VIỆT NAM NGÀY XƯA

Embed Size (px)

DESCRIPTION

VIỆT NAM NGÀY XƯA. 1- Thành Bắc-Ninh (1884):. Bắc-Ninh ngày hôm sau, sau khi thất thủ (13-03-1884). Cửa thành Bắc-Ninh mà quân đội Pháp đã tràn vào. - Kho gạo và chòi canh của thành Bắc-Ninh. 2- Thành Sơn-Tây (1884):. - Cửa Ðông của thành Sơn-Tây. - Chùa Phu-Ni gần Sơn-Tây. - PowerPoint PPT Presentation

Text of VIỆT NAM NGÀY XƯA

 • VIT NAM NGY XA

 • 1- Thnh Bc-Ninh (1884):Bc-Ninh ngy hm sau, sau khi tht th (13-03-1884)

 • Ca thnh Bc-Ninh m qun i Php trn vo

 • - Kho go v chi canh ca thnh Bc-Ninh

 • - Ca ng ca thnh Sn-Ty 2- Thnh Sn-Ty (1884):

 • - Cha Phu-Ni gn Sn-Ty

 • - Mt cha nh gn Sn-Ty

 • - n th chnh ca thnh Nam-nh 3- Thnh Nam-nh (1884):

 • - n th chnh ca thnh Nam-nh

 • - Mt nh th Thin Cha Gio Nam-nh

 • - Tu chin Le Yatagan trn sng Hng 4- Qun i Php (1884-1885):

 • - Ton b tng tham mu ca tng Brire de Lisle

 • - Lnh Tp min Bc

 • - in Knh-Thin b lnh Php bin thnh n trn th 5- H Ni (1884-1885):

 • - Tri lnh tp bn b h Hon Kim

 • Cha Bo n

 • - Mt nh dng Thin Cha Gio H Ni

 • - Con gi H Ni 6- Con ngi (1884-1885):

 • - Ngi n b tr Sign

 • Mt vin quan

 • - Lnh tp min Bc (Linh th)

 • - Tr thc v thng dch vin lm vic cho quan Khm s H Ni

 • - Quan Tng-c H Ni v on ty tng

 • Th c bc 7- Cuc sng hng ngy (1884-1885):

 • - Th rn

 • - Dt tm

 • - Ko si

 • - V cng

 • - Dn khun vc

 • 8- Dn tc thiu s: Ph n ngi Thng

 • Gn Sigon, ngi Thng n ch mt tng ngi Php

 • - -Lt, mt ngy l hi

 • ChaPa, mt gia nh ngi Mo Trng

 • - Cao-Bng, ph n Nongs

 • B quan ph phc 9- L ng quang ca vua Bo i:

 • - Vua Bo i v on h gi

 • Chnh quyn bo h Php ra v

 • Ton quyn Php n d l 10- L tng ca vua Khi nh:

 • L ng quan vi s hin din ca nhng nhn vt quan trng

 • Vua Bo-i mc tang phc ng k bn quan ti

 • n voi i m ngTHC HIN PPS : BI NGUN NG