vi (khi cn b nhim 01 chc danh c th lua chQn, gii thiu nhiu hon 01 ngui). - T chc hQP ly kin tn nhim ca lnh dao ch cht ca co quan, don vi d trao di tho lun v yu cu, tiu chun ca cng chc ...

  • Published on
    11-May-2018

  • View
    214

  • Download
    2

Embed Size (px)

Recommended

View more >