Vergi Ceza Harc Kodlari

  • Published on
    28-Nov-2014

  • View
    168

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

<p>vergi ceza har kodlarYNTEM YEMNL MAL MAVRLK ve BAIMSIZ DENETM A..</p> <p>Gncelleme Tarihi: 31.03.2009</p> <p>Vergi Kodu Vergi Ad 0001 Yllk Gelir Vergisi 0002 Zrai Kazan Gelir Vergisi 0003 Gelir Vergisi S. (Muhtasar) 0004 Gelir Gtr Ticari Kazan 0005 Gelir Gtr Serbest Meslek Kazanc 0006 Gelir Gtr cret 0007 Datlmayan Kar Stopaj 0010 Kurumlar Vergisi 0011 Kurumlar Vergisi Stopaj (Kvkm24) 0012 Gelir Vergisi (Gms) 0014 Bast Usulde Ticari Kazanc 0015 Gerek Usulde Katma Deer Vergisi 0017 Gtr Usulde Katma Deer Vergisi 0021 Banka Muameleleri Vergisi 0022 Sigorta Muameleleri Vergisi 0027 Gelir Vergisi Geici Vergi 0032 Gelir Geici Vergi 0033 Kurum Geici Vergi 0040 Damga Vergisi (Beyannameli Damga Vergisi Mkellefi) 0046 Akaryakt Tketim Vergisi 0048 Gelir V. M.Talih Oyunlar Asgari Vergi 0049 Her Trl spirtolar Ve Fzel Yandan Alnan Ek Vergi 0050 Kurumlar V. M.Talih Oyunlar Asgari Vergi 0051 Dier cretler 0053 Kurumlar Vergisi Kurum Geici Vergi 0056 Oyun Katlarndan Alnan Ek Vergi 0057 Rntgen Filmlerinden Alnan Ek Vergi 0060 Mlga Maden Fonu 0061 Kaynak Kullanm Destekleme Fonu Kesintisi 0062 Mlga Kooperatifilik Tantma Ve Eitim FonuYNTEM YEMNL MAL MAVRLK VE BAIMSIZ DENETM ANONM RKET 1378 Sokak Trksoy Apt. 4/4 Alsancak ZMR Tel (0232) 421 52 00 (Pbx) Faks (0232) 421 53 00 yontemymm@yontemymm.com.tr</p> <p>1</p> <p>vergi ceza har kodlarYNTEM YEMNL MAL MAVRLK ve BAIMSIZ DENETM A..</p> <p>0071 0073 0074 0075 0076 0077 0091 0092 0093 0094 1013 1018 1020 1030 1042 1043 1047 1048 1050 1051 1067 1084 1085 1086 1087 1089 1095 1096 3024 3061 3073 3074 3076</p> <p>Petrol Ve Doalgaz rnlerine likin zel Tketim Vergisi Kolal Gazoz, Alkoll eekler Ve Ttn Mamllerine likin zel Tketim Vergisi Dayankl Tketim Ve Dier Mallara likin zel Tketim Vergisi Alkoll eeklere likin zel Tketim Vergisi Ttn Mamllerine likin zel Tketim Vergisi Kolal Gazozlara likin zel Tketim Vergisi Ttn Mamllerine likin Ek Vergi Her Trl Alkoll kilere likin Ek Vergi Sair arap Ve Biralara likin Ek Vergi Her Trl Alkolsz eceklerden Alnan Ek Vergi Eitim,Genlik,Spor Ve Salk Hizmetleri Vergisi Mahsuplardan Kesilen Damga Vergisi Fon Pay Pimanlk Zamm E.Katk Pay zel lem Vergisi Damga Vergisi 5035 Sayl Kanuna Gre Damga Vergisi Vergi Bar Tefe Tutar Vergi Bar Ge deme Zamm Vergi Yarg Harlar Gecikme Faizi Para Cezas Faizi Gecikme Zamm Erken deme ndirimi Alnan Dier Faizler Savunma Sanayi Destekleme Fonu Konut Fonu Kaynak Kullanm Destekleme Primi Cezai Faizi Cezai Faiz(Kaynak Kullanm Destekleme Fonu Kesintileri) Usulszlk Cezas zel Usulszlk Cezas Kusur Cezas</p> <p>YNTEM YEMNL MAL MAVRLK VE BAIMSIZ DENETM ANONM RKET 1378 Sokak Trksoy Apt. 4/4 Alsancak ZMR Tel (0232) 421 52 00 (Pbx) Faks (0232) 421 53 00 yontemymm@yontemymm.com.tr</p> <p>2</p> <p>vergi ceza har kodlarYNTEM YEMNL MAL MAVRLK ve BAIMSIZ DENETM A..</p> <p>3077 3078 3080 3099 4001 4003 4004 4005 4006 4007 4008 4010 4011 4012 4014 4016 4021 4034 4035 4036 4040 4041 4042 4043 4044 4046 4047 4048 4049 4050 4060 4061 4063</p> <p>Ar Kusur Cezas Kaaklk Cezas Vergi Ziya Cezas Vuk 112/4 Maddesi Gereince denen Faiz Ek Gelir Vergisi Ek cret Gelir Vergisi Ek Gtr Ticari Kazan Vergisi Ek Gtr Serbest Meslek Kazanc Vergisi Faiz Vergisi Ek Emlak Vergisi Gelir Dahili Tevkifat Ek Kurumlar Vergisi Kurumlar Vergisi Arge Harcamalar Kurum Dahili Tevkifat Mnferit Gelir Ekonomik Denge V. cretlerden Alnacak E.D.V. 4705 Sayl Kanuna Gre Tahsil Edilen zel lem Vergisi Motorlu Tatlar Ek Vergisi 4837 S.K Ek Motorlu Tatlar Vergisi 4962 S. Tat Vergisi Mlga Trafik Hizmetlerini Gelitirme Fonu Reklam Gelirleri Gelir Ve Kurum Ekonomik Denge Vergisi 5035 Rtk Eitime Katk Pay Gtr Ekonomik Denge Vergisi Gelir Ve Kurum Stopaj Ekonomik Denge Vergisi Akaryakt Fiyat stikrar Pay Tek Bana Alnabilen Damga Vergisi ans Oyunlar Vergisi 5035 Sayl Kanuna Gre Finansal Faaliyet Harc Tekel Safi Haslat Tecilli Alacaklardan Tahsilat thalatta Kaynak Kullanm Destekleme Fonu Kesintisi Noter Harlar</p> <p>YNTEM YEMNL MAL MAVRLK VE BAIMSIZ DENETM ANONM RKET 1378 Sokak Trksoy Apt. 4/4 Alsancak ZMR Tel (0232) 421 52 00 (Pbx) Faks (0232) 421 53 00 yontemymm@yontemymm.com.tr</p> <p>3</p> <p>vergi ceza har kodlarYNTEM YEMNL MAL MAVRLK ve BAIMSIZ DENETM A..</p> <p>4072 4073 4074 4077 4078 4079 4080 4081 4101 4103 4107 4110 4112 4114 4115 4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4128 4130 9000 9001 9002 9003 9004 9005 9006 9007 9008</p> <p>Motorlu Tat Aralarna likin zel Tketim Vergisi (Tescile Tabi Olmayanlar) Ertelenen Gelir Stopaj (4325 4.Madde/4369 Geici 5.Madde) Ertelenen Gelir Stopaj (4747 Sayl Kanununun 2.Maddesi) Mnferit Kurum E. D. V. Net Aktif Vergisi Kymetli Maden Ve Zynet Eyasndan Alnan Vergi zel letiim Vergisi 5035 Sayl Kanuna Gre zel letiim Vergisi Vergi Bar Matrah Artrm Yllk Gelir Vergisi Vergi Bar Matrah Artrm Gelir Vergisi S. (Muhtasar) Vergi Bar Matrah Artrm Datlmayan Kar Stopaj Vergi Bar Matrah Artrm Kurumlar Vergisi Vergi Bar Matrah Artrm Gelir Vergisi (Gmsi) Vergi Bar Matrah Artrm Bast Usulde Ticari Kazanc Vergi Bar Matrah Artrm Gerek Usulde Katma Deer Vergisi Vergi Bar Kesinleen Kamu Alacaklar 2. Madde 1/Ab Vergi Bar Kesinleen Kamu Alacaklar 2. Madde 1/C Vergi Bar Kesinleen Kamu Alacaklar 2. Madde/6 Mtv Vergi Bar Kesinlemeyen Kamu Alacaklar 3. Madde Vergi Bar nceleme Ve Tarhiyat 5.Madde Vergi Bar Pimanlk 6.Madde 1/Ab Vergi Bar Pimanlk 6.Madde 1/Dier Hkmler Vergi Bar Ecrimisil 15.Madde Vergi Bar Kymetli Maden Ve Ziynet Eyas Beyan dari Para Cezas (4703 Sk) Emaneten Yaplan Tahsilat Nfus Para Cezas Seim Para Cezas Askerlik Para Cezas Mahkeme Para Cezas 1475 Sayl Kanununa BaL Para Cezas 3516 Sayl Kanuna Gre l Ayar Para Cezas Trafik Zabtas Tespitine Dayal zel Usulszlk Cezas</p> <p>YNTEM YEMNL MAL MAVRLK VE BAIMSIZ DENETM ANONM RKET 1378 Sokak Trksoy Apt. 4/4 Alsancak ZMR Tel (0232) 421 52 00 (Pbx) Faks (0232) 421 53 00 yontemymm@yontemymm.com.tr</p> <p>4</p> <p>vergi ceza har kodlarYNTEM YEMNL MAL MAVRLK ve BAIMSIZ DENETM A..</p> <p>9009 9010 9011 9012 9013 9014 9015 9016 9017 9018 9019 9020 9021 9022 9023 9024 9025 9026 9027 9028 9029 9030 9031 9032 9033 9034 9035 9036 9037 9038 9039 9040 9041</p> <p>Turizm Para Cezas Tketiciyi Koruma Kanununa Gre Kesilen Para Cezas evre Kirlilii Para Cezas Esnaf S.Har Gmrk Vergisi Yurt D k Harc Katma Deer Vergisi Tevkifat Bilirkii creti Trk Uluslararas Gemi Sicil Kayt Harc Yllk Tonaj Harc Elektrik Piyasas Kanunu Para Cezas Mkelleflerin Vergi Borcuna Mahsuben Yaplan Tevkifatlar 4961 Banka Sigorta Muameleleri Vergisi Kur Fark Hesab Yksek renim Kredi Borcu Hesab Kaynak Kullanm Destekleme Primi Hesab hracatta Vergi adesi Hesab Gelitirme Ve Destekleme Fonu Hesab alma zin Harc Destekleme Ve Fiyat stikrar Fonu Hesab Diploma Harc Ek Motorlu Tatlar Vergisi Veraset Ve ntikal Vergisi Ek Tat Alm Vergisi Tdpk dari Para Cezas Motorlu Tatlar Vergisi Tat Alm Vergisi Yiyecek Bedelleri Teminat O. Yaplan Ths. adelerden Alacakllar Hesap Kart Ve Defterlerine lenmeyen Tahsilatlar Mera Fonu Mera Fonu Para Cezas</p> <p>YNTEM YEMNL MAL MAVRLK VE BAIMSIZ DENETM ANONM RKET 1378 Sokak Trksoy Apt. 4/4 Alsancak ZMR Tel (0232) 421 52 00 (Pbx) Faks (0232) 421 53 00 yontemymm@yontemymm.com.tr</p> <p>5</p> <p>vergi ceza har kodlarYNTEM YEMNL MAL MAVRLK ve BAIMSIZ DENETM A..</p> <p>9042 9043 9044 9045 9046 9047 9048 9049 9050 9051 9052 9053 9054 9055 9056 9057 9058 9059 9060 9061 9062 9063 9064 9065 9066 9067 9068 9069 9070 9071 9072 9073 9074</p> <p>Mlga Trafik Hizmetlerini Gelitirme Fonu Ticari Plaka Gelirleri Mlga Yatrm Tevik Fonu 4961 S.K. Geici 2. Mad. 3.Fkrasna Gre Tahslat Tahsilat Hzlandrma Tebliine Gre Verilen Tahakkuk zel Hesap Gelirleri Tek Bana Alnabilen Damga Vergisi 5035 Sayl Kanuna Gre Har 4749 Kamu Fnans Borc Yn. Dzen. Hak. Kanun Hazine Alacaklar Karayollar Tama Kanunu dari Para Cezas D Seyahat Harcamalar Vergisi Tanmaz Mallar Sat Gelirleri Ecrimisil Gelirleri Dier Tanmaz Mallar dare Gelirleri Tanr Mallar Sat Gelirleri Dogalgaz Piyasas Kanunu Para Cezas Dorudan Gelir Destei demeleri Petrolden Devlet Hakk Ticaret Sicil Harc Madenlerden Devlet Hakk Oyun Kad Gelirleri Tapu Harlar skan Harc Pasaport Ve Konsolosluk Harlar Trafik Harlar Yarg Harlar thal Ve mal Ruhsat Ve Temdit creti Gemi Ve Liman Harlar Dier Harlar Deerli Katlar Gelirleri Tavizlerden Geri Alnanlar krazlardan Geri Alnanlar Yem Analiz creti eker Fiyat Fark</p> <p>YNTEM YEMNL MAL MAVRLK VE BAIMSIZ DENETM ANONM RKET 1378 Sokak Trksoy Apt. 4/4 Alsancak ZMR Tel (0232) 421 52 00 (Pbx) Faks (0232) 421 53 00 yontemymm@yontemymm.com.tr</p> <p>6</p> <p>vergi ceza har kodlarYNTEM YEMNL MAL MAVRLK ve BAIMSIZ DENETM A..</p> <p>9075 9076 9077 9078 9079 9080 9081 9082 9083 9084 9085 9086 9087 9088 9089 9090 9091 9092 9093 9094 9095 9096 9097 9098 9099 9101 9102 9162 9901</p> <p>Akaryakt Fiyat Fark Baka Vergi Dairesi Mkellefi Motorlu Tat Aralarna likin zel Tketim Vergisi (Tescile Tabi Olanlar) Gbre Deney Ve Analiz creti 4961 S.K. Geici 1. Mad. Gre Para Cezas Dier Para Cezalar Zimmetlere Geirilen Para Ve Deerlerden Borlular Fazla Ve Yersiz Yaplan demelerden Borlular Sosyal Dayanma Ve Yardmlamay Tevik Fonu stihsal Vergisi Trafik Cezalar Hesaplanan Gecikme Zamm Takip Giderleri Karl Alnan raklk Fonu 2000/2 Sayl Bkk Gereince Yatrmlar Tevik Fonuna Aktrlacak Tutarlar eitli Gelirler Petrolden Devlet Hissesi Yksek renim Har Kredisi Resmi Arabuluculuk creti Em.San. 17 Mad. Gelirlerin Thk Edilmemesi Cezas 4961 S.K. Geici 2. Mad. 1.Fkraya Gre Tahsilat 4369/15 Sua tirak Eden Kiiler Haksz Alnan Vergi adesi Haksz Alnan Vergi adesi Cezas Kaldrlan Vergi Artklar eker Kanunu dari Para Cezas Gei reti Ve dari Para Cezas Kadastro Harlar Adi Ortaklk Mkellefiyetsiz Mkellef Kayd in Vergi Kodu</p> <p>YNTEM YEMNL MAL MAVRLK VE BAIMSIZ DENETM ANONM RKET 1378 Sokak Trksoy Apt. 4/4 Alsancak ZMR Tel (0232) 421 52 00 (Pbx) Faks (0232) 421 53 00 yontemymm@yontemymm.com.tr</p> <p>7</p>