Velg sjøveien grenland jan-henrik skipsfart

  • Published on
    08-Jul-2015

  • View
    146

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Et hav av muligheter </p></li><li><p>Norge som skipsfartsnasjon </p><p>Norge er en stormakt p havet som en av verdens strste skipsfartsnasjoner. Vi str for </p><p>mer enn en tjuedel av transportarbeidet p havet. </p><p>Innen offshore har vi verdens mest moderne og </p><p>verdens nest strste offshoreflte etter USA. </p><p>Vr sterke internasjonale posisjon forsterkes ved at Norge har et komplett maritimt milj med en </p><p>samlet verdiskaping p nrmere 100 milliarder </p><p>kroner og om lag 100.000 ansatte. </p><p>Fortsatt vekst for denne tradisjonelle sterke norske nringen forutsetter at den sikres stabile </p><p>langsiktige rammebetingelser. </p></li><li><p>Kyst og skipsfart </p><p>FrP vil satse p et mindre antall nasjonale stamhavner med stamveitilknytning. (Moss, Oslo, Drammen/Hurum, </p><p>Larvik/Grenland, Kristiansand, Stavanger, Bergen, </p><p>lesund, Kristiansund, Trondheim, Bod, Narvik, </p><p>Troms og Kirkenes.) </p><p>Sjen er en gratis transportre uten store investeringsbehov, men stiller krav til </p><p>effektive havner og godt utbygget </p><p>landbasert infrastruktur. </p><p> Infrastrukturen knyttet til norsk sjtransport stammer i mange tilfeller fra </p><p>sjfartens tidligere epoker. </p></li><li><p>FrP-forslag om sjtransport </p><p>Stortinget ber regjeringen </p><p>legge frem melding om tiltak </p><p>for styrke sjtransportens </p><p>konkurranseevne innenfor </p><p>nasjonal transport av </p><p>personer og gods. </p><p>http://www.stortinget.no/no/Saker-og-</p><p>publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-</p><p>2011/dok8-201011-053/?lvl=0 </p></li><li><p>FrP-forslag 8:53 S om styrke </p><p>sjtransportens konkurranseevne </p><p> Stortinget ber regjeringen legge frem melding om tiltak for styrke sjtransportens konkurranseevne </p><p>innenfor nasjonal transport av personer og gods </p><p>Hring 10. mars 2011: Norsk Havneforening Logistikk- og transportindustriens landsforening KS Bedrift Havn Norges Rederiforbund Maritimt Forum </p><p>Hyre og Kristelig Folkeparti stttet Fremskrittspartiets forslag, men vi fikk ikke flertall. </p></li><li><p> Fremskrittspartiet fikk sttte fra Hyre til </p><p>flgende forslag i innstillingen: </p><p> Stortinget ber regjeringen gjennomfre endringer i lostjenesten med sikte p redusere antall losinger </p><p>og reduksjon av avgifter og gebyrer knyttet til plagt </p><p>lostjeneste. Stortinget peker spesielt p muligheten </p><p>for forbedre ordningen med farledsbevis. Stortinget </p><p>legger til grunn at tiltak ikke ker risikonivet. </p><p>FrP-forslag 8:53 S om styrke </p><p>sjtransportens konkurranseevne </p><p>http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2010-</p><p>2011/inns-201011-271/ </p></li><li><p>FrP-forslag om oljevernberedskap </p><p>http://www.stortinget.no/no/Saker-og-</p><p>publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-</p><p>201011-166/?lvl=0 </p><p>Stortinget ber regjeringen </p><p>utrede og legge frem forslag </p><p>for Stortinget om hvordan </p><p>oljevernberedskapen kan </p><p>styrkes langs hele kysten p </p><p>bakgrunn av erfaringene fra </p><p>grunnsttingene av skipene </p><p>Godafoss og Full City. </p></li><li><p>Sraldersgrense p los Brd Hoksrud (FrP): Lospliktige </p><p>fartyer skal i henhold til </p><p>losforskriften bruke enten statslos </p><p>eller farledsbevis. Bestemmelsen </p><p>om statslos gir i praksis Staten </p><p>monopol p lostjenester, og det er </p><p>dessuten en sraldersgrense for </p><p>los p 65 r. Det statlige monopolet </p><p>gjr dermed bde at </p><p>cruiseselskapene ikke kan ansette </p><p>egne rederiloser, og at eldre los </p><p>presses ut av arbeidsmarkedet. Vil </p><p>statsrden vurdere erstatte </p><p>dagens krav om statslos med krav </p><p>om statsautorisert los eller lignende, </p><p>slik at det statlige monopolet </p><p>oppheves? http://www.stortinget.no/no/Saker-og-</p><p>publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-</p><p>svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=50404 </p></li><li><p>FrP-forslag om Stad skipstunnel </p><p>http://www.stortinget.no/no/Saker-og-</p><p>publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-</p><p>2011/dok8-201011-080/?lvl=0 </p><p>Stortinget ber regjeringen sette i </p><p>gang bygging av Stad </p><p>skipstunnel basert p alternativ </p><p>Stor Tunnel s snart som mulig, </p><p>samt legge frem forslag til </p><p>ndvendig tilleggsbevilgning i </p><p>forbindelse med revidert </p><p>nasjonalbudsjett for 2011. </p><p>Stortinget ber regjeringen srge </p><p>for forskuttering av midler hvis </p><p>det er ndvendig for holde </p><p>fremdrift i saken. </p></li><li><p>Sjfart Ny teknologi innenfor </p><p>sjkart, farledsmerking og </p><p>navigasjonshjelpemidler vil </p><p>ke presisjonen og </p><p>sikkerheten ved navigering </p><p>betraktelig. </p><p>Fremskrittspartiet mener det </p><p>m satses p installasjon av </p><p>slike viktige hjelpemidler for </p><p> ke sikkerheten ved </p><p>ferdsel til sjs. </p><p> Det er en selvflge at man i sjfartsnasjonen Norge m </p><p>sikre tilstrekkelig merking av </p><p>farleden for optimal </p><p>sikkerhet til sjs. Dessverre </p><p>er enn deler av farleden </p><p>mangelfullt merket uten lys </p><p>eller andre virkemidler. </p></li><li><p>Sjfart </p><p> Flere ulykker som har skjedd langs kysten, kunne vrt forhindret ved tidligere varsling. </p><p> Dagens internasjonale system med bergingslnn kan vre et hinder for tidlig varsling fra skip i nd. Vi vil derfor </p><p>vurdere etablere et eget regelverk innenfor nasjonalt </p><p>farvann, 12 mils sone, som innebrer en begrensning av </p><p>bergingslnn. </p><p> Skipsfartsnringen opererer i et internasjonalt marked med sterk konkurranse. Derfor m norsk skipsfart sikres </p><p>internasjonalt konkurransedyktige rammevilkr, som gir </p><p>norske rederier mulighet til seile under norsk flagg, og </p><p>som gir norske sjfolk de samme rammevilkr som sjfolk i </p><p>vre naboland. </p></li><li><p>Sjfart </p><p> Sjtransport er srdeles viktig for norsk industri. Skiping av gods sjveien er svrt billig og kan bli enda mer effektiv dersom </p><p>man bde nasjonalt og lokalt planlegger en infrastruktur som </p><p>muliggjr en god utnyttelse av vr unike kyststripe. Det er viktig </p><p>at havnene fr gode rammevilkr, og at avgifter kun kreves inn </p><p>etter selvkostprinsippet. </p><p> Grunnet det hye kostnadsnivet i Norge m man ta vare p alle muligheter for billig og effektiv varetransport. Offentlige og </p><p>private havner m likestilles. Konkurranse er viktig for sikre </p><p>riktig prising av havnetjenestene. Ansvaret for havner br flyttes </p><p>fra fiskeridepartementet til et transportdepartement for </p><p>integrere havner i infrastrukturplanleggingen p en bedre mte </p><p>enn i dag. </p></li><li><p>Ferger Ferger knytter det offentlige veinettet </p><p>sammen p en naturlig mte. </p><p>Fergene p stamveinettet er dermed </p><p>et offentlig ansvar, mens private </p><p>fergeselskaper br st for selve </p><p>driften. Det er derfor naturlig at bruk </p><p>av ferge skal vre kostnadsfritt der </p><p>hvor fergen er en del av </p><p>stamveinettet. </p><p> I investeringssammenheng br kaianlegg for fergeforbindelser i </p><p>strre grad ses i sammenheng med </p><p>veinettet for vrig. Drift av </p><p>fergestrekninger br selvsagt </p><p>konkurranseutsettes, slik at </p><p>kostnadene blir lavest mulig. </p><p>Kvaliteten p utstyret skal vre en </p><p>del av sammenligningsgrunnlaget. </p><p>Staten br fastsette standarder for </p><p>fergetilbud som skal flge alle </p><p>konkurranseutsettinger. </p></li><li><p>Intermodale knutepunkter </p><p> Intermodale knutepunkter mellom transportformene sikrer effektiv og rasjonell overgang for personer og </p><p>gods. </p><p> Fremskrittspartiet har fremmet forslag f p plass en knutepunktplan for sikre gode </p><p>knutepunktslsninger der flere transportmidler mtes. </p><p> For Grenland er det ekstra viktig f p plass sammenhengende motorvei E18/E39 Oslo-</p><p>Kristiansand-Stavanger, IC-triangelet og </p><p>sammenknytning mellom Vestfoldbanen og </p><p>Srlandsbanen. </p></li><li><p>Takker for meg </p></li></ul>