view1 miligram = 1 mg . 1 t = 10 q = 1 000 kg. 1 q = 100 kg. 1 kg = 100 dag = 1 000 g . 1 dag = 10 g. 1 g = 1 000 mg. Jednotky času. Prevod jednotiek času. 1 rok . 1 ...

  • Published on
    19-Mar-2018

  • View
    215

  • Download
    3

Transcript

Jednotky dky

Prevod jednotiek dky

1 kilometer = 1 km

1 meter = 1 m

1 decimeter = 1 dm

1 centimeter = 1 cm

1 milimeter = 1 mm

1 km = 1000 m = 10000 dm = 100000 cm = 1000000 mm

1 m = 10 dm = 100 cm = 1000 mm

1 dm = 10 cm = 100 mm

1 cm = 10 mm

Jednotky obsahu

plon jednotky

Prevod jednotiek obsahu, plonch jednotiek

1 tvorcov kilometer= 1 km2

1 hektr = 1 ha

1 r = 1 a

1 tvorcov meter = 1 m2

1 tvorcov decimeter = 1 dm2

1 tvorcov centimeter = 1 cm2

1 tvorcov milimeter = 1 mm2

1 km = 100 ha = 10000 a = 1000000 m

1 ha = 100 a = 10000 m

1 a = 1 00 m

1 m = 100 dm = 10000 cm

1 dm = 100 cm

1 cm = 100 mm

Jednotky objemu

Prevod jednotiek objemu

1 kubick meter = 1 m3

1 kubick decimeter = 1 dm3

1 kubick centimeter = 1 cm3

1 kubick milimeter = 1 mm3

1 m = 1000 dm = 1000000 cm = 1000000000 mm

1 dm = 1000 cm = 1000000 mm

1 cm = 1000 mm

1 hektoliter = 1 hl

1 liter = 1 l

1 deciliter = 1 dl

1 centiliter = 1cl

1 mililiter = 1ml

1 hl = 100 l = 1000 dl = 10000 cl = 100000 ml

1 l = 10 dl = 100 cl = 1000 ml

1 dl = 10 cl = 100 ml

1 dm = 1 l 1 cl = 10 ml

1 cm = 1 ml

Jednotky hmotnosti

Prevod jednotiek hmotnosti

1 tona = 1t

1 metrick cent = 1 q

1 kilogram = 1kg

1 dekagram = 1 dag

1 gram = 1 g

1 miligram = 1 mg

1 t = 10 q = 1000 kg

1 q = 100 kg

1 kg = 100 dag = 1000 g

1 dag = 10 g

1 g = 1000 mg

Jednotky asu

Prevod jednotiek asu

1 rok

1 de

1 hodina = 1 h, 1 hod

1 minta = 1 min

1 sekunda = 1 s

1 rok = 365 dn (priestupn rok 366 dn)

1 de = 24 h = 1440 min = 86400 s

1 h = 60 min = 3600 s

1 min = 60 s

Tabuka 4 Zkladn jednotky aich prevody

Recommended

View more >