Välkommen till - ?· Örebromodellen –unik markanvisning MARKANVISNING Översiktsplan, Planprogram,…

  • Published on
    06-Jun-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>orebro.seorebro.se</p> <p>Vlkommen till</p> <p>Erik Skagerlundtf Exploateringschef</p> <p>orebro.seorebro.se</p> <p>Prissttningrebro vxer!</p> <p>18 000 </p> <p>studenter</p> <p>kning+ 2431 inv. </p> <p>2016</p> <p>0</p> <p>500</p> <p>1 000</p> <p>1 500</p> <p>2 000</p> <p>2 500</p> <p>2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018</p> <p>flerbostadshus smhus Prognos</p> <p>150 000 </p> <p>inv.</p> <p>orebro.se/byggorebro</p> <p>orebro.seorebro.seorebro.se</p> <p>rebro - rets arkitekturkommun 2017</p> <p>Trdgrdarna, Skanska/Marge/LandKasper Salin-nominerad</p> <p>Kumminen 2, Friendly building, Street Monkeyrebromodellen, rebros byggnadspris 2016</p> <p>orebro.seorebro.se</p> <p> EN organisation i samspel med politiken </p> <p> Effektiv planering</p> <p> Unik markanvisningsmodell</p> <p> Aktiv markpolitik</p> <p>rebromodellen ett samlat arbetsstt</p> <p>orebro.seorebro.se</p> <p>Frvaltningschef</p> <p>Stab</p> <p>Stadsbyggnads organisation</p> <p>Kontorets kompletta sammansttning skapar mjligheter och </p> <p>frebygger motsttningar i stadsbyggandet.</p> <p>BygglovKulturmilj</p> <p>- Tre team</p> <p>PlaneringGestaltning</p> <p>- Detaljplan </p> <p>- STP</p> <p>- Trafik</p> <p>MEXProjektledning</p> <p>&amp; Etablering</p> <p>- Exploatering</p> <p>- Naturvrd</p> <p>- Mark &amp; </p> <p>Fastighet</p> <p>- Lokalfrs.</p> <p>Lantmteri/ </p> <p>geodata</p> <p>- KLM</p> <p>- Geodata</p> <p>orebro.seorebro.se</p> <p>Samspel med politiken</p> <p>Chefen trffar ansvarig politiker 1 h/mnad</p> <p>Vanlig beredning avstmning mellan politiken och tjnstemn</p> <p>Chefer och medarbetare trffar ansvarig politiker 3,5 h/vecka</p> <p>rebromodellens beredning avstmning mellan politiken och tjnstemn</p> <p>Delegation</p> <p>orebro.seorebro.se</p> <p> versiktsplanenDigital P, hg tillgnglighet</p> <p> Handlingsplanen fr stadens byggande Lnken mellan P och DP</p> <p> Planprogram och utvecklingsfrslagGer inriktningen fr t.ex. en stadsdel</p> <p> DetaljplanernaGenerella och flexibla DP</p> <p>Effektiv planering</p> <p>Redskap och styrning</p> <p>orebro.seorebro.se</p> <p>rebromodellen unik markanvisning</p> <p>MARKANVISNINGversiktsplan, Planprogram,</p> <p>Utvecklingsfrslag, Detaljplan</p> <p>Dialog om </p> <p>utformning FAST</p> <p>PRIS</p> <p>MARK-</p> <p>KP4-12 MNADERFrstudie 4-12 Mn</p> <p>3-10 V</p> <p>Reservation</p> <p>BygglovBYGG START</p> <p>Planlggning</p> <p>1 2 R</p> <p>Fretagets tid till byggstart 8 mn 2 R</p> <p>Aktren ger tidplanen!</p> <p>Strategiska</p> <p>frvrv</p> <p>PLANFRUTSTTNINGAR</p> <p>orebro.seorebro.seorebro.se</p> <p>Strategiska markfrvrv</p> <p>sterplan </p> <p> Omvandlingsomrde</p> <p>93 mkr i Kpeskilling</p> <p>Fri budgivning</p> <p>Del i omvandlingsomrde</p> <p>Alltid positiva exploateringskalkyler</p> <p>Statsstdsreglerna sger:</p> <p>1. Budgivning</p> <p>2. Vrdering</p> <p>3. Rationalitet utifrn branschvedertagna metoder</p> <p>orebro.seorebro.seorebro.se</p> <p>Urvalsprocess rebromodellenEn marknad i balans Ansvarsfullt byggande</p> <p> Kommunen dominerar helt utbudssidan</p> <p> Mjlig strategi fr hantering av trgare marknad</p> <p>o Begrnsa mngden nya markanvisningar</p> <p>o Acceptera lngre projekttid, dock med stupstock</p> <p>o Publicera all marknadsdata (byggande, slj, etc)</p> <p>o Riktade markanvisningar (mlgrupp, geografi, etc)</p> <p>Lgre risk</p> <p>Skapa trygghet</p> <p>Ta ansvar</p> <p>orebro.seorebro.seorebro.se</p> <p>Hllbarhet</p> <p>orebro.seorebro.seorebro.se</p> <p>Urvalsprocess rebromodellenHllbart byggande i kommunen</p> <p> Kommunala srkrav 2013-2014</p> <p> Kommunal klimatstrategi</p> <p>o Ambitisa krav</p> <p> Miljanpassat byggande</p> <p> Frorenad mark</p> <p> Miljbyggnad Silver (bolagen)</p> <p> kat trbyggande</p> <p>orebro.seorebro.seorebro.se</p> <p>rnsro Tvling driver innovationNY </p> <p>STADSDEL!</p> <p>orebro.seorebro.se</p> <p>TAMARINDVGEN En hllbar stadsdel </p> <p>orebro.se/byggorebro</p> <p> Skifte mot social hllbarhet</p> <p>o Prissttning</p> <p>o Utemilj</p> <p>o En ny funktionalism</p> <p> Frbudet mot srkrav</p> <p>o Konkurrens om marken</p> <p>o Uppmuntra/stimulera</p> <p>orebro.seorebro.seorebro.se</p> <p>Medverkande frn rebro kommun:Erik Skagerlund, erik.skagerlund@orebro.seemma.gren@orebro.se</p> <p>Tack!</p> <p>mailto:emma.gren@orebro.se</p>