Uvjeti i Kriteriji Natjecanja

  • Published on
    14-Jul-2015

  • View
    185

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Uvjeti i kriteriji natjecanja App Start Contest 2012.Tipografija: bitne napomene su oznaene masnim slovima opisi i objanjenja su ispisana normalnim tekstom smjernice i preporuke su napisane u kurzivu

App Start Contest (ASC) je edukativno studentsko natjecanje u Republici Hrvatskoj, organizirano od strane studentsk udruge eSTUDENT, na kojemu studentski timovi izrauju aplikacije za popularne pokretne i raunalne platforme.

Sudjelovanje i prijava Pravo sudjelovanja imaju sve osobe koje (svi uvjeti moraju biti zadovoljeni): su u trenutku poetka natjecanja redovni studenti hrvatskih svuilita ili ostalih visokokolskih ustanova (veleuilita i visoke kole) ili su iznimno uenici srednjih kola nisu u radnom odnosu niti s jednim od partnera projekta nisu dio organizacijskog tima ASC-a U natjecanju je mogue sudjelovati samostalno ili u timu od najvie pet prijavljenih natjecatelja. Za neiskusnije natjecatelje svakako preporuamo timove od etiri lana. Svi natjecatelji prvo se prijavljuju samostalno, a zatim se formiraju u timove po elji. Prijava timova obavlja se tijekom prijave natjecateljskih projekata. (vremenik) Jedan tim prijavljuje rad na jednom projektu, jedan projekt moe biti ostvaren na vie platformi, ali prema iriju nastupa kao jedno rjeenje. Jedan natjecatelj moe biti dio samo jednog tima. Natjecatelji koji nemaju dogovoren tim i timovi koji nemaju upotpunjenu kvotu lanova imati e priliku upoznati natjecatelje za zajedniko formiranje tima putem foruma ili na uvodnom predavanju. Svi natjecatelji imaju pravo prijaviti se za vjetinu Fakulteta elektrotehnike i raunarstva u Zagrebu. Svi sudionici duni su ispuniti ivotopis po obavijesti organizacijskog tima kako bi nastavili sudjelovanje u natjecanju. ivotopisi su dani na koritenje partnerima projekta kako bi se lake ostvarila suradnja sa studentima i kako bi kvalitetno predstavljeni studenti lake dobili ponudu za zaposlenje.

Tema, ideja i ogranienja rjeenja Osnovna zadaa studentskog tima je napraviti i prezentirati tehniko rjeenje i poslovni plan pred irijem. Rjeenje mora biti mogue pokrenuti na bilo kojoj meu danim mobilnim platformama: Web, Android, iOS, Windows Phone. Stvaranje rjeenja za vie navedenih platformi doputeno je, ali rasprostranjenost na vie platformi ne ulazi u kriterije odabira pobjednika, osim ako je odabir usko vezan uz neki od kriterija.

Budui da se kriteriji natjecanja uglavnom odnose na platformski neovisna rjeenja, Organizator ostavlja mogunost da, prema interesu prijavljenih sudionika, korigira popis dozvoljenih platformi. Rjeenja ne smiju biti javno objavljena prije zavrnice natjecanja. Doputeno je ostvarenje ranije smiljene ideje ako realizacija ideje nije u znaajnoj mjeri zapoela prije poetka natjecanja te ako niti jedan dio ideje nije u potpunosti ostvaren prije finala natjecanja. Tema i ideja projekta Rjeenje koje tim izrauje moe ostvarivati proizvoljnu ideju ideju baziranu na temi zadanoj od strane partnera Pri odabiru proizvoljne teme vano je uzeti u obzir kriterije po kojima se rjeenja rangiraju. Poeljna je razrada i evolucija teme tijekom natjecanja, kao i korekcije po konzultaciji s predavaima i mentorima koji e pruiti korisne smjernice i informacije. Partneri projekta zadaju teme od njima posebnog interesa Ukoliko studentski tim kreira rjeenje kao najbolji odgovor na temu zadanu od strane partnera, osvaja posebnu nagradu partnera. Kriteriji Partnera za odabir dobitnika nagrade pojedine teme ovisi iskljuivo o Partneru, a biti e izneseni kroz opis teme te radionice s predstavnicima Partnera. Zadavanje teme Partneru omoguava uvid u kvalitetne timove koji ostvaruju inovativna rjeenja teme pa se timovima prua mogunost za pomo u nastavku razvoja projekta, pripravnitvo ili neki drugi oblik suradnje. Izrada rjeenja temeljenog na smjernicama zadanih od strane partnera natjecateljskim timovima omoguuje jednostavnije pozicioniranje rjeenja na tritu, kvalitetniju povratnu informaciju partnera te mogunost za dodatnom suradnjom po zavretku projekta. Popis tema partnera objavljuje se na uvodnom predavanju i na Webu po odravanju uvodnog predavanja.

Kriteriji natjecanja, selekcija i ocjenjivanje radova Struni iri sastavljen je od akademskih djelatnika Sveuilita u Zagrebu, predstavnika partnera i istaknutih ljudi hrvatske IT industrije. Organizacijski tim ASC-a utjee na iri iskljuivo dogovorom oko smjernica i kriterija prije poetka natjecanja. Sastav irija biti e objavljen naknadno. Selekcijski iri odabire radove koji ulaze u zavrnicu natjecanja. U zavrnicu natjecanja ulazi najvie 12 projekata odabranih prema kriterijima natjecanja. U zavrnici se po prezentaciji radova obavlja ocjenjivanje i odabir od strane irija natjecanja. Kriteriji natjecanja prema kojima sudaki iri bira dobitnike glavne nagrade su: a. kvaliteta poslovnog aspekta projekta (0 - 10 bodova) projekt treba imati jasnu trinu poziciju i biti financijski odriv praktinost i primjenjivost na tritu, razraeno ciljano trite i poslovni model proizvoda/servisa, fleksibilnost i adaptacija poslovnim okolinama b. funkcionalnost rjeenja (0 - 10 bodova) rjeenje treba imati ostvarene kljune funkcionalnosti i raditi na odabranome ureeju te biti prilagoeno korisnikoj upotrebi dizajn, jednostavnost upotrebe, netehnika izvedba, doraenost rjeenja

bolje je izraditi minimalni skup dobro razraenih opcija prilagoenih poslovnom modelu, nego ostvarivati irok spektar nekonherentnih funkcionalnosti inovativnost rjeenja (0 - 10 bodova) c. isticanje u odnosu na pronaena konkurentska rjeenja d. kvaliteta tehnikog rjeenja projekta (0 - 10 bodova) odabir platforme, tehnologija i razvojnih okvira; strukturiranost izvornog koda i komponenata rjeenja; lakoa daljnjeg odravanja i razvoja e. opi dojam rada (0 - 20 bodova) kvaliteta koja rjeenje izdvaja od svih ostalih, jednostavnost koritenja, viralnost, posebnosti grafikog suelja Svaki lan irija za svaki pojedini kriterij daje ocijenu izmeu 0 i maksimalnog broja bodova predvienog za taj kriterij. Potom se za svaki kriterij pronae aritmetika sredina, te se tako dobivene sredine pozbrajaju za konani broj bodova. Konana rang lista pobjednika ASC-a se izrauje tako da se svi projekti koji su sudjelovali na prezentaciji pred irijem sortiraju prema broju bodova dobivenih nakon prezentacije. Ukoliko vie timova ima isti broj bodova, svi ti timovi dijele nagradu predvienu za njihova mjesta. Primjerice, ukoliko dva najbolje plasirana tima imaju jednak broj bodova, tada svaki tim dobiva polovicu sume nagrada namijenjenih za 1. i 2. mjesto.

Vremenik 22.12.2011. - poetak prijava sudionika 4.3.2012. - prijava timova i predaja dokumenta Plan rjeenja Iz plana rjeenja, duljine 1-4 stranice, treba biti jasno: Koja je osnovna ideja i svrha rjeenja? Za koje ciljane korisnike, koliko trite? Odnosi li se na temu Platinum partnera projekta, koju? Odabir platforme i tehnologija za razvoj openito. Koji su prednosti i nedostaci planiranog rjeenja? Koji je planirani doseg rjeenja, a koje su dodatne potencijalne mogunosti koje se mogu izvesti u budunosti? Dokument treba imati priloene prijedloge izgleda barem etiri ekrana korisnikog suelja izraene pomou alata za wireframing ili alata za grafiki dizajn. 18.3.2012. - predaja prve verzije ivotopisa za sve natjecatelje ivotopis se predaje putem sustava za ivotopise (naknadna objava detalja predaje), a ivotopisi se mogu izmjenjivati tijekom i po zavretku natjecanja. ivotopisi predstavljaju vrlo bitnu komponentu u povezivanju studenata i zanimljivih poslodavaca, na obostranu korist. Ispunjen ivotopis natjecatelja, komunikacija sa partnerima tijekom natjecanja te kreacija zanimljivog rjeenja sigurno dovode studente do odlinih poslovnih kontakata i breg i kvalitetnijeg zaposlenja. 25.3.2012. - predaja osnovnog prototipa Predaja se sastoji od dijela izvornog koda, materijala koritenih u izradi i pregleda suelja (screenshotova) rjeenja. Predani prototip ne treba ostvarivati vei dio funkcionalnosti navedenih u planu rjeenja, ali dobro izraen prototip moe dobiti kvalitetne povratne informacije koje e pomoi u nastavku izrade. Idejno, prototipiranje treba pokazati:

Kako je tim ozbiljno zapoeo s prouavanjem razvoja rjeenja. Kako je se tim dovoljno familijarizirao sa potrebnim alatima. Nain na koji se mogu rijeiti osnovni tehniki i problemi domene na koje e tim naii tijekom izrade rjeenja.

20.5.2012. - predaja zavrnog rjeenja Rjeenje mora biti funkcionalno cjelovito i spremno na koritenje, a mogunosti opisane u planu rjeenja implementirane. Korisniko suelje rjeenja mora imati cjeloviti i dovreni dizajn. Rjeenje treba opisati prezentacijom. Prezentacija e upoznati selekcijski iri sa konanim produktom i njegovim mogunostima. Poeljno je integrirati slike (screenshot) ili pokretne snimke (videa) ekrana prilikom koritenja aplikacije te ukratko opisati sve vane aspekte projekta vezane uz kriterije natjecanja. Predaje se izvrna verzija cjelokupnog napravljenog rjeenja, zajedno s dijelom izvornog koda. Studentski tim proizvoljno izabire dio izvornog koda kojeg e predati iriju u svrhu to potpunijeg ocjenjivanja rjeenja (oko 30% od ukupne koliine izvornog koda) 25.5.2012. - prezentacija radova odabranih u zavrnicu i proglaenje pobjednika Selekcijski iri e sve predane radove ocijeniti po zadanim kriterijima, a najboljih 12 timova bit e pozvano na prezentiranje pred irijem natjecanja. Platinum partneri projekta mogu po svojoj diskreciji odabrati po jedan tim za sudjelovanje u finalu za svaku svoju temu. Samo projekti koji su pozvani da prezentiraju imaju mogunost osvajanja nagrada. Nakon prezentiranja radova i odgovaranja na pitanja, iri natjecanja ocjenjuje rjeenja prema kriterijima natjecanja, a

Nagradni fond projektaApp Start Contest financijski i logistiki podravaju partneri: Hrvatski Telekom d.d. Salespod Infobip Nanobit d.o.o. Pet minuta d.o.o. CISEx - Udruga Hrvatskih nezavisnih izvoznika softvera Projekt podravaju i: Ured Predsjednika Republike Hrvatske Faklutet elektrotehnike i raunarstva Sveuilita u Zagrebu Nagrade u ukupnom poretku rjeenja odreenom od strane irija prema kriterijima iznose: [konaan raspored nagrada bit e objavljen uskoro] Nagrada za najbolje rjeenje na svaku temu zadanu od strane Platinum partnera, koje partner odabire po svojoj diskreciji, iznosi 6000 kn. Ukoliko platinum partner smatra da nijedan projekt nije kvalitetno zadovoljio uvjete teme, moe predvienu nagradu pripojiti glavnom nagradnom fond. Osvajanje nagrade ukupnog poretka ne ograniava osvajanje nagrade partnera, niti osvajanje nagrade partnera ograniava osvajanje nagrade ukupnog poretka.

Vlasnitvo nad rjeenjem Studentski tim je na krajnjoj kontrolnoj toki duan priloiti i reprezentativni dio izvornog koda rjeenja. Autori rjeenja zadravaju ekskluzivno pravo vlasnitva nad aplikacijom i izvornim

kodom te se slau da se predani izvorni kod koristi samo pod nie navedenim uvjetima.

Pristup reprezentativnom dijelu izvornog koda imaju iskljuivo iri, partneri te organizacijski tim ASC-a: Organizacijski tim ASC-a pristup koristi iskljuivo kako bi iriju i partnerima omoguili obavljanje nie navedenih zadataka. iri koristi izvorni kod iskljuivo u svrhu to potpunijeg ocjenjivanja rjeenja. ASC partneri koriste izvorni kod iskljuivo u svrhu odabira najboljih studenata/rjeenja te kako bi dobili bolju ideju o isplativosti daljnje podrke razvoja spomenutog rjeenja i suradnje sa odabranim studentima.. Za pobjednika rjeenja izraena kao odgovor na odreene teme partnera (teme partnera Hrvatski Telekom), tim autora zadrava prava na rjeenje no gubi ekskluzivitet te se prava dodjeljuju i partneru. Pobjedniki tim duan je partneru dostaviti cjelokupni kd i materijale rjeenja po proglaenju pobjednika, a prije uplate nagrade.

Vjetina na Sveuilitu u ZagrebuNatjecanje je sastavni dio vjetine Izrada web-projekta na Fakultetu elektrotehnike i raunarstva Sveuilita u Zagrebu (FER). Sudjelovanje u vjetini osigurava 4 ECTS boda za znanje steeno tijekom natjecanja. Upis vjetine: Studentice i studenti FER-a vjetinu trebaju putem slubenog sustava upisati u ljetnom semestru akademske godine. Sudionici polaznici ostalih obrazovnih ustanova koji ele prikupiti bodove vjetine duni su provjeriti prihvatljivost potvrde o sudjelovanju u vjetini FER-a u studentskim slubama matinih obrazovnih ustanova prije poetka natjecanja. Potvrda o sudjelovanje u vjetini izdaje se na Fakultetu elektrotehnike i raunarstva Sveuilita u Zagrebu za studente kojima su matine obrazovne ustanove potvrdile prihvatljivost potvrda o prikupljenim ECTS bodovima. Za prolazak vjetine potrebno je ispotovati sljedea pravila: Redovito pohaanje predavanja i radionica Predaja potrebnih materijala navedenih na vremeniku (primjerice, predaja Plana, predaja Prototipa, itd.) u vremenikom zadanim rokovima Predaja konanog rjeenja, koje mora zadovoljavati kriterije dovrenosti (definirano u vremeniku)

Organizacijski tim App Start Contest 2012. Luka Vida - voditelj projekta Nina indija - zamjenica voditelja projekta Iva Cvitanovi Emilija Dami Ninoslav Holjevac Danko Komlen Neven Kruljak Toni Latre Matea Lukai Pavle Skoir

Tihana are Ema Vukovi Goran ui