(Vir: Družina - Koledar svetnikov)

 • Published on
  30-Dec-2015

 • View
  34

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sveti Joef Kupertinski, minorit, mistik Rodil se je 17. junija 1603 v Copertinu v Italiji, umrl pa 18. septembra 1663 v Osimu, prav tako v Italiji. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Sveti Joef Kupertinski, minorit, mistik

  Rodil se je 17. junija 1603 v Copertinu v Italiji,umrl pa 18. septembra 1663 v Osimu, prav tako v Italiji.

 • Njegov oe Sreko Desa je bil tesar, sicer dober lovek, ki pa ni znal gospodariti z denarjem in posestvom ter je umrl e pred otrokovim rojstvom. Ker so jim rubeniki zaradi dolgov zasegli hio, je Mati Franika Panara Joefa rodila v hlevu. Bil je zadnji od estih otrok.

 • Tako kot se je vekrat rado dogajalo raznim mistikom in svetnikom, ki so bili e posebej izpostavljeni globokim notranjim doivetjem in zamaknjenjem, je tudi sveti Joef Kupertinski vse ivljenje v svoji oko-lici doivljal nerazume-vanje, sumnienje in celo razne obtobe;

 • nekajkrat ga je zaslie-vala celo sveta inkvizi-cija. Bil je v vseh pogle-dih nenavaden lovek: rojen v veliki revini, kot otrok je bil vekrat bolan kot zdrav, poln gnojnih ran, trde glave, saj se je komajda nauil branja in pisanja;po drugi strani pa navduen za cerkev in

 • bogosluje, boji ljubljenec, ki je e pri osmih letih zapadel v zamaknjenje, im je slial organista igrati na orgle. Takrat je postal neobutljiv na vse, kar se je dogajalo okoli njega, tako, da so mu vrstniki kmalu dali vzdevek La bocca aperta, odprta usta.

 • Nekaj asa je bil evljarski pomonik, pa mu stvari niso le najbolje od rok. Bil je skrajno nepraktien in neroden lovek, tako da mu tudi v samostanu niso mogli zaupati kak-nega posebnega dela. Z velikimi teavami se je toliko nauil, da je bil posveen v manika

 • in odtlej doivljal eno zamaknjenje za drugim, razne udene ozdravitve in nadnaravne dogodke. Znan je bil zlasti po svoji sposobnosti letenja in zamaknjenih med mao, ki so lahko trajala tudi po ve ur.

 • Izareval je neverjetno mo, znal je presojati dogodke, ki jih je tudi vnaprej napovedal, imel je velik posluh za grenike, znal je potolaiti trpee in potrte. Ko so zvedeli za njegovo smrt, so ljudje govorili: Sveti oe je umrl.

 • ude: V Grottelli so bratje gradili Kalvarijo. Srednji izmed kriev je bil dvanajst metrov visok in teak, da ga tudi deset mo ni moglo vzdigniti. Takrat je Joef preletel razdaljo dobrih estdeset metrov od samostanskih vrat do kria, ga kakor slamico pobral in ga postavil na svoje mesto.

 • Misel: Dua je kakor kraljica, telesni uti pa njene sluabnice. Ko vstopi dua v kraljevo sobo, ostanejo uti zunaj, noben gib jih ne premakne. Dua sama pa popolnoma poiva v posesti svojega Stvarnika. (Joef o svojih obutjih pri zamaknjenjih)

 • (Vir: Druina - Koledar svetnikov)Sveti Joef Kupertinski goduje 18. septembra.