Utjecaj teških metala na okoliš 93-2007

  • Published on
    26-Jul-2015

  • View
    170

  • Download
    6

Embed Size (px)

Transcript

<p>Utjecaj tekih metala na okoli</p> <p>Teki metali U teke metale ili toksine, se ubrajaju metali ija je gustoa atoma vea od 5 g/cm. Teki metali su: kadmij, olovo, iva, arsen, talij i uranij.</p> <p>Korisnost tekih metala Predstavljaju znaajnu sirovinu za brojne industrijske grane Neki su neophodni za ive organizme Mogu djelovati povoljno na produktivnost poljoprivrede</p> <p>Zagaenje Toksini metali se ubrajaju u veoma opasne zagaivae i predstavljaju veliku opasnost za sve ive organizme.</p> <p>iva (lat. Hydrargyrum) iva je vrlo otrovan metal ije se pare mogu ponaati kao sistemski otrov (dini organi, koa, bubrezi, i ivani sustav) Znakovi trovanja ivom se ne pokazuju odmah, a neki od simptoma su:razdraljivost, delirij i halucinacije (iva moe prolaziti kroz kou)</p> <p>Olovo (lat. Plumbum) Najvea upotreba olova je u akumulatorima, utezima na kotaima, utezima na udicama a prije se koristilo u proizvodnji cijevi. Trovanje olovom izaziva poremeaje kod ivanog sustava (naroito kod djece), krvi i mozga</p> <p>Arsen (lat. Arsenicum) Najvea uporaba arsena je kod izrade pesticida i pigmenta za boje. Izgaranjem na zraku arsen razvija miris enjaka.</p> <p>Uranij Uranij se najee koristi kao (lat. Uranium) elektranama. gorivo u nuklearnim Uranij moe biti koriten za izradu atomskih bombi. U suprotnosti s rairenim miljenjem, puno veu opasnost koritenja uranija predstavlja kemijsko otrovanje zbog uranijevog oksida, nego njegova radioaktivnost (slabo emitira alfa zraenje).</p> <p>Zatita od tekih metala</p> <p>Gas maska</p> <p>Dekontaminacijsko odijelo</p> <p>Dekontaminacijska komora</p> <p>KRAJ!Izradili: Domagoj vek Robert Petanjek Mario Habijanec Josip Koli</p>