Unified ModelLing Language (UML) Bütünleşİk Modelleme Dİlİ

 • View
  81

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Unified ModelLing Language (UML) Btnlek Modelleme Dl. UML, yazlmn modellenmesi ve planlanmas iin kullanlan standart bir dildir. Bir program ya da yazlm gelitirme dili deildir. Modelleme kantlanm ve kabul edilmi bir mhendislik tekniidir. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • UML, yazlmn modellenmesi ve planlanmas iin kullanlan standart bir dildir.

  Bir program ya da yazlm gelitirme dili deildir.

  Modelleme kantlanm ve kabul edilmi bir mhendislik tekniidir.

  Model gerein basitletirilmi halidir. Model sayesinde anlalmas g yazlmlar basit bir dille ifade edebiliriz. Bu da yazlmn anlalmasn kolaylatrr, sistem gereksinimlerini ve davranlarn daha iyi anlamamz ve hatalarmz kolaylkla grp en dk seviyeye indirgememizi salar.

 • UML yazlm mhendisliinde nesneye ynelik sistemleri modellemede kullanlan ak standart olmu bir grsel modelleme dilidir.

  Yazlm gelitirmenin zmlemeden bakma kadar tm aamalarnda ekipler ve bireyler arasndaki iletiimin dzgn yrtlmesi iin kullanlmaktadr.

  Yazlmn yaam dngs iinde farkl grev gruplarnn projeye ve sisteme farkl bak alar vardr. Bundan dolay UML eitli bak alarn ifade eden diyagramlar iermektedir.

  ok zengin bir dil olmasndan dolay, Yazlm Mhendisliinin bir ok ynden ihtiyalarn karlamaktadr.

 • 1989-1994 yllar yazlm mhendisliinde metot savalar olarak bilinen bir dnemdir. Sistemleri modellemek iin kullanlan birok modelleme dili vard. 90larn ortalarna doru ne kan 3 yntem vardr:

  Booch Yaratcs Grady Boochdur. Tasarm ve gerekletirimde mkemmel.

  OMT (Object Modelling Technology - Nesne Modelleme Teknolojisi)Yaratcs Jim Rumbaugh. Analiz ve veri younluu ok olan sistemler iin uygun.

  OOSE (Object Oriented Software Engineering - Nesneye Ynelik Yazlm Mhendislii) Yaratcs Ivar Jacobson. Use-Case ad verilen gl bir teknik ieriyordu.

 • 1994 ylnda Grady Booch (Booch) ve Jim Rumbaugh (OMT) Rational firmasnn ats altnda sahip olduklar iki yntemi birletirecek bir yntem yaratmak iin almaya baladlar.

  Firmaya 1995 ylnda Ivar Jacobsonn (OOSE) da katlmasyla, 3 Amigolar olarak bilinen grup, kendi yntemlerinin gl ynlerini birletirip bir sistem modelleme dili olarak UMLi gelitirdiler.

  1997de OMG (Object Management Group), UMLyi sahiplendi ve ak standart olarak gelitirmeye balad.

 • Hatalarn kolaylkla fark edilip en dk seviyeye indirgenmesi.(Risk, zaman, maliyet)Yazlm retiminde baar orannn dk olmas. Yazlmda paylam nemlidir. Tm ekibin ayn dili konuabilmesi gerekmektedir. Sistemin tamamn basit bir dille ve grsellikle grebilmek ve tasarlayabilmek gerekli.Modellenmi ve dokmante edilmi bir yazlmn tantmnn kolay olmas.Yazlm kalitesini arttrma.

 • Kodlama kolayl salar.

  Kullanlan tekrar kod says ayrt edilebilir bu sayede verim salanr.

  Mantksal hatalarn minimum seviyeye drlmesini salar. Btn sistem tasarland iin oluabilecek hatalarn dzeltilmesi de daha kolaydr.

  Gelitirme maliyetinin dmesini salar.

 • UML diyagramlar ile yazlm tamamn grebileceimiz iin verimli bellek kullanm salanabilir.

  Karmak sistemlerde deiiklik yapmay kolaylatrr.

  UML ile dokmanlatrlm kodlar dzenlemek daha az zaman alacaktr.

  UML diyagramlarn kullanan yazlmclar ayn dili konuacaklarndan kolay iletiim salanr. Ayrca mteriler ve teknik sorumlular diyagramlar zerinden kolaylkla iletiim kurabilirler.

 • Grafiksel bir dil olan UML, modelleme iin deiik diyagramlar kullanr. Diyagramlar, bir sistem modelini ksmen tarif eden grafiklerdir.

  UML 2.0, 3 blmde incelenen 13 farkl diyagram ierir.

  Yapsal diyagramlarda modellenen sistemde nelerin var olmas gerektii vurgulanr. Davran diyagramlarnda modellenen sistemde nelerin meydana gelmesi gerektiini belirtir. Davran diyagramlarnn bir alt kmesi olan Etkileim diyagramlarnda ise modellenen sistemdeki elemanlar arasndaki veri ve komut ak gsterilir.

 • Davran Diyagramlar:

  Kullanm Senaryosu (Use-Case) diyagram

  Durum (Statechart) diyagram

  Faaliyet (Activity) diyagram

 • Yapsal Diyagramlar

  Snf (Class) diyagram

  Nesne (Object) diyagram

  Bileen (Component) diyagram

  Paket (Package) diyagram

  Dalm (Deployment) diyagram

  Birleik Yap (Composite Structure) diyagram

 • Etkileim Diyagramlar

  Sralama (Sequence) diyagram

  letiim (Communication) diyagram

  Etkileime Bak (Interaction Overview) diyagram

  Zaman Ak (Timing) diyagram

 • Analiz aamasnda Use Case Diyagramlar kullanlr.Tasarm aamasnda ise modellerin 3 tipi ortaya konulur.Snf DiyagramlarDurum DiyagramlarEtkileim Diyagramlar

 • Sistemin ok basit bir ekilde modellenmesini ve ilerin detaynn (senaryonun) metin olarak anlatlmasn ierir.Aktrden gelen baz isteklere kar sistemin yapt aktiviteleri gsterir.Gelimenin erken safhalarnda yaplandrlr.Ama Sistemin ieriini belirtmek.Sistemin gereksinimlerini elde etmek.Sistemin mimarisini geerli klmak.Analistler ve uzmanlar tarafndan gelitirilir.

 • Aktr

  Sistemin kullanclardr.

  Aktrler genelde belirli bir rol ifade ederler.

  Dier aktrlerle balantl olabilirler bu balant bir ok ile gsterilir.

  Sistem snrlar dnda gsterilir.

 • Use case

  Sistemin destekleyecei iler.

  Sistem fonksiyonelliinin byk bir parasn gsterir.

  Dier bir use case ile geniletilebilir.

  Dier bir use case ierebilir.

  Sistem snrlar iinde gsterilir.

  Use case

 • Sistem snrerisinde sistemin ismi yazldr.Sistemin kapsamn gsterir.

  Bant ilikisiAktr ve use case ler arasndaki banty gsteren izgidir.Sistem * *

 • Inclusion (ierme) ilikisi Bu metotla bir use case iindeki admlardan birini baka bir use case iinde kullanabiliriz.

  Inclusion yntemini kullanmak iin eklindeki bir ifade kullanlr.

  Kullanmak istediimiz use case 'ler arasna ektiimiz noktal izginin zerine yazsn yazarz.

 • Extension (eklenti) ilikisi Bu metodla varolan bir Use Case 'e yeni yeni admlar ekleyerek yeni use case 'ler yaratlr.

  Inclusion'da olduu gibi extension 'lar gstermek iin yine use case 'ler arasna noktal izgiler konur ve zerine ibaresi yazlr.

 • Genelleme ilikisi:

  zellemi use case ile daha genel use case arasndaki ilikidir.

  zellemi use case den temel use casee doru bir ok ile gsterilir.