Uzroci nasilja među djecom i mladima – uloga škole i ... ?njačko nasilje-nasilje među djecom (bullying) O nasilju među djecom govorimo kad jedno ili više djece uzastopno i namjerno uznemiruje, napada ili

 • Published on
  11-Feb-2018

 • View
  217

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • Uzroci nasilja meu djecom i Uzroci nasilja meu djecom i mladima uloga kole i mladima uloga kole i

  obitelji u prevencijiobitelji u prevencijiProf.dr.sc. Dubravka Kocijan Prof.dr.sc. Dubravka Kocijan

  HercigonjaHercigonja

  Crikvenica, 15. listopada 2013.Crikvenica, 15. listopada 2013.

 • Vrnjako nasilje-nasilje meu Vrnjako nasilje-nasilje meu djecom (bullying)djecom (bullying)

  O nasilju meu djecom govorimo kad jedno ili vie O nasilju meu djecom govorimo kad jedno ili vie djece uzastopno i namjerno uznemiruje, napada ili djece uzastopno i namjerno uznemiruje, napada ili ozljeuje drugo dijete koje se ne moe obraniti.ozljeuje drugo dijete koje se ne moe obraniti.

  Moe imati oblik prijetnji, tjelesnih ozljeda, odbacivanja, Moe imati oblik prijetnji, tjelesnih ozljeda, odbacivanja, ruganja, zadirkivanja, ogovaranja, uzimanje stvari, unitavanje ruganja, zadirkivanja, ogovaranja, uzimanje stvari, unitavanje stvaristvari

  esto ukljuuje neugodne komentare o djetetovoj obitelji ili esto ukljuuje neugodne komentare o djetetovoj obitelji ili rodbinirodbini

 • Bullying moe biti:Bullying moe biti: Verbalan:Verbalan: dijete omalovaavaju, prijete mu, plae ga, dijete omalovaavaju, prijete mu, plae ga,

  psuju mupsuju mu Fiziki:Fiziki: dijete tuku, guraju, udaraju nogom, kradu dijete tuku, guraju, udaraju nogom, kradu

  njegove stvari ili ih unitavajunjegove stvari ili ih unitavaju Socijalni:Socijalni: dijete je ignorirano, o njemu se ire glasine dijete je ignorirano, o njemu se ire glasine Psiholoki:Psiholoki: dijete prate ili ga prijetee gledaju. Posve dijete prate ili ga prijetee gledaju. Posve

  tiha agresivnost: odbijanje koje se esto podcjenjuje tiha agresivnost: odbijanje koje se esto podcjenjuje jer nema izraen nain pojavljivanjajer nema izraen nain pojavljivanja

 • Kako se nasilnitvo razlikuje od Kako se nasilnitvo razlikuje od uobiajenih sukoba meu djecom?uobiajenih sukoba meu djecom?

  UOBIAJEN SUKOB:UOBIAJEN SUKOB: Djeca ne inzistiraju da mora Djeca ne inzistiraju da mora

  biti po njihovom pod svaku biti po njihovom pod svaku cijenucijenu

  Mogu dati razloge zato su Mogu dati razloge zato su u sukobuu sukobu

  Ispriaju se ili prihvate Ispriaju se ili prihvate rjeenje da nitko nije rjeenje da nitko nije pobijedio pobijedio

  Slobodno pregovaraju da bi Slobodno pregovaraju da bi zadovoljili svoje potrebezadovoljili svoje potrebe

  Mogu promijeniti temu i Mogu promijeniti temu i otii iz situacijeotii iz situacije

  NASILNITVONASILNITVO (6 (6 definirajuih initelja):definirajuih initelja):

  Postoji namjera da se nanese Postoji namjera da se nanese ozljeda ili tetaozljeda ili teta

  Intenzitet i trajanjeIntenzitet i trajanje Mo nasilnikaMo nasilnika Ranjivost rtveRanjivost rtve Manjak podrke/izolacija Manjak podrke/izolacija

  rtvertve posljediceposljedice

 • Faktori koji doprinose pojavljivanju Faktori koji doprinose pojavljivanju nasilnitva meu djecomnasilnitva meu djecom

  OBITELJSKI:OBITELJSKI: Nedostatak stabilne emocionalne Nedostatak stabilne emocionalne

  povezanosti/privrenosti izmeu roditelja i djeteta povezanosti/privrenosti izmeu roditelja i djeteta Slab nadzor nad djetetom i zanemarivanje djetetovih Slab nadzor nad djetetom i zanemarivanje djetetovih

  potrebapotreba Prihvaanje i oponaanje agresivnih i nasilnikih Prihvaanje i oponaanje agresivnih i nasilnikih

  ponaanja koje djeca ue od roditelja te brae i sestaraponaanja koje djeca ue od roditelja te brae i sestara Djeca koja odrastaju u obiteljima u kojima postoji Djeca koja odrastaju u obiteljima u kojima postoji

  nasilje imaju 3-4 puta veu vjerojatnost da postanu nasilje imaju 3-4 puta veu vjerojatnost da postanu nasilnanasilna

 • Nepovoljni obiteljski faktori i nasilno Nepovoljni obiteljski faktori i nasilno ponaanje djece (Rutter, 1978.)ponaanje djece (Rutter, 1978.)

  Kriminalitet roditeljaKriminalitet roditelja Psihiki poremeaji Psihiki poremeaji Nezaposlenost ili prezaposlenost roditeljaNezaposlenost ili prezaposlenost roditelja SiromatvoSiromatvo Obiteljsko neslaganjeObiteljsko neslaganje Niska ukljuenost roditelja u odgojNiska ukljuenost roditelja u odgoj Slab roditeljski nadzorSlab roditeljski nadzor Okrutne metode discipliniranja, fiziko zlostavljanjeOkrutne metode discipliniranja, fiziko zlostavljanje Loa emocionalna povezanost roditelja i djeceLoa emocionalna povezanost roditelja i djece

  Vie faktora = vei rizik za nasilna, antisocijalna i agresivna Vie faktora = vei rizik za nasilna, antisocijalna i agresivna ponaanjaponaanja

 • KOLSKI:KOLSKI: Nedostatak nadzora i nadgledanjaNedostatak nadzora i nadgledanja negativna kolska klimanegativna kolska klima Neadekvatno ponaanje nastavnika Neadekvatno ponaanje nastavnika

  (ismijavanje, prijetnje, fiziko nasilje)(ismijavanje, prijetnje, fiziko nasilje) Stav nastavnika prema nasilnitvu (Olweus Stav nastavnika prema nasilnitvu (Olweus

  25% uitelja ne vidi nita loe u nasilnitvu)25% uitelja ne vidi nita loe u nasilnitvu) Nedostatak programa intervencije i prevencijeNedostatak programa intervencije i prevencije

 • Djeca koja se nasilno ponaaju:Djeca koja se nasilno ponaaju: Imaju loiju panju i koncentracijuImaju loiju panju i koncentraciju esto ometaju kolske aktivnosti, loiji uspjeh u koliesto ometaju kolske aktivnosti, loiji uspjeh u koli esto upadaju u tunjave s drugom djecomesto upadaju u tunjave s drugom djecom Na razoaranja, kritike i zadirkivanje reagiraju izuzetnom ljutnjom, Na razoaranja, kritike i zadirkivanje reagiraju izuzetnom ljutnjom,

  krivnjom i osvetomkrivnjom i osvetom esto gledaju nasilne filmove i igraju nasilne igriceesto gledaju nasilne filmove i igraju nasilne igrice Imaju malo prijatelja, esto su neprihvaeni zbog svojeg ponaanjaImaju malo prijatelja, esto su neprihvaeni zbog svojeg ponaanja Sklapaju prijateljstva s drugom djecom koja su poznata po agresivnosti i Sklapaju prijateljstva s drugom djecom koja su poznata po agresivnosti i

  neposlunostineposlunosti Konstantno se suprotstavljaju odraslimaKonstantno se suprotstavljaju odraslima Zadirkuju i drae ivotinjeZadirkuju i drae ivotinje Osjeaju se frustriranoOsjeaju se frustrirano Djeluju kao da ne suosjeaju s drugimaDjeluju kao da ne suosjeaju s drugima

 • Najee je rtva:Najee je rtva: Novo dijete u razreduNovo dijete u razredu Nadareno dijeteNadareno dijete Mirno i ljubazno dijeteMirno i ljubazno dijete Dijete koje ima dobar odnos s uiteljemDijete koje ima dobar odnos s uiteljem Dijete nieg socioekonomskog statusaDijete nieg socioekonomskog statusa Dijete iz druge etnike skupineDijete iz druge etnike skupine Hendikepirano dijete/ dijete s posebnim potrebamaHendikepirano dijete/ dijete s posebnim potrebama Dijete razvedenih roditeljaDijete razvedenih roditelja Dijete rtva obiteljskog nasiljaDijete rtva obiteljskog nasilja

 • rtve nasilnikog ponaanja:rtve nasilnikog ponaanja: Boje se ii u i iz koleBoje se ii u i iz kole Mijenjaju uobiajeni put do koleMijenjaju uobiajeni put do kole Odbijaju ii u koluOdbijaju ii u kolu bolesni su ujutro prije kole, imaju bolesni su ujutro prije kole, imaju

  glavobolje ili bolove u trbuhuglavobolje ili bolove u trbuhu Pogorava se kolski uspjehPogorava se kolski uspjeh Dolaze kui s potrganom odjeom i Dolaze kui s potrganom odjeom i

  oteenim kolskim knjigamaoteenim kolskim knjigama Dolaze kui izgladnjeli (uzet im je Dolaze kui izgladnjeli (uzet im je

  novac)novac) Postanu povueni, niskog Postanu povueni, niskog

  samopouzdanjasamopouzdanja Postanu anksiozni, napeti, prestanu Postanu anksiozni, napeti, prestanu

  jestijesti Zaspu plaui, imaju none moreZaspu plaui, imaju none more Ostaju bez svojih stvari, esto gube Ostaju bez svojih stvari, esto gube

  deparacdeparac

  Sve ee pitaju za novac ili ponu Sve ee pitaju za novac ili ponu krasti (da daju nasilniku)krasti (da daju nasilniku)

  Odbijaju govoriti to nije u reduOdbijaju govoriti to nije u redu Imaju neobjanjive modrice, Imaju neobjanjive modrice,

  ogrebotine i porezotineogrebotine i porezotine Ponu zastraivati drugu djecuPonu zastraivati drugu djecu Postanu agresivni ili depresivniPostanu agresivni ili depresivni Ponu markiratiPonu markirati Daju nevjerojatne isprike za gore Daju nevjerojatne isprike za gore

  navedena ponaanjanavedena ponaanja Sami su pod odmorom, a prijatelji iz Sami su pod odmorom, a prijatelji iz

  razreda zbog toga nisu zabrinutirazreda zbog toga nisu zabrinuti Ne biraju ih u grupnim sportovimaNe biraju ih u grupnim sportovima Trae blizinu uiteljaTrae blizinu uitelja Nesigurni su i uznemireni ako trebaju Nesigurni su i uznemireni ako trebaju

  izai pred plou, pred razredizai pred plou, pred razred

 • Neke karakteristike rtve:Neke karakteristike rtve: NesigurniNesigurni Neintegrirani u skupinuNeintegrirani u skupinu SlabaniSlabani Pasivni, ne brane sePasivni, ne brane se PlaljiviPlaljivi PlaljiviPlaljivi U dobrim odnosima sa svojim obiteljima, velika povezanost s U dobrim odnosima sa svojim obiteljima, velika povezanost s

  majkommajkom Prezatiujui roditeljiPrezatiujui roditelji RazmaeniRazmaeni drugaiji po vjeri, fizikom izgledu, rasi, statusudrugaiji po vjeri, fizikom izgledu, rasi, statusu

 • PRIVRENOSTDijete

  Sigurna NesigurnaAmbivalentnaIzbjegavajua

  DezorganiziranaSlika o drugima

  Slika o sebi

 • Unutarnji radni modelUnutarnji radni model Lopez i Brennan (2000)Lopez i Brennan (2000)

  Sigurna privrenostSigurna privrenost Nesigurna privrenostNesigurna privrenostNeosjetljivost i neadekvatno Neosjetljivost i neadekvatno reagiranje na djeje signale reagiranje na djeje signale

  i potrebe u ranoj dobii potrebe u ranoj dobi

  Unutarnje oekivanje Unutarnje oekivanje djeteta da se roditelji nee djeteta da se roditelji nee

  brinuti o njemu niti brinuti o njemu niti odgovarati na potrebeodgovarati na potrebe

  Internalizacija nedjelotvornog Internalizacija nedjelotvornog modela odnosa koje modela odnosa koje

  prenosi i na druge odnoseprenosi i na druge odnose

  Osjetljivost i adekvatno Osjetljivost i adekvatno reagiranje na djeje signale reagiranje na djeje signale

  i potrebe u ranoj dobii potrebe u ranoj dobi

  Unutarnje oekivanje Unutarnje oekivanje djeteta da e se djeteta da e se

  roditelji o njemu brinuti i roditelji o njemu brinuti i odgovarati na potrebeodgovarati na potrebe

  Internalizacija djelotvornog Internalizacija djelotvornog modela odnosa koje modela odnosa koje

  prenosi i na druge odnoseprenosi i na druge odnose

 • Sigurna privrenost:Sigurna privrenost: Levy i Orlans (1998)Levy i Orlans (1998)

  Osjeaj sigurnosti i zatiteOsjeaj sigurnosti i zatite Bazino povjerenjeBazino povjerenje Zdrav kognitivni i socijalni razvojZdrav kognitivni i socijalni razvoj Samokontrola i samoregulacija impulsa i emocijaSamokontrola i samoregulacija impulsa i emocija Zdrav razvoj identiteta Zdrav razvoj identiteta SamopotovanjeSamopotovanje Autonomija i neovisnost Autonomija i neovisnost Dobar kolski uspjeh Dobar kolski uspjeh Prosocijalna i moralna ponaanja (empatija, Prosocijalna i moralna ponaanja (empatija,

  suosjeanje, savjest)suosjeanje, savjest) Pozitivna temeljna uvjerenja o sebi, drugima i Pozitivna temeljna uvjerenja o sebi, drugima i

  svijetusvijetu Pozitivna prijateljstva i romantini odnosiPozitivna prijateljstva i romantini odnosi Otpornost na razne nepovoljne situacijeOtpornost na razne nepovoljne situacije

 • Nesigurna privrenost:Nesigurna privrenost:Levy i Orlans (1998Levy i Orlans (1998..))

  Ponaanje:Ponaanje: prkos, impulzivnost, destruktivnost, laganje, krae, prkos, impulzivnost, destruktivnost, laganje, krae, agresivnost i nasilje, autodestruktivnost, okrutnost prema agresivnost i nasilje, autodestruktivnost, okrutnost prema ivotinjamaivotinjama

  Emocije:Emocije: intenzivna ljutnja, depresivnost i beznae, razdraljivost, intenzivna ljutnja, depresivnost i beznae, razdraljivost, prestraenost i anksioznost, neadekvatne emocionalne prestraenost i anksioznost, neadekvatne emocionalne reakcijereakcije

  Misli:Misli: negativna temeljna uvjerenja o sebi, drugima i ivotu, negativna temeljna uvjerenja o sebi, drugima i ivotu, nesposobnost razmiljanja o uzrocima i posljedicama, nesposobnost razmiljanja o uzrocima i posljedicama, potekoe panje i uenjapotekoe panje i uenja

  Odnosi:Odnosi: nedostatak povjerenja, kontroliranje drugih (efovanje), nedostatak povjerenja, kontroliranje drugih (efovanje), manipulativnost, nemogunost pruanja i primanja iskrene manipulativnost, nemogunost pruanja i primanja iskrene ljubavi i bliskosti, nediskriminativna naklonost prema ljubavi i bliskosti, nediskriminativna naklonost prema strancima, formiranje nestabilnih prijateljskih odnosa, strancima, formiranje nestabilnih prijateljskih odnosa, okrivljavanje drugih za vlastite pogreke ili probleme, nasilna okrivljavanje drugih za vlastite pogreke ili probleme, nasilna ponaanja prema drugima ili viktimizacijaponaanja prema drugima ili viktimizacija

  Fizike posljediceFizike posljedice:: loa osobna higijena, obrambeno reagiranje loa osobna higijena, obrambeno reagiranje na dodir, enureza i enkompreza, sklonost nesreama, visoka na dodir, enureza i enkompreza, sklonost nesreama, visoka tolerancija na boltolerancija na bol

  MoralMoral:: nedostatak empatije, suosjeanja, kajanja, i ostalih nedostatak empatije, suosjeanja, kajanja, i ostalih prosocijalnih vrijednostiprosocijalnih vrijednosti

 • EmpatijaEmpatijaKako sigurna privrenost potie Kako sigurna privrenost potie razvoj i uenje empatije i moralnih razvoj i uenje empatije i moralnih ponaanja?ponaanja?

  1.) Modeliranje ponaanja roditelja ili drugih 1.) Modeliranje ponaanja roditelja ili drugih figura privrenosti figura privrenosti 2.) Internaliziranje vrijednosti i ponaanja roditelja 2.) Internaliziranje vrijednosti i ponaanja roditelja ili drugih figura privrenostiili drugih figura privrenosti3.) Usklaenost i uzajamnost u ranim odnosima 3.) Usklaenost i uzajamnost u ranim odnosima privrenostiprivrenosti4.) Razvoj pozitivne slike o sebi 4.) Razvoj pozitivne slike o sebi

 • Razvoj empatijeRazvoj empatije kod djece je usko vezan kod djece je usko vezan uz nain na koji su se roditelji brinuli o uz nain na koji su se roditelji brinuli o njihovim razvojnim i emocionalnim njihovim razvojnim i emocionalnim potrebamapotrebama

  Empatija Empatija djetetova postupna internalizacija roditeljskih djetetova postupna internalizacija roditeljskih

  kapaciteta da odgovore na njegove potrebekapaciteta da odgovore na njegove potrebe prijelaz kapaciteta za empatinu brigu od prijelaz kapaciteta za empatinu brigu od

  roditelja na dijeteroditelja na dijete

 • BespomonostBespomonost

  Nain sueljavanja sa stresnim Nain sueljavanja sa stresnim situacijama:situacijama: rezultat unutarnjih radnih modela rezultat unutarnjih radnih modela

  nesigurne privrenostinesigurne privrenosti nesigurna privrenost-vanjski lokus nesigurna privrenost-vanjski lokus

  kontrolekontrole

 • SamopotovanjeSamopotovanje

  Nesigurna privrenostNesigurna privrenost

  Manjak samopotovanjaManjak samopotovanja

  Nasilno ponaanjeNasilno ponaanje

 • LjutnjaLjutnja Nesigurna privrenost:Nesigurna privrenost:

  ispadi bijesaispadi bijesa impulzivnostimpulzivnost razdraljivostrazdraljivost suprotstavljanjesuprotstavljanje trenutano zadov...

Recommended

View more >