gerek toplum ve lke gndemi dikkate alnarak, gerekse niversite gndeminin gerektirdii

  birtakm konularn niversite iinden veya dndan birtakm uzmanlar tarafndan renciyle paylam

  salanmaktadr. letiim sektrnn eitli kesitlerinde grev yapan iletiim profesyonellerinin bilgi

  ve deneyimlerinin iletiim rencileriyle paylam.

 • KNC YARIYIL (1. Snf, Bahar Dnemi)

  YMG102 Gazetecilie Giri

  Gazeteciliin tanm, gazeteciliin temel ilkeleri. Gazetecilik trleri. Gazete habercilii. Dergi

  gazetecilii. Popler gazetecilik. Tabloid gazete. Tiraj olay. Datm olay. Ulusal gazeteler. Yerel

  gazetecilik. Blgesel gazetecilik.

  LET102 Ynetim Hukuku

  Ynetim hukukunun temel ilkeleri. Trkiye'de ynetim hukukunun ileyii. Kurum ve politikalar.

  Brokratik yaplanma ve ileyi. Anayasal kurumlar, rgtler ve ileyileri. Genel kamu kurumlarnn

  yap ve ileyileri. Yerel rgtlerin yap ve ileyileri.

  LET104 Sosyolojiye Giri

  Sosyolojinin temel kavramlar. Sosyolojinin bilimsel bir disiplin olarak geliim sreci. Klasik ve

  modern sosyolojiye egemen olan kavram, kuram ve yaklamlar. Sosyolojik dncenin evreleri.

  Sosyoloji ve iletiim bilimlerinin kesitii ve birbirinden beslendii noktalar.

  LET106 ktisada Giri

  ktisadn temel kavramlar. ktisadi dnn geliim evreleri. Mikro ve makro iktisat. Uluslararas

  iktisada ilikin temel bilgiler. Trkiye'nin iktisadi politikalar ve uygulamalar. Liberal dn ve

  iktisat. Serbest pazar ve rekabet. Gelimilik ve azgelimilik kavramlar. Kapitalizm ve kreselleme.

  LET108 Felsefeye Giri

  Felsefenin douu ve geliimi. Temel kavramlar, kuramlar, yaklamlar. Felsefi dnn

  paradigmalar. lk a felsefecileri. Ortaa Avrupa'snda felsefi dn. Dou ve Uzakdou

  felsefesi. Felsefe ve iletiim ilikisi.

  NG102 Temel ngilizce II

  ngilizce temel kavramlar. Okuma metinleri ve altrmalar. Dinleme altrmalar. eviri altrmalar.

  Deneme yazma. Konuma altrmalar.

  TURK102 Trk Dili II

  Yazl ve szl anlatm trleri, noktalama ve yazm kurallar, anlatm bozukluklar. Konuma eitimi.

  fade, mimik, toplum karsnda kendini dzgn bir ekilde anlatma; dipnot, bibliyografya; paragraf

  incelemeleri; giri-gelime sonu; ana dnce; metin kurma almalar; nemli yazar ve airler

  hakknda bilgiler.

  ATA101 Atatrk lkeleri ve nklap Tarihi II

  Atatrk lkeleri ve nklap Tarihi I dersinin ikinci blmnde, Cumhuriyet'in kuruluu ile birlikte

  bata eitim, ekonomi, siyaset ve kltr olmak zere eitli alanlarda gerekletirilen devrimler

  zerinde durularak Atatrk dnce sistemi, Atatrk ilke ve inklaplar ve zellikle laiklik ilkesi

  anlatlmaktadr.

 • RKUL 102 niversite Kltr II

  Bu derste gerek toplum ve lke gndemi dikkate alnarak, gerekse niversite gndeminin gerektirdii

  birtakm konularn niversite iinden veya dndan birtakm uzmanlar tarafndan renciyle paylam

  salanmaktadr. letiim sektrnn eitli kesitlerinde grev yapan iletiim profesyonellerinin bilgi

  ve deneyimlerinin iletiim rencileriyle paylam.

 • NC YARIYIL (2. Snf, Gz Dnemi)

  LET201 Sosyal Bilimlerde Aratrma Yntemleri

  Bilgi biliminin douu ve geliimi. Yntembilimin geliim evreleri. Yntembilime temel oluturan

  dnsel gelenekler. Sosyal bilimler ve yntembilim ilikisi. Sosyal bilimler alanndaki almalarda

  kullanlan yntem ve teknikler. Ampirik yntembilimsel gelenek. Eletirel yntembilimsel gelenek.

  Anket teknii, ierik zmlemesi. Yorumsamac analiz teknikleri.

  LET203 letiim Hukuku

  letiim hukukunun temel kavramlar. Dnya lkelerinde iletiim hukukunun geliimi. Trkiye'de

  iletiim hukuku. Basn zgrl ve ilk hukuksal uygulamalar. Sansr uygulamalar ve hukuk. Yazl

  basna iliki hukuksal dzenlemeler. Radyo ve televizyon yaynclna ilikin hukuksal dzenlemeler.

  Sinema ve hukuk.

  YMG201 Basnda Anlat Trleri

  Medyada, zellikle de basnda kullanlan anlat trleri. Yazl ve grsel basnda anlat trleri. Haber,

  haber rportaj, sylei, ak oturum, vb. anlat trleri.

  LET205 letiim Tarihi

  nsanlk tarihi ve iletiim. lk alarda iletiim. Antik ada iletiim. letiim teknolojilerinin geliimi.

  Kitle iletiim aralarnn douu ve geliimi. Trkiye'de kitle iletiimin geliimi. Gazeteciliin

  geliimi. Radyonun geliimi. Ajans haberciliinin douu ve geliimi. Televizyon dnemi. Dijital

  yaynclk dnemi. nternet medyas.

  LET213 Mesleki ngilizce I

  letiim alannda ngilizce kullanma becerisinin gelitirilmesi. letiimin profesyonel alannda

  ngilizce kullanma becerisi. Yazl basn haberciliinde ngilizce kullanm. Radyo ve televizyon

  yayncl alannda ngilizce kullanm. Sinema alannda ngilizce kullanm.

  YMG203 Yeni Medyaya Giri

  Yeni medya kavram. Yeni medyann geliimi. Yeni medya dneminde yazl basn. Yeni medya

  dneminde radyo ve televizyon yayncl. Yeni medya ve sinema ilikisi. Yeni medya metin okumalar.

  Yeni medya ve hukuk ilikisi. Yeni medya ve etik. Yeni medya ve yeni izleyici.

  LET209 Sosyal Psikoloji

  Sosyal psikolojinin bilimsel bir disiplin olarak douu ve geliimi. Sosyal psikolojinin temel kavram

  ve kuramlar. Birey ve toplum ilikisi. Grup ve grup dinamii. Grup ve toplum ilikisi. Aile. Tutum ve

  alg. Tutum lekleri. Denge kuramlar. Sosyal psikoloji ve iletiim.

  YMG205 Yeni Medya Teknolojileri

  Bu ders kapsamnda yeni medya ve gazetecilik alannda eitim grecek rencilerin biliim

  becerilerinin sradan bilgisayar kullanclnn tesinde gelitirilmesi hedeflenmektedir. Derste,

  bilgisayar ve dier etkileimli aralarn kullanm, veri depolama, kurgulama ve dzenleme, grafik ve

  tasarm uygulamalar, veri aktarm gibi konular ele alnmaktadr.

 • DRDNC YARIYIL (2. Snf, Bahar Dnemi)

  LET202 Trk Medya Tarihi

  Trkiyede basnn douu ve geliimi. Osmanl dneminde basn. lk Trke gazeteler. Cumhuriyet

  dneminde basn. Basna ilikin hukuksal dzenlemeler. Trkiyede radyonun douu ve geliimi.

  Trkiyede televizyon yayncl. nternet medyasnn yaygnlamas. Medya holdingleri.

  YMG202 Basn Habercilii

  Muhabirin grev ve ykmllkleri. Muhabirin gazete rgtlenmesindeki yeri. Haber trleri. Rutin

  haber. zel haber. Haber toplama ve yazma pratikleri.

  LET204 Siyasal letiim

  Siyaset ve iletiim ilikisi. Siyasal sistemler ve iletiim sistemleri. Siyasal yaplar ve kitle iletiim

  aralarnn yaplanmas. Demokrasi ve iletiim. Propaganda ve ikna teknikleri. Retorik. Siyasal

  reklam.maj ve alg ynetimi.

  YMG204 nternet Gazetecilii

  nternet gazeteciliinin douu ve geliimi. internet gazetecilii ve ierik retimi. nternet

  gazeteciliinde haber yazm teknikleri. nternet gazeteciliinde haber ve bilgi kaynaklar. nternet

  gazetecilii ve gncellik. nternet gazeteciliinde okur yaps.

  LET206 Fotoraflk

  Fotorafln temel kavramlar. Fotoraf ekim teknikleri, fotoraf trleri, sanat, haber ve belgesel

  fotorafl. Fotorafik ereveleme, derinlik, perspektif ve renk ayarlar.

  RPRG104 Giriimcilik ve Proje Kltr

  Proje hazrlamann tm aamalar. Proje planlama ve yazma becerisinin kazandrlmas. letiim

  alannda eitli proje konular saptayarak proje haline getirilmesi. Aratrma tasarmnn gelitirilmesi,

  veri toplama tekniklerinin saptanmas, verilerin analizi uygulamalar.

  LET214 Mesleki ngilizce II

  letiim alannda ngilizcenin etkin kullanm. Haber yazmnda ngilizce kullanma becerisinin

  gelitirilmesi. ngilizce medya metinlerinin okunabilirlii becerisinin kazandrlmas. ngilizce medya

  ierii hazrlama yetisinin gelitirilmesi.

 • BENC YARIYIL (3. Snf, Gz Dnemi)

  Zorunlu Dersler

  LET303 letiim Kuramlar

  letiim biliminin douu, geliimi. letiim bilimleri alannda liberal ve eletirel paradigmalarn

  incelenmesi. Her iki paradigma ierisinde gelien model, kuram ve yaklamlar. kitle iletiim

  aralarnn etkileri. letiimin ekonomi politii, kltrel almalar. medya ve etkileimcilik.

  YMG301 Masast Yaynclk

  Masast yayncln temel ilkeleri. Sayfa tasarm ilkeleri. Masast yaynclk uygulamalar.

  Masast yaynclkta kullanlan programlar. Masast yaynclkta kullanlan donanm ve formatlar.

  Semeli Dersler

  YMG351 Biliim Sistemleri

  Biliim sistem ve tekniklerine ilikin temel bilgiler. Biliim teknolojisinin geliim sreci. Biliim

  tekniklerinde hardware ve software sistemler. Biliim sistem ve tekniklerinin iletiim alannda

  kullanm.

  YMG353 Yeni Medya almalar

  Geleneksel medya zerine almalarn ksa tarihi. Yeni medya dneminde iletiim alannda yaplan

  aratrmalar, gelitirilen kuram ve yaklamlar. Yeni medya zerine eletirel almalar, alternatif

  medya almalar.

  YMG355 Dijital Tasarm

  Dijital tasarm kavram. Dijital tasarmn teorik temelleri. Dijital tasarm uygulamalarnda temel

  ilkeler. Dijital tasarm uygulamalar.

  YMG357 Yeni Medya ve Bilgi Gvenlii

  Yeni medya ortamnda retilen bilgilerin zellii. Yeni medya ortam bilgilerinin paylam alan. Yeni

  medya ortamnda bilginin gvenlii. zel alan ihlalleri. Hukuksal mevzuat. Etik ilkeler.

  YMG359 Yeni Medya ve Toplumsal Hareketler

  Toplumsal hareketlerde sosyal medyann kullanm. Toplumsal hareketlerin dnm ve yeni medya

  Dijitalleen toplumsal hareketlerin rgtleni biimleri. Online aktivizm biimleri. Dnyada ve

  Trkiyede online aktivizm rneklerinin incelenmesi.

  YMG361 Yeni Medya Okuryazarl

  Medya okuryazarl nedir? Yeni medya ieriklerinin yaps. Yeni medya ieriklerinin anlamlandrlmas

  ve irdelenmesi. nternetin verimli ve retken kulanm.

 • YMG363 Gazete Hazrlama Teknikleri

  Gazete karma srecindeki evreler. Haber toplama yazma, rportaj teknikleri. Editoryal sre. Temel

  gazetecilik pratikleri.

  YMG367 Sosyal Medya

  Sosyal medya kavramlar. Sosyal medyann ekonomik, toplumsal ve kltrel etkileri. Sosyal medyann

  gndelik yaam pratiklerine etkisi. Sosyal medyann ekonomik ve toplumsal yaamda kullanm.

  Sosyal medya kullanm pratiklerinin incelenmesi.

  YMG369 Yeni Medya Laboratuvar

  Uygulama arlkl bu ders, rencilerin yeni medya projeleri retmelerini hedeflemektedir. Ders

  kapsamnda her renci, yk anlatma, dijital animasyon, web tasarm, gazete tasarm ve dergi tasarm

  gibi konularda bir yeni medya projesi gelitirecektir.

  YMG371 Veri Analitii

  Bu ders, very analitii kavramn ve baz temel istatistiksel aralar rencilere tantmaktadr. Dersi alan

  renciler, karmak verileri analiz etmeyi ve haberde kullanmay baarr hale geleceklerdir. Dersi baar

  ile tamamlayan bir rencinin karmak verilerle nasl ba edilecei konusunda gelikin bir anlaya

  sahip olmas hedeflenmektedir.

  YMG373 Dijital Kltr

  Bu derste, internetin yaygnlamasyla ortaya kan dijital kltr kavram irdelenmektedir. Ders

  kapsamnda, dijital kltr kavram ekseninde dijital bamllk; dijital aktivizm; dijital kimlik; dijital

  okuryazarlk; dijital yerlilik/gmenlik gibi kavramlar tartlacak, rencilerin dijital kltrle ilikili bir

  konuyu detayl biimde aratrmalar salanacaktr.

  YMG375 Veri Gazetecilii

  Veri gazetecilii, verileri toplama, analiz etme, grselletirme ve anlalr bir dille haber haline getirme

  anlamna gelmektedir. Bu derste rencilerin verilere dayal gazetecilii nasl yapabilecekleri, verilere

  nasl ulaabilecekleri, bilgisayar destekli programlarla nasl analiz edebilecekleri ve

  grselletirebilecekleri rneklerle anlatlacak ve uygulama yapmalar salanacaktr.

  YMG377 Aratrmac Gazetecilik

  Bu derste, aratrmac gazeteciliin dier gazetecilik trlerinden temel farklar, aratrmac gazetecilii

  ortaya karan toplumsal, siyasal ve ekonomik koullar, aratrmac gazetecilik yntemleri, aratrmac

  gazetecilik konular irdelenecek; dnyadan ve Trkiyeden aratrmac gazetecilik rnekleri incelenecek

  ve rencilerin aratrmac gazetecilik ieren haberler yapmalar salanacaktr.

 • ALTINCI YARIYIL (3. Snf, Bahar Dnemi)

  Zorunlu Dersler

  LET304 Medyann Ekonomi Politii

  Medyann ekonomik ve politik temelleri. Medyann yaplanmasnn liberal dnsel

  temelleri. Kapitalist sistem ve medya sektr. Medyann ekonomi politiine eletirel bak.

  YMG302 Gazetecilik Uygulamalar

  Gazete yaynlama tekniklerine genel bak. Gazetecilik uygulamalarnn aamalar. Gazetecilikte ierik

  retimi. Haber veya bilgi kaynaklarna ulama. Elde edilen bilginin haber metnine dntrlmesi.

  Haber masas sreci. Filtreleme sreci. Haberin basm veya internet ortamnda yayn. Gazetenin

  basm sreci. nternet gazetesinin web tasarm ve yayn sreci.

  Semeli Dersler

  YMG352 letiim Teknolojisi Tarihi

  lkel dzeydeki bask makinelerinden Gutenberg matbaasna, rotatif bask makinelerinden ofsete

  bask teknolojileri. lkel fotoraf makinesinden dijital kameralara, sinema teknolojisinden gnmzn

  sinema teknolojisine, bilgisayar teknolojisine ve gnmzn ileri dzeyli dijital iletiim teknolojisine

  kadar btn iletiim teknolojisi tarihi ele alnmaktadr.

  YMG354 Yeni Medya Eletrisi

  Yeni medya zerine ayrntl analizler. Yeni medyada ierik retim srecine eletirel bak. Yeni

  medyann ieriine eletirel b...