VG Primärvård Ersättning och kostnadsansvar

 • Published on
  05-Feb-2016

 • View
  58

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

VG Primrvrd Ersttning och kostnadsansvar. P agendan idag. versyn av ersttningsmodellen infr 2012 Uppdraget Tidplan Delar att utreda Organisation Ngra aktuella problem. Uppdraget. Analysera effekterna av den nu tillmpade ersttningsmodellen - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • VG PrimrvrdErsttning och kostnadsansvar

  VG Primrvrd Ersttning och kostnadsansvar

  P agendan idag versyn av ersttningsmodellen infr 2012UppdragetTidplanDelar att utredaOrganisation

  Ngra aktuella problem

  VG Primrvrd Ersttning och kostnadsansvar

  Uppdraget Analysera effekterna av den nu tillmpade ersttningsmodellenVidareutveckla ersttningsmodellen och tydliggra dess konsekvenser.Vrdera ersttningens omfattning och viktning.Vrdera niver p de besksersttningar och patientavgifter som anges i kravboken.Vrdera eventuella behov av ytterligare konkretisering alternativt frndring av vrdgivarnas kostnadsansvar.

  VG Primrvrd Ersttning och kostnadsansvar

  Tidplan September 2010 Uppdraget faststlls och arbetsgruppen utses

  September 2010 Januari 2011 Datainsamling och analys pgr - fortlpande avstmning

  Februari Mars 2011 Simuleringsarbete pgr - fortlpande avstmning

  April 2011Rapport redovisas fr styrgruppen fr VG PrimrvrdRapport redovisas fr Hlso- och sjukvrdsutskottet

  Maj 2011Slutsatser inarbetas i Krav- och kvalitetsboken infr 2012

  VG Primrvrd Ersttning och kostnadsansvar

  Justeringar infr 2011

  Utveckling av kvalitetsindikatorer kad andel mlrelaterad ersttning fr kvalitet

  Frndrad period fr datauttag fr berkning av tckningsgrad

  Justerad definition av tckningsgrad

  Tydliggrande och justering av kostnadsansvar

  Korrigering av underlag fr uttag av sommartillgg

  VG Primrvrd Ersttning och kostnadsansvar

  Ngra delar att utreda - modellenversyn viktlista lder och kn

  kad andel ersttning kopplad till ACG?

  Eventuellt ndrad berkningsmetod fr ACG (underlag och rekommendation frn annat uppdrag)

  Eventuell frskjutning av ersttningen fr lkemedel frn lder och kn till ACG (underlag och rekommendation frn annat uppdrag)

  versyn av definition och period fr datauttag fr berkning av tckningsgrad

  VG Primrvrd Ersttning och kostnadsansvar

  Ngra delar att utreda modellen 2Utveckling av kvalitetsindikatorer kad andel mlrelaterad ersttning fr kvalitet? (underlag frn annat uppdrag)

  Konstruktion av mlrelaterad ersttning fr kvalitet relativ eller absolut?

  vervgande om den geografiska faktorn ska kvarst som en del i ersttningsmodellen, i s fall

  versyn av grnsvrden fr den geografiska faktorn

  Eventuellt exkluderat golv fr den geografiska faktorn => kad andel ersttning inom denna del

  VG Primrvrd Ersttning och kostnadsansvar

  Ngra delar att utreda modellen 3Eventuellt exkluderat golv fr CNI => kad andel ersttning kopplad till socioekonomi

  versyn av ersttningen per tolkbesk

  vervgande om antalet listningspong r en bra grund fr att vrdenhetens storlek ska pverka ersttningen

  VG Primrvrd Ersttning och kostnadsansvar

  TolkersttningSrskild ersttning fr geografiSrskild ersttning fr socioekonomiMlrelaterad ersttning fr kvalitetMlrelaterad ersttning fr tckningsgradErsttning fr vrdtyngdErsttning fr lder och knRelativa delar i ersttningsmodellenAbsoluta delar i ersttningsmodellenversyn av samtliga delar i modellen

  VG Primrvrd Ersttning och kostnadsansvar

  Ngra delar att utreda - kostnadsansvarBesksersttning (intkt och kostnad) rimlig niv?

  Kostnadsansvar fr primrvrdsbesk p akutmottagning samma som ovan eller annan niv?

  Mellanliggande och extern provtagning

  Srnr?

  VG Primrvrd Ersttning och kostnadsansvar

  Ngra delar att utreda - vrigtHallandsproblematiken

  VG Primrvrd Ersttning och kostnadsansvar

  VG Primrvrd Ersttning och kostnadsansvar

  OrganisationCentral arbetsgrupp med ansvar fr datainsamling, analys och konstruktion av simuleringsverktyg:Anneth Lundahl, Analysenheten och VG Primrvrdskontoret, HSA (ordfrande) Marcus Edenstrm, Analysenheten, HSALars Bjrkman, Analysenheten och VG Primrvrdskontoret, HSAStefan Bengtsson, VG Primrvrdskontoret, HSAStd fr de simuleringar som behver genomfras

  VG Primrvrd Ersttning och kostnadsansvar

  Organisation 2Vid frdjupad analys och stllningstaganden avseende frslag till frndringar i gllande regelverk, behver gruppen kompletteras med ytterligare kompetens och representanter fr intressenterna, nmligen:Tv representanter fr vrdgivare inom VG Primrvrd (fresls utses av dialogforum)En representant fr hlso- och sjukvrdskanslierna (Jan Blomqvist, Hsk Bors r utsedd)Peter Amundin, HSA

  VG Primrvrd Ersttning och kostnadsansvar

  Organisation 3Referensgrupper: Dialogforum RAKEL (Regional Arbetsgrupp fr Klassifikationsfrgor och ErsttningsmodelLer) PENG-gruppen Regionala beredningsgruppen (alternativt sjukvrdsgruppen) Hlso- och sjukvrdens ekonomichefsgrupp Fr ndamlet srskilt bildad grupp med representanter frn hlso- och sjukvrdskanslierna

  VG Primrvrd Ersttning och kostnadsansvar

  Ersttningsmodellen - ngra aktuella problem

  VG Primrvrd Ersttning och kostnadsansvar

  Ngra aktuella problemBerkning av mlrelaterad ersttning fr indikatorn Kinoloner (felaktig utbetalning till fem vrdcentraler)Berkning av mlrelaterad ersttning fr indikatorn NDR (felaktig utbetalning till sex vrdcentraler)Berkning av mlrelaterad ersttning fr indikatorn Lkemedelsavstmningar (tv rttningsfiler ofullstndigt datauttag)

  Fr tidigt att sga om effekterna blir de avsedda..Relativt och absolut.

  Kostnadskontroll.SjuKomplicerad ersttningsmodell, vilken innebr att det i princip r omjligt fr en vrdenhet att berkna sin ersttning utan hjlp..Fr tidigt att sga om effekterna blir de avsedda..I december dessutom utbetalning av fr stora avdrag fr patientavgifter januari september 2010 (besk av/hos patienter inskrivna vid srskilda boenden alltid som vald vrdcentral) Gnisselfaktor