Upisi u srednju školu - os-spansko-oranice-zg.skole.hros-spansko-oranice-zg.skole.hr/upload/os-spansko-oranice-zg/news...5.raz.) + (6.raz.) + (7.raz.) + ... XV. gimnazija – matematika XVI. gimnazija ... 1 bod Sudjelovanje kao pojedinac ili član skupine. 3

  • Published on
    06-Feb-2018

  • View
    223

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Uupisi </p><p>Upisi u srednju kolu </p><p>Jasna Soldo, struni suradnik pedagog </p><p>O pansko Oranice, 30. i 31. svibnja 2016. </p></li><li><p>USKORO! </p><p>4 broure </p><p>istovremeno objava i broja bodova po kolama </p></li><li><p>Prijave i upisi u srednje kole obavljaju se elektronskim putem </p><p>( internetom) </p><p>www.upisi.hr </p><p>-elektroniki identitet iz sustava AAI@EduHr </p><p> KORISNIKO IME </p><p> LOZINKA </p><p>http://www.upisi.hr/</p></li><li><p> Postupak kod prve prijave u </p><p>Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje kole od 02. lipnja 2016. </p><p> www.upisi.hr </p><p> korisniko ime </p><p> lozinka </p><p> broj mobitela na koji e SMS-om stii PIN (PIN-dodatna zatita i privatnost podataka) </p><p>Gubitak </p><p>(SMS poruka OPET na broj 66129; cijena 3,72 kn +PDV) </p><p>http://www.upisi.hr/</p></li><li><p>to nakon prijave? </p><p>Provjera podataka </p><p>(od 02.06.- to prije, a najkasnije do 5.07.2016. ) </p><p> - osobni podaci </p><p> - ocjene </p><p> - rezultati natjecanja </p><p> - sve podatke koji se nalaze u sustavu </p><p> konstantno pratiti </p><p>(i dalje neispravni- pisani PRIGOVOR na obrascu dostupnom na mrenoj stranici do 5.07.2016.) </p><p>obavijestiti razrednika </p></li><li><p>Opi uspjeh (5.raz.) + (6.raz.) + (7.raz.) + (8.raz.) izraunat na dvije decimale. </p><p>MAX 30 bodova </p><p>Zakljuna ocjena u 7. i 8. razredu iz hrvatskog, matematike i prvog stranog jezika </p><p>Zakljuna ocjena u 7. i 8. razredu za 3 predmeta znaajna za nastavak obrazovanja </p><p>MAX 30 bodova </p><p>MAX 20 bodova </p><p>A </p><p>B </p><p>C </p><p> ELEMENTI BODOVANJA 1. Zajedniki element (kolski uspjeh) </p><p>Strukovni program &lt; od tri godine </p><p>Strukovni programi i programi obrazovanja za vezane obrte u trajanju od najmanje tri godine </p><p>20 bodova </p><p>50 bodova A + B </p><p>Gimnazijski program i strukovni programi u trajanju od najmanje 4 godine </p><p>80 bodova A + B + C </p></li><li><p>a) provjera posebnih vjetina i sposobnosti </p><p> - kole kojima je to uvjet za upis </p><p>b) provjera znanja max 5 bodova </p><p> - nemogua selekcija prema broju bodova </p><p> XV. gimnazija matematika </p><p> XVI. gimnazija engleski jezik </p><p>2. Dodatni element (sposobnost, darovitost i znanje) </p></li><li><p>c) Postignuti rezultati na dravnom ili meunarodnom natjecanju u znanju u 5., 6., 7. i 8. razredu </p><p> Dodatni bodovi se dobivaju iz hrvatskog, matematike, prvog stranog jezika i tri nastavna predmeta posebno vana za upis u eljeni program. </p><p>Izravan </p><p>upis Prvo, drugo ili tree osvojeno mjesto kao pojedinac </p><p>4 boda Prvo osvojeno mjesto kao lan skupine </p><p>3 boda Drugo osvojeno mjesto kao lan skupine </p><p>2 boda Tree osvojeno mjesto kao lan skupine </p><p>1 bod Sudjelovanje kao pojedinac ili lan skupine </p></li><li><p>3 boda </p><p>Prvo osvojeno mjesto kao lan skupine </p><p>2 boda </p><p>Drugo osvojeno mjesto kao lan skupine </p><p>1 bod </p><p> Tree osvojeno mjesto kao lan skupine </p><p>d) Vrednovanje rezultata postignutih na sportskim natjecanjima u 5., 6., 7. i 8. razredu </p><p>Vrednuju se rezultati koji su postignuti </p><p> SAMO na natjecanjima kolskih sportskih drutava </p></li><li><p>Priznaje se ostvarivanje iskljuivo jednoga (najpovoljnijega) prava </p><p> zdravstvene tekoe 1 bod </p><p> -programi prema miljenju Slube za profesionalno usmjeravanje </p><p> HZZZ /3-5/ </p><p> (uz zadovoljavanje ispita sposobnosti u kolama u kojima je to uvjet) </p><p> oteani uvjeti obrazovanja 1 bod jedan i/ili oba roditelja s dugotrajnom tekom bolesti (lijenika potvrda) </p><p> dugotrajno nezaposlena oba roditelja (potvrda HZZZ ) </p><p> samohrani roditelj korisnik socijalne skrbi (potvrda CZSS) </p><p> jedan preminuli roditelj (smrtni list) </p><p> bez roditelja ili odgovarajue roditeljske skrbi (potvrda CZSS) </p><p>3. Posebni elementi </p></li><li><p>- rjeenje o posebnom obliku kolovanja (IP, PP) </p><p>- programi prema miljenju Slube za profesionalno usmjeravanje </p><p> HZZZ /3-5/ - uz zadovoljavanje ispita sposobnosti u kolama u kojima je to uvjet </p><p>- posebne ljestvice poretka </p><p>- upis prema broju slobodnih mjesta za uenike s tekoama u </p><p> pojedinom programu (DPS) </p><p>4. Uenici s tekoama u razvoju </p></li><li><p>Upis u umjetnike kole likovne </p><p> glazbene </p><p> plesne kole </p><p>Upis u razredne odjele za sportae </p><p>Pravo prijave: - kandidati koji su uvrteni na rang-listu odreenoga nacionalnog sportskoga saveza </p></li><li><p>Natjeaj za upis uenika </p><p> do 17. lipnja 2016. na mrenim stranicama i oglasnim ploama kole i osnivaa (Grad Zagreb) </p><p> kole mogu odrediti minimalni broj bodova za prijavu </p><p> uenici se prijavljuju i upisuju temeljem ovog natjeaja za upis </p></li><li><p>Prijave su mogue u 6 razliitih programa </p><p>- redoslijed odabira programa </p><p> prema prioritetu </p><p>Od ponedjeljka, 27. lipnja 2016. </p><p>do srijede, 06. srpnja 2016. </p></li><li><p>Upisni rokovi: </p><p>Ljetni upisni rok: 27.06.-15.07.2016. </p><p>Jesenski upisni rok: 22.08.-02.09.2016. </p><p>Naknadni rok: 05.-09.09.2016. </p><p>- prijavljivanje koli pisanim zahtjevom </p></li><li><p>Zavretak prijava obrazovnih programa 28.06.2016. </p><p>koji zahtijevaju dodatne ispite i provjere </p><p>Provoenje dodatnih ispita i provjera te 29.06.- 5.07.2016. </p><p>unos rezultata </p><p>Redoslijed aktivnosti: </p><p>Poetak prijava u sustav 2.06.2016. </p><p>Odabir obrazovnih programa 27. 6.- 6.07.2016. </p><p>Rok za dostavu dokumentacije redovitih </p><p>uenika (struno miljenje kolskog lijenika, </p><p>struno miljenje HZZ-a i ostali dokumenti </p><p>kojima se ostvaruju dodatna prava za upis) 27.06.2016. </p></li><li><p>Zavretak prigovora na unesene 5.07.2016. </p><p>osobne podatke, ocjene, natjecanja, </p><p>rezultate dodatnih provjera i podatke </p><p>na temelju kojih se ostvaruju dodatna </p><p>prava za upis </p><p>Brisanje s lista kandidata koji nisu 6. 7. 2016. </p><p>zadovoljili preduvjete </p><p>Zakljuavanje odabira obrazovnih programa 6.07.2016. </p><p>Poetak ispisa prijavnica </p><p>Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica 8.07.2016. </p><p>(uenici donose razrednicima) </p><p>Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili </p><p>preduvjete ili dostavili prijavnice </p></li><li><p>Objava konanih ljestvica poretka 11.07.2016. </p><p>Dostava dokumenata koji su uvjet za </p><p>upis u odreeni program obrazovanja </p><p>(potvrde kolske medicine, lijenika </p><p>svjedodba medicine rada, </p><p>ugovor o naukovanju uenika i ostali </p><p>dokumenti kojima su ostvarena dodatna 11.-15.07. </p><p>prava za upis) u srednje kole 2016. </p><p>Dostava potpisanog obrasca o upisu </p><p>u I. razred srednje kole(upisnice) </p><p>u srednju kolu u koju se uenik upisao </p><p>Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski rok 18.07.2016. </p><p>Slubena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 14.08.2016. </p></li><li><p>Kandidati koji se upisuju u razredne odjele za sportae iskazuju </p><p>interes za upis u razredne odjele za sportae u NISpuS-u 2.-5.06.2016. </p><p>Uprava za sport Ministarstva alje nacionalnim sportskim 6.06.2016. </p><p>savezima popis kandidata po sportovima u svrhu izrade </p><p>rang-lista po sportovima </p><p> Nacionalni sportski savezi izrauju preliminarne rang-liste 7. 10. 06.2016. prijavljenih kandidata prema kriterijima sportske uspjenosti </p><p>Nacionalni sportski savezi slubeno objavljuju preliminarne 13.6.2016. </p><p>rang-liste na naslovnicama svojih mrenih stranica kako bi </p><p>kandidati mogli upozoriti na mogue pogreke prije </p><p>objavljivanja konane rang-liste </p><p>Prigovor kandidata na pogreke (pogreno upisani podaci, 13. - 17. 6. 2016. </p><p>neupisani podaci); Ispravak rang-lista </p><p>Nacionalni sportski savezi slubeno objavljuju konane 20. 6. 2016. </p><p>rang-liste na naslovnici svojih mrenih stranica te ih </p><p>dostavljaju Ministarstvu (Upravi za sport) </p><p>Unos zaprimljenih rang-lista u NISpuS te dodjeljivanje </p><p>bodova kandidatima na temelju algoritma 20.-24.06.2016.</p></li><li><p>Prijava kandidata s tekoama u razvoju </p><p>Kandidati s tekoama u razvoju javljaju se Gradskome </p><p>uredu za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba 2. - 15. 6. 2016. </p><p>te iskazuju svoj odabir liste prioriteta redom kako bi eljeli </p><p>upisati obrazovne programe </p><p>Upisna povjerenstva ureda dravne uprave unose navedene 2. - 20. 6. 2016. </p><p>odabire u sustav NISpuS </p><p>Provoenje dodatnih provjera za uenike s tekoama u 21.-23.06.2016. </p><p>razvoju i unos rezultata u sustav </p><p>Rangiranje kandidata s tekoama u razvoju sukladno 24.06.2016. </p><p>listama prioriteta </p><p>Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih </p><p>obrazovnih programa </p></li><li><p>Vano! </p><p> redovito pratiti www.upisi.hr </p><p> redovito pratiti web stranice kola </p><p> provjeriti podatke i odmah reagirati </p><p> vanost redoslijeda kola </p><p> izravno utjee na upis </p><p> kontinuirano praenje bodovnog stanja (ogledne ljestvice poretka i konana ljestvica poretka) </p><p>http://www.upisi.hr/</p></li><li><p>Jasna Soldo, struni suradnik pedagog </p><p> skola@os-spansko-oranice-zg.skole.hr </p><p> tel. 6397 094 </p><p>PONEDJELJAK, SRIJEDA 13,30 - 19,30 </p><p>UTORAK, ETVRTAK 07,30 13,30 </p><p>PETAK - u smjeni s 8. razredom </p><p>od 10.06. 15.07.2016. prijepodne </p><p>mailto:skola@os-spansko-oranice-zg.skole.hrmailto:skola@os-spansko-oranice-zg.skole.hrmailto:skola@os-spansko-oranice-zg.skole.hrmailto:skola@os-spansko-oranice-zg.skole.hrmailto:skola@os-spansko-oranice-zg.skole.hrmailto:skola@os-spansko-oranice-zg.skole.hrmailto:skola@os-spansko-oranice-zg.skole.hr</p></li></ul>

Recommended

View more >