Vintergatan Offentlig chef

 • View
  66

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • VINTERGATAN

  Frigrmedarbetarnaspotentialmednyagemensammaverksamhetskartor

  CeciliaNordnAnnikaKlyver

 • Varfrvianvndermodeller

  Frenkla Hjlpaosstnka Hjlpaosssamtala

 • Beskrivningarochmodelleravvrverksamhet

 • Hurskajagnavigera?

 • Riskfrmissuppfattningpga olikamentalamodeller.

 • Riskfrmissuppfattningpga olikamentalamodeller,vadrdetviprataromegentligen?

 • Andramentalamodellerivromgivning

  JagkommerfrnGenarputanfrLundiSkne

 • Ingenirummetutgrfrnngonavdessamodeller

 • Allautgrfrnenochsammamodell

 • Sverigekartan

 • Sverigekartan

  IngenbrjarfunderaverattGenarpliggerivredelenavkartan

 • Sverigekartaninzoomad

 • Sverigekartaninzoomad litetill

 • OmjagknnerngonannaniGenarpkanskejagtomharenmentalbildomhurdetserutdr.

 • Allautgrfrnenochsammamodell

 • VadgrSverigekartansbra?

  vergripandebildsomviALLAdelarochharegnaMENTALABILDERav.

  DedelarviknnertillextravlharvibttreDETALJKUNSKAP om,menfrvienidomvarpkartanviskaletaskanvigditochginmerochmerdetaljerat.

  OLIKA sortersinformationienochsammabild.

  SkneliggerALLTIDlngstner hopparinterunt(stabil).

  GrattZOOMAiniolikaniver:Landskap,stad,gata.Dennabildkanvisedanhngapmedandrakartorsombusskartor,tunnelbanent,kraftnt,avloppsntmm

  MenvivetALLTID varvibefinnerossiHELHETEN,denstorakartanverSverige.

 • Kanvitaframengemensamkartafrvrverksamhet?

 • Hittatakten,pulsen,rytmen,hjrtslagen

 • Hittatakten,pulsen,rytmen,hjrtslagen

  Resebranschen:Ssonger

 • Strategiskplanering

  Planerakursutbud

  Produktifiera kurser

  Kontraktering&introduktionavlrare

  Marknadsfringochkampanjer

  Genomfrautbildning

  Uppfljning

  Frsljning

  Elevstdochhanteringavutbildningsplattform

  Utbildningsbolag

 • Vadgrs?

 • System?

 • Information?

 • Resultat:

  Process,informationochsystemienochsammabild

  Skap

  aku

  rsinne

  hll

  Marknadsfring&frsljning

  Strategiskplanering&Utveckling

 • nsen?

 • HurhjlperenVintergatamigattnavigera?

 • IRM AB All rights reserved

  Vintergatanheatmap 2017

  Exempelpanvndning

  Grolikaheatmaps utifrntex:- Helheten- Specifiktaffrsomrde- Specifikfrga

 • IRM AB All rights reserved

  Vintergatanheatmap ochprojektportfljen2014

  Storprojektet

  Storprojektet

  E-dok

  HR+proj

  Kalkylprojektet

  NyaKund-systemet

  Webbinfoprojektet

  LagerprojektetCRM2.0

  Kanalproj

  SFFSRT

  DRS

  Kurslev2.0

  NytteksystemNyttek

  system

  Lagerekproj

 • Storprojektet

  2012 2016 2018

  Webbprojektet

  NyttCRM

  Drivnaavsammanslagning

  Katalogen

  KundNavetWebben

  Kundresan

  Nyutveckling

 • Verksamhetsomrden

  Marknadsfring

  Produktutvecklingochinkp

  Prissttnings-avdelningen Frsljning

  Ekonomiochuppfljning

  Kundtjnst

  Kursleveransen

  SocialMediaTeam

  Strategiskutvecklingochplanering

 • Vrdefldet

 • IRM AB All rights reserved

  VintergatanochIT-team2014

 • Budget&kostnader

  MaintenanceAreas

  Sales&Distribution 26%

  Commercial&Yield 24%

  ProductPlanning 13%

  SharedCapabilities 10%

  ProductPackaging 9%

  Customer 8%

  Finance&FollowUp 5%

  Delivery 5%

  24%

  26%

  9%

  13%

  5%

  5%

  8%

  >25%25-20%10-5%

  15-10%