Vägledning för Energibolag till lagkravet för - dokument/Vägledning...Vägledning för Energibolag…

  • Published on
    28-Mar-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Vgledning fr Energibolag till lagkravet fr Energikartlggning av stora fretag

Svensk Energi och Svensk Fjrrvrme

2015-09-18

Utfrd av: Navic energipartner AB Per Lindh och Martin Schultz

Postadress: Navic energipartner AB Finngatan 5 C 582 78 Linkping

Besksadress: Westmansgatan 47 A Vning 3 582 16 Linkping

Orgnr 556981-6092 Regnr fr moms SE556981609201 Bg 585-6893 www.navic.se

(II) IV

Sammanfattning Detta r en vgledning som riktar sig till Svensk energis och Svensk Fjrrvrmes medlemmar med syftet att underltta genomfrandet av energikartlggning stora fretag, i enlighet med EU:s energieffektiviseringsdirektiv, EED (Direktiv 2012/27/EU).

Fr att definieras som ett stort fretag ska, enligt EKL2, fljande tv kriterier vara uppfyllda:

Fretaget ska sysselstta minst 250 personer; och

Fretaget ska ha en rsomsttning som verstiger 50 miljoner euro eller ha en balansomslutning som verstiger 43 miljoner euro per r.

Det finns dock specialfall kring om man omfattas av lagkravet att ta hnsyn till som tydliggrs mer i detalj i denna rapport samt i Energimyndighetens vgledning fr Energikartlggning i stora fretag.

Energimyndigheten stller inte ngra krav p nr arbetet ska pbrjas utan har i dagslget enbart de tv datumen 5 december 2015 samt kvartal 1 r 2017 att frhlla sig till. I inrapporteringen r 2017 behver dock ett arbete vara utfrt, vilket innebr att en uppstart under 2016 r att rekommendera. Insamling av data, vergripande beskrivning och prioriteringar kan dock med frdel redan pbrjas under 2015.

I samband med inrapporteringen den 5 december 2015 ska fretagen svara p enklare frgor om de omfattas eller inte och hur inrapportering kommer att g till, det krvs allts inte ngon vergripande kartlggning eller prioritering vid detta tillflle.

Fr att underltta energikartlggningen br energibolagen gra en grafisk sammanstllning ver inkpt energi och sedan frdela ned den p olika niver dr de successivt skalar bort olika typer av energifrluster och frsljning till kund. Det innebr att den typ av energianvndning som det ska fokuseras p r energibolagens egen energianvndning och det r dr fokus ska lggas fr att hitta tgrdsfrslag. Dessa frslag ska sedan inrapporteras till energimyndigheten med start kvartal 1 r 2017.

Vgledningen tar upp hur en vergripande beskrivning och en prioritering av verksamheter kan genomfras med avseende p resonemang, projektplan och genomfrandetider. Vidare ger vgledningen rd kring detaljerade kartlggningar och sammanstllningar av tgrdsfrslag. Dessa avsnitt kan dock utformas p olika stt och denna vgledning ska endast ses som rdgivande.

Mot slutet av vgledningen diskuteras olika stt att genomfra kartlggningen med egen personal eller med upphandlade konsulter samt vilka viten som kan utdmas om inrapporteringen inte sker i tid eller med tillrckligt hg kvalitet.

Postadress: Navic energipartner AB Finngatan 5 C 582 78 Linkping

Besksadress: Westmansgatan 47 A Vning 3 582 16 Linkping

Orgnr 556981-6092 Regnr fr moms SE556981609201 Bg 585-6893 www.navic.se

(III) IV

Innehllsfrteckning Inledning ............................................................................................................................................. 1

Syfte................................................................................................................................................ 1

Ml ................................................................................................................................................. 1

Avgrnsningar ................................................................................................................................ 1

Metod ............................................................................................................................................. 1

Infr energikartlggning ..................................................................................................................... 2

Energibolag som omfattas av lagkravet ......................................................................................... 2

Regelverk ................................................................................................................................................... 2

Omfattning av lagkravet ............................................................................................................................ 2

Mjliga avgrnsningar ............................................................................................................................... 2

Speciella krav fr energibolag ................................................................................................................... 5

Exempel p vilka verksamheter som kan omfattas ................................................................................... 5

Inrapportering ................................................................................................................................ 6

Metod ........................................................................................................................................................ 6

Verksamheter ............................................................................................................................................ 6

Verksamheter med olika gare ................................................................................................................. 7

Datum fr anmlan till energimyndigheten .............................................................................................. 7

Datum fr val av certifierade energikartlggare ....................................................................................... 7

Datum fr uppstart av arbete.................................................................................................................... 8

Genomfrande ................................................................................................................................... 9

vergripande beskrivning och prioritering .................................................................................... 9

Exempel p ingende komponenter i en vergripande beskrivning och prioriteringar ............................ 9

Visualisering av energiflden .................................................................................................................... 9

Resonemang kring prioriteringar av betydande energianvndning ........................................................ 11

Resonemang kring platsbesk ................................................................................................................. 12

Krav p mtnoggrannhet ......................................................................................................................... 13

Exempel p ett projektupplgg ............................................................................................................... 13

Alternativ p genomfrandetid ............................................................................................................... 13

Exempel p en projektorganisation ......................................................................................................... 14

Detaljerad energikartlggning ...................................................................................................... 14

Exempel p ingende komponenter i detaljerad energikartlggning ..................................................... 15

Produktionsanlggningar ......................................................................................................................... 17

Lokaler ..................................................................................................................................................... 20

Tydliggrande kring transporter.............................................................................................................. 21

Postadress: Navic energipartner AB Finngatan 5 C 582 78 Linkping

Besksadress: Westmansgatan 47 A Vning 3 582 16 Linkping

Orgnr 556981-6092 Regnr fr moms SE556981609201 Bg 585-6893 www.navic.se

(IV) IV

Visualisering av kostnadseffektiva tgrder ............................................................................................ 21

Prioritering av kostnadseffektiva tgrder .............................................................................................. 22

Genomfrande med egen personal eller konsult ........................................................................ 24

ISO-standarder som ska uppfyllas ........................................................................................................... 24

Regler fr upphandling av certifierad energikartlggare ........................................................................ 24

Upphandling av konsult ........................................................................................................................... 25

Energikartlggning med egen personal ................................................................................................... 26

Konsekvens vid avvikelse frn lag .................................................................................................... 29

Kontrollerande instans ................................................................................................................. 29

Kontroll frn Energimyndigheten ................................................................................................. 29

Viten eller pfljder vid konstaterad avvikelse ............................................................................ 29

Bilaga A - Lag (2014:266) om energikartlggning i stora fretag ....................................................... A

Bilaga B - Frordning (2014:347) om energikartlggning i stora fretag .......................................... B

Bilaga C - Energimyndighetens freskrifter om energikartlggning i stora fretag (STEMFS 2014:2)

............................................................................................................................................................ C

Bilaga D - Vgledning vid ackreditering av certifieringsorgan och certifiering med hnvisning till:

STEMFS 2014:2 Statens energimyndighets freskrifter om energikartlggning i stora fretag........ D

Postadress: Navic energipartner AB Finngatan 5 C 582 78 Linkping

Besksadress: Westmansgatan 47 A Vning 3 582 16 Linkping

Orgnr 556981-6092 Regnr fr moms SE556981609201 Bg 585-6893 www.navic.se

1(29)

Inledning

Syfte Vgledningen r till fr att underltta genomfrandet av energikartlggning stora fretag, i enlighet med EU:s energieffektiviseringsdirektiv, EED (Direktiv 2012/27/EU), fr Svensk energis/Svensk fjrrvrmes medlemmar.

Ml Vgledningen ska gra Svensk energis/Svensk Fjrrvrmes genomfrande av energikartlggning stora fretag bttre och mer kostnadseffektiv.

Avgrnsningar Rapporten riktar sig till Svensk energis och Svensk Fjrrvrmes medlemsfretag.

Metod Inlsning av material frn energimyndigheten, intervju av energibolag, samt egen analys. Svensk energis och Svensk fjrrvrmes medlemmar har haft mjlighet att pverka vilka frgestllningar som de vill ha besvarade i vgledningen.

Intervjuer med ansvariga frn energimyndigheten har skett bde innan vgledningen brjat skrivas samt innan den frdigstllts i syfte att tydliggra vgledningen och undvika felaktig eller missvisande information.

Postadress: Navic energipartner AB Finngatan 5 C 582 78 Linkping

Besksadress: Westmansgatan 47 A Vning 3 582 16 Linkping

Orgnr 556981-6092 Regnr fr moms SE556981609201 Bg 585-6893 www.navic.se

2(29)

Infr energikartlggning

Energibolag som omfattas av lagkravet

Regelverk Kravet p energikartlggningar i stora fretag fljer av artikel 8 i EU:s energieffektiviseringsdirektiv (2012/27/EU). I Sverige har EU-direktivets krav genomfrts i fljande regelverk:

Lag (2014:266) om energikartlggning i stora fretag

Frordning (2014:347) om energikartlggning i stora fretag

Energimyndighetens freskrifter om energikartlggning i stora fretag (STEMFS 2014:2)

Dessa regelverk finns som bilagor i denna vgledning.

Omfattning av lagkravet I enlighet med Energimyndighetens rapport (Vgledning fr energikartlggning i stora fretag fr privat och offentlig sektor, ET 2015:05 april 2015), r det fljande definition som avgr om fretaget r ett stort fretag:

Fr att definieras som ett stort fretag ska, enligt EKL2, fljande tv kriterier vara uppfyllda:

Fretaget ska sysselstta minst 250 personer; och

Fretaget ska ha en rsomsttning som verstiger 50 miljoner euro eller ha en balansomslutning som verstiger 43 miljoner euro per r.

Mjliga avgrnsningar Bland medlemmarna till Svensk energi och Svensk Fjrrvrme finns det bde fretag som uppfyller dessa kriterier och som inte gr det. En noggrann genomlsning av Energimyndighetens vgledning rekommenderas om garfrhllanden r avvikande frn de vanligaste fallen.

Som kommunalgt energibolag finns det tv huvudscenarios, dels att kommunen organiserat gandet s att ett bolag vid namn Stadshus AB, eller liknande namn, ger 100 % av aktierna i energibolaget. I detta stadshusbolag finns d ofta andra kommunala bolag t.ex. bostadsbolag och andra utvecklingsbolag inom kommunen. I detta fall rknas Stadshusbolaget som moder och bde energibolag och andra verksamheter inom stadshusbolaget omfattas. I de fall kommunen bedriver verksamheter som inte r direkt anknutna till varandra via ett bolagsrttsligt gande, ska dessa betraktas som anknutna enbart om de agerar p samma eller angrnsande marknad. Det innebr t.ex. att verksamheten fr energibolag samt energiproduktion och energihandel inom frvaltning rknas samman fr sig och att bostadsbolag samt bostadsuthyrning inom frvaltning rknas samman fr sig liksom stadsnt och bredbandsverksamhet. Om ngon av dessa delar uppfyller kriterierna ovan omfattas de av lagkravet. I de fall det finns en bolagsrttslig koncern r det strre chans att energibolaget omfattas eftersom det d inte grs ngon avgrnsning om verksamheterna verkar p olika marknad utan enbart om de r en ekonomisk verksamhet eller ej.

Definitionen fr ekonomisk verksamhet r enligt Vgledning fr energikartlggning i stora fretag fr privat och offentlig sektor, ET 2015:05 april 2015:

Postadress: Navic energipartner AB Finngatan 5 C 582 78 Linkping

Besksadress: Westmansgatan 47 A Vning 3 582 16 Linkping

Orgnr 556981-6092 Regnr fr moms SE556981609201 Bg 585-6893 www.navic.se

3(29)

Ekonomisk verksamhet i offentlig verksamhet omfattar som regel affrsmssig verksamhet, medan allmn utbildning och andra i huvudsak skattefinansierade vlfrdstjnster r att se som...

Recommended

View more >