Velg sjøveien grenland jan-henrik skipsfart

Embed Size (px)

Text of Velg sjøveien grenland jan-henrik skipsfart

 • Et hav av muligheter

 • Norge som skipsfartsnasjon

  Norge er en stormakt p havet som en av verdens strste skipsfartsnasjoner. Vi str for

  mer enn en tjuedel av transportarbeidet p havet.

  Innen offshore har vi verdens mest moderne og

  verdens nest strste offshoreflte etter USA.

  Vr sterke internasjonale posisjon forsterkes ved at Norge har et komplett maritimt milj med en

  samlet verdiskaping p nrmere 100 milliarder

  kroner og om lag 100.000 ansatte.

  Fortsatt vekst for denne tradisjonelle sterke norske nringen forutsetter at den sikres stabile

  langsiktige rammebetingelser.

 • Kyst og skipsfart

  FrP vil satse p et mindre antall nasjonale stamhavner med stamveitilknytning. (Moss, Oslo, Drammen/Hurum,

  Larvik/Grenland, Kristiansand, Stavanger, Bergen,

  lesund, Kristiansund, Trondheim, Bod, Narvik,

  Troms og Kirkenes.)

  Sjen er en gratis transportre uten store investeringsbehov, men stiller krav til

  effektive havner og godt utbygget

  landbasert infrastruktur.

  Infrastrukturen knyttet til norsk sjtransport stammer i mange tilfeller fra

  sjfartens tidligere epoker.

 • FrP-forslag om sjtransport

  Stortinget ber regjeringen

  legge frem melding om tiltak

  for styrke sjtransportens

  konkurranseevne innenfor

  nasjonal transport av

  personer og gods.

  http://www.stortinget.no/no/Saker-og-

  publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-

  2011/dok8-201011-053/?lvl=0

 • FrP-forslag 8:53 S om styrke

  sjtransportens konkurranseevne

  Stortinget ber regjeringen legge frem melding om tiltak for styrke sjtransportens konkurranseevne

  innenfor nasjonal transport av personer og gods

  Hring 10. mars 2011: Norsk Havneforening Logistikk- og transportindustriens landsforening KS Bedrift Havn Norges Rederiforbund Maritimt Forum

  Hyre og Kristelig Folkeparti stttet Fremskrittspartiets forslag, men vi fikk ikke flertall.

 • Fremskrittspartiet fikk sttte fra Hyre til

  flgende forslag i innstillingen:

  Stortinget ber regjeringen gjennomfre endringer i lostjenesten med sikte p redusere antall losinger

  og reduksjon av avgifter og gebyrer knyttet til plagt

  lostjeneste. Stortinget peker spesielt p muligheten

  for forbedre ordningen med farledsbevis. Stortinget

  legger til grunn at tiltak ikke ker risikonivet.

  FrP-forslag 8:53 S om styrke

  sjtransportens konkurranseevne

  http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2010-

  2011/inns-201011-271/

 • FrP-forslag om oljevernberedskap

  http://www.stortinget.no/no/Saker-og-

  publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-

  201011-166/?lvl=0

  Stortinget ber regjeringen

  utrede og legge frem forslag

  for Stortinget om hvordan

  oljevernberedskapen kan

  styrkes langs hele kysten p

  bakgrunn av erfaringene fra

  grunnsttingene av skipene

  Godafoss og Full City.

 • Sraldersgrense p los Brd Hoksrud (FrP): Lospliktige

  fartyer skal i henhold til

  losforskriften bruke enten statslos

  eller farledsbevis. Bestemmelsen

  om statslos gir i praksis Staten

  monopol p lostjenester, og det er

  dessuten en sraldersgrense for

  los p 65 r. Det statlige monopolet

  gjr dermed bde at

  cruiseselskapene ikke kan ansette

  egne rederiloser, og at eldre los

  presses ut av arbeidsmarkedet. Vil

  statsrden vurdere erstatte

  dagens krav om statslos med krav

  om statsautorisert los eller lignende,

  slik at det statlige monopolet

  oppheves? http://www.stortinget.no/no/Saker-og-

  publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-

  svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=50404

 • FrP-forslag om Stad skipstunnel

  http://www.stortinget.no/no/Saker-og-

  publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-

  2011/dok8-201011-080/?lvl=0

  Stortinget ber regjeringen sette i

  gang bygging av Stad

  skipstunnel basert p alternativ

  Stor Tunnel s snart som mulig,

  samt legge frem forslag til

  ndvendig tilleggsbevilgning i

  forbindelse med revidert

  nasjonalbudsjett for 2011.

  Stortinget ber regjeringen srge

  for forskuttering av midler hvis

  det er ndvendig for holde

  fremdrift i saken.

 • Sjfart Ny teknologi innenfor

  sjkart, farledsmerking og

  navigasjonshjelpemidler vil

  ke presisjonen og

  sikkerheten ved navigering

  betraktelig.

  Fremskrittspartiet mener det

  m satses p installasjon av

  slike viktige hjelpemidler for

  ke sikkerheten ved

  ferdsel til sjs.

  Det er en selvflge at man i sjfartsnasjonen Norge m

  sikre tilstrekkelig merking av

  farleden for optimal

  sikkerhet til sjs. Dessverre

  er enn deler av farleden

  mangelfullt merket uten lys

  eller andre virkemidler.

 • Sjfart

  Flere ulykker som har skjedd langs kysten, kunne vrt forhindret ved tidligere varsling.

  Dagens internasjonale system med bergingslnn kan vre et hinder for tidlig varsling fra skip i nd. Vi vil derfor

  vurdere etablere et eget regelverk innenfor nasjonalt

  farvann, 12 mils sone, som innebrer en begrensning av

  bergingslnn.

  Skipsfartsnringen opererer i et internasjonalt marked med sterk konkurranse. Derfor m norsk skipsfart sikres

  internasjonalt konkurransedyktige rammevilkr, som gir

  norske rederier mulighet til seile under norsk flagg, og

  som gir norske sjfolk de samme rammevilkr som sjfolk i

  vre naboland.

 • Sjfart

  Sjtransport er srdeles viktig for norsk industri. Skiping av gods sjveien er svrt billig og kan bli enda mer effektiv dersom

  man bde nasjonalt og lokalt planlegger en infrastruktur som

  muliggjr en god utnyttelse av vr unike kyststripe. Det er viktig

  at havnene fr gode rammevilkr, og at avgifter kun kreves inn

  etter selvkostprinsippet.

  Grunnet det hye kostnadsnivet i Norge m man ta vare p alle muligheter for billig og effektiv varetransport. Offentlige og

  private havner m likestilles. Konkurranse er viktig for sikre

  riktig prising av havnetjenestene. Ansvaret for havner br flyttes

  fra fiskeridepartementet til et transportdepartement for

  integrere havner i infrastrukturplanleggingen p en bedre mte

  enn i dag.

 • Ferger Ferger knytter det offentlige veinettet

  sammen p en naturlig mte.

  Fergene p stamveinettet er dermed

  et offentlig ansvar, mens private

  fergeselskaper br st for selve

  driften. Det er derfor naturlig at bruk

  av ferge skal vre kostnadsfritt der

  hvor fergen er en del av

  stamveinettet.

  I investeringssammenheng br kaianlegg for fergeforbindelser i

  strre grad ses i sammenheng med

  veinettet for vrig. Drift av

  fergestrekninger br selvsagt

  konkurranseutsettes, slik at

  kostnadene blir lavest mulig.

  Kvaliteten p utstyret skal vre en

  del av sammenligningsgrunnlaget.

  Staten br fastsette standarder for

  fergetilbud som skal flge alle

  konkurranseutsettinger.

 • Intermodale knutepunkter

  Intermodale knutepunkter mellom transportformene sikrer effektiv og rasjonell overgang for personer og

  gods.

  Fremskrittspartiet har fremmet forslag f p plass en knutepunktplan for sikre gode

  knutepunktslsninger der flere transportmidler mtes.

  For Grenland er det ekstra viktig f p plass sammenhengende motorvei E18/E39 Oslo-

  Kristiansand-Stavanger, IC-triangelet og

  sammenknytning mellom Vestfoldbanen og

  Srlandsbanen.

 • Takker for meg