Unit 5 Program-program Kesihatan

  • Published on
    29-Nov-2015

  • View
    58

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Program Kesihatan Individu</p><p>Program Kesihatan Keluarga</p><p>PROGRAM</p><p>HASIL PEMBELAJARAN</p><p>Di akhir unit ini, anda diharap dapat :</p><p>1. Mengetahui peranan individu dalam penjagaan kesihatan diri bagi mengekalkan kesihatan diri secara optimum .</p><p>2. Memahami peranan keluarga dalam aktiviti kesihatan dalam membentuk keluarga yang sejahtera. </p><p>3. Menjelaskan peranan masyarakat dalam aktiviti kesihatan bagi meningkatkan taraf kesihatan dan mutu kehidupan masyarakat</p><p>4. Menerangkan kepentingan m</p><p>PETA KONSEP TAJUK</p><p>Program-Program Kesihatan</p><p>PROGRAM KESIHATAN</p><p>Program Kesihatan Keluarga</p><p>Program Kesihatan Sekolah</p><p>Program Kesihatan </p><p>MasyarakatKesihatan </p><p>UNIT 5</p><p>PROGRAM-PROGRAM KESIHATAN</p><p>HASIL PEMBELAJARAN</p><p>Di akhir unit ini, anda diharap dapat :</p><p>Mengetahui peranan individu dalam penjagaan kesihatan diri bagi mengekalkan secara optimum .</p><p>Memahami peranan keluarga dalam aktiviti kesihatan dalam membentuk keluarga </p><p>Menjelaskan peranan masyarakat dalam aktiviti kesihatan bagi meningkatkan taraf kesihatan dan mutu kehidupan masyarakatMenerangkan kepentingan mengadakan program kesihatan di semua peringkat.</p><p>TA KONSEP TAJUK</p><p>85Program Kesihatan</p><p>Program Kesihatan </p><p>Negara</p><p>Mengetahui peranan individu dalam penjagaan kesihatan diri bagi mengekalkan </p><p>Memahami peranan keluarga dalam aktiviti kesihatan dalam membentuk keluarga </p><p>Menjelaskan peranan masyarakat dalam aktiviti kesihatan bagi meningkatkan taraf </p><p>engadakan program kesihatan di semua peringkat.</p></li><li><p>86Program-Program Kesihatan</p><p>PENGENALAN</p><p>Rajah 5.1 : Contoh program kesihatan</p><p>Sebagai rakyat Malaysia yang prihatin, amatlah digalakkan jika kita terlibat dalam </p><p>program kesihatan yang dianjurkan oleh pelbagai pihak. Pada pendapat anda, apakah manfaat </p><p>yang diperoleh jika kita menyertai program kesihatan yang telah dianjurkan.</p><p>asyarakat sebenarnya sering terdedah dengan pelbagai masalah kesihatan yang kronik dan </p><p>akhirnya mengundang kepada kematian. Ia adalah kesan daripada amalan gaya hidup yang </p><p>tidak sihat dan ketidakseimbangan kesihatan rohani dan jasmani dalam kitaran hidup seharian. </p><p>Kementerian Kesihatan kerap kali mengadakan kempen kesihatan untuk memberi kesedaran </p><p>kepada awam tentang penjagaan kesihatan yang perlu dipupuk dalam budaya hidup kita malah </p><p>perlu disemai sejak awal lagi agar kita tidak tergolong dalam kalangan yang mempunyai </p><p>masalah kesihatan. </p><p>Namun, adakah kempen gaya hidup sihat, Tak Nak Merokok, makanan berkhasiat dan </p><p>kempen kecerdasan mampu mengubah pandangan masyarakat tentang peri pentingnya </p><p>menjaga kesihatan sekali gus mengamalkan gaya hidup yang sihat? Mungkin ada sesetengah </p><p>golongan menyedari akan hakikat ini dan ada juga segelintir yang menganggap kesihatan </p><p>hanya perlu dijaga apabila sudah berusia ataupun ada sesetengah golongan merasakan usia </p><p>M</p></li><li><p>87Program-Program Kesihatan</p><p>muda menjadi tiket untuk mereka terus kekal sihat. Bagi golongan ini, apakah jaminan </p><p>mereka? Usahkan menunggu sehingga umur tua, sedangkan yang masih kecil lagipun sudah </p><p>mengidap pelbagai penyakit. Usia bukan jaminan untuk kita terus kekal sihat, tetapi usia boleh </p><p>dijadikan satu pemangkin untuk kita menjaga kesihatan agar boleh menjalani hidup yang </p><p>bermakna pada masa hadapan.</p><p>ISI KANDUNGAN</p><p>Program program kesihatan pelbagai peringkat</p><p>Program promosi kesihatan telah mula diperkatakan sejak dua abad lalu tetapi hanya </p><p>mendapat perhatian yang serius mulai tahun 1980an. Ia merupakan satu proses atau gerakan </p><p>radikal yang menekankan kepada aspek kesejahteraan sosial, ekonomi dan kesejahteraan </p><p>kehidupan individu sebagai perkara asas dalam kesihatan masyarakat.</p><p>Selain itu, dalam promosi kesihatan juga menekankan aspek kesihatan yang positif, di mana </p><p>setiap individu perlu mengambil tindakan positif atau berusaha atau memainkan peranan </p><p>dalam menjaga kesihatan, memastikan mereka sihat, tidak dijangkiti penyakit dan bukan </p><p>semata-mata hanya memberi tindak balas terhadap tanda penyakit yang mereka alami.</p><p>Program Promosi kesihatan menggunakan pelbagai strategi, pendekatan dan kaedah bagi </p><p>membantu dan menggerakkan Individu atau masyarakat mengekalkan tahap kesihatan dan </p><p>menjaga kesihatan mereka. Sehubungan dengan itu setiap individu, para profesional dan </p><p>bukan profesional serta bukan agensi kerajaan atau kerajaan mempunyai peranan masing-</p><p>masing dalam aktiviti promosi kesihatan.</p><p>Promosi kesihatan boleh didefinisikan sebagai tindakan yang menjurus kepada pembaikan </p><p>atau perlindungan kesihatan menerusi perubahan tingkah laku, biologi, sosio ekonomi dan </p><p>persekitaran. Promosi kesihatan juga melibatkan bukan sahaja aktiviti penyebaran maklumat </p><p>tetapi juga membabitkan usaha atau perubahan untuk mempengaruhi aktiviti-aktiviti individu, </p><p>kumpulan, masyarakat, pihak majikan dan pihak berkuasa tempatan ke arah amalan gaya </p><p>hidup yang sihat.</p></li><li><p>88Program-Program Kesihatan</p><p>Rajah 5.2 : Aktiviti di taman rekreasi</p><p>Dalam rajah di atas, terdapat pelbagai aktiviti yang di laksanakan di taman rekreasi. </p><p>Pada pendapat anda, aktiviti yang manakah yang memberi banyak manfaat kepada individu di </p><p>dalam rajah di atas?</p><p>Program Kesihatan Individu</p><p>Kesihatan amat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan memiliki tubuh badan yang </p><p>sihat, seseorang dapat melaksanakan aktiviti harian tanpa halangan. Anak-anak dapat ke </p><p>sekolah menimba ilmu dan ibu bapa dapat mencari rezeki untuk keluarga. Bagi sesetengah </p><p>orang, nikmat kesihatan hanya disedari apabila mereka diserang penyakit. Mereka sanggup </p><p>menghabiskan wang membeli ubat dan makanan kesihatan untuk mengubati penyakit yang </p><p>dihadapi. Tambahan pula, pelbagai ubat dan produk makanan kesihatan wujud di pasaran </p><p>sekarang seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Oleh sebab peri pentingnya nikmat ini </p><p>dalam kehidupan, beberapa langkah perlu diambil agar kesihatan kita terjamin. </p><p>Salah satu langkah yang perlu kita beri perhatian untuk menjaga kesihatan adalah dengan </p><p>menjaga kebersihan persekitaran tempat tinggal. Keadaan di dalam dan di luar rumah </p><p>hendaklah bersih daripada sampah sarap dan tempat-tempat air bertakung. Perkara ini akan </p></li><li><p>89Program-Program Kesihatan</p><p>dapat menghapuskan tempat pembiakan agen-agen penyakit seperti lalat, tikus, nyamuk dan </p><p>lain-lain. Kita perlulah menyahut seruan kempen yang dilancarkan oleh Majlis Perbandaran </p><p>Kota Baharu Bandar Raya Islam iaitu kempen Jumpa Sampah Kutip dan kempen Memerangi </p><p>LILATI (lipas, lalat dan tikus). Oleh itu, sampah perlu dibakar, dikambus atau dibuang di </p><p>tempat khas. Pasu-pasu bunga dan longkang perlu diperiksa agar air tidak bertakung dan </p><p>menjadi tempat pembiakan nyamuk. Dengan demikian, penyakit-penyakit bawaan vektor </p><p>seperti taun, malaria, dan denggi dapat dielakkan. Tegasnya, menjaga kebersihan persekitaran </p><p>merupakan langkah asas untuk kita semua ke arah mencapai tahap kesihatan yang optimum. </p><p>Selain itu, pemeriksaan kesihatan amat wajar dilakukan untuk memastikan kesihatan berada </p><p>dalam keadaan baik. Mengikut saranan pakar perubatan, seseorang perlu melakukan </p><p>pemeriksaan kesihatan sekurang-kurangnya dua kali setahun atau enam bulan sekali. </p><p>Pemeriksaan ini meliputi tekanan darah, paras gula dalam darah, tahap kolesterol dan lain-lain </p><p>lagi. </p><p>Tujuan pemeriksaan dibuat untuk memastikan tahap kesihatan kita berada dalam keadaan </p><p>sihat dan dapat mengesan penyakit kronik dengan lebih awal seperti penyakit darah tinggi, </p><p>kencing manis dan sebagainya. Hal ini bertepatan dengan peribahasa, mencegah lebih baik </p><p>daripada mengubatinya. Bagi pesakit yang telah diserang penyakit ini, keadaannya akan boleh </p><p>dikawal sebelum menjadi serius seperti peribahasa, cegah sebelum parah. Pendek kata, </p><p>kesihatan seseorang akan berada dalam keadaan baik jika kita secara berdisiplin menjalani </p><p>pemeriksaan kesihatan diri di hospital-hospital secara berjadual. </p><p>Mengamalkan pemakanan seimbang tidak kurang pentingnya sebagai langkah menjaga </p><p>kesihatan kita. Amalan pemakanan berkait rapat dengan kesihatan seseorang. Hal ini </p><p>bertepatan dengan peribahasa Inggeris tentang amalan pemakanan iaitu what you are, is what </p><p>you eat. Boleh dikatakan seseorang yang mengamalkan pemakanan yang seimbang akan </p><p>memperoleh kesihatan yang baik. Mengamalkan pemakanan seimbang bermakna seseorang </p><p>mengambil makanan yang berkhasiat dan berzat sesuai dengan keperluan tubuh badan </p><p>seseorang. </p><p>Seseorang individu memerlukan makanan yang sesuai berdasarkan usia, pekerjaan dan </p><p>keperluan-keperluan lain. Sebagai contohnya, seorang bayi memerlukan lebih kalsium </p><p>berbanding orang dewasa yang memerlukan lebih protein. Untuk lebih jelas, seseorang perlu </p></li><li><p>90Program-Program Kesihatan</p><p>merujuk kepada piramid makanan sebagai panduan untuk mendapatkan gizi seimbang. </p><p>Sehubungan dengan itu, makanan ringan dan minuman bergas perlu dielakkan kerana boleh </p><p>memudaratkan kesihatan kita. Pendek kata, langkah terbaik untuk mencapai tahap kesihatan </p><p>adalah dengan mengamalkan diet makanan seimbang. </p><p>Kesihatan akan lebih terjamin jika kita melakukan kegiatan riadah. Amalan riadah seperti </p><p>berenang, jogging, menunggang basikal dan kegiatan sukan lain adalah baik untuk kesihatan. </p><p>Pensyarah Sains Sukan Universiti Teknologi Mara (UiTM), Profesor Madya Dr. Zulkifli Abdul </p><p>Kadir, menyarankan setiap individu melakukan kegiatan riadah selama 30 minit dua kali </p><p>seminggu bagi mendapatkan tahap kesihatan yang optimum. Kegiatan riadah ini akan menjadi </p><p>kebiasaan jika setiap hari kita melakukannya dengan penuh disiplin dan istiqamah sesuai </p><p>dengan peribahasa, alah bisa tegal biasa.</p><p>Dengan melakukan kegiatan riadah, otot-otot tubuh akan lebih bertenaga dan kecergasan </p><p>badan akan bertambah baik. Di samping itu, seseorang dapat menghirup udara segar semasa </p><p>melakukan senaman di taman-taman permainan serta dapat mengurangkan tekanan atau </p><p>stress selepas seharian penat bekerja di pejabat. Seyogia disarankan agar kita dapat </p><p>melakukan kegiatan senaman secara untuk memperoleh kesihatan yang baik. </p><p>Amalan gaya hidup sihat merupakan langkah yang tidak kurang pentingnya untuk </p><p>mendapatkan kesihatan yang baik. Kini, kita dikejutkan dengan bermacam-macam amalan </p><p>hidup yang negatif telah menular dalam masyarakat kita. Antara gaya hidup yang negatif ialah </p><p>amalan seks rambang dan bebas, melanggan pelacur, penagihan dadah dan pil-pil khayal, </p><p>ketagihan arak serta lain-lainnya. </p><p>Begitu juga amalan merokok yang masih menjadi sebahagian cara hidup muda-mudi dan </p><p>remaja dalam masyarakat kita seolah-olah kempen Katakan Tak Nak Pada Rokok giat </p><p>dijalankan. Sudah tentu, gaya hidup tidak sihat akan mengundang penyakit seperti Sindrom </p><p>Kurang Daya Tahan Penyakit (AIDS), siflis dan lain-lain. Amalan-amalan sebegini perlu </p><p>dijauhkan seterusnya mengamalkan cara hidup sihat berdasarkan norma-norma agama dan </p><p>budaya timur kita. Lantaran itu, beralihlah kepada cara hidup sihat bagi mendapatkan </p><p>kesihatan yang baik sebagaimana kempen Gaya Hidup Sihat yang diwar-warkan oleh </p><p>kerajaan.</p></li><li><p>Pada pendapat anda, mengapakah program kesihatan telah mula di terapkan </p><p>seawal di peringkat sekolah lagi? Apakah rasional melaksanakan program kesihatan di </p><p>peringkat akar umbi?</p><p>Program Kesihatan Sekolah</p><p>Program Kesihatan Sekolah (PKS) meliputi semua </p><p>untuk mempertahankan, men</p><p>kegiatan sekolah, untuk men</p><p>pengetahuan, sikap dan kebiasaan</p><p>Rasional program kesihatan sekolah</p><p> Mewujudkan program kesihatan yang mampu melahirkan rasa tanggungjawab </p><p>bersama dan komitmen di kalangan warga sekolah.</p><p> Menyeragamkan beberapa program kesihatan sekolah di bawah satu p</p><p>bersepadu.</p><p> Mewujudkan satu sistem yang fleksibel, inovatif dan kreatif berlandaskan kepada </p><p>keperluan semasa.</p><p>Program-Program Kesihatan</p><p>Rajah 5.3 : Program Kesihatan Sekolah</p><p>Pada pendapat anda, mengapakah program kesihatan telah mula di terapkan </p><p>seawal di peringkat sekolah lagi? Apakah rasional melaksanakan program kesihatan di </p><p>Program Kesihatan Sekolah</p><p>Program Kesihatan Sekolah (PKS) meliputi semua kegiatan dan pengalaman yang direka </p><p>menggalakkan dan menjaga kesihatan optima murid</p><p>kegiatan sekolah, untuk menggalakkan keadaan hidup sihat di sekolah dan untuk </p><p>kebiasaan yang diingini mengenai kesihatan. </p><p>Rasional program kesihatan sekolah</p><p>Mewujudkan program kesihatan yang mampu melahirkan rasa tanggungjawab </p><p>bersama dan komitmen di kalangan warga sekolah.</p><p>Menyeragamkan beberapa program kesihatan sekolah di bawah satu p</p><p>Mewujudkan satu sistem yang fleksibel, inovatif dan kreatif berlandaskan kepada </p><p>91Program Kesihatan</p><p>Pada pendapat anda, mengapakah program kesihatan telah mula di terapkan </p><p>seawal di peringkat sekolah lagi? Apakah rasional melaksanakan program kesihatan di </p><p>n pengalaman yang direka </p><p>murid-murid dan </p><p>dan untuk membina </p><p>Mewujudkan program kesihatan yang mampu melahirkan rasa tanggungjawab </p><p>Menyeragamkan beberapa program kesihatan sekolah di bawah satu program </p><p>Mewujudkan satu sistem yang fleksibel, inovatif dan kreatif berlandaskan kepada </p></li><li><p>92Program-Program Kesihatan</p><p> Meningkatkan kesefahaman dan kerjasama antara sekolah dan masyarakat dalam </p><p>menangani isu-isu kesihatan.</p><p> Suatu usaha yang teratur dan fokus ke arah amalan kesihatan perlu dipraktikkan.</p><p> Keperluan untuk mewujudkan satu program bersepadu yang menghasilkan impak </p><p>serta dapat dinilai keberkesanannya.</p><p>Matlamat Program Kesihatan Sekolah</p><p>Matlamat Program Kesihatan Sekolah adalah untuk membentuk sikap dan perlakuan yang </p><p>positif terhadap kesihatan serta melahirkan warga sekolah dan persekitaran yang selamat, </p><p>sihat dan berkualiti ke arah pencapaian wawasan negara.</p><p>Objektif Program Kesihatan Sekolah</p><p> Memelihara dan meningkatkan persekitaran sekolah yang bersih, ceria, selamat dan </p><p>sihat.</p><p> Membina satu persekitaran sosial sekolah yang menggalakkan amalan cara hidup </p><p>sihat.</p><p> Menetapkan polisi atau dasar kesihatan sekolah.</p><p> Memupuk pengetahuan, sikap dan amalan yang berkaitan dengan kesihatan supaya </p><p>setiap warga sekolah lebih bertanggungjawab terhadap penjagaan kesihatan diri, </p><p>keluarga dan masyarakat.</p><p> Meningkatkan kerjasama dan penglibatan komuniti di dalam program kesihatan </p><p>sekolah.</p><p> Menyediakan Perkhidmatan Kesihatan Sekolah bagi:</p><p> Menilai taraf kesihatan murid.</p><p> Memberi khidmat rawatan dan rujukan.</p><p> Menggalakkan bimbingan dan kaunseling berdasarkan keperluan dan masalah </p><p>kesihatan murid.</p><p> Memberi penjagaan rawatan kecemasan terhadap penyakit di sekolah.</p><p> Mencegah dan mengawal kejadian penyakit.</p></li><li><p>93Program-Program Kesihatan</p><p>Kepentingan Program Kesihatan Sekolah </p><p>Kepentingan Program Kesihatan Sekolah boleh dilihat melalui konteks:</p><p>Kerjasama di antara masyarakat (individu, keluarga dan komuniti) dengan sekolah bertujuan </p><p>untuk mengintegrasikan aktiviti-aktiviti kesihatan sekolah dan kesihatan masyarakat (proses </p><p>dua hala). </p><p> Apakah sumbangan sekolah terhadap masyarakat </p><p> Apakah sumbangan masyarakat terhadap sekolah. </p><p>Kerjasama meliputi:</p><p> Penyediaan tandas yang mencukupi untuk murid-murid dan kakitangan;</p><p> Kemudahan bekalan air yang selamat dan mencukupi </p><p> Keadaan kantin yang bersih dan selamat di samping pengendalian makanan </p><p>yang sempurna.</p><p>Program Kesihatan Keluarga</p><p>Amalan gaya hidup sihat adalah cara hidup yang boleh mengurangkan risiko penyakit jantung </p><p>pada masa hadapan. Namun demikian, ribuan rakyat Malaysia mempunyai berat...</p></li></ul>