Veri Tabanı Ynetimi - 322 – Bahar 2005 2005.02.21 - SLAYT 1 Veri Tabanı Ynetimi Ya şar Tonta Hacettepe niversitesi Bilgi ve Belge Ynetimi Blm DOK 322: Veri ...

 • Published on
  06-Feb-2018

 • View
  214

 • Download
  2

Transcript

 • 2005.02.21 - SLAYT 1DOK 322 Bahar 2005

  Veri Taban Ynetimi

  Yaar TontaHacettepe niversitesi

  Bilgi ve Belge Ynetimi BlmDOK 322: Veri Taban Ynetim Sistemleri

  Baz slaytlar iin kaynak: Ray R. Larson, School of Information Management and Systems, UC Berkeley

  http://sims.berkeley.edu/courses/is257/s04

 • 2005.02.21 - SLAYT 2DOK 322 Bahar 2005

  Plan

  Dersin tanm Veri taban kavramlar ve terminolojisi Veri taban modelleri

 • 2005.02.21 - SLAYT 3DOK 322 Bahar 2005

  Ders Plan

  Web sayfas Dersin tanm Okuma paralar Notlandrma devler Takvim

 • 2005.02.21 - SLAYT 4DOK 322 Bahar 2005

  Dersin Web Sayfashttp://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/courses/spring200 5/dok322/

 • 2005.02.21 - SLAYT 5DOK 322 Bahar 2005

  Ders tanm

  Ders veri taban tasarmyla ilgili, veri taban yazlm tasarmyla deil VTYS ile ilgili detayl konular sadece veri

  taban tasarm ve yapsyla ilgili olarak tartacaz

  Veri taban uygulama tasarm zerinde epey zaman harcayacaz. Buna web uygulama veri taban destei de dahil

 • 2005.02.21 - SLAYT 6DOK 322 Bahar 2005

  Okuma Paralar

  Ders kitab: David M. Kroenke.

  Database Processing: Fundamentals, Design, and Implementation (9thEdition). International edition. Prentice Hall: Upper Saddle River, NJ, 2004.

  50YTL Baklar Kitabevi, Karanfil

  Sok. Amazon.com (122USD)

 • 2005.02.21 - SLAYT 7DOK 322 Bahar 2005

  Okuma Paralar

  Adm Adm Microsoft Access 2002 MS Access Yardm sayfalar

 • 2005.02.21 - SLAYT 8DOK 322 Bahar 2005

  indekiler

 • 2005.02.21 - SLAYT 9DOK 322 Bahar 2005

  Ders kitab web sayfalar

 • 2005.02.21 - SLAYT 10DOK 322 Bahar 2005

  Notlandrma

  Geme notu: Devam (%10)

  devler (%20) Ara snav (%20)

  Proje (%20) Son snav (%40)

 • 2005.02.21 - SLAYT 11DOK 322 Bahar 2005

  devler

  ki eit dev var nceden gelitirilmi veri tabanlarn (Cookie ve

  DiveShop) kullanarak arama, eriim ve deitirme, modelleme (varlk-iliki diyagram) devleri

  Kendi kiisel veri tabannz tasarlama, veri girme ve sorgulama

  Veri taban projesi trleri (Proje) Bireysel

  le ilgili

  Dersle ilgili Grup

  Dersle ilgili

  Proje

 • 2005.02.21 - SLAYT 12DOK 322 Bahar 2005

  Takvim http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/courses/spring2005/dok322/d322takvim2005.htm

 • 2005.02.21 - SLAYT 13DOK 322 Bahar 2005

  Veri taban nedir?

 • 2005.02.21 - SLAYT 14DOK 322 Bahar 2005

  Dosyalar ve veri tabanlar

  Dosya: Bir rgt, kii, alan ya da konuyla ilgili kayt ya da belge dermesi (Rowley) Elci (kat) dosyalar Bilgisayar dosyalar

  Veri taban: Kaytlar arasndaki ilikileri de gsteren benzer kaytlar dermesi (Rowley) bibliyografik, istatistiksel, ile ilgili veriler,

  grntler, etc.

 • 2005.02.21 - SLAYT 15DOK 322 Bahar 2005

  Veri taban

  Belirli bir rgtteki uygulama sistemleri tarafndan kullanlan depolanm iletimsel veri dermesi (C.J. Date) Kat veri tabanlar

  Dnyadaki bilginin nemli bir ksmn ieriyor

  Dosya tabanl veri ileme sistemleri Erken dnem (genelde) i verilerinin toptan

  ilenmesi (batch processing)

  Veri Taban Ynetim Sistemleri (VTYS)

 • 2005.02.21 - SLAYT 16DOK 322 Bahar 2005

  Terimler ve Kavramlar

  Veri Taban Ynetim Sistemi - VTYS

  Veri taban tanmlamak, yaratmak, yaatmak ve veri tabanna denetimli eriim salamak iin kullanlan yazlm sistemi

 • 2005.02.21 - SLAYT 17DOK 322 Bahar 2005

  Terimler ve Kavramlar

  Depo (Havuz) Veri Szl (Data Dictionary) olarak da bilinir

  Belirli bir veri taban iin tm metadatann depoland yer

  Belirli bir veri tabanndaki dosyalar ya da tablolar arasndaki ilikiler hakknda bilgi de ierebilir

 • 2005.02.21 - SLAYT 18DOK 322 Bahar 2005

  Terimler ve Kavramlar

  Metadata Veri hakknda veri

  VTYSde bir varln tm zelliklerinin tanmlanmas, r:

  Ad Veri tr Byklk Biim veya zel karakteristikler

  Dosyalarn ya da ilikilerin zellikleri Ad, ierik, notlar, vs.

 • 2005.02.21 - SLAYT 19DOK 322 Bahar 2005

  Niin VTYS?

  Tarihe 1950lerde ve 60larda tm uygulamalar belli

  gereksinimler iin zel olarak gelitirildi Dosya temelliydi

  Benzer ya da tekrar uygulamalar gelitirildi Erken VTYSler programlama dillerinin

  uzantlaryd

  1970 - E.F. Codd ve likisel Model 1979 - Ashton-Tate ve ilk mikrobilgisayara

  dayal VTYS

 • 2005.02.21 - SLAYT 20DOK 322 Bahar 2005

  Dosya Temelli Sstemler

  Yaramaz

  Gzelstenen

  Kmr tahmini

  Teslimat Listesi

  Uygulama Dosya

  OyuncaklarAdresler

  Oyuncaklar

 • 2005.02.21 - SLAYT 21DOK 322 Bahar 2005

  Dosya Sistemlerinden VTYSye

  Dosya Sistemlerinin Sorunlar Tutarsz veriler Esnek olmama Kstl veri paylam Standartlarn uygulanamamas Ar program yaatm

 • 2005.02.21 - SLAYT 22DOK 322 Bahar 2005

  VTYSnin Yararlar

  Minimum veri tekrar Veri tutarll Veri btnletirme Eriim paylam Uygulama gelitirme kolayl Tekbiim gvenlik, mahremiyet ve tutarllk

  denetimleri Veri eriilebilirlii ve cevap verebilme Veri bamszl Azaltlm program yaatm

 • 2005.02.21 - SLAYT 23DOK 322 Bahar 2005

  Terimler ve Kavramlar

  Veri bamszl Verinin fiziksel temsili, bulunduu yer ve

  verinin kullanm birbirinden ayr Uygulamann veri tabannn veriyi nasl ve nerede

  depoladn bilmesi gerekmez; uygulama sadece ister

  Bir veri tabann bir VTYSden dierine aktarmann uygulama program zerinde etkisi olmamal

  Veri tabanna alanlar eklemek, verileri yeniden kodlamak uygulamalar etkilememeli

 • 2005.02.21 - SLAYT 24DOK 322 Bahar 2005

  Veri Taban evresi

  CASE Aralar

  VTYS

  KullancArayz

  Uygulama Programlar

  HavuzVeri

  Taban

 • 2005.02.21 - SLAYT 25DOK 322 Bahar 2005

  Veri Taban Bileenleri

  VTYS===============

  Tasarm aralarTablo YaratmaForm YaratmaSorgu yaratmaRapor yaratma

  Prosedrel dil derleyicisi

  (4GL)=============letim srasnda

  Form ileyiciSorgu ileyiciReport Writer

  Language Run time

  KullancArayz

  Uygulamalar

  UygulamaProgramlarVeri

  Taban

  Veri taban:Kullanc verileriMetadataDizinlerUygulama Metadataserir

 • 2005.02.21 - SLAYT 26DOK 322 Bahar 2005

  Veri Taban Sistemleri Trleri

  PC Veri tabanlar Merkezi Veri tabanlar stemci/Sunucu Veri tabanlar Datk Veri tabanlar Veri taban modelleri

 • 2005.02.21 - SLAYT 27DOK 322 Bahar 2005

  PC Veri tabanlar

  rnein.AccessFoxProDbasevs.

 • 2005.02.21 - SLAYT 28DOK 322 Bahar 2005

  Merkezi Veri tabanlar

  MerkeziBilgisayar

 • 2005.02.21 - SLAYT 29DOK 322 Bahar 2005

  stemci/Sunucu Veri tabanlar

  Astemci

  stemci

  stemci

  Veri tabansunucusu

 • 2005.02.21 - SLAYT 30DOK 322 Bahar 2005

  Datk veri tabanlar

  bilgisayarbilgisayar

  bilgisayar

  Yer A

  Yer CYer B

  Homojen Veri tabanlar

 • 2005.02.21 - SLAYT 31DOK 322 Bahar 2005

  Datk veri tabanlar

  Yerel a

  Veri tabansunucusu

  stemci

  stemci

  letiim sunucusu

  Uzakbilgisayar

  Uzakbilgisayar

  Heterojen veyaFedere veri tabanlar

 • 2005.02.21 - SLAYT 32DOK 322 Bahar 2005

  Terimler ve Kavramlar

  Veri taban uygulamas Bir dizi veri taban etkinliini gerekletirmek

  iin kullanlan uygulama program (veya ilgili programlar seti):

  Veri taban kullanclar adna Yarat Oku Gncelle Sil

 • 2005.02.21 - SLAYT 33DOK 322 Bahar 2005

  Veri Taban Uygulamalar Trleri

  PC veri tabanlar Genellikle kiisel

  alma Grubu veri tabanlar Yerel a zerinden herkesin veri tabanna eritii

  kk grup kullanm

  Blm veri tabanlar alma grubundan daha byk ama benzer

  rgt veri tabanlar ntranet zerinden (veya bazen Internet zerinden)

  tm rgte hizmet sunar

 • 2005.02.21 - SLAYT 34DOK 322 Bahar 2005

  Terimler ve Kavramlar

  Veri taban etkinlikleri: Create (Yarat)

  Veri tabanna yeni veri ekle

  Read (Oku) Read current data from the database

  Update (G ncelle) Mevcut veri tabann gncelle ya da deitir

  Delete (Sil) Veri tabanndan veri sil

 • 2005.02.21 - SLAYT 35DOK 322 Bahar 2005

  Terimler ve Kavramlar

  Giri im rgt

  Varlk Kii, Yer, Nesne, Olay, Kavram...

  zellikler Bir varlk hakkndaki veri geleri Bazen alan (field), madde veya alanad (domain

  olarak adlandrlr

  Veri deerleri Belli bir varlk iin belli bir zelliin grnmleri

  (instances)

 • 2005.02.21 - SLAYT 36DOK 322 Bahar 2005

  Terimler ve Kavramlar

  Kaytlar Belli bir varln tm zelliklerinin deerler seti

  likisel VTYSde satr ya da tuple olarak da bilinir

  Dosya Kaytlar dermesi likisel VTYSde liki ya da Tablo olarak

  da bilinir

 • 2005.02.21 - SLAYT 37DOK 322 Bahar 2005

  Terimler ve Kavramlar

  Anahtar Bir dosyadaki kaytlar belirlemek ve bulmak

  iin kullanlan zellik ya da zellikler dizisi

  Primer Anahtar Bir dosyadaki her kayd tekil olarak belirleyen

  zellik ya da zellikler dizisi

 • 2005.02.21 - SLAYT 38DOK 322 Bahar 2005

  Terimler ve Kavramlar

  DA Veri yneticisi Bir rgtteki Veri Ynetim

  ilevinden sorumlu kii Bazen CIO olabilir -- Chief Information Officer

  DBA Veri Taban Yneticisi Veri Taban Ynetim

  ilevinden sorumlu kii

 • 2005.02.21 - SLAYT 39DOK 322 Bahar 2005

  Terimler ve Kavramlar

  Veri Ynetimi Bir rgtteki veri kaynaklarnn topyekn ynetimi

  sorumluluu

  Veri Taban Ynetimi Fiziksel veri taban tasarm ve veri taban ynetimi

  teknik sorumluluu

  Veri Hizmetisi Bir rgtn verilerinin alt setinden ve bu verilerle

  ilgili tm etkileimlerden (uygulamalar, kullanceriimi vs.) sorumluluk

 • 2005.02.21 - SLAYT 40DOK 322 Bahar 2005

  Terimler ve Kavramlar

  Modeller (1) Veri taban grnmleri ya da dzeyleri

  Kavramsal, mantksal, fiziksel

  (2) VTYS trleri likisel, Hiyerarik, A, Nesne Tabanl, Nesne

  Tabanl likisel

 • 2005.02.21 - SLAYT 41DOK 322 Bahar 2005

  Modeller (1)

  KavramsalModel

  MantksalModel

  DModel

  Kavramsalgerekler

  Kavramsalgerekler

  Kavramsalgerekler

  Kavramsalgerekler

  Uygulama 1

  Uygulama 1

  Uygulama 2 Uygulama 3 Uygulama 4

  Uygulama 2

  Uygulama 3

  Uygulama 4

  DModel

  DModel

  DModel

  Model

 • 2005.02.21 - SLAYT 42DOK 322 Bahar 2005

  Veri Modelleri (2): Tarihe

  Hiyerarik Model (1960lar ve 1970ler) Programlama dillerindeki veri yaplarna

  benziyor.

  Kitaplar(no, balk)

  Yaynclar KonularYazarlar

  (ad, soyad)

 • 2005.02.21 - SLAYT 43DOK 322 Bahar 2005

  Veri Modelleri (2): Tarihe

  A modeli (1970ler)Verilerin tek giriini ve veri zincirleri boyunca

  dolama balantlar salar

  Konular Kitaplar

  Yazarlar

  Yaynclar

 • 2005.02.21 - SLAYT 44DOK 322 Bahar 2005

  Veri Modelleri (2): Tarihe

  likisel Model (1980s) Veriler iin kavramsal olarak basit bir model;

  veriler, ilikiler (tablolar) olarak tanmlanr ve tm veriler grlebilecek ekildedir

  Book ID Title pubid Author id1 Introductio 2 12 The history 4 23 New stuff ab 3 34 Another title 2 45 And yet more 1 5

  pubid pubname1 Harper2 Addison3 Oxford4 Que

  Authorid Author name1 Smith2 Wynar3 Jones4 Duncan5 Applegate

  Subid Subject1 cataloging2 history3 stuff

  Book ID Subid1 22 13 34 24 3

 • 2005.02.21 - SLAYT 45DOK 322 Bahar 2005

  Veri Modelleri (2): Tarihe

  Nesne Tabanl Model (1990lar) Veriyi ve ilemleri Nesne olarak kapslletirir

  Kitaplar(no, balk)

  Yaynclar KonularYazarlar

  (ad, soyad)

 • 2005.02.21 - SLAYT 46DOK 322 Bahar 2005

  Veri Modelleri (2): Tarihe

  Nesne-likisel Model (1990lar) likisel Modelin iyi bilinen zelliklerini Nesne

  Tabanl zelliklerle birletirir. Bunlar: Kullanc tanml veri trleri Kullanc tanml fonksiyonlar Kaltm ve alt snflar

 • 2005.02.21 - SLAYT 47DOK 322 Bahar 2005

  Veri Taban Sistemi Yaam Dngs

  Byme, Deiim ve

  Yaatma6

  lemler5

  Entegrasyon4

  Tasarm1

  Dntrme3

  Fiziksel Yaratm

  2

 • 2005.02.21 - SLAYT 48DOK 322 Bahar 2005

  Tasarm

  rgtn gereksinimlerini belirleme Veri taban Kavramsal Modelini

  gelitirme Varlk-liki diyagram tekniklerini

  kullanarak

  Veri Szl ina etme Mantksal Modeli gelitirme

 • 2005.02.21 - SLAYT 49DOK 322 Bahar 2005

  Fiziksel Yaratm

  Veri taban Fiziksel Modelini gelitirme Veri formatlar ve trleri Dizinlerin belirlenmesi, vs..

  Prototip veri tabannn yklenmesi ve test edilmesi

  Gvenlik, gizlilik ve eriim denetimlerinin kararlatrlmas ve kurulmas

  Tutarllk snrlamalarnn kararlatrlmas ve kurulmas

 • 2005.02.21 - SLAYT 50DOK 322 Bahar 2005

  Dntrme

  Yeni veri tabann kullanmak iin mevcut veri setlerini ve uygulamalarndntrme Eski verileri yeni formatlara dntrmek iin

  programlar ve dntrme programcklar(utility) gerekebilir

 • 2005.02.21 - SLAYT 51DOK 322 Bahar 2005

  Entegrasyon

  3. Admla rtr Yeni veri tabanna dntrlm ve yeni

  uygulamalarn entegrasyonu

 • 2005.02.21 - SLAYT 52DOK 322 Bahar 2005

  lemler

  Tm uygulamalar tam-lekli altrlr Gizlilik, gvenlik ve eriim kontrol

  salanr Kurtulma ve Yedekleme prosedrleri

  kurulmal ve kullanlmaldr

 • 2005.02.21 - SLAYT 53DOK 322 Bahar 2005

  Byme, Deiim ve Yaatma

  Deiim, bir yaam biimidir Uygulamalar, veri gerekleri, raporlar vs. yeni

  gereksinimlere gre deiir Veri taban ve uygulamalarn deiiklik

  gereksinimlerini karlamas iin deitirilmeleri gerekir

 • 2005.02.21 - SLAYT 54DOK 322 Bahar 2005

  Yaam Dngsnn Bir Baka Grnts

  lemler5

  Dntrm3

  Fiziksel Yaratm

  2Byme, Deiim

  6

  Entegrasyon4

  Tasarm1

 • 2005.02.21 - SLAYT 55DOK 322 Bahar 2005

  Cookie Veri Taban

 • 2005.02.21 - SLAYT 56DOK 322 Bahar 2005

  Cookie Gerekleri

  Cookie hipotetik bir toplu kataloun bilgilerini ieren bir bibliyografik veri taban

  Hangi ktphanelerin hangi kitaplara sahip olduunun kaydedilmesi gerekli

  Bibliyografik bilgi aranmas gerekli Yazar, balk, konu, yer no vs..

  Sipari iin kitaplar kimin yaymladnn bilinmesi gerekli

 • 2005.02.21 - SLAYT 57DOK 322 Bahar 2005

  Varlk-liki Diyagramlar

  Varlk-liki diyagramlar veri tabantasarmnda kullanlan temel aralardan biridir

  Varlk-liki diyagramlarn daha sonra ayrntl olarak inceleyeceiz

  Varlk-liki diyagramlar Varlklar(dikdrtgenler) ve zelliklerini (elipsler) ve varlklar arasndaki ilikileri (baklava dilimleri) gsterir

 • 2005.02.21 - SLAYT 58DOK 322 Bahar 2005

  Cookie Veri taban

  Halen veri tabannda 6 varlk var Books (bibfile) -Kitaplar Local Call numbers (callfile) Yerel Yer

  nolar Libraries (libfile) - Ktphaneler Publishers (pubfile) - Yaynclar Subject headings (subfile) Konu balklar Konu ve Kitaplar arasndaki balantlar

  (indxfile)

 • 2005.02.21 - SLAYT 59DOK 322 Bahar 2005

  BIBFILE

  Kitaplar (BIBFILE) belli kitaplarla ilgili bilgi ierir. Her kitap iin bir kayt var. zellikleri: accno salama nosu ya da seri no title kitap ad loc Yayn yeri date Yayn tarihi price Kitabn fiyat pagination Ka sayfa olduu ill Varsa ne tr resimler (haritalar vs.) height Kitabn boyu (cm olarak)

 • 2005.02.21 - SLAYT 60DOK 322 Bahar 2005

  Books/BIBFILE

  Books

  accno Title

  Loc

  Date

  Price

  Pagination

  HeightIll

 • 2005.02.21 - SLAYT 61DOK 322 Bahar 2005

  CALLFILE

  CALLFILE yer nosu ve belli kitaplar belli ktphanelerle ilikilendiren mevcutlar bilgisi ierir, zellikleri: accno kitap salama nosu

  libid sahip olan ktphanenin nosu callno ktphanedeki yer nosu copies belli bir ktphanedeki kopya says

 • 2005.02.21 - SLAYT 62DOK 322 Bahar 2005

  LocalInfo/CALLFILE

  CALLFILE

  Copiesaccno

  libid Callno

 • 2005.02.21 - SLAYT 63DOK 322 Bahar 2005

  LIBFILE

  LIBFILE toplu kataloa katlan ktphaneler hakknda bilgi ierir. zellikleri: libid Ktphane nosu library Ktphane ad laddress Ktphne sokak adresi lcity ehir ad lstate Eyalet kodu (ksaltma) lzip -- zip kodu lphone Telefon nosu mop - suncl Ktphanenin al kapan ssatleri

 • 2005.02.21 - SLAYT 64DOK 322 Bahar 2005

  Libraries/LIBFILE

  LIBFILE

  LibidSatCl

  SatOp

  FCl

  FOp

  ThCl

  ThOpWClWOpTuClTuOp

  Mcl

  MOp

  Suncl

  SunOp

  lphone

  lziplstate lcityladdressLibrary

 • 2005.02.21 - SLAYT 65DOK 322 Bahar 2005

  PUBFILE

  PUBFILE kitaplarn yaynclar hakknda bilgi ierir. zellikleri: pubid Yaync nosu publisher Yaync ad paddress Yaync adresi pcity -- ehir pstate -- Eyalet pzip -- zip kodu pphone Telefon no ship Ka gnde teslim ettii

 • 2005.02.21 - SLAYT 66DOK 322 Bahar 2005

  Publisher/PUBFILE

  PUBFILEpubid

  Ship

  Publisher

  pphone

  pzip

  pstate

  pcity

  paddress

 • 2005.02.21 - SLAYT 67DOK 322 Bahar 2005

  SUBFILE

  SUBFILE kitaplara verilebilecek her tekil konu baln ierir. zellikleri: subcode Konu nosu

  subject Konu bal/tanm

 • 2005.02.21 - SLAYT 68DOK 322 Bahar 2005

  Subjects/SUBFILE

  SUBFILE

  Subjectsubid

 • 2005.02.21 - SLAYT 69DOK 322 Bahar 2005

  INDXFILE

  INDXFILE kitaplarla konu balklararasnda oka oklu iliki salar. zellikleri tamamen dier tablolara balantlardan ibarettir. subcode Konu nosuna balant accno Kitap salama nosuna balant

 • 2005.02.21 - SLAYT 70DOK 322 Bahar 2005

  Konularla Kitaplar likilendirme

  INDXFILE

  accnosubid

 • 2005.02.21 - SLAYT 71DOK 322 Bahar 2005

  Cookie Sorularna baz rnekler

  Sorular 1. CD-ROM in the Library adl kitabn yazar kimdir? 2. CD-ROM in the Library adl kitabn yayncsn ve adresini bulunuz. 3. CD-ROM in the Library adl kitap hangi ktphanelerde vardr? 4. CD-ROM in the Library adl kitaba hangi konu balklar verilmitir? 5. Moffitt Ktphanesinin sahip olduu Eitim (Education) konu balkl

  ve Dell Publishing yaynevi tarafndan yaymlanm olan kitaplarn yazarlarn ve eseadlarn yer numaralaryla birlikte listeleyiniz.

  6. Berkeley Halk Ktphanesinin ve ubelerinin sahip olduu tm kitaplaryer numaralar, fiyatlar ve kopya saylaryla birlikte listeleyiniz.

  7. Tm ktphanelerdeki fiyat 10 dolardan daha fazla olan duplike kitaplaren pahalsndan en ucuzuna doru listeleyiniz.

  8. Tm ktphanelerde ka kitap bulunmaktadr? 9. Tm ktphanelerin sahip olduu kitaplarn toplam fiyat ne kadardr? 10. Kongre Ktphanesindeki Veysey tarafndan yazlan kitaba hangi konu

  balklar verilmitir?

Recommended

View more >