UHO-ORGAN SLUHA I RAVNOTEŽE SLUŠNI I SLUHA I RAVNOTEŽE ... Provodna oštećenja najčešće su uzrokovana upalama i ozljedama vanjskog i srednjeg uha, otosklerozom,

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • UHO- ORGAN SLUHA I RAVNOTEE

  SLUNI I VESTIBULARNI SUSTAV

  Doc. dr. sc. Renata PecotiKatedra za neuroznanost

 • Uho (Organum vestibulocochleare)

  Sastoji se od 3 odsjeka: 1) vanjsko uho (auris externa): uka i vanjski zvukovod

  (meatus acusticus externus) Membrana tympani

  2) srednje uho (auris media): cavum tympani, cellulaemastoideae i tuba auditiva (Eustahijeva), malleus, incus, stapes, musculus stapedius, musculus tensor tympani

  Fenestra ovalis (vestibuli), fenestra rotunda (cochleae) 3) unutarnje uho (auris interna): organum vestibulare,

  organum spirale Corty; kotani i membranski labirint

 • Membranski dio organa ravnotee:

  3 polukruna kanalia (ductus semicirculares)

  Sacculus

  Utriculus

  Membranski dio slunog organa:

  Ductus cohlearis u punici

 • Prvi neuron slunog puta:

  bipolarne stanice spiralnog ganglija punice (u unutarnjemuhu)

  Prvi neuron vestibularnog puta:

  bipolarne stanice vestibularnog ganglija (u dnu unutarnjegzvukovoda (fundus meatus acustici interni) izvanunutarnjeg uha)

 • Unutarnji zvukovod sadri:

  Nervus vestibulocochlearis

  Nervus facialis

  Nervus intermedius

  Vasa labyrinthica

  Komunikacija perilimfe i cerebrospinalne tekuine!!

 • timpanostomija

 • Nervus vestibulocohlearis

  a) nervus cohlearis (30 000 40 000 aksona)

  b) nervus vestibularis ( 8 000 10 000 aksona): n. utriculoampullaris (n. vestib. superior): ramus utricularis, ramus ampullaris anterior, ramus ampullaris lateralis

  n. sacculoampullaris (n. vestib. inferior): ramus saccularis, ramus ampullae posterioris

 • Bubnjite

  Nalazi se izmeu bubnjia i unutarnjeg uha

  Dimenzije: 15 x 15 x 2-6 mm

 • Bubnji Tanka okrugla membrana Ukupna povrina je oko 85 mm2

  Fizioloki aktivna povrina je oko 55 mm2

  Pars flacida mlohavi dio koji se moe ispupiti prema van ili unutra

  Pars tensa ima podebljan rub (limbus membranae tympani) Granicu oznaava prominenta mallearis koju uzrokuje

  processus lateralis mallei, te striae membranae tympani anterior et posterior

  Nagnut je prema van i naprijed pod kutem 45 - 50 Gornja i stranja stijenka vanjskog zvukovoda prelaze u

  bubnjic pod kutem od oko 140 Prednja i donja stijenka prelaze pod kutem od oko 30

 • Eustahijeva sluna tuba

  Povezuje bubnjite (ostium tympanicum tubae auditivae) s nosnim dijelom drijela (ostium pharyngicum tubaeauditivae)

  Slui za: 1) izjednaavanje tlaka

  2) istjecanje sekreta iz unutr. uha udrijelo

 • Slune koice

  Malleus, incus, stapes

  Sindesmoza ovalnogproz. i stremena (stapes)

  Musculus tensor tympani i m. stapedius

  Povr.bubnj.=55mm2

  Povr.oval.proz.=3mm2

  Pojaanje=18x

  Sustav polugeslu.ko.=1,3x

  Ukupnopojaanje=22x

 • Cortijev organ

  Smjeten je u punici (cochlea)

  Punica ima tri zavojita stubita:

  1) Scala vestibuli (ispunjena perilimfom)

  2) Scala media = ductus cochlearis, sadri Cortijev sluniorgan (ispunjena endolimfom)

  3) Scala tympani (ispunjena perilimfom)

  Helicotrema mali otvor na vrhu punice kroz koji valpokrenute perilimfe prelazi iz scala vestibuli u scalatympani i ide prema okruglom prozoriu

 • Potporne stanice Cortijevog organa

  1) unutarnje granine stanice2) unutarnje prstaste stanice3) unutarnje stupiaste stanice (5600 stanica s bazom na zona arcuata

  bazilarne membrane)4) vanjske stupiaste stanice (oko 3800 stanica s bazom na granici

  zone arcuate i zone pectinate)5) vanjske falangealne stanice (Deitersove st.)6) vanjske granine stanice7) Hensenove potporne stanice8) Klaudijeve potporne stanice9) Bottcherove stanice

 • Osjetne stanice Cortijevog organa

  1) unutarnje stanice s dlaicama

  2) vanjske stanice s dlaicama

 • Zonulae occludentes spojevi vrnih dijelova stanica, tvoremembranu reticularis

  Membrana reticularis kroz nju u endolimfu stre dlaiceosjetnih stanica

  Tijekom pomicanja bazilarne membrane dolazi do deformacije jedino dlaica osjetnih stanica

 • Osjetne stanice Cortijevog organa

  UNUTARNJE Vraste (kao tip I. vestib) Ima ih oko 3 500 U jednom su nizu 50 60 stereocilija u 2-3 ravna reda Blago dodiruju pokrovnu membranu Na njima zavrava oko 95%

  aferentnih aksona slunog ivca(periferni nastavci bipolarnih neuronaspiralnog ganglija) koji se ne granaju

  Aferentni aksoni zavravaju izravno, a eferentni prave aksoaksonskesinase sa aferentnim (presinaptinhibicija)

  VANJSKE Stupiaste, vitke (kao tip II.) Ima ih oko 12 000-19 000 U 3 do 5 nizova 60-120 stereocilija u 3-7 redova

  oblika V ili W s konkavitetom premamodiolu

  Povijanje prema lat.+++ Povijanje prema med.--- U izravnom i tijesnom dodiru s

  pokrovnom membranom Na njima zavrava oko 5% aferentnih

  aksona slunog ivca koji se obilnogranaju

  Svaki akson podrai oko 10 stanica Aferentni i eferentni aksoni izravno

  zavravaju na bazi stanica

 • Organ ravnotee

  Kotani dio: canales semicirculares ossei + vestibulum Stranji kanali 22 mm, puni krug Prednji 18-20mm, 2/3 kruga Lateralni 14-15 mm, kruga Vestibulum jajasto predvorje izmeu bubnjita i

  unutarnjeg zvukovoda Na medijalnoj stijenci ulaze periferni nastavci bipolarnih

  stanica vestibularnog ganglija Na lateralnoj stijeci nalaze se fenestra ovalis i fenestra

  rotunda

 • Membranski dio: ductus semicirculares, sacculus, utriculus

  Sastoji se od tri sloja: membrana propria, membranabasilaris, te jednoslojni epitel

  Prirastao je uz kotani na pet mjesta: 3 cristae ampullares, macula sacculi, macula utriculi

 • Crista ampullaris

 • Macula utriculi

  Poloena je vodoravno odgovara na vodoravno ubrzanje

 • Macula sacculi

  Poloena okomito odgovara na okomito ubrzanje

 • Osjetne stanice

  Stanice s dlaicama Stanice I.tipa vraste, aferentna vlakna zavravaju

  izravno, a eferentna dolaze iz nucleus vestibularis lateralis i ine aksoaksonske sinapse s aferentnim vlaknima

  Stanice II.tipa stupiaste, aferentni I eferentni aksonizavravaju izravno na bazalnom dijelu stanica

 • Zvuk

  Tlani val, nastaje uslijed titranja nekog tijela, iri se zrakom (glas, ton)

  Frekvencija se mjeri Hz: ljudsko uho uje od 20 do 20 000Hz, najosjetljiviji je na 1000 4000 Hz

  Frekvencija odreuje visinu zvuka Amplituda odreuje glasnou, mjeri se dB: 100 dB moe

  otetiti slune stanice Prozodija = melodinost govora

 • Titraji stremena u ovalnom prozoriu prenose se na sva tri odjeljka punice

  Razlika tlaka izmeu scala vestibuli i scala tympani pretvara se u oscilacije membrane basilaris

  Zvuk se moe izravno voditi kroz kost titranjemsljepoone kosti; uloga u dijagnostici

 • Tijekom titranja bazilarne membrane stereocilije se pomiui izazivaju sinusoidne promjene membranskog potencijalaosjetne stanice.

  Za vrijeme depolarizacije otputa se ekscitacijskineurotransmiter u sinapsu s primarnim aferentnim vlaknomte nastaje akcijski potencijal.

 • Bazilarna membrana

  Za niske frekvencije najosjetljivija uz helikotremu

  Za vie frekvencija osjetljivija blie bazi punice (ovalniprozori)

 • Osjetne stanice Cortijevog oragana imaju razliitaelektromehanika svojstva uvjet za osjetljivost na tonoodreenu frekvenciju zvuka

 • Ispitivanje sluha

  Akumetrija usporeuje se sluh ispitivane osobe sa sluhomosobe koja uredno uje tako da se glazbena ugaalicazatitra i naizmjence stavlja ispred uha ispitanika i ispitivaa

  Ukoliko ispitivana osoba uje zvuk krae nego osobaurednog sluha - nagluhost

  Moe se utvrditi nagluhost i vrsta nagluhosti (provodna iliperceptivna), ali ne i jaina nagluhosti!

 • Glazbene ugaalice

 • Pokus po Weberu

 • Pokus po Rinneu

  1. Zatitrati ugaalicu2. Primaknuti uhu ispitanika3. Kad vie ne uje prislonimo drak na mastoidni nastavak sljepoone kosti4. Ukoliko ispitanik sada opet uje (kotana vodljivost bolja od zrane)

  postoji PROVODNA NAGLUHOST

 • Pokus po Schwabachu

  Dokazuje perceptivnu nagluhost

  Usporeuje se kotana vodljivost ispitanika s ispitivaem

  Ugaalica se naizmjence stavlja na mastoidni nastavakispitanika i ispitivaa

  Ukoliko ispitanik uje krae postoji PERCEPTIVNO OTEENJE

 • Tonska audiometrija

  Za odreivanje tonog praga sluha u cijeloj frekvenciji

 • Audiogram Noramalni sluhpoinje oko 0-25dB.

  Blagi gubitaksluha 30-40dB

  Umjerenugubitak sluha45-65 dB

  Jaki gubitaksluha 70-85 dB

  Izrazito jakigubitak sluhaiznad 90dB

 • Strukture sredinjeg slunog sustava Rombencefalon: nuclei cochlearis, nucleus olivaris superior

  lateralis et medialis, nucleus corporis trapezoidei, nuclei lemnisci lateralis, colliculi inferiores

  Diencefalon: corpus geniculatum mediale (CGM) Modana kora: primarno (Brodmanovo polje 41 i 42),

  sekundarno sluno polje (Wernickeovo tj. Brodmanovo polje22)

  Uzlazni snopovi aksona: corpus trapezoideum, striaeacusticae dorsales, lemniscus lateralis, radiatio acustica

  Silazni snopovi aksona: tractus olivocochlearis, projekcija izkorteksa u donje kolikule, iz donj.kolikula u kohlearne jezgrete iz sklopa gornje olive u kohlearne jezgre

  Komisurni snopovi: commissura nuclei lemnisci lateralis, commissura colliculi inferioris, corpus callosum

 • Sluni put

 • Prvi neuron slunog puta

  bipolarne stanice spiralnog ganglija punice (u unutarnjemuhu)

 • Drugi neuron slunog puta

  U nucleus cochlearis dorsalis homogen