Verksamhetsberättelse för Referensgruppen för Antiviral ... ?· Verksamhetsberättelse för Referensgruppen…

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Ordfrande: Prof. Anders Snnerborg Sekreterare: Mia Brytting Divisionerna fr Infektionssjukdomar och Klinisk Virologi Avdelningen fr virologi Huddinge Universitetssjukhus Smittskyddsinstitutet 141 86 STOCKHOLM 171 82 SOLNA tel: 46-8-585 81952 tel: 46-8-457 26 54 fax: 46-8-585-822 95 fax: 46-8-33 72 72 email: anders.sonnerborg@impi.ki.se email: Mia.Brytting@smi.se

Verksamhetsberttelse fr Referensgruppen fr Antiviral Terapi 2009 RAV har under ret haft fljande styrelsemedlemmar: Anders Snnerborg, ordfrande (Freningen fr medicinsk mikrobiologi) Mia Brytting, sekreterare (Smittskyddsinstitutet) Bo Svennerholm, kassr (Freningen fr medicinsk mikrobiologi) Jan Albert, hemsideredaktr (Smittskyddsinstitutet) Elda Sparrelid (Svenska Infektionslkarfreningen) Lars Navr (Svenska Barnlkarfreningen) Susanne Lindgren till och med 28 maj; Karin Petterson fr.o.m 14 september (Svensk frening fr obstetrik och gynekologi)) Petra Tunbck (Svenska sllskapet fr dermatologi och venerologi) Ingrid Uhnoo (Lkemedelsverket) Rune Wejstl (Svenska Infektionslkarfreningen) Filip Josephson (Sektionen fr Lkemedelslra) Styrelse sammantrden Styrelsen fr RAV-gruppen har sammantrtt fyra gnger. RAVs metodgrupp RAVs metodgrupp, som bestr av Anders Snnerborg, Mia Brytting, Bo Svennerholm, Jan Albert, och Filip Josephson, har sammantrtt tre gnger. Ekonomi RAV-gruppens sammantrdesresor har betalats av respektive landsting och av Smittskyddsinstitutet. Utgifter fr konsensus-mtet fr CMV som skedde i samarbete med Lkemedelsverket betalades av respektive landsting, Smittskyddsinstitutet och Lkemedelsverket. RAV-gruppen har sedan tidigare ett mindre anslag som kan anvndas i samband med mten som ej finansieras p annat stt.

Hemsida RAVs hemsida utnyttjas frekvent (1800 unika beskare och 44 000 tkomster under 2009) fr informationsinhmtning. Utvecklingen har medfrt att den tidigare hemsidan blev tekniskt frldrad. Efter kontakt med och godknnande frn Svenska Lkarsllskapets styrelse beslt RAVs styrelse att acceptera SMIs erbjudande om att hrbrgera en ny mofidierad och frbttrad hemsida. Den nya hemsidan introducerades under 2009 och fungerar vl. Skadressen www.rav.nu kvarstr och RAV sjlvstndighet gentemot SMI framgr av hemsidan. Aktivitet Konsensusmte fr uppdatering av nationella behandlingsrekommendationer fr cytomegalovirus genomfrdes september 2009. Dokumentet berknas bli slutfrt under frsta delen av 2010. Rekommendationerna rrande behandling av HIV frn december 2008 publicerades p dels p hemsidan i januari 2009 dels p engelska i Scandinavian Journal of Infectious Diseases (frkortad version): Josephson F, Albert J, Flamholc L, Gisslen M, Karlstrom O, Moberg L, Naver L, Svedhem V, Svennerholm B, Sonnerborg A. Treatment of HIV-1 infection: Swedish recommendations 2009. Scand J Infect Dis. 2009 Sep 4:1-20. Rekommendationerna rrande behandling av HCV frn 2008 publicerades p dels p hemsidan dels p engelska i Scandinavian Journal of Infectious Diseases (frkortad version): Martin Lagging, Rune Wejstl, Ingrid Uhnoo, Barbro Gerdn, Bjrn Fischler, Styrbjrn Friman, Filip Josephson, Olle Karlstrm, Per Sangfelt, Robert Schvarz, Ola Weiland, For The Swedish Consensus Group, Martin Lagging, Rune Wejstl, Ingrid Uhnoo, Barbro Gerdn, Bjrn Fischler, Styrbjrn Friman, Filip Josephson, Olle Karlstrm, Per Sangfelt, Robert Schvarz, Ola Weiland, For The Swedish Consensus Group, Treatment of hepatitis C virus infection: Updated Swedish Consensus recommendations, Scandinavian Journal of Infectious Diseases, 2009, Vol. 41, No. 6-7, 389-402

Planeringsarbete har ven initierats infr uppdatering av HIV mor-barn workshop vren 2010 och av HIV behandling 2010. Jan Albert presenterade HIV behandlingsriktlinjer vid mikrobiologernas vrmte. vrigt Ett gruppfoto togs av styrelsen vid styrelsemtet 14 september, ses p vr hemsida. Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, 20 oktober 2009 Anders Snnerborg Ordfrande

http://www.rav.nu/http://informahealthcare.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Lagging,%20Martin)http://informahealthcare.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Wejst%C3%A5l,%20Rune)http://informahealthcare.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Uhnoo,%20Ingrid)http://informahealthcare.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Gerd%C3%A9n,%20Barbro)http://informahealthcare.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Fischler,%20Bj%C3%B6rn)http://informahealthcare.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Friman,%20Styrbj%C3%B6rn)http://informahealthcare.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Josephson,%20Filip)http://informahealthcare.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Karlstr%C3%B6m,%20Olle)http://informahealthcare.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Sangfelt,%20Per)http://informahealthcare.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Schvarz,%20Robert)http://informahealthcare.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Weiland,%20Ola)http://informahealthcare.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(For%20The%20Swedish%20Consensus%20Group)http://informahealthcare.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(For%20The%20Swedish%20Consensus%20Group)http://informahealthcare.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Lagging,%20Martin)http://informahealthcare.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Wejst%C3%A5l,%20Rune)http://informahealthcare.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Uhnoo,%20Ingrid)http://informahealthcare.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Gerd%C3%A9n,%20Barbro)http://informahealthcare.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Fischler,%20Bj%C3%B6rn)http://informahealthcare.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Friman,%20Styrbj%C3%B6rn)http://informahealthcare.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Josephson,%20Filip)http://informahealthcare.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Karlstr%C3%B6m,%20Olle)http://informahealthcare.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Sangfelt,%20Per)http://informahealthcare.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Schvarz,%20Robert)http://informahealthcare.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Weiland,%20Ola)http://informahealthcare.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(For%20The%20Swedish%20Consensus%20Group)

Styrelse sammantrdenRAVs metodgruppEkonomiHemsida