Veliki Ilmihal

  • Published on
    26-Nov-2015

  • View
    296

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Veliki Ilmihal

Transcript

<ul><li><p>UDZBEN!K ISLAMSKE V JERONAUKE ZA I. i II. RAZRED SREDNJIH SKOLA </p><p>Ovaj je udzbenik Hsvojio Ulema-mec!Zlis u Sarajevu svojim rjesenjem od 11. augusta 19:)1. god. hroj K03. </p><p>T R E E I Z D A N J E. </p><p>lZDANJE VAKUFSIWG RA VNATELJSTVA U SARAJEVU. SV A PRA VA PR!DRZANA. </p><p>DRZAVNA TISKARA U SARAJEVU. - 1941. </p></li><li><p>I </p><p>je udibenik usvojio od 11. </p><p>I I </p><p>CIJ </p><p>I </p><p>rjdenjem </p></li><li><p>J dobar posao poCinjemo nJeclma: </p><p>U ime Boga, Opceg Dobrocinitelja, _ Jl Time kazujemo, da je nasa snaga samo od Boga i da od istemo pomoc i </p><p>Bog je stvoritelj, Gospodar Dobrocinitelj svega svijeta. </p><p>svega potrebno nam </p><p>Osim nas i ovoga na </p><p>nestane O\Zoga svijeta. </p><p>a isto znati da ima i Jedini </p><p>tako jos trebamo znati cia je i Dobrocinitelj svega </p><p>Posto nestane ljudi i ovoga sve ponovno prozivjeti, i svi ce se ljudi skupiti pred na </p><p>dan. Kada ce biti Sudnji dan, to znade samo lwjega slavimo i kojemu zahvaljujemo na njegovim darovima, jer je </p><p>Gospodar Sudnjega dana. </p><p>U ime Boga, Opceg Dobrocinite1ja, Milostivoga, </p><p>Hvala Bogu, Stvoritelju 1* </p></li><li><p>4 </p><p>Opcem Dobrocinitelju, Milostivom, Gospodaru Sudnjega dana. * , </p><p>_0-_,..ul i-J: ~ \ ... Na sudnjem clanu ce !judi pred Bogom odgovarati za svoja </p><p>djela, i svima ce Bog sucliti. Ko bude zasluzio zadovoljstvo Bo-zije biCe nagraden, a ko se bude ogrije8io o Bozije zapovijedi bice kaznjen, ako mu Bog ne oprosti. </p><p>Zadovoljstvo Bozije i nasu srecu zasluzicemo, ako samo jedinoga obozavamo i samo od Njega pomoc trazimo, ako vrsimo Njegove zapovijedi i cuvamo se svega sto on zabranio. </p><p>~ ,. "" ,. :: </p><p>Sarno obozavamo ...~~~ ::.lL I . - , </p><p>samo od Tebe pomoc trazimo. '.,..::.:.:, '::JL" 1 ; c....;.... ... ,# </p><p>Da mozemo znati i razlikovati sto je dobro, a sto je zlo, Bog nam je dao razum i svoju objavu Kur'an. </p><p>nas je svojom miloscu i dobrotom uputio na pravi put. </p><p>nas pravim putem. </p><p>Ljudima je dolazila Bozija objava poslanika, koje je "'Put em blagodatima. </p><p>ne putem onih na </p><p>Niti onih koji su se </p><p>Kur'an dosao niku 1v1uhamedu a. s. poslanik. </p><p>musliman duzan </p><p>Na svijetu smo: </p><p>kako nas Kur'an </p><p>1. Da upoznamo i vjerujemo Allaha dz. s. 2 ) 2. Da samo Allaha obozavamo, </p><p>1) a. s. </p><p>?) dz. :::. 1)l:JI ~~ t. j. Bog ga blagoslovio. ,. i, ~ t. j. Svevisnji. "' v . </p></li><li><p>5 </p><p>3. Da zivimo uredno po Bozjim odredbama, da Cinimo dobro, a da se zla cuvamo, i da tako Boziju milost zasluzimo. </p><p>Vidi se, dakle, da je u Kur'anskom susretu El-Fatiha ukratko sadrzana Bozija objava i zahvalnost lwju imamo ciniti Bogu. </p><p>El-Fatiha </p><p>U ime Boga, Opceg Dobrocinitelja, Milostivoga, </p><p>Hvala Stvoritelju svjetova, Opcem, Dobrocinitelju, Milostivom, Gospodaru Sudnjega dana! Tebe samo obozavamo </p><p>I samo od Tebe pomoc trazimo. </p><p>Uputi nas pravim putem, </p><p>Putem onih si obasuo Svojim blagodatima, </p><p>l 'P '~ onih na </p><p>Niti onih koji su zalutali. </p><p>stvorio jos osim nas i ovoga i ovoga svijeta? Znade li ko kada </p><p>' ... ~.,.. :J.;; \~l I </p><p>) _;.;;; ) ;~I r-~ '01J WI~; :.d.\ </p><p>.... , ...... ... .; </p><p>ce biti na Sudnjem danu? Kako cemo zasluziti i nasu srecu? Sta nam je Bog dao, da mozemo znati i </p><p>razlikovati dobro od zla? Ko nas je svojom miloscu i dobrotom uputio na pravi put? Preko je ljudima dolazila objava? Kojem je Bozijem poslaniku dosla posljednja Bozija objava? Sta je duzan svaki musliman? Zasto smo na ovom svijetu? U kojoj je suri ukratko sadrzana Bozija objava i za-hvalnosf koju imamo ciniti Bogu? Uci sure El-Fatihu! Prouci je nasim jezikom! </p></li><li><p>PRVI DIO </p><p>Nasa vjera zove se mi smo po vjeri muslimal1L Islamski v jerovati znaci: srcem usvojiti i znati da je sve </p><p>istina sto nam je Allah dz. s. u Kur'anu po svome Muhamedu a. s. </p><p>Duzni smo Kur'an, Boziju objavu, vjerovati da je istina, jer je Kur'an od Boga, dz. s. je i savrseno istinit, a Svevisnji Muhameda a. s. samo iz milosti i ljubavi spram svega da mu objavi uzvisenu </p><p>da je Muhamed </p><p>vjerujem vjerujemo a jezikom jedinoga Ailaha, vjecnog v1di i sto se ne </p><p>nema </p><p>milostivog Gospodara </p><p>srcem </p><p>osim sto se </p><p>Govorimo Boziji rob, jer je i Muhamed covjek, a svi sti robovi. </p><p>Svi su !judi Bozji robovi, jer ih je on stvorio, i oni su u vlasti Bozjoj, pa treba da robuju i slave dz. s. </p></li><li><p>7 </p><p>Govorimo da je Boziji poslanik, jer je Bog dz. s. zaista poslao Muhameda da objavi sveopcu*) vjeru Islam. </p><p>Boziji poslanik vjerno je i podpuno ispunio naredbu Boziju i saopstio ljudima posljednju Boziju objavu Kur'an, a svojim uzornim zivotom dao je ljui:lima primjer da se na njega ugledaju.// </p><p>Pejgamberovi vjerni drugovi koji su s njim sirili Islam zovu se ashabi. </p><p>Ashabi vjerno upamtiSe i popisase za zivota Bozijeg poslanika pojedine kur'anske ajete (recenice) i sureta (poglavlja) Kur'ana, to se je zatim sve u zvanu Mushaf. </p><p>Ashabi ( drugovi Pejgamberovi) i njihovi nasljednici sacu-vase nam i usmeno precladose mnoge hadise (tradicije pre-danja) a. s. </p><p>Hadis sve ono sto je Ntuhamed a. s. radio iii oclobrio. </p><p>Mi smo se duzni vlaclati po utvrdeni haclisi </p><p>izvora: idzma-u i kijasu. </p><p>- zma' </p><p>V jerovanje i Mi trebamo raditi onako kako su-</p><p>radili Boziji njegovi ogromna vecina islamskih vjerskih ucenjaka. </p><p>Oni muslimani koji se dde ovog pravca u vjerovanju zovu ; </p><p>se ehli sunnet vel-dzema-at 1_, </p><p>*) Muhamed a. s. je posljednji Boziji poslanik, koga je dz. poslao svim ]judima, na citavo.i zemlji, i svill'l dzinima. Njegov seriat nepromjenljiv i trajacc do dana. </p></li><li><p>8 </p><p>Pit an j a: Kako se zove nasa vjera? Sta smo po vjeri? Sta znaci islam ski vjerovati? Zasto smo duzni Kur' m</p></li><li><p>9 </p><p>kitabe (knjige-objave), poslanike i vele: Mi ne cinimo razlike izmedu </p><p>pojedinih Bozijih poslanika. ' ' . ~,....) ~ Mi smo culi i mi se pokoravamo. </p><p>Oprosti nam, mi cemo se svi </p><p>'t:_kl; ~ lj \;_; 2..\JI ; '~:,"; ;?..t~l ;l </p><p># .... ...1 </p><p>vratiti k Tebi. Temeljne istine vjere treba da vjerujemo </p><p>podpuno i bez ikakve sumnje. </p><p>Vjerovanje s. Prvi imanski sart glasi: V jerujem dz. s. SveviSnjeg Boga treba vjerovati po Njegovim </p><p>(sifatima). </p><p>Bozija svojstva jesu: ima i o sebi opstoji, je je nema nicemu nije slican, </p><p>ni </p><p>zivi svojim vjeCitim zivotom, je SveznajuCi i SvemoguCi, sve svojom voljom cini, govori bozanskim govorom, </p><p>sve vidi i cuje, sve stvara, uzddava rastvara. </p><p>~~, usvojimo </p><p>, ' </p><p>'~- ~ ~;l~i </p></li><li><p>10 </p><p>Suretul-Ihlas </p><p>U ime Boga, Opceg Dobrocinitelja, Milostivoga: </p><p>Reci: Bog je jedan, Bog je neograniceni Gospodar I utociSte sviju stvorova. Nije nikoga rodio i nije roden. </p><p>.... . . ,. ; ' ~._p)\;. ~':}! ; ?r' </p><p>-r---&gt;= )_ ~~) ,..::Ul _r-~ -'~i '..::U1 , ' :ft </p><p>~1'..::UI ' 0 ... " </p><p>:JY.. ~ J 1\' "._'1- ,p ~~ 't ". j .. 1-ijemu nema niko ravan, ~ r"' '\.) rr </p><p>Kad kazemo: ima i o sebi opstoji, to znaci da Bog nije niti Ga ko stvorio, niti je u Svom opstanku icemu potreban. </p><p>Da ima nam djela Bozija i cio svijet, svje-Boziji poslanid, a to </p><p>Nema boga osim </p><p>Muhamed je Boziji ., da je samo i da je Muhamed a. s. </p><p>je objavljen uzviseni Kur'an vjera: </p><p>naucavali su da je samo Ipak bica </p><p>naviknuti da sile i pojave, zaboravili ovu </p><p>mijesali i druga bica, ili, ako su i obo-zavali Boga, ddali su da je to samo njihov </p><p>Posljednji put i na najuzviSeniji nacin objavljeno je jedin-stvo preko Muhameda a. s. Rijecima: Bog je jedan ocitujemo da je samo jedan Stvoritelj svijeta, da On sam po sebi opstoji, da samo njega mozemo obozavati i da samo Njemu pripadaju sva savrsenstva. </p></li><li><p>1t </p><p>Bog je vjecan znaci: da je uvijek bio i da ce uvijek biti, oduvijek postoji i postojace zanavijek. Sve ostalo postaje, mijenja se i nestaje, jer vjecno postoji samo Bog koji stvara i rastvara. </p><p>Kada se kaze da Bog po sebi i po svom bjcu opstoji, to znaci da Bogu nista nije potrebno kao njegovim stvorovima koji jedu, piju, spavaju, a zato im treba hrana, vrijeme, mjesto i t. d. Bogu dz. s. to nista ne treba, jer je nada sve savrsen i uzvisen, i nema nikakvih manjkavosti ni </p><p>Kad kazemo da nicem ne slici, to je reci da nije kao njegovi stvorovi. On nije nicemu slican sto bi covjek u vidljivoj slici mogao zamisliti.t </p><p>Ljudi mogu znati o Bogu dz. s. samo ono sto je sam Bog odkrio u svojoj objavi. </p><p>Kaze se Bog je nada sve nemaju Njegovi stvorovi. Ono sve, stvorovi, darovao im je dz. s. </p><p>ima sto </p><p>U Boga vjeciti zivot zna. Niko mu Ga nije a svi ostali davanjem zive i prolaze. </p><p>Kazemo da je drugi ne moze sve znati. </p><p>Gledaj znake milosti Bozije, kako ozivljuju Zaista, On ce ozivjeti i mrtve. On je Svemoguci. </p><p>sto se kaze da sve svojom voljom cini, Bozija volja neogranicena, samo Bog moze sve sto drugi. </p><p>zemlju. </p><p>da je i niko </p></li><li><p>12 </p><p>~_,s::_~ y-- ~-J;: ~~ r:; ;,~,,1~ ~;t \tt, Njegova je odredba, kada hoce da stvar bude, samo da rece: Budi, i biva. (Jasin sure - predzadnji ajet). </p><p>Bog govori svojim vjecitim bozanskim govorom. Govorio je sa nekim svojim poslanicima. </p><p>Velimo da Bog sve vidi i cuje, jer Njemu niSta skriveno nije. Zaista Bog sve cuje i sYe vidi. </p><p>Ovaj svijet i sve sto je na stvorio Bog, Stvoritelj. Niko drugi ne moze niSta osim Boga. Ocl je zivot i smrt. </p><p>je SvemoguCi ni dati </p><p>Pit an j a: islamsko vjerovanje! je sadrzano u isiamskom vjerovanju? Da 1i je na vise mjesta u Kur'anu receno islamsko vjerovanje, a naroCito u kojem ajetu? Kako treba da vjerujemo temeljne istine ? Kako glasi prvi imanski sart? Kako treba vjerovati ? su Bozija </p><p>? U kojem su suretu sadrzana u glavnom stva? Sta znaci kad kazemo Bog ima i o sebi opstoji ? nam sv jedoCi da ima ? Sta svjedoci zemlja i nebo? </p><p>obiljezje islamskog v jerovanja? Sta su poslanici kroz sva vremena? Preko kojega je posljednji put jedinstvo </p><p>Bog je vjecan? ce to kaze da sebi i po svom bicu? s!ici? Sta !judi mogu znati o sve savrsen? Odkud ono sto je u zivot? Zasto kazemo da je kazemo da je Bog SvemoguCi? to znaci kada kazemo da Bog sve svojom voljom cini? Kakav je govor ? Zasto velimo: sve vidi i cuje? Odkuda je ovaj svijet i sve sto je na njemu? </p><p>II. </p><p>Drugi imanski sart glasi: Vjerujem Bozije meleke. Meleki su nevidljiva duhovna bica. Kazemo da su meleki </p><p>nevidljiva duhovna bica, jer ih mi ne vidimo, kao sto ne vidimo ni svoju dusu ni misao svoju. </p></li><li><p>13 </p><p>Meleka ima bezbroj na nebu l na zemlji, u cijelom svemiru. Bog je melekima odredio razlicite duznosti. Oni nikada Bogu ne grijese, i vjecno su sretni sto sluze Bogu i slave Ga. </p><p>Meleki prate covjeka i donose mu dobre misli, a ljudsku misao zanosi i covjeka na zlo navodi prokleti sejtan ( davo ). </p><p>Mi se utjecemo dragom Bogu da nas sacuva od prokletog sejtana ( davola) rijecima: Utjecem se Bogu da me sacuva ,e..;.:;-; ""JI ,..:;\k?l ~tP ,.:UL_-~_,:1 od prokletog sejtana. . -</p><p>III. </p><p>TreCi imanski sart glasi:. Vjerujem Bozije kitabe. Boziji kitabi su Bozije objave, koje su saopstavali ljudima </p><p>Boziji poslanici, i to je napisano. Prvi je primio Boziju objavu prvi covjek na zemlji, koji je </p><p>ujedno i Boziji poslanik, Adem a. s. je ljudima u raznim vremenima objava. U Kur'anu </p><p>ovi kitabi: 1. Tevrat, koji je a. s. 2. Zebur, Davud a. s. ~i. Indil, Isa pejgamberu a. s. 4. Muhamed pejgamberu a. s. </p><p>Kur'an </p><p>Nas je kitab uzviseni Kur'an je Allah Muhamedu a. s. </p><p>U Kur'anu ima 114 veCih i manjih imena, a sastavljena su od ajeta. Kur'an </p><p>vazda uciti sa Euzu billahi i Bismillahi. Uceci Kur'an terba da nam je srce cisto i ispunjeno </p><p>ljubavlju i misli na Svevisnjeg Allaha. I tijelo treba da nam je i da smo abdestom kada Mushaf prihvatimo, Mushaf </p><p>na vrlo odlicnom i pristojnom mjestu drZ:ati. </p></li><li><p>14 </p><p>Kur'an nam kazuje zasto smo na svijetu, t. j. da spoznamo i obozavamo sarno jednog Milostivog Boga i da dd nasega Dobrocinitelja pomoc trazimo, da cinimo dobra djela i uredno zivimo. Sa mnogim primjerima iz zivota prijasnjih naroda pokazao nam je SveviSnji Bog u Kur'anu svoje puteve pravde i dobrote na zemlji. U suri E. L. M. stoji: </p><p>Evo knjige o kojoj nema sumnje. Ona je putokaz anima koji se boje Boga; onima koji vjeru]u u ono sto je nevideno; koji uredno molitvu i klanjanje, darivaju od onoga sto smo im Mi dali; onima koji vjeruju u objave poslane Tebi i prije Tebe; onima koji tvrdo vjeruju u buduCi zivot. Ti su vodeni pravim putem od svog Gospodara, i ti su sretni i spaseni. </p><p>Kur'an je posljednja Bozija objava i trajace sve do Sudnjeg dana, jer u Kur'anu stoji: </p><p>~~zaista mi smo objavili Kur'an, i, doista, mi smo njegovi (Elhidzr 9). </p><p>i t a n j a: Kako drugi imanski sart? su Boziji me-leki? Zasto kazemo da su meleki nevidljiva, duhovna bica? Gdje ima meleka? je odredio melekima? Kakva je njihova zadaca prema covjeku? Ko ljudsku misao i navodi covjeka na zlo? Kako se mi utjecemo od proldetog sejtana? </p><p>Kako glasi treci imanski sart? su Boziji kitabi? Koji je Boziji poslanik prvi primio Boziju objavu? Koji su kitabi u Kur'anu poimence spomenuti? Koji je nas kitab? Sta nam lmzuje Kur'an? Koja je posljednja objava? Dokle ce trajati posljednja objava? </p></li><li><p>15 </p><p>IV. Boziji poslanici Cetvrti imanski sart glasi: Vjerujem u Bozije poslanike. Boziji poslanici su bili odabrani ljudi kojima je Bog slao </p><p>svoje objave, da ih kazuju ljudima. Svojstva </p><p>Svi su Boziji poslanici bili pametni, vjerni i cisti od grijeha, svi su uvijek govorili istinu i kazivali zapovijedi Bozije jasno i v jerno. </p><p>Svoje poslanstvo zasvjedocise u nekim prilikama cudesima ili mudzizama koje im je dao </p><p>Rad Bozijih poslanika bio je blagodat za sve !jude na zemlji, jer pomocu Bozije nauke podose !judi napretku na ovom svijetu i vjecnoj sreCi na drug om svijetu. </p><p>Boziji su poslanici imali mnogo u svom radu, jer su protiv njih ustajali i cinili im svake smetnje ne htijuCi primiti istinu Boziju. </p><p>Mnoge nevaljale je kazna Bozija, su bili u i nijesu se odazvaii Bozijih poslanika, pa su zato propali. </p><p>Koliko bilo to samo najznamenitiji </p><p>Muhamed a. s. Mi smo </p><p>zna. Od </p><p>i s </p><p>Peti imanski sart glasi: V jerujem u Sudnji dan. Sudnji dan je onaj dan (vrijeme), kada ce </p><p>spo-nam </p><p>suditi ljudima za njihova djela. Ko bude zasluzio zadovoljstvo bice dzenetom </p><p>ne oprosti. Kada ce biti Sudnji dan, to znade samo Svevisnji Bog. </p><p>ce pomrijeti, i ovoga ce svijeta nestati, a zatim ce na drugom ponovno ozivjeti sve sto je bilo na ovom svijetu. </p><p>-----</p><p>*) Kada se spomene ime kojega Bozijeg poslanika, onda treba reci: :~&gt;Aiejhiselam ga blagoslovio). </p></li><li><p>16 </p><p>Posta Bog ozivi sve mrtve, doCi ce Boziji sud, za nagrade kazne prema djelima koja su uCinjena u sadanjem 'zivotu. </p><p>Veoma je vazno i potrebno da u casovima smrti svakom muslimanu i muslimanki bude srce i dusa ispunjena pouzdanjem u Boga i pravom vjerom. </p><p>Dzenet je mjesto (posebni svijet) gdje ce vjecno sve bla-godati Bozije uzivati oni koji su pravo vjerovali i dobro cinili. Dzehenem je mjesto (poseban svijet) gdje ce oni koji nijesu pravo vjerovali i koji su zlo cinili, patiti razliCite muke, vee prema tezini pocinjenih grijeha na ovom svijetu. V jecito ce u pakiu ostati oni koji umru u bezvjerstvu i mnogobostvu, a vjernici koji su grijesili, posto pretrpe kaznu, u dzenet ce uniCi. </p><p>VI. Bozije Sesti imanski sart glasi: Vjerujem da sve sto se dogada </p><p>biva Bozijim odredenjem. Ljudi mogu birati sta ce da rade, jer im je Bog dao razum </p><p>i slobodnu volju da se odlucuju za dobro iii za zlo. Bog voli samo dobra. djela, a zla djela mrzi. </p><p>P it an j a: Kako glasi cetvrti imansld sart? Ko su bili Bo-ziji poslanici? Cime su se odiikovali svi Boziji poslanici? zasvjedociSe poslanstvo u nekim prilikama? Kal</p></li><li><p>DRUGI DIO </p><p>:.:_,,;~ Islamsl{e vjersl</p></li><li><p>18 </p><p>Temeljne islamske duznosti jesu: 1. Kelimei-sehadet (islamslw oCitovanje), 2. Nam...</p></li></ul>