Vitaland magazín leden/únor 2011

 • Published on
  26-Mar-2016

 • View
  220

 • Download
  6

DESCRIPTION

Vme jak zhubnout po Vnocch.

Transcript

 • JolanaSmykovJem a vu jako o ivot

  Zhubnte v rytmu Zumby

  Absolutn hvzda v pi o enskou krsu

  Vme, jak zhubnout po Vnocch

  Nalapanmultivitaminpln energie!

  Rozbalte to na snowboardu

  Dop

  lnk

  str

  avy

  LEDEN - NOR 2011

 • Akce je limitovan a probh v obchodech Vitalandod 1.1. do 28. 2. 2011 nebo do vyprodn zsob.

  ppoovvooleejtte na pomoc posily ...

  Fat BurnerThermogenic

  Extrmn inn ppravek uren pro pod-poru spalovn pebytench tuk a efektivn tvarovn postavy.

  Pedstavujeme Vm velmi spnho odbornka na hubnut Fat Burner Thermogenic.Spolu s nm se vm poda zbavit se pebytench tuk a zskat vysnnou postavu mnohem rychleji a s menm silm. Nejen, e tak budete lpe vypadat, ale budete se i lpe ctit.

  CarniXplode 60000 spolu s L-Carnitinem 12000 vytv jedinenou a efektivn kombinaci, kter je nanejv vhodn pro redukci pebytenho tuku.

  Tyto 2 suplementy pispvaj k rychlmu a trvalmu bytku nadbytench kilogram tvoench tuky. Sen mnoha en a mu je na svt a je realizovn pomoc dvou vjimench doplk od Aminostar.

  zvyuje pemnu tuk na energii

  inn podporuje odbourvn tuk

  pomh udrovat thlou linii, pevna prun tlo

  reguluje hladinu krevnho cukru v krvi

  intenzivn podporuje fyzick vkon,urychluje regeneraci

  podporuje sprvn mozkov a srden funkce

  CarniXplode 60000+ L-Carnitine 12000 ZDARMA!

  Jste si jisti, e V spalova um to sam?

  Pesvdte se sami a vyzkouejteFat Burner Thermogenic od Aminostar.

  + +

  md

  WW

  W.AM

  INOS

  TAR.

  COM

  pomh odbourvat tuky a udretthlou liniiurychluje proces ltkov vmnyomezuje pocit hladu a chuti na sladknapomh odstraovat navuzlepuje motivaci k fyzickmu vkonuzlepuje koncentraci a psychickou aktivitu

  Potra

  vina

  pro

  zvl

  tn v

  ivu

  se sl

  adid

  lem

  Dopl

  nk s

  travy

  Dopl

  nk s

  travy

  Inzerce

 • VITALAND magazn, dvoumsnk. Vydv: Spolenost ProFitness esk republika, a. s. sdlem Otradovick 286/6, Praha 4 142 00, zapsan v obchodnm rejstku,vedenm Mstskm soudem v Praze, oddl B, vloka 4727 ze dne 20. kvtna 1997. Identifikan slo organizace: 25 12 99 88. Zkladn kapitl spolenosti 1 000 000 K.Adresa redakce: ProFitness esk republika, a.s., Na Pankrci 1618/30, 140 00 Praha 4, P. O. BOX 72, 140 02 Praha 4,fax: 234 633 480, Volejte ZDARMA: 800 117 800, e-mail: info@vitaland.cz, Registran slo: MK R E 1451, www.vitaland.cz,

  leden nor 2011.

  4 Bute krsn ve dne, i v noci Vte, e vae ple m jin poadavky na pi pes den a jin v noci? Prv na to mysl nov Beauty You for day a Beauty You for night ppravky k pi o vlasy, nehty a ple, kter dodvaj nejen to, co je teba, ale tak v dob, kdy je to teba - vy-zkouejte je.

  5 Hubneme po Vnocch Potebujete shodit pr kilogram, kter mte navc? Pette si osvden tipy, jak zhub-nout, netrpit se hlady, podvivou ani stre-sem a nezpsobit si jo-jo efekt. Nezapomete na ty sprvn pomocnky doplky pro re-dukci hmotnosti od VITALAND.

  6 Listrna 8 Nejnamhavj je dabovat horor Hereka Jolana Smykov prozrad, pro nkdy

  cel minuty ve na cel kolo a jak potom peuje o hlasivky, co m jako pvrenec zdravho ivot-nho stylu rda na tali a jak se stravuje, kdy jezd s divadlem Semafor po republice.

  11 ProFlex: ve pro v voln pohyb Jak vrobky z kloubn ady ProFlex jsou

  vhodn pro krle sjezdovek, co by ml uvat aktivn lovk stednho vku a jak doplky me kombinovat senior? Zkrtka ve, co po-tebujete vdt o volnm pohybu bez bolesti

  13 ralo chrupavka - novinka ve VITALAND m je zajmav ralok, kter pat k nejstarm obyvatelm na planety a jak nm mohou po-slouit ppravky ze raloch chrupavek k pod-poe naeho zdrav? A vechno petete, urit novinku ralo chrupavku vyzkoute i vy!

  14 Zajmav akce NEPEHLDNTE!15 Soute kviz a sudoku 17 Akce pro mue aneb Mui v akci VITALAND vm tentokrt pedstavuje akci

  speciln zamenou pro mue: bute v pln sle, nenechte se vlet stresem ani obavami z vlastnho selhn!

  18 VITALAND klub 22 Doku ti, e nae produkty funguj! Mte jedinenou pleitost sledovat takka

  v pmm penosu, jak se marketingov-mu editeli podailo zhubnout s ppravky z nabdky VITALAND - nenechte si ujt zvr serilu a pipojte se taky!

  24 Prkno v zim? Parda! Jzda na upravench tratch v zimnch stedis-cch. Historie snowboardingu je sice krtk, ale o to zajmavj. Vte, jak je rozdl mezi free a alpskmi disciplinami a jak zvody se na prk-n jezd? Dotete se i to, kde si mete snow-boarding vyzkouet urit stoj zato!

  27 Zumba: hubnut kter vs bude bavit Jet jste nezkoueli zhubnout dky svinmu tanenmu cvien v latinsko-americkm rytmu? Chyba! Velk chyba! Pi Zumb hraje roli i skvl atmosfra a nakaliv radost z pohybu.

  29 Poznejte budoucnost eskho bobu esk olympionik a len Nutrend Teamu Jan Stoklska vm prozrad to nejdleitj, co po-tebujete vdt o sportovnm bobovn a samo-zejm nezapomene vyjmenovat sv oblben sportovn ppravky spolenosti Nutrend, kter mu pomhaj k spchu.

  30 Specializace by m nebavila Kateina Smutn sice pochz z eska, v kla-sickm lyovn ale spn reprezentuje sou-sedn Rakousko. Jak se pipravuje a jak spor-tovn doplky pouv tato hvzda Aminostar Professional Teamu? A co by doporuila vm, rekreanm sportovcm?

  33 Multi Energy: dopejte si dostatek energie pro kad den VITALAND vm pedstavuje dal novinku

  svho sortimentu multivitamin a multiminerl obohacen o koenzym Q 10. Vyzkouejte ho co nejdve, a vs zima se svmi rozmary nezdol!

  35 Aktuality 37 rka Hol rad: Co ve je dleit vdt o kreatinu?

  Obsah8

  429

  27Nejnamhavj je dabovat hororBute krsn ve dne, i v noci

  hubnut kter vs bude bavit

  Poznejte budoucnost eskho bobu

  Zumba

  Ven zkaznci a pznivci zdravho ivotnho stylu,

  pejeme Vm mnoho zdrav a spch v roce 2011 a spolen s personlem prodejen VITALAND jsme opt pipraveni pispt k Va spokojenosti a s pomoc naich ppravk podpoit Vae sil o lep kondici, zdrav, vitalitu i krsu.

  Tm pracovnk VITALAND

  3

  Z D R A V S P O R T K R S A MAGAZINMAGAMAMAAAA AGG

 • produktAbsolutn hvzdav pi o enskou krsu

  Dop

  lnk

  str

  avy

  Dop

  lnk

  str

  avy

  Dop

  lnk

  str

  avy

  Nabdka kosmetickch ppravk je v dnen dob velmi vrazn a mnoh eny vd, e existuj krmy denn a non, jejich sloen odpovd jinm potebm pokoky ve dne a jinm v noci. VITALAND vm nyn jako jedin na trhu pin jedinenou kompletn denn a non pi Premium Beauty You. Jedinen doplnk stravy s vynikajcm sloenm pomh zskat krsnou ple, vlasy a nehty.

  Kadou enu vdy rozz krsn vlasy, hebk ple a pevn nehty. Jsou vdycky vidt a upoutaj pozornost druhch, zrove jsou to sti ke, kter jsou neustle vystaveny vlivm vnjho pro-sted. Tv prakticky nikdy nezahaluje-me odvem, je vystavena slunci, vtru, mrazu, klimatizovanmu vzduchu Na ruce si v zim sice oblkme rukavice, ale zrove na pokoku rukou psob mno-hem vc nepznivch vliv sta vzpo-menout teba jen pravideln klid s roz-linmi pracmi a isticmi prostedky.

  V noci pedstavuje nejvt zt pli such vzduch v lonicch vytpnch stednm topenm. Ale jinak ve spn-ku i pokoka odpov, podobn jako cel tlo, regeneruje se, vstebv i-viny. Proto jsme tak zvykl pouvat jin pleov krmy na den a jin jako non. A tak je jen logick, e se po-znatky o potebch pokoky promtly i do vvoje novho Beauty You, do-plku pro zdrav ke, vlas a neht a VITALAND vm me nabdnout jako novinku odpovdajc modernm

  trendm dva samostatn peujc p-pravky: Beauty You for day a Beauty You for night. Nov, vylepen Premium Beauty You vm pin neustlou podporu va krsy. Speciln denn a non pe je maximln clen pro pote-by vlas, ke a neht a dky tomu skuten dvakrt lep. Pesvdte se sami! Vyzkouejte tu nejlep pi ve dvou speciln sestavench table-tch, kterou najdete jedin ve VITA-LAND.

  Pro je tak dleit uvat Beauty You for day?Protoe buky tvoc pokoku, vlasy a nehty potebuj pravideln psun nezbytnch vitamin a minerlnch ltek pro svj rst, zdrav vzhled a pravidelnou obno-vu. Velk vznam maj antioxidanty, kter pispvaj k ochran pleti i vlas v prosted plnm zneiujcch a toxickch ltek. Nezbytn kolagen pispv k udren pevnosti a prunosti vlas, neht a ke. Vitalizujc enen, kter zlepuje prokrven, zsoben ivinami a na prvn pohled udruje ple jasnou a sv. To vechno obsahuj tablety Beauty You for day ve vy-vench, maximln innch dvkch. ideln pee o zdrav vlas, neht a pleti po cel den chrn ped nepznivmi vlivy prosted, kter ne-

  pzniv psob na krsu podporuje pirozenou hydrataci pleti a jej sv vzhled napomh k lesku vlas a pevnosti neht

  Vyhlaste konec unaven pleti, matnm, roztepenm vlasm a l-mavm nehtm! Dejte jim nejen to, co potebuj, ale hlavn v ase, kdy to mohou nejlpe vyut dky tomu je efekt dvojnsobn.

  Peujte o sv vlasy, nehty a ple ve dne v noci dopejte jim to, co ke krsnmu a zdravmu vzhledu potebuj. Zskejte vce dky Premium Beauty You for day k ochran ve dne a Premium Beauty You for night k regeneraci v noci!

  Pro je tak dleit uvat Beauty You for night?Protoe k celkov dokonalosti potebujete podpoit obnovu tlnch bunk bhem cel noci. Pesn vybran inn ltky v Beauty You for night pispvaj zejmna k regeneraci a viv, ideln zsobuj vlasy, nehty a ki bhem spnku. Nechyb samozejm kolagen, kterho m tak vae ple, vlasy i nehty dostatek po cel den na-vc ve dvou kombinacch s dalmi innmi ltkami, kter ve dne aktivizuj a chrn, v noci vyivuj a zkliduj. Jedinen extrakt z pesliky roln spolu s kolagenem a elastinem pispvaj ke zlepen stavu lmavch a roztpench konek vlas a neht, napomhaj v boji proti vrskm a strnut pleti. ist prodn extrakty z kozlku a vinn rvy napomhaj k nonmu proitn pleti, ke zklidnn, uvolnn napt a lepmu vstebvn dleitch ivin. skvlou vivu, proitn a zklidnn pokoky, podpo jej prunost pispv k boji proti vrskm a neistotm pleti pomh zpevovat nehty, odstraovat barevn skvrny pispv ke zlepen kvality vlas, k omezen tepen a lmn ko-

  nek

  Vte, e kon buka ije 28 dn a po tto dob dochz k ob-

  nov? zdrav vlas mme na hlav 3-7 let, ne pirozenm

  zpsobem vypadne? nehty na rukou narostou o 2-3 mm za msc a nehty

  na nohou zhruba o polovinu pomaleji?

  4

 • tma

  Dop

  lnk

  str

  avy

  Doplky stravy

  Hubneme po Vnocch

  Nabdka plat od 1. 1. do 28. 2. 2011 nebo do vyprodn zsob.

  3 za cenu 2

  Pokud jste si opt dali novoron pedsevzet, e muste zhubnout, tak se do toho dejte spolen s nmi, s vnonmi kily pkn zatome. Hlavn konec sebeobviovn, s pozitivnm mylenm jde vechno lp i hubnut.Amerian pr pes svten dny piberou a pt kilo. Jste na tom tak tak? Ane-bo jste se rozhodli zhubnout nadvhu, kter pibv nenpadn a postupn del- dobu? Mon e vs trp stejn problm jako pan Zdenu: Vdycky jsem pes Vnoce pibrala tak dv ti kila, ale k jaru se mi je podailo zase shodit. Ani jsem se nemusela nijak moc snait. Jene od t doby, co jsem pekroila tyict-ku, u to takhle jednodue vbec nejde. peky kolem pasu a bok se dr jako ert, u jsem si musela koupit o slo vt sukni.

  Problm nejen pan Zdeny se jmenuje pomalej metabolismus. Pokud nem-me vraznj fyzickou aktivitu, jako je t fyzick prce nebo pravideln vy-datn sportovn vkon nkolikrt td-n, organismu ve stednm vku sta ke zdravmu fungovn men mno-stv energie. Jenome v souasnch vy-splch spolenostech postupn ztr-cme kontakt se svmi biologickmi koeny, zapomnme naslouchat piro-zenm signlm naeho tla v mnoha oblastech. Viva je jednou z nich. Jdla mme kolem sebe neustle dostatek pokud se sami nezsobme nejrznj-mi pochutinami, nen problm si pi nznaku chuti okamit podit nco sladkho i slanho. Velmi asto do-konce dostaneme chu prv proto, e nejrznj dobrtky vidme nebo ct-me v obchod i u stnku. Jenome to, co dvacetilet organismus zvldl split, tyicetilet ulo Nkdo zan mt problmy s vhou ve chvli, kdy omez tlesnou aktivitu (m moc prce a nezbv mu as, skon s aktivnm sportem, mus zvolnit kvli zrann i nemoci atd). Dal si zvykne zajdat stres, ppadn pracuje nebo se u po nocch a k tomu j. Pokud chcete spn a trvale zatoit s pebyten-mi kilogramy a tukovmi poltky, zkuste si sami pro sebe odpovdt, kde je zakopan pes prv ve vaem ppa-d. Nkdy me bt v pozad nadv-hy napklad pekyselen organismu a zadrovn vody v tle, kter jednak pidv na objemu a jednak omezuje spalovn tuk.

  Hlavn nehladovtTlo nesm mt dlouh pocit hladu, ne-bojte se jst po tech hodinch ped kadm jdlem si dejte misku zeleniny, porce pak me bt men. I kdy byste mli volit hlavn leh jdla, nemuste bt rozhodn odsouzeni k vaen mrk-vi a kuecmu pltku na vod. Nepi-pravte se o poitek z dobrho jdla, je pro psychiku velmi dleit. Uitenm pomocnkem vm je Premi-um Fat-Trap Rapid, protoe pomh omezovat apetit a chu na sladk, navc ve tuky pijman potravou. Proto se uv pokud mono s jdlem.

  Hubnte, ale neite iviny!Organismus potebuje vitaminy, mine-rln ltky, blkoviny, sacharidy i tuky, dleit je kdy a kolik. V reduknm reimu je skvlm pomocnkem Pre-mium V.I.P. Diet, uniktn kombinace pro efektivn celodenn redukn reim. Obsahuje tobolky na rno (stimuluj k vkonu, dodvaj energii a podporuj odbourvn tuku), prkov koktejl jako svaina (kvalitn blkoviny, vlkni-na, vitaminy, maltodextrin jako zdroj postupn vyuiteln energie, spalovae) a tobolky na noc (pispvaj k relaxaci, podporuj udrovn hmotnosti a neu-kldn tuk).

  Nezapomete na dobr trvensil zhubnout mnohdy hat trvic pro-blmy, je vedou k hromadn toxickch

  usazenin v trobch. Nepjemn pocity pi zavn berou energii i chu k pohy-bu, zvyuj navu a psychickou nepoho-du, kter hubnut neprospv. Pi tchto obtch rozhodn vyzkouejte Premium Bromelain, ppravek pispvajc ke t-pen blkovin a ke sprvn funkci stev u to mnohdy podstatn pispje k podpoe hubnut.

  Zrychlete metabolismusOpakovan nespn hubnut (jo-jo efekt) pispv ke zpomalen metabolis-mu, take se tuky spaluj m dl mn i pi omezenm pjmu potravy. Mte-li tak pocit, e tloustnete snad i ze vzdu-chu, urit si poite Premium Green Tea, innou redukn sms z extraktu zelenho aje. Podporuje metabolismu ke spalovn tuk a i po zhubnut napo-mh dlouhodob kontrolovat a udro-vat hmotnost. Navc je prospn kardio-vaskulrnmu systmu a jet pispv ke zven koncentrace a vkonnosti.

  Podpote spalovn pi pohybuPi hubnut je samozejm potebn i pohyb, ale ke spalovn tuk je nejvhod-nj mrnj aerobn aktivita 3x tdne alespo 40 minut. K chzi si poite hole nebo si vyjdte na bkch, pot se i jzda na rotopedu u televize, trnink v posilovn, hodina aerobiku, zumby, spinningu, veer protanen na plese Kadopdn ale nezapomete podpoit spalovn pi fyzick aktivit pprav-kem Premium Super Spalova tuku. Obsahuje akceleran inn ltky jako extrakt ze zelenho aje, L-carnitin, synefrin, Garcinina cambogie, kofein a dal. Pispv k efektivnjmu spalov-n tuk pi cvien a k tvarovn postavy, zrove podporuje koncentraci, fyzickou i psychickou aktivitu a oddaluje navu.

  S ppravky z prmiov ady VITALAND jde hubnut snz pesvdte se o tom! A navc pi vbru reduknch doplk z ady Premium v akci 3 za cenu 2 jet uette a 1299 K!

  inn pomocnci pro kadou enu

  Z D R A V S P O R T K R S A MAGAZINMAGAMAMAAAA AGG

 • listrna listrna? Dobr den, je mi 38 let a posledn dobou zanm mt problmy s dlkou erekce a s celkovm snenm zjmu o sex. Navt-vuji obchod Vitaland a kupuji si zde rzn produkty. Mete mi doporuit njak i na zmnn problmy? Dkuji za odpov.

  Doporuuji Vm uvat doplnk Premium V.G.S. for men (pod zkratkou V.G.S.- Very good sex), kte-r obsahuje speciln kombinaci nkolika sloek, a to Tribulus terrestris, extrakt z koene Maca, Gin-kgo bilobu a dle aminokyselinu L-arginin. Extrakt z rostliny Tribulus terrestris, nazvan tak koz hlava, m velmi pzniv inky s ohledem na een va situace. Tato rostlina pzniv p-sob nejen ke zlepen libida u mu, ale i u en. Dle je zde pzniv inek na zvyov-n hladiny testosteronu, luteinzanho hor-monu, podpora zvyovn potu spermi atd. Tak nesmm opomenout prospnost tto byliny na innost jater a podporu sprvn funkce moovho stroj, proto me bt u-vn vhodn i ke snen rizika prostatickch obt. Aminokyselina L-Arginin pzniv psob tm, e v tle slou k tvorb oxidu dusna-tho, kter psob tak, e dochz k vasodilataci tj.

  rozen cv, a tm k lepmu prtoku krve a lepmu zsoben sval kysl-kem a ivinami. U pohlavnch orgn tm dojde k dostatenmu prokrven a nsledn u mu ke zkvalitnn a udr-en erekce, L-arginin tak podporuje tvorbu spermi. Maca extrakt podporuje energinost a vkonnost organismu, dle tak pzniv ovlivuje psychickou pohodu a zlepuje libido. A posledn z extrakt tj. Ginkgo biloba pispv k

  lepmu prokrven mozku a dalch org-n, podporuje bdlost, koncentraci, mylen.

  ? Dobr den, podm vs o radu, co bych mla uvat pi hubnut? Po dtech jsem pibrala 15 kg, vnuji se 2 x v tdnu ae-robiku. A jak je rozdl mezi Premium V.I.P.Diet a Slim Master Premium tabs? Dkuji za odpov.

  Pokud se snate o snen hmotnosti, rda bych uvedla, e je velmi dleit neklst vrazn draz jen na doplky stravy, ale i na vhodn zvolenou skladbu jdelnku, dodrovat optimln pitn reim a tak zvolit pimenou fyzickou aktivitu vhodnou k vaemu zdravotnmu stavu. Pokud se budete pravi-

  deln vnovat fyzick aktivit, alespo 3x v tdnu 40-60 minut, tak doporuuji uvat Turbo Fat Burner v tekut form. V balen je obsaeno 6 praktickch lahviek s obsahem 50 ml tekutiny s jedinenou kom-binac sloek na maximln podporu odbourvn tuk,

  k energinosti a na podporu vkonnosti pi cvien.

  A k rozdlu mezi V.I.P. Diet a Slim master tabs.: V.I.P. Diet je speciln balen obsahujc 2 dzy tobolek a Diet Powder. K dennmu uvn jsou ureny tobolky V.I.P. Diet for Day (obsahuj sms ltek - zelen aj, kofein, L-carnitin) uren speciln pro zatek dne. Extrakt ze zelenho aje a kofeinu stimuluje metabolismus a pispv k odbou-rvn tuku. Kofein dodv tlu energii a pomh zvyovat fyzickou vkonnost. L-carnitin podporuje odbourvn tuk za vzniku energie. A podporuje odbourvn tuk v prbhu fyzick aktivity. Dle jsou v balen tobolky k nonmu uvn V.I.P. Diet for Night obsahujc aktivn ltky s pznivmi in-ky na nervovou soustavu. Kozlk lkask a amino-kyselina L-tryptophan maj uklidujc inky, po-mhaj navodit klidn spnek a duevn rovnovhu atd. Cel balen Premium V.I.P. Diet je doplnno o 30 sk k pprav lahodnho koktejlu vanilkov p-chut na bzi syrovtkovho, sojovho a peninho proteinu s obsahem rozpustn vlkniny a maltodex-trinu, obohacenho o L-carnitin, extrakt z Garcinia

  Cambogia, Taurin a vitaminov premix. Diet Pow-der je vynikajcm doplkem mezi hlavnmi jdly jako pesndvka i svainka v prbhu dne.Slim master Premium je komplexn ppravek ve for-m tablet napomhajc ke snen tlesn hmotnosti, je speciln sestaven k uvn pro jedince, kte se nevnuj tak intenzivn fyzick aktivit. Slim Mas-ter tabs podporuje vyuit energie z tukovch zsob, urychluje spalovn tuk. Dky obsahu vlkniny navozuje pocit sytosti, tm eliminuje pocit hladu a podporuje trven. V tomto doplku je samozejm obsaeno vce sloek, kter maj pzniv inky na lidsk organismus a podporuj a zesiluj nejen odbou-rvn tuk, ale i zkvalituj nap. innost trvicho traktu, podporuj sprvnou innost kardiovaskulr-nho systmu, nervovho systmu atd.

  ? Dobr den, rd bych se zeptal, jak pro-dukty by mi pomohly na plen hy? Dkuji za radu.

  Plen hy je velmi nepjemn jev, kter vznik vlivem pekyselen aludku, kdy aluden ky-selina podrd sliznice jcnu a dochz k pocitu plen v hrdle, nkdy se objevuj bolesti u hrudn kosti, pocity na zvracen, hn. Doporuuji uvat doplky stravy, a to Premium Aloe Vera, Trvic enzymy, pop. Premium Bromelain, kter podpo sprvnou innost trvicho traktu, tj. pozi-tivn psob pi trvicch komplikacch, jako je nadmn, plynatost, nafoukl bicho a plen hy, usnaduj vstebvn v-ivnch ltek v organismu, pispvaj k obranyschopnosti organismu. Doporuuji dodrovat kvalitn pitn reim, pijte dostatek vody. Pi plen hy pomh pit vody se sodou, dle z bylin je vhodn popjen aje z ebku, fe-nyklu. Samozejm nesmm opomenout vliv skladby jdelnku je vhodn omezit pjem koennch a pikantnch jdel, alkoholu, kvy, vraznou konzumaci citrus, tak kouen to ve pispv k monmu vzniku plen hy. Dleit je jst v klidu, pomalu vkat a po jdle nedlat prudk pohyby, pop. necviit. Vliv na plen hy mou mt i nkter lky.

  Pijtea zeptejte

  se pmo lkaeVe vybranch prodejnch VITALAND probhaj lkask konzultace ZDARMA

  pro vechny zjemce. Objednvky pedem nejsou nutn, sta pijt.

  Mte zdravotn problmy a potebujete poradit?Nevte, jak doplky jsou pro Vs nejvhodnj?Chcete jet lpe peovat o sv zdrav a svou kondici?

  lkask konzultace ZDARMA jen v prodejnch

  Na dopisy ten odpovdala Linda Vermachov produktov specialistka. Pokud i vy mte njak dotaz, zalete ho e-mailem na linda@vitaland.cz nebo potou na adresu: ProFitness esk republika, a.s., Otradovick 286/6, 142 00 Praha 4. Do pedmtu nebo na oblku nadepite listrna.

  Msto Datum a as Lka

  Mlad Boleslav 25. 1. 2011; 22. 2. 2011 MUDr. Martina Olympia Centrum 17 - 19 hod.

  Olomouc 6. 1. 2011; 20. 1. 2011; 3. 2. 2011; 17. 2. 2011 MUDr. Nasswettr Doln nmst 15 - 17 hod.

  Olomouc 20. 1. 2011; 17. 2. 2011 MUDr. Nasswettr Olympia Centrum 18 -20 hod.

  Praha 9 26. 1. 2011; 23. 2. 2011 MUDr. Martina OC Letany 17 -19 hod.

  Uhersk Hradit 6. 1. 2011; 20. 1. 2011; 3. 2. 2011; 17. 2. 2011 MUDr. Gricov Marinsk nmst 15 - 17 hod.

  Praha 1 18. 1. 2011; 15. 2. 2011 MUDr. Martina Jungmannova 16 - 18 hod.

  Praha 4 6. 1. 2011; 20. 1. 2011; 3. 2. 2011; 17. 2. 2011 MUDr. Martina OC Chodov 17 -19 hod.

  Praha 5 19. 1. 2011; 16. 2. 2011 MUDr. Martina Metropole Zlin 17 - 19 hod.

  Pomozte Kontu Bariery spolen s nmi!

 • Zskejte zajmav produkty ZDARMA!Pi nkupu produkt VITALAND nad 699 K zskte zdarma:

  Pi nkupu produkt VITALAND nad 699 K zskte zdarma:

  Akce plat na nezlevnn zboa nelze ji kombinovat s jinmi akcemi.

  Akce plat na nezlevnn zboa nelze ji kombinovat s jinmi akcemi.

  MedvdciGELCI

  NectAloe

  Ledennor

  Dop

  lnk

  str

  avy

  Dop

  lnk

  str

  avy

  Doplnk stravy

  Inzerce

  Happy day VITALAND 15 % sleva na cel sortiment!!! Akce se nevztahuje na akn a ji zlevnn zbo, neplat pro prodejny VITALAND Partner a prodejnu VITALAND Mlad Boleslav Olympia.

  25. 2. 2011 Z D R A V S P O R T K R S A MAGAZINMAGAMAMAAAA AGG

  7

 • Dabing je oblast herectv, o kter se toho obecn pli nev, protoe herec, kter propjuje postav esk hlas, vlastn nen vidt. Dabujete adu ce-lebrit, napklad Beyonc, Jessiku Alba nebo Angelinu Jolie. Vybr se pro da-bovn znmch osobnost herec i he-reka, kter je podobn typ?Myslm, e reisi vychzej z podobnho hereckho typu a z podobnho tempera-mentu. Prost z neho, co z lovka vy-zauje, aby hlas k dan osobnosti sedl. Jinak by se mohlo stt, e divk nedoke hlas s postavou ztotonit, prost mu k n nejde a asto ho to pi vnmn filmu ru.

  Mluv zahranin tvrci nebo pro-ducenti filmu do toho, kdo znmou osobnost dabuje?Na velkofilmy se dlaj pomrn nron hlasov castingy, kter se poslaj do za-hrani ke schvlen. Nkdy se u dabingu, podobn jako v divadle, dlaj alternace, protoe ve chvli, kdy by se ml dabovat dal film s konkrtn hereckou osobnost-n, nemus mt pvodn dabr as stane se, e je v poadovanm termnu v zahra-ni nebo m zvazky, kter neme zru-it. Napklad Angelinu Jolie u ns mluv dv a ti hereky.

  U hodn dlouhch seril, kter se to adu let, se obas stv, e se he-rec stane na postav zvisl a tko se smiuje s tm, e seril skonil. Pihod se nco podobnho i v dabingu?Asi taky, ale v trochu menm mtku, protoe ve studiu netrvme tolik asu jako pi natec na place. Prost postav nevnujeme tak velkou st ivota. J jsem napklad dabovala pro TV Barrandov asi 500 dl serilu Sladk Laura. Dabovala jsem jednu z hlavnch postav, ale po urit dob hereka, kter ji hrla, othotnla a ze serilu zmizela. Tak jsem ji svm zpso-bem postrdala - zvykla jsem si, e kad pondl v tolik a tolik hodin jsem na Ba-rrandov a vysloven m to svdlo tam jet, chyblo mi to v rozvrhu.

  Nejnamhavj je dabovat hororHereka a zpvaka Jolana Smykov je stlou lenkou divadla Semafor, v leton sezn slav spch i jako Lza Doolittleov v steck inscenaci My Fair Lady. Jejm hlasem k nm z filmovho pltna promlouv napklad Angelina Jolie.

  Nkomu se mon me zdt, e jen mluvit je snadn, kdy nemuste bt vidt v akciDabing ve vlastn umlecko-technick prce. Vkldte do n emoce, muste se ztotonit s postavou, zrove muste hl-dat time code, ve scni sledovat text a sta herce a trefit se mu do nich. Dabr nem takovou svobodu, mus se vc pod-izovat. Nkdy je pjemn, e vs to vede. Ale nkte herci mluv nevyzpytateln, dlaj neekan pauzy, pdechy, zasmj se uprosted mluven, to nejde dopedu pedpokldt a pipravit se. Zejmna v sitkomech jsou vechny reakce zhutn do krtkch asovch sek. Mnohdy se hodn zapotm, abych postavu ve vech bleskovch komedilnch situacch hlaso-v pokryla stejn dobe jako hereka na obrazovce.

  Jak typ scn je nejt?Nejnamhavj je dabovn horor, pro-toe tam teba muste dlouh minuty ki-et, vt, odrte si hlasivky. V souasn

  8

 • dob to dlm tak, e kdy mm veer nron pedstaven a pijde mi na ten den nabdka na dabing, rovnou se ptm, jestli to nen horor. Pokud je, odmtnu ho, protoe jsem si vyzkouela, e to chce as-po jeden den relativnho klidu, aby se hlasivky znovu zrehabilitovaly.

  Chrapot nebo nachlazen by asi byl ve va profesi problm. Jak se jim brnte?V obdobch, kdy pichzej chipky, virzy a podobn indispozice, dopuju se vitaminy. Rozhodn neetm na vi-taminu C, pravideln beru echinaceu a dal produkty na povzbuzen imu-nity. K mm oblbenm a osvdenm doplk pat i nenasycen mastn ky-seliny omega 3. V loskm roce se mi opravdu podailo nestonat.

  Peujete njak speciln i o svj hlas?Je dleit umt s hlasem zachzet posadit ho do rezonanc, kter ho co nejmn unavuj. Pravideln si dlm rozeznvac cvien. Chodm na ti hodi-ny zpvu tdn, to je vborn hlasov hygiena. A aby byly hlasivky v dobr kondici, uvm vitaminy skupiny B. Hlasov hygiena je zapotebn nejen k tomu, aby hlas dobe slouil v sou-asnosti, aby i po celodennm mluven znl veer pi pedstaven sve, ale aby vydrel dlouho, aby lovk nemusel po tyictce profesi povsit na hebek.

  V Severoeskm divadle opery a bale-tu v stn nad Labem slavte spch jako Lza Doolittleov ve he My Fair Lady. Mte radji, kdy je podobn klasika ponechan v tradin podob, nebo kdy se dj zasad do souasnch kontext?Nejsem velkm pznivcem inovac. Myslm, e hra by mla zstat v dob, do kter ji dramatik napsal. Pokud ji posuneme v ase a dosadme si tam vlastn kontexty, mnohdy u to neko-responduje s originlem. Nkolikrt jsem sice vidla takov posun a bylo to

  zajmav, ale vtinou jsem zklaman. Kdy jdu do divadla, mm rda, kdy na m dchne prv ta historie, to, co u lovk nevid v relnm ivot, vetn krsnch dobovch kostm. Mon i proto maj divci o My Fair Lady stle zjem a podobn spn bylo i ped-choz pedstaven Divotvorn hrnec, za kter jsem zskala nominaci na Tha-lii. Jsem i milovnkem opery a v tomto nru podle m vyzn vdycky jakkoli pizpsoben souasnosti naprosto ne-pirozen.

  Netajte se tm, e jste velkou pz-nivkyn zdravho ivotnho styluAno, mm zlibu ve vyhledvn zdra-vch potravin, studuju sloen vrob-k, vyhbm se chemickm psadm, peu celozrnn cukrov. Myslm si, e kad lovk by o zdrav ivotn styl ml usilovat, protoe se to vyplat.

  Mete nm prozradit sv oblben jdla? Jte napklad maso?Konzumaci masa omezuju sp z princi-pu - vad mi patn zachzen se zvaty. I kdy ho sten nahrazuji sjou a ji-nmi blkovinami, pln se mu nevyh-bm. Podailo se mi vylouit vepov, ale biftek, ve kterm je spousta ivin, si obas dopeju, taky ryby, mosk pot-vrky a drbe maso. Takov peen losos nebo candt, to je dobrota. Ale ne-brnm se ani kachnce. Moj oblbenou plohou je celerov pyr, kter dlm msto bramborov kae. Uvam celer a rozmixuju ho, je to asn mamka. Ce-ler je sm o sob chuov tak vrazn, e krom soli nen dn koen poteba.

  Vate i z mn obvyklch surovin?Urit. Pohanku, jhly, otruby, celo-zrnn tstoviny, nedvno jsem sehnala vborn sepiov pagety. Pouvm i cizrnu a celozrnn kuskus ten je praktick, protoe je rychle hotov. Kdy potebuju rychle uvait, udlm kuskus, je za tvrt hodinky.

  V Praze je u pomrn slun vbr zdrav stravy. Kdy jezdte s divadlem Semafor po republice, mte pehled i o nabdce v jinch regionech?Myslm, e te se prodejny se zdravou vivou docela rozily, ale mlokde seenete teplou stravu. Mm oprav-du dky zjezdm situaci docela dobe zmapovanou, pokud v njakm mst maj napklad vegetarinskou jdelnu, urit o n vm. Vtinou je to nejv jed-na nebo dv, pokad v n bv narvno, nechpu, pro jdelen nen vc. Jdelen ve zdravm stylu zatm opravdu moc nen.

  Ke zdravmu ivotnmu stylu pat- tak pohyb. Mte njak oblben sport?Mj nejvt sportovn konek je tenis. Vnuju mu veker voln as, hlavn v lt ho strvm na kurtech. Dokonce se podailo zorganizovat v divadle Sema-for hezkou tradici, tenisov turnaj Se-mafor cup, hrl se u pt ronk. T m, e se potkvme se s kolegy nejen

  na jeviti, ale i na tenisovch kurtech, navc si pijdou rdi zahrt i bval le-nov Semaforu, teba Karel tdr, Mi-lan Drobn, Ma Dolinov, ale dal umlet ptel divadla Semafor. Loni jsem byla na nkolika turnajch i s Am-forou, to je pro m bezvadn relax.

  A co tanec? Plesov sezna je v pl-nm proudu V poslednch letech se ples astnm sp pracovn, obas njak plesy mo-deruji nebo na nich zpvm. Ale mte pravdu, e tanci jsem se dv hodn v-novala. Odmalika jsem chodila do ba-letu a pla jsem si bt baletkou. Potom jsem tanila modern balet v tanen skupin Impuls te u na pravidel-nou ast v njakm tanenm souboru nemm as, tanm jen na jeviti. Ale zase se jednou oblknout do rby a jt si zaplesat to je docela dobr npad!

  Mte njak oblben ivotabudi pro zvl pern den?Pro povzbuzen si mi osvduje brt gua-ranu. Dvm si i kvu, ale jsem na chu kvy dost nron, protoe ji piju bez cukru a bez mlka. Kvalitn expresso si opravdu vychutnvm. Po rnu jsem se ale nauila pt ajurvdsk kafe, je to zdra-v kvovinov npoj s vtaky z bylin.

  Ale krom povzbuzen je taky poteba umt vypnout. Na to se mi osvduje vy-razit do prody, vezmeme s ptelem nae pejsky a jdeme na podnou prochzku.

  Foto: Petr Berounsk

  Z D R A V S P O R T K R S A MAGAZIN

  9

 • Ven zkaznku,velice rdi bychom vm podkovali za vrnost a pravideln nkupy, kter realizujete v naich prodejnch. jako pozornost za vae nkupy jsme pro vs pipravili monost vyuit dalch vhod. nov mte monost nakupovat v naich prodejnch levnji prostednictvm Lyoness CashbackCard.

  Co je Lyoness CashbackCard? lyoness cashbackcard je karta, kter pin hotov penze zpt na konto z nkup u lyoness obchodnch partner, kterm je vitaland tak. vyuijte i vy monosti zskat penze zpt z kadho nkupu!

  Jak? sta pi nkupu pedloit v jedn z vitaland prodejen svou lyoness cashbackcard a 5 % z nkupu vm bude automaticky piteno na v lyoness et. vce se dozvte na www.lyoness.cz .

  Mohu kartu vyut tak u jinch obchodnch partner?ano, spolenost lyoness propojila nyn vce ne 11 000 prodejnch mst v evrop a s va kartou tak mete erpat slevy u dalch obchodnch partner, jejich detailn pehled naleznete na www.lyoness.cz.

  Co kdy kartu jet nemm? Jak se mohu zaregistrovat?registrace je pro kadho zkaznka velmi snadn. sta se dostavit do nkter z prodejen vitaland a n personl registraci vyd za vs. od tto chvle mete erpat slevy ve vech prodejnch vitaland a tak u vech dalch obchodnch partner lyoness.

  Vme, e tato dal

  vhoda, kterou Vm

  VITALAND poskytuje

  Vs pot a pispje

  k Va vt spokojenosti.

  detailn informace naleznete u obsluhy prodejen vitaland.

  Inzerce

  Mil teni,

  V minulm sle magaznu VITALAND jsme vs informovali o sbrce ve prospch mal Eliky, kter trp, stejn jako jej star sestika, chorobou, kter postihuje celkovou hybnost a motoriku.

  Vnujte v lednu a noru sv VITALAND koruny Kontu Bariry pispjete tak Elice na skladn korek, v nm ji me maminka snadnji vozit na poten rehabilitace. Podrobnosti u vm spo-len s rodii sdl Elika sama.

  Pomhejte s nmi na Konto Bariery

  Dobr den, jmenuji se Elika Kneblov, je mi pt a pl roku a spolen se svou trnctiletou sestrou Nikolkou bydlme v mal vesnici 25 km od Vsetna. Mme stejnou diagnosu-heredodegenerativn onemocnn. Tu nm potvrdili ped pti lety v nemocnici v Praze na Karlov u pana profesora Zemana. Prbh nemoci se podob dtsk mozkov obrn. Nechodme, nemluvme, Nikolka m u sondu do aludku, protoe mlo pila. Se mnou mamka zatm jet bojuje. Za leton przdniny jsem podn povyrostla. Hodn vc mm po Nikolce, ale korek si musm koupit nov. Mamka m u ns na vesnici voz na rehabilitanm korku, je pohodln, ale patn se skld do auta. Take kdy jedeme do msta k pan doktorce, na cvien nebo i na nkup, bereme si spork pro zdrav dti. Korek u mele z poslednho. Jsem u dlouh a nohy mm a na zem. Proto mamka zaala ptrat po golfovm korku, kter by se dobe skldal a d se polohovat. Je jen jeden, ale nehrad ho pojiovna a pro ns je dost drah - 30 000 K. Zvrem bych ekla, e nm s Nikolkou je teda nejlp na kln a na rukch a pomcky ulehuj prci hlavn mamce, takovi a cel jeho rodin, kter se nm vnuje a m ns moc rda.

  Maminka, tatnek i j budeme moc rdi, kdy nm pomete a pispjete na nkup korku.

  Dkujeme vm, Elika

  Konto BariryPoet vnovanch VITALAND Korun hodnota v K

  10 VITALAND Korun 50,-

  20 VITALAND Korun 100,-

  50 VITALAND Korun 250,-

  100 VITALAND Korun 500,-

  10

 • Uette a 549 K

  tmaVolnost pohybu bez omezen a bolesti to jsou hodnoty, kter si vtinou uvdomujeme a ve chvli, kdy nm zanaj chybt. I pi pznacch kloubnch pot se d jet mnoh udlat, nicmn stle vc lid si uvdomuje, e se vyplat myslet na zdrav klouby dv, ne se ohls bolest.

  Vte, e podle doporuen Svtov zdravotnick organizace by ml lovk denn nachodit 7,5 km, aby zstaly zachovny vechny dleit funkce jeho tla? Zkuste si schvln nkdy podit krokomr a zmte si, kolik nachodte v bn pracovn den, kdy jedete autem do prce, sedte osm hodin v kanceli, ve kole nebo v dln a veer vsed sledujete televizi nebo cha-tujete u potae. My jsme to zkusili za cel den jsme neuli vc jak ti kilometry, a to jsme zapotali i pknou dku krok po nkupnm centru, kam jsme se (autem samozejm) vydali doplnit zsoby. Mnohdy opravdu nezbv ne pohyb do naeho pohodlnho ivota doplnit cvienm, rekreanm sportem, vkendovmi aktivitami. Lkai dokonce doporuuj pohyb i pacientm, u nich se projevuj degenerativn onemocnn kloub i boles-ti zad potvrzuje se toti, e pokud lovk kvli pohybovm potm sv kroky jet vce omez, stav pohybovho apartu se zhor. Jakmile se takov lovk zane dokonce vt fyzick aktivity obvat a vyhbat se j, dostv se do sociln izolace a astji je postien depres ne ten, kdo se i pes problmy sna udrovat klouby v chodu a posilovat svalov apart.

  Honza, krl sjezdovekTrnuju basket, ale pokud mm v zim chvli volna, vyrazm na hory na sjezdovky nebo jet radji na prkno. Ten adrena-lin miluju, ale nkdy jedu nadoraz, k osmnctilet Honza.Vhodn pohyb: dynamick, rychl individuln i kolektivn sporty, v rmci relaxace po trninku mas, sauna, kompen-zan plavn.Vhodn pe o klouby: ProFLEX Gelatine - obsahuje ko-lagen, hlavn blkovinu pojivov tkn a soust chrupavky, vaz, lach, pispv k jejich pevnosti a prunosti, ProFLEX masn krm - po vmasrovn do bolestiv oblasti pi petr-novn, nav, u drobnch raz apod. zkliduje, pispv k odstrann bolesti, prokrvuje, ale m i chladiv efekt.

  Jaroslava a ztuhl kloubyPo rnu mvm ztuhl klouby, chvli to trv, ne se podn rozhbu. Ale v prbhu dne u to jde doktor m upozornil, e jsou to prvn varovn znmky opoteben kloub a e nedosta-tek pohybu jim jet vc ukod, protoe pi chzi se kloub lpe promazv kloubn tekutinou ne v klidu. A taky mi doporuil doplky pro pi o klouby, k ptatyicetilet Jaroslava. Vhodn pohyb: chze (pi dobr kondici bh v mrnm tempu a v obuvi tlumc nrazy), bky, plavn, jzda na kole. Sportuj-c lovk v zsad nemus oblben sportovn aktivity opoutt, ale je dleit myslet na prevenci raz (pdy na kolena nap. pi bruslen mohou stav kloub zhorit, na sjezdovkch se me dve dostavit nava a objevit bolesti v kolenou i kylch).Vhodn pe o klouby: ProFLEX Hyal - uniktn doplnk s kyselinou hyaluronovou napomh produkci nitrokloubn tekutiny, kter zajiuje hladk pohyb v kloubu, ProFLEX tablety - obsahuj glukosamin, chondroitin sulft a MSM zaji-ujc obnovu kloubn chrupavky, napomhaj k zacelen mi-kroskopickch pokozen chrupavky v dsledku opoteben.

  Vladimrova artrzaNa lev koleno si u nekleknu, pi del chzi m pobolv ky-el. Zanm mt taky problmy s chz do schod a ze schod, svuje se osmaedestilet Vladimr. Vhodn pohyb: chze se severskmi holemi (nordic walking), pro lovka, kter lyuje, jsou vhodn v nenronm ternu bky, jzda na rotopedu, rehabilitan cvien, po lkaskm vyeten a s pomoc tre-nra je mon posilovn.Vhodn pe o klouby: ProFLEX si-rup - obsahuje glukosamin, chondroitin sulft a MSM zajiujc obnovu kloubn chrupavky, napomhaj k zacelen mi-kroskopickch pokozen chrupavky v d sledku opoteben, ProFLEX Gelatine - obsahuje kolagen, hlavn blkovinu poji-vov tkn a soust chrupavky, vaz, lach, pispv k jejich pevnosti a prunosti

  Doplky kloubn vivy je vhodn uvat v dvou a tmsnch krch, kru je vhodn nkolikrt ron opakovat.

  Tak u vs mohou bt doplky kloubn ady ProFLEX od VITALAND prospn pro vechny leny rodiny - vyuijte skvlou nabdku.

  Ve pro v voln pohyb

  3 za cenu 2

  Nabdka plat od 1. 1. do 28. 2. 2011 nebo do vyprodn zsob.

  Doplky stravy

  Doplky stravy

  Dop

  lky

  str

  avy

  Dop

  lky

  str

  avy

  Neekejte a se klouby ozvou

  Z D R A V S P O R T K R S A MAGAZINMAGAMAMAAAA AGG

  11

 • V.I.P Diet z ady Premium VITALAND tvo: Rann tobolky, kter akceleruj spalovn tuk v prbhu dne a zrove dodvaj energii potebnou k prci a aktivnmu ivotu.

  Lahodn koktejl, kter pln funkci svainky v prbhu dne.

  Non tobolky, kter dokon proces hubnut tm, e omez ukldn tukovch zsob bhem noci a umon kvalitn spnek a regeneraci sil.

  Doplnk stravy

  C

  M

  Y

  CM

  MY

  CY

  CMY

  K

  vip 2011.pdf 1 9.12.2010 14:35:30

  Inzerce

 • Velk pozornosti se t zejmna imunit-n systm raloka. Na tle raloka tm nenajdete znmky infekce jeho rny prakticky nehnisaj a neobyejn rychle se hoj. Pi studiu raloho imunitnho systmu vdci zjistili, e je, na rozdl napklad od toho naeho, pod pln aktivn a neustle produkuje ochrann protiltky. U lovka je imunitn systm za normlnch okolnost v tlumu a za-n se aktivovat a ve chvli, kdy dete-kuje antigen, na kter je teba reagovat.

  Oproti jinm ivoichm jsou raloci cel-kov mn nemocn, donedvna se do-konce soudilo, e ralok nikdy nedostane rakovinu. A tak zaaly bt produkty ze raloka povaovny za tm zzran alternativn lk proti zhoubnm ndo-rm. Mezitm se prokzalo rakovinn bu-jen i u ralok (akoli v mnohem men me ne u jinch ivoich) a nekritick obdiv se zvolna mn v mnohem prakti-tj a racionlnj pstup.

  A ten hovo o tom, e ralo produkty, tedy pedevm ralo chrupavka, me skuten pispvat k podpoe zdravho fungovn na imunity. A dky tomu, e obsahuje ltky zvan glykosamino-

  Poznejte tajemstv ralo imunityralok je patrn jednm z nejpovedenjch vtvor prody plaval v moch jet dv, ne po zemi zaali pobhat ob jeti, a v nezmnn podob je tu i dnes. Neobyejn odolnost raloka a zvltnosti ve stavb jeho tla poutaj zjem vdc a intenzivn se zkoum monost vyuit raloch produkt k podpoe zdrav.

  glykany, kter zabrauj tvorb cvnho systmu vyivujcho ndor (tzv. an-giogeneze), me ppadn omezit rst nkterch typ tumor. I kdy tedy ra-lo chrupavka zejm nen zzranm lkem na rakovinu, jej pozitivn pnos k podpoe imunity stoj za povimnut.

  Chrupavky pln ivinZajmav je i stavba tla raloka, pro-toe soust jeho pohybovho apar-tu nejsou kosti, ale pouze chrupavit tvary, kter tvo 6-8 procent hmotnos-ti jeho tla. ralo chrupavka obsahuje glukosamin, chondroitin, denaturovan kolagen, kter jsou velice dleitmi sta-vebnmi kameny i lidskch chrupavek a vazivovch tkn. Je zrove bohatm zdrojem minerlnch ltek vpnku a fosforu, kter jsou v lidskm organismu nezbytn pro stavbu kost organick podoba tchto minerl je navc z hle-diska vyuitelnosti velmi vhodn.

  ralo chrupavka je doporuovna i v tradin nsk medicn pro obnovu a sprvnou funkci kloubnch chrupavek. Dky obsahu vpnku a fosforu je navc ralo chrupavka doporuovan enm

  v obdob klimakteria, kter jsou ohro-eny osteoporzou dnutm kostn hmoty. Pro jejich pohybov apart tedy me bt ralo chrupavka inn dva-krt: pispv ke zdrav kloub i kost.

  2 pdn dvody pro ralo chrupavku podporuje zdrav kloub a kloub-

  nch chrupavek pispv ke sprvn innosti imunit-

  nho systmu

  VITALAND vm nyn nabz novinku ve svm sortimentu: tobolky obsahuj-c ralo chrupavku, kter podporuj zdrav kloub, kloubnch chrupavek a navc pispvaj k celkov odolnosti lid-skho organismu.

  ralo chrupavka je vhodnm doplkem: pro osoby s petenm kloubnm

  apartem (sport, opoteben dan v-kem, razem, nadvhou atd.),

  pro osoby stednho a starho vku (zejm. eny) se zvenm rizikem os-teoporzy,

  pro osoby, kter potebuj podpoit imunitu.

  Vte, e ralok prakticky netrp infekcemi, protoe jeho imunitn systm je stle aktivn?

  Dop

  lky

  str

  avy

  Z D R A V S P O R T K R S A MAGAZIN

  13

 • Kontakt: Sport Wave, s.r.o., Tel./fax: +420 246 030 115, e-mail: info@sportwave.czDle k dostn v sti prodejen Vitaland a na www.sportwave.cz

  Potravina pro zvltn vivu vhon pro sportovce

  FITNESS

  SPORT A HUBNUT

  ENERGIE PRO VKON

  L-CarnitinFITNESS L-Carnitin pro podporu spalovn tuk Taurin pro stimulaci sportovnho vkonu Inosin pro zlepen zsobovn sval kyslkem L-Glycin pro ochranu svalov hmoty

  Miluj sv tlo a zbav se kil!

  CARDIOL-Carnitin + ChromCARDIO

  AKCE L-Carnitin ZDARMA!

  + L-Carnitin pro podporu odbourvn tuk Trojmocn chrm pro omezen chuti na sladk Energie pro podporu sportovnho vkonu Koenzym Q10 pro poslen srden innosti

  Zdarma

  !

  Chrom+Fitness.qxd 1.12.2010 12:29 Strnka 1

  Inzerce

  #

 • sudoku

  3 2 6 2 3 5 7 6 3 7 8 1 9 2 8 4 1 9 7 8 5 4 1 3

  Je zadna tabulka o devti sloupcch a devti dcch s nkolika doplnnmi jednocifernmi slicemi. Vam clem je doplnit tabulku Sudoku o zbva jc slice 1 a 9 tak, aby se dn slice v dnm sloupci, dku a ani v jednom z devti tverc o hran tvoen temi tvereky neopakovala. To znamen, e v kadm dku, sloupci a tun ohranienm tverci mus bt prv slice 19. Vsledek (sla z barevn vyznaench pol celkem 4), nm zalete do 5. 2. 2011 na adresu ProFitness esk republika, a.s., Otradovick 286/6, 142 00 Praha 4 nebo na info@vitaland.cz. Oblku oznate SUDOKU. Pt vylosovanch, kte sprvn odpov, zskaj taku pes rameno od VITALAND. Vhercem produktu Super Minerly z minulho sla se stvaj: Gabriela Rolekov, Hradec Krlov 12; Kubov Jiina, Mlad Boleslav; Emil p, Luka nad Jihlavou; Hana Kubkov, Kralovice; Zdenk Vvra, Plze.

  soutpro dti

  Vybarven omalovnky polete nejpozdji do 5. 2. 2011 na adresu ProFitness, a. s., Otradovick 286/6, 142 00 Praha 4. Nezapomete uvst sv cel jmno a adresu na vherce omalovnkov soute ekaj Medvdci Sirup.

  Sprvn odpovdi z minulho sla jsou 1b), 2a), 3a), 4c). Ze sprvnch odpovd byli vylosovni a Medvdci Gelci s vitaminem C zskvaj: imon Semor, Pbram; Elika Cindrov, Kralupy nad Vltavou; Petr Neas, Tn nad Vltavou; Adlka Ren, Praha 4; Dominik Jst, Zastvka u Brna.

  Mil holiky a kluci,tentokrt jsme pro vs pipravili omalovnky. Na protj stran najdete obrzek, kter potebuje vybarvit a prv to je v kol.

  soutNapite nm, jak Vm pomhaj nae produkty a vyhrajte

  Omega 3-6-9 od VITALAND.Svj text zalete nejpozdji do 5. 2. 2012 na adresu Profitness R a.s., Otradovick 286/6, 142 00 Praha 4 nebo na info@vitaland.cz.

  Nejhez lnek bude otitn v dalm sle magaznu VITALAND a jeho autor zsk Omega 3-6-9 od VITALAND.

  Jeho zaslnm souhlaste s otitnm a zroven zskte zobrazen drek.

  Vhercem produktu ProFlex od VITALAND z minulho sla se stv Lenka vbkov, Praha 9

  kvzo ceny1. Ppravek Beauty You for day a Beauty You for night vychz z vdeckch poznatk, kter kaj e:a) pokoka lpe vyuije nkter

  inn ltky pes den a jin pi non regeneraci,

  b pokoka je nejvt tln orgn,c) buky se neustle obnovuj,d) zdrav pokoka nepotebuje

  prakticky dnou pi.

  2. Kombinace innch prodnch ltek pro mue ke zlepen intimnho ivota se jmenuje:a) ProstaFix,b) Premium VGS Man,c) V.I.P. Diet,d) Osteomax.

  3. Pi hubnut je dleit:a) maximln omezit stravu,b) jst pravideln men porce jdla

  5-6x denn, dbt na pjem vech potebnch ivin,

  c) dodrovat dietu, kter striktn zakazuje veker tuky a cukry,

  d) nesndat.

  4. Nov multivitaminov a multiminerln ppravek Multi Energy obsahuje i koenzym Q 10. m je vznamn:

  a) sniuje chu na sladk,b) omezuje vstebvn tuk

  z konzumovan potravy, c) zvyuje spalovn tuk

  pi trninku,d) slou jako zdroj bunn

  energie a psob jako antioxidant chrnc buky ped pokozenm a strnutm, zlepuje kvalitu dsn.

  Sv odpovdi zaslejte do 5. 2. 2011 na adresu ProFitness, a. s., Otradovick 286/6, 142 00 Praha 4 nebo na info@vitaland.cz.

  Pt vysolovanch, kte sprvn odpovd, zskvaj pohodln pantofle od VITALAND .

  Kontakt: Sport Wave, s.r.o., Tel./fax: +420 246 030 115, e-mail: info@sportwave.czDle k dostn v sti prodejen Vitaland a na www.sportwave.cz

  Potravina pro zvltn vivu vhon pro sportovce

  FITNESS

  SPORT A HUBNUT

  ENERGIE PRO VKON

  L-CarnitinFITNESS L-Carnitin pro podporu spalovn tuk Taurin pro stimulaci sportovnho vkonu Inosin pro zlepen zsobovn sval kyslkem L-Glycin pro ochranu svalov hmoty

  Miluj sv tlo a zbav se kil!

  CARDIOL-Carnitin + ChromCARDIO

  AKCE L-Carnitin ZDARMA!

  + L-Carnitin pro podporu odbourvn tuk Trojmocn chrm pro omezen chuti na sladk Energie pro podporu sportovnho vkonu Koenzym Q10 pro poslen srden innosti

  Zdarma

  !

  Chrom+Fitness.qxd 1.12.2010 12:29 Strnka 1

  15

  Z D R A V S P O R T K R S A MAGAZINMAGAMAMAAAA AGG

 • Inzerce

  Inovovan balen a sloen

  www.turbofatkiller.cz

  *doplnk

  strav

  y

  SYSTM INDIVDUALIZOVAN PREVENCEZdravotnick program spolenosti MEDICON slouc klientm ke ZMAPOVN JEJICH CELKOVHO STAVU. Hlavnm clem je odhalit nejastj intern a onkologick onemocnn v asnm stdiu, kdy je nsledn pe vdy vce spn. Jedn se o PREVENCI, kter me zachrnit ivot.

  SYSIP pedstavuje o celkov dlce 1,5 - 2 hodiny, a to:5 plynule na sebe navazujcch vyeten

  Ultrazvukov vyeten dutiny binRTG plic (doporuujeme dvouletou pauzu mezi jednotlivmi RTG plic)Odbr krve a moi, proveden laboratornho vyeten vetn tumormarkerEKGMen krevnho tlakuTest na okultn krvcenKonzultace s lkaem

  Pro eny monost rozen o:

  Gynekologick vyetenMammologick vyeten prsu

  sysip@mediconas.cz tel. 261 006 650http://www.mediconas.cz/cs/produkty/sysip

 • pedstavujene

  Pomozte Kontu Bariery spolen s nmi!

  Akce pro mue aneb Mui v akciZatmco znm televizn reklama ns pesvduje, e tak mui maj sv dny, my vichni naopak vme, e i mu obas svj den nem. A e je to pro nj problm, za kter se sp styd, ne aby se bel hned radit s odbornky.Tak dlouho se mluvilo o ensk emancipaci, a by se mohlo zdt, e v souasn dob potebujeme spe emancipovat mue. Kadopdn to mui v mnohm nemaj lehk - i kdy stle vydlvaj vce ne eny, roli vhradnho ivitele rodiny ztratili. eny maj vlastn prci, pjem, ptele i konky, dokonce jsou to prv ony, kdo astji podv dost o rozvod. Jako by tm vyslaly vzkaz: My vs u dneska zdaleka tolik nepotebujeme! Nen divu, e si jsou mui svou rol mn jist, ne bvali dve.

  Mui pod tlakemV poslednch letech se poadavky na mue mn. Mu by sice ml projevit rozhodnost a slu, ale nem bt dominantn. M se umt postarat o dti. Cen se, doke-li projevit citlivost, uznn, kdy doke partnerku vyslechnout, podporovat, bt chpav a tolerantn.Podle vzkum ivota eskch rodin mui trv v zamstnn vce asu ne eny a oekv se od nich vysok vkonnost. Leckdy jsou vystaveni skuten velkmu tlaku. Pitom mu stle jet nen zdaleka tolik zvykl mluvit o svch pocitech jako ena, leckdy si vlastn ani nedoke uvdomit, co ho trp, nebo si takov mylenky nepipust a potla je. To se vak me negativn projevit a tak se to negativn projevuje napklad na jeho zdrav, sle, duevn i fyzick kondici a samozejm na sexuln vkonnosti. Zejmna od stednho vku se psychick nepohoda u mu astji projev maskovan do fyzickch obt (nap. bolesti zad, deprese, vysok tlak, nemoci srdce a cv) a do problm v intimn oblasti, zejmna jde o snen libida (sexuln touhy) a poruchy erekce. Selhn v sexulnm ivot je pro mnoho mu frustrujc zkuenost, kter vtinou jejich duevn nepohodu jet zhor.

  Vyzkouejte Premium V.G.S. Man!K emu slou tento speciln doplnk pro mue, zjistme, jakmile rozlutme, e psmena V.G.S. ukrvaj anglickou zkratku pro slovn spojen very good sex. Jedn se vlastn o prodn kombinaci innch ltek, kter pispvaj k udren a obnov vitality, tlesn i duevn pohody a vkonnosti. Zrove dokou podpoit musk sexuln funkce (pzniv ovlivuj libido, tvorbu spermatu a dky lepmu prokrven i erekci). Co obsahuje? L-Arginin HCL je aminokyselina, kter se spolupodl na lepm prokrve-

  n periferi, co pozitivn ovlivuje i funkci pohlavnch orgn a zlepuje schopnost udren erekce.

  Maca je vysokohorsk rostlina z And, jej inn ltky pispvaj k nastole-n vnitn rovnovhy v organismu, napomh pi stavech zkost, deprese, zlepuje svalov tonus.

  Tribulus terrestris je rostlina obsahujc rostlinn steroidn saponiny, me pispvat k nrstu sly i objemu sval, k rychlej regeneraci, u mu zvy-uje a o 30 % nrst hladiny testosteronu, co napomh zven libida a potence.

  Ginkgo biloba je znm prokrvujcmi inky, kter napomhaj jak ke zlep-en koncentrace a pamti, tak ke snadnjmu proht chladnch konetin a mohou pispt i k podpoe erekce.

  Jet k muskmu zdravVhodnou kombinaci k poslen muskho organismu pedstavuj i minerly selen a zinek, kter jsou oba vznamnmi antioxidanty. Selen navc pzniv psob na poet a kvalitu spermi u mu se vtina selenu sousteuje ve varlatech a v prostat a uvoluje se pi ejakulaci, proto ho mui potebuj vce ne eny (a ve strav ho mnohdy dostatek nemaj). Zinek vedle pznivch ink na stimulaci imunity a zlepen stavu pokoky tak napomh ke zdrav prostaty (tlum proces jejho zvtovn, kter postihuje znan procento mu od stednho vku). Zbytnl prostata zpsobuje nejen problmy s moenm, ale i sexuln dysfunkce. A rostlinn ppravek Uriherb obsahujc jedinen extrakt z brusinek se osvduje prv k podpoe zdrav moovch cest a ledvin. Pestoe znty moovch cest trp celoivotn astji eny, u mu se podobn problmy objevuj prv v souvislosti se zvtenm prostaty.

  Pozor! Akce pro mue3 za cenu 2 znovu v pln sle, navc s sporou a 699 K!

  Nemuste mluvit jednejte!Akce plat od 1. 1. do 31. 1. 2011.

  Uette a 699 K

  3 za cenu 2

  Doplky stravy Doplky stravy Doplky stravy

  Dop

  lky

  str

  avy

  Inovovan balen a sloen

  www.turbofatkiller.cz

  *doplnk

  strav

  y

  Z D R A V S P O R T K R S A MAGAZIN

 • VITALANDklub - Vhody jen pro Vs Ven lenov, mil teni,velice ns t, e poet len VITALAND klubu stle roste! Vhody klubovho lenstv toti opravdu stoj za to! Vhodn nkupy, akce, slevy, poradny, drky aj. jsou ureny jen pro vs, leny VITALAND klubu. Kad msc si mete vybrat oblben ppravky z nabdky naeho vrnostnho programu. Pokud k lenm VITALAND klubu nhodou jet nepatte, nevhejte! Vrnostn program je pln lenskch vhod a milch pekvapen, z nich si to sv vybere skuten kad! VITALAND klub vm pin spousty skvlch nabdek, jedinench vhod a drk. Pesvdte se, e VITALAND klub m co nabdnout i vm a e bt lenem se vm opravdu vyplat! Zskat novou lenskou kartu je tak snadn!

  VITALAND klub - Vhody it na mruZle vm na zdrav svm i vaich nejblich? Zle vm na zdra-vm ivotnm stylu? Chcete si upevnit kondici? Sportujete? Trnujete? Prv pro vs je tu VITALAND klub! Nabz svm lenm vhody, kter nikdo jin nem, napklad oblben vrobky jako drky zdarma, VITALAND magazn zdarma a do schrnky a dal zajmav benefi-ty. State se lenem i vy nezavazujete se pitom k nkupm, neekaj vs povinnosti, ale naopak spousta uitench informac, tipy a nabd-ky pro zdrav, krsu i sport.

  Jak se stt lenem VITALAND klubu?ZDARMA! Podmnkou lenstv ve VITALAND klubu nen dn vstupn poplatek ani nkup. Zaregistrovat se do VITALAND klu-bu mete v kad prodejn VITALAND sta vyplnit pihlku a okamit se stvte lenem VITALAND klubu. Dostanete len-skou kartu, prvnch 5 VITALAND korun jako vstupn vklad na sv bonusov konto do vrnostnho programu a hned mete za-t vyuvat vech dalch lenskch vhod. Do VITALAND klubu se mete zaregistrovat tak prostednictvm internetu na www.vi-taland.cz nebo infolinky 800 117 800. lenem VITALAND klubu se me stt pouze soukrom osoba, nikoli firma.

  Volejte nm zdarma! lenm VITALAND klubu je k dispozici zelen infolinka na tel. sle 800 117 800. Zkuen opertoi vm rdi porad a pomohou s objednvkou vybranho zbo.

  lensk vhody Zvhodnn klubov nabdky

  1. VITALAND magazn Zdarma na vech prodejnch VITALANDV kadm sle VITALAND magaznu najdete zajmav ten o zdravm ivotnm stylu a sportu, rady a doporuen lka, rozho-vory s osobnostmi, informace o novinkch, poradny i ada sout o zajmav ceny kad dva msce. Magazn je k dostn zcela zdar-ma na vech prodejnch VITALAND nebo v elektronick podob na www.vitaland.cz.

  Doplky stravy

  Jak zjistte stav svho bonusovho konta? na tence s nakoupenm zbom zavolejte ZDARMA na 800 117 800 v osobnm profilu po pihlen na www.vitaland.cz

  2. Zvhodnn klubov nabdkyKad msc nov zajmav nabdky! Jen pro vs, leny VITALAND klubu, pravideln pipravujeme vybran ppravky se slevou nebo drkem zdarma, kter jsou k dis-pozici ve vech prodejnch VITALAND nebo je mete objednat prostednictvm zsilkov sluby VITALAND direkt.

  3. Vrnostn programVITALAND koruny na bonusovm kont se Vm opravdu vyplat!Na sv bonusov konto zskte za kad nkup pslun poet VITALAND korun odpovdajc hodnot zakoupench vrob-k. Za n mete zskat oblben vrobek z naeho sortimentu zdarma nebo s vraznou slevou podle aktulnho pehledu na stran 20 (pehled je k dispozici v kad prodejn VITALAND a na webovch strnkch www.vitaland.cz).

  Od bezna pouze na

  prodejnch VITALAND.

  18

 • Potilo nsDopisy zkaznk

  Peju vm vem pjemn dny!V zimnm obdob je u asi docela norml-n, e se berou vitaminy. J bych se s vmi chtla podlit o zkuenosti s multi-vitaminovm doplkem Multi Komplex + Ging-ko biloba, kter bereme s manelem u od podzimu. Vitaminy funguj spolehliv, ale prv ta kombinace s ginkgem se mi zd ui-ten. Myslm si, e dky nmu nemm tolik problmy se patnm prokrvenm a manel, kter zimu vbec nem rd a s oblibou k, e by ji nejradi zaspal jako medvd, m taky tak njak vc energie a chuti, teba k odpoledn prochzce. Jsme u oba v penzi a za pomrn dobr zdrav urit vdme i tomu, e pravideln uvme vitaminy z Vitalandu.

  Jaroslava a Pavel P., Pardubice

  Dobr den,

  pokud jste si dali peds

  evzet, e bude-

  te od novho roku hubn

  out, rozhodn vm

  mu z vlastn zkuenost

  i doporuit Pre-

  mium V.I.P. Diet. Moc

  se mi osvdilo,

  e se skld ze t r

  znch st po

  rnu si beru tobolky,

  kde jsou hlavn

  spalovae a ivotabud

  ie, koktejl si

  vtinou dlm jako odpo

  ledn svainu. To

  m toti u vtinou h

  on mlsn a nemt

  tenhle koktejl, asi bych

  sndla nco zby-

  ten moc kalorickho. A

  veern tobolky

  si beru, kdy u se fa

  kt nechystm nic

  moc dlat, dn cvien

  , prce, sp u

  jen relax u televize p

  jemn zklidn,

  nemm problmy s usnn

  m, kter jsem ob-

  vykle pi hubnut mvala

  . Chodm tikrt

  tdn cviit (zumbu a

  plavn) a zhubla

  jsem u 8 kg.

  Renta ., Jindichv Hr

  adec

  Dobr den, chtla bych Vm podkovat za Vae vrob-ky. Dlm zvodn atletiku a bez rznch doplk by to nelo. A u se jedn o po-silovae imunity, abych se vyhla nemoci a nepila o dal trninkov dvky, tak hodn vyuvm rzn sportovn doplky, jako jsou iontov npoje, aminokyseli-ny, proteiny a tyinky. Naposledy jsem byla velmi vdn tabletm a mastice ProFlex. Del dobu jsem mla problmy s kloubem u palce, bolelo to u i pi sezen, ne jen pi pohybu. eit jsem to zala a po sezn a to uvnm tablet ProFlex a maznm stejnojmennou mast. Vsledek je asn a novou ppravu tak mu zat bez bolesti. Mu vem jen doporuit a sama budu pokraovat v pre-ventivnm uvn.

  Lenka vbkov

  Dobr den,

  chci vm napsat, e mi opravdu pomohl v ppravek Fiber plus. Zaala jsem ho brt na radu kamardky kvli hubnut. Pi kad redukn diet toti mvm jednak hrozn hlad a zrove i problmy s vyprazdovnm. V legraci km, e se tlo nejsp lekne tch mench porc a zpracuje je tak doko-nale, e nem co vydat. Ale vm, e ve sku-tenosti to tak nen, navc jsem se ctila nepjemn nafoukl a mla jsem pocit, e msto hubnut sp tloustnu. Pi pravidel-nm uvn vlkniny Fiber plus se to ale ohromn zlepilo. Vyhovuje mi, e podporuje pocit sytosti a zrove zlepuje vyprazdo-vn pesn to jsem potebovala.

  Jana V., Praha

  19

  Z D R A V S P O R T K R S A MAGAZINMAGAMAMAAAA AGG

 • Vymte nastdan VITALAND koruny za ppravky z pestr a zajmav nabdky vrnostnho programu VITALAND klubu.

  Nabdka je platn od 1. 1. 2011 a me dochzet k obmnm v souvislosti se zmnami v sortimentu VITALAND, vrobnch pln dodavatel, zmnami distribuce znaek apod. Spolenost ProFitness esk republika, a.s. si vyhrazuje prvo zmny zejmna obratovho koeficientu, jako i bodovho hodnocen zbo ve vrnostnm programu. Tuto nabdku lze uplatnit i pes zsilkovou slubu VITALAND direkt (800 117 800 nebo na www.vitaland.cz).

  Vrnostn program spov ve sbrn bod za nkup. Bodov hodnota vrob-ku zan od rovn 0. Bodov hodnoty vech vrobk najdete v prodejnch VITALAND nebo na www.vitaland.cz. Akn nabdky maj sv individuln bodov ohodnocen.

  Stanovy VITALAND klubu jsou k dispozici na internetovch strnkch www.vitaland.cz a v sdle spolenosti ProFitness esk republika, a.s., Na Pankrci 1618/30, 140 00 Praha 4.

  Nabdka vrnostnho programu

  Zdrav Znaka Velikost VITALAND balen koruny

  Vitaminy a minerlyBeta Karoten 25 000 I.U. + Panthenol VITALAND 60 96Premium Multi Complex + pky VITALAND 60 105Premium Multi Complex 50+ VITALAND 60 114Selen VITALAND 50 62Hok VITALAND 100 75Selzin VITALAND 60 82B-Complex Antistress VITALAND 60 144

  Klouby a pohyb ProFlex krm VITALAND 100 ml 50ProFlex tablety VITALAND 90 210

  Imunita Premium Echinacea Forte VITALAND 60 137ImuFit VITALAND 60 135

  Srdce, energie a vitalita Vitality Komplex VITALAND 30 176Omega Komplex 3-6-9 1200 mg VITALAND 60 182

  Mylen a koncentrace Premium Super Memo VITALAND 60 155Guarana VITALAND 100 100

  Trven a detoxikace Probian VITALAND 15 36Trvic enzymy VITALAND 100 118SilyPlus VITALAND 50 118

  thl linie Chromium Picolinate VITALAND 60 75Slim Master Women VITALAND 60 310C.L.A. VITALAND 60 190

  ena a krsa Premium Cellu-Fix VITALAND 60 182ProVenae VITALAND 60 164Pupalkov olej s vitaminem E VITALAND 60 109

  Doplkov sortiment Kniha - Iridologie (Jen pro vae oi) VITALAND 1 ks 40

  Drkov krabika VITALAND VITALAND 1 ks 10

  Alkohol tester VITALAND 1 ks 70

  Set porcelnovch misek VITALAND 1 ks 50

  Koen kalek s kostkami VITALAND 1 ks 35

  Sport Znaka Velikost VITALAND balen korunyKarnitiny a spalovae tuku Lipodex All Stars 120 cps 640

  Cyber L-Carnitin, vie Cybergenix 500 ml 251

  L-Carnitin 40 000 - pomeran Nutrend 500 ml 290

  Pitn reim Flash - pomeran Aminostar 500 g 96

  IontStar sirup, jahoda Aminostar 500 ml 114

  Energie Xpower Non-stop coffe-cream Aminostar 25 ml 18

  Shleha Nutrend 25 ml 22

  Tyinky ROX 27 %, bann Aminostar 1 ks 22

  Protein Star, kokos v okold Aminostar 1 ks 16

  Aminokyseliny Amino 2300 Aminostar 110 tbl 205

  Cyber Fortex 400 Cybergenix 500 ml 182

  Kreatinov vrobky Kre-Alkalyn Aminostar 120 cps 365

  Cyber Creo Coctail Cybergenix 1000 g 365

  Proteiny a gainery No.1 protein, okolada Biotech 3000 g 731

  CFM 1000g, okolda Aminostar 1000 g 475

  WHEY Protein Act. 65%, Vanilka Aminostar 2500 g 686

  Doplkov sortiment ejkr Comperss expand Nutrend 700 ml 114

  Cyklistick lhev Aminostar 500 ml 32

  Pi on-line nkupunad hodnotu 799 K

  potovn a baln ZDARMA!

  20

 • Vaenejoblbenjprodukty!

  Vymte nastdan VITALAND koruny za ppravky z pestr a zajmav nabdky vrnostnho programu VITALAND klubu.

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

  RODINN BALEN ProFlex

  SOYA LECITHIN 1325 mg

  Premium V.I.P. Diet

  Koenzym Q10 60 mg

  Omega Komplex 3-6-9 1200 mg

  SLIM MASTER for Women

  Premium enen Korejsk

  Premium Cordyceps

  Sport L-Carnitin 500 mg

  Premium Tryptofort

  1. 2.

  3. 4. 5.6.

  7. 8. 9. 10.

  SportNovinkaCYBER Infinity multiprotein 2, 27 Kg - Vanilka

  n k podpoe nrstu svalov hmotyn pro doplnn kvalitnch blkovinn k regeneraci svaln vhodn k uvn v rmci redukce

  hmotnosti

  n Multifunkn vysoko-proteinov ppravek s obsahem 5 druh blkovin.

  Top 10 produkt VITALAND

  Vyo

  braz

  en

  prod

  ukty

  jsou

  dop

  lky

  str

  avy.

  Potravina pro zvltn vivu

  21

  Z D R A V S P O R T K R S A MAGAZINMAGAMAMAAAA AGG

 • tmaDoku ti, e nae produkty funguj! III. dlMarian PolanskMarketingov editel VITALAND.

  Od srpna do prosince jste spolen s nmi sledovali takka v pmm penosu osobn projekt naeho marketingovho editele Mariana Polanskho, kter se rozhodl s pomoc reduknch ppravk z nabdky prodejen VITALAND shodit 15 kg. Pojte se tedy podvat, jak to vechno dopadlo:Mil teni, lenov VITALAND klubu a pznivci zdravho ivotnho stylu, svj re-dukn projekt jsem plnoval ukonit k 1. pro-sinci 2010 a musm ct, e jsem s vsledkem rozhodn spokojen. Ale pkn popodku:U v minulm sle VITALAND magaznu jsem vm podrobn vylil, co na m eka-lo pi cest k bytku hmotnosti, jak jsem se musel poprat se zmnou ivotnho stylu a e to nebylo vdycky snadn. I v zvrench dvou mscch jsem uval vechny doporuen redukn ppravky pe-devm Premium V.I.P. Diet a Premium Su-per Spalova Tuku. Pi cvien mi pomhaly L-carnitin liquid 35 000 mg a BCAA Extreme Pure. Snail jsem se dodrovat jak pohybov reim, tak zsady zdravjho stravovn, i kdy v pracovn nronch dnech, kterch bylo vce ne dost, to nebylo vdycky snadn a zpotku jsem si musel dvat pozor, abych nezapadl do starch kolej pes den nejst a veer se nacpat. Za velk klad svho projektu povauju mimo jin i to, e jsem se opravdu nauil stravovat se zdravji. V poslednm m-sci m potkala jet neekan komplikace v podob dvoutdenn nemoci, kter mj re-dukn pln nabourala, take se mi sice nepo-dailo doshnout stanovenho cle pln beze zbytku, ale i tak jsem hodn spokojen.

  Za 4 msce jsem zhubnul 14 kg, a to je v-sledek, kter je na postav u zdlky vidt! Dky pravidelnmu pohybu podpoenmu naimi produkty se mi podailo zpevnit bi-cho a vyrsovat svaly na pach.Zkrtka: nae produkty opravdu fungu-j a mu vm je stoprocentn doporuit! Zhubnte taky, i vy to dokete! Zante hned od novho roku - stanovte si reln pln a vydrte i chvle krize, kdy m lovk hlad, hon ho mlsn a nechce se mu cviit. Fakt to stoj zato. Mu potvrdit, e msn bytek 3-4 kg a pes 2 % tuku se opravdu d zvldnout. Nedejte se odradit, kdy po potenm spchu se tempo hubnut zpo-mal, vydrte a zase se rozjede! S pomoc re-duknch ppravk z VITALAND budete na jae se svoj postavou u taky spokojen!Pevn zdrav a hodn vytrvalosti vm pe-je Marian Polansky.

  doplnk stravy

  dopln

  k stravy

  L-Carnitin

  Kadho sportovce urit pot novinka z ady VITALAND, kterou je L-Carnitin 500 mg. L-Carnitin je specifickou aminokyselinou podporujc odbourvn tuk v lidskm tle. Jeho ptomnost je nutn k tomu, aby dolo k penesen energie z tukov buky do lidskho organismu. Vyuijte ink tohoto produktu a promte sv tuky na energii, kterou tolik potebujete.

  V em je L-Carnitin uniktn:

  Usnaduje odbourvn tuk, m pispv k formovn postavy. Napomh zskvn energie z uloenho tuku. Podporuje regeneraci sval po fyzickm vkonu. Pzniv ovlivuje srden innost. Pomh udrovat sprvn cholesterol.

  Promte sv tuky na energii!

  Zakoupte v prodejnch VITALAND v kadm vtm nkupnm centru nebo na www.vitaland.cz

  C

  M

  Y

  CM

  MY

  CY

  CMY

  K

  Promte sv tuky na energii 200x130_4 mm.pdf 1 3.12.2010 0:02:17

  vchoz stav (1. 8.) pln konen stav (1. 12.)hmotnost 105,1 kg 90 kg 91,5 kgpas 106 cm 93 cm 94 cmtuk 28,9 % 17 % 18 %

  Kdo z vs bude hubnout s VITALAND?Do 20. 11. 2010 jste se mli monost pihlsit do motivan soute hub-nut s produkty z VITALAND, kterou jsme vyhlsili spolen s na sesterskou spolenost Ami-nostar. Do programu byli vybrni: Lucie Petrkov, Radek tefl, Jana Olov.

  Pokud vs pbh Mariana Polanskho inspiroval mme pro vs skvl tip. Po cel leden a nor mete vyut akci 3 za cenu 2 na doplky redukce hmotnosti a uetit tak a 1 299 K!!!

 • o ceny v hodnot 150 000 K!!!

  Sta bhem ledna a nora nakoupit produkty v hodnot nad 999 K, zaslat tenku i fakturu a automaticky budete zaazeni do slosovn.

  Nakupujte, soutte a vyhrajte jednu ze 100 zajmavch cen. Hlavn ceny v souti jsou Apple iPad, Apple iPhone a fotoapart Panasonic.

  Podrobn pravidla soute: Super zimn sout VITALAND

  1. cena Apple iPad

  2. - 5. cena

  6. - 7. cenaApple iPhone

  fotoapart Panasonic

  Poadatel soute:ProFitness esk republika, a.s.Otradovick 286/6, 142 00 Praha 4 IO: 25129988 zapsan v obchodnm rejstku vedenm Mstskm soudem

  v Praze, oddl B, vloka 4727

  Potek soutnho obdob: 1. 1. 2011

  Konec soutnho obdob: 28. 2. 2011

  Pravidla soute:1. astnkem soute se me stt kad, kdo akceptuje

  pravidla soute a spln stanoven soutn podmnky, tzn.

  nejpozdji do 3. 3. 2011 zale 1 tenku/fakturu v hodnot

  nad 999 K s datem pozen od 1. 1. 2011 do 28. 2. 2011.

  2. Soutc me bt do slosovn o ceny zaazen vcekrt a to

  v ppad, e v prbhu trvn soute zale pslun poet

  tenek/faktur v potebn hodnot.

  3. Zaslac adresa je ProFitness esk republika, a.s., Otradovick 286/6, 142 00 Praha 4 Soutc ozna oblku heslem Super zimn sout a

  uvede sv kontaktn daje (jmno, adresu, pp. telefon).

  4. Jedna tenka me bt vyuita pouze jednou a pouze v

  jedn souti. Pokud zkaznk neuvede ani heslo soute

  (Super zimn sout) ani kontaktn daje, zsilka neme

  bt zpracovna. Poadatel soute nenese odpovdnost za

  neiteln, znien nebo nedoruen zsilky.

  5. Vhry zaazen do soute: 1. cena Apple iPad

  2-5. cena Apple iPhone

  6-7. cena Fotoapart Panasonic

  8.-9. cena Luxusn relaxan deka

  10.-50. cena Taka pes rameno

  51.-90. cena Sportovn rukavice Aminostar

  91-100. cena Pantofle

  6. Slosovn cen probhne nejpozdji 3. 3. 2011. Vhry budou

  vylosovanm soutcm zaslny do 15. 3. 2011.

  7. Seznam vherc bude zveejnn na internetov adrese

  www.vitaland.cz do 10. 3. 2011.

  Ceny budou pedny vylosovanm vhercm nejpozdji do 10.

  3. 2011. Ceny budou dorueny vhercm po dohod na adresu

  jejich trvalho bydlit na nklady poadatele spolenosti

  ProFitness esk republika, a.s. V ppad, e se vherce na

  zpsobu pedn nedohodne, bude cena k vyzvednut na adrese

  sdla zkaznickho servisu: ProFitness esk republika, a.s.,

  Otradovick 286/6, 142 00 Praha 4 a to po dobu 60 dn ode dne

  losovn. Po tto lht nrok na cenu propad.

  8. Soute se me zastnit fyzick osoba s trvalm pobytem

  na zem esk republiky, sout nen omezena vkem

  astnka. Z asti v souti jsou vyloueni zamstnanci firmy

  ProFitness esk Republika , a.s. a jejich rodinn pslunci.

  9. Poadatel m prvo kdykoliv zmnit podmnky tto soute,

  a to i v dob jejho prbhu, zmnit dobu jejho trvn, tj.

  zejmna sout v jejm prbhu peruit i pedasn ukonit.

  Ppadn zmny podmnek soute budou zveejnny na

  internetovch strnkch www.vitaland.cz.

  10. astnk soute nebo jeho zkonn zstupce souhlas, v

  ppad zskn cen, se zveejnnm svho jmna, pjmen,

  msta bydlit, poppad osobn fotografi na internetovch

  strnkch www.vitaland.cz, jako i v magaznu VITALAND,

  jeho vydavatelem je poadatel soute. Poadatel prohlauje,

  e veker kony tkajc se sbru a zpracovn osobnch

  daj v rmci tto soute jsou provdny v souladu s

  prvnm dem esk republiky.

  Prohlen spolenosti ProFitness esk republika, a.s.: spolenost

  ProFitness esk republika, a.s. zpracovv osobn daje jednak pro

  sv vlastn poteby, a to za elem nabzen obchodu a slueb, jako

  rovn za elem zlepen nabdky slueb sprvce a komunikace

  mezi sprvcem a subjektem daj, ale je oprvnn pedat je i jinmu

  sprvci svm partnerskm spolenostem, k jejich vyuit vhradn

  za elem nabzen obchodu a slueb s tm, e tito dal sprvci jsou

  informovni o tom, e takto zskan daje nesm pedvat jin osob, a

  to a do odvoln souhlasu se zpracovnm osobnch daj i vysloven

  nesouhlasu s jejich dalm pedvnm jinmu sprvci subjektem daj.

  doplnk stravy

  dopln

  k stravy

  L-Carnitin

  Kadho sportovce urit pot novinka z ady VITALAND, kterou je L-Carnitin 500 mg. L-Carnitin je specifickou aminokyselinou podporujc odbourvn tuk v lidskm tle. Jeho ptomnost je nutn k tomu, aby dolo k penesen energie z tukov buky do lidskho organismu. Vyuijte ink tohoto produktu a promte sv tuky na energii, kterou tolik potebujete.

  V em je L-Carnitin uniktn:

  Usnaduje odbourvn tuk, m pispv k formovn postavy. Napomh zskvn energie z uloenho tuku. Podporuje regeneraci sval po fyzickm vkonu. Pzniv ovlivuje srden innost. Pomh udrovat sprvn cholesterol.

  Promte sv tuky na energii!

  Zakoupte v prodejnch VITALAND v kadm vtm nkupnm centru nebo na www.vitaland.cz

  C

  M

  Y

  CM

  MY

  CY

  CMY

  K

  Promte sv tuky na energii 200x130_4 mm.pdf 1 3.12.2010 0:02:17

  Z D R A V S P O R T K R S A MAGAZINMAGAMAMAAAA AGG

 • sportI kdy s prvnmi pokusy o sufrovn na snhu se meme setkat u ped devade-sti lety, pro snowboarding jako svbytn sport je dleit rok 1965, kdy Sherman Poppen spojil dv lye, ke pice pimon-toval provzek a vytvoil tm prvn mo-del snowboardu. Jzda na nm jet pi-pomnala sp surfovn na vod. V roce 1969 Amerian ruskho pvodu Dmitrij Milovich odlil desku z polystyrenu a o ti roky pozdji si ji nechal patentovat, pes-toe materil pli nevydrel. Tovrnu, kterou zaloil, u ale vyrbla vylepe-nou verzi s lamintovou konstrukc a skluznic z P-texu. Jake Burton Carpenter pipevnil na desku vzn a zaloil dal firmu na vrobu snowboard.

  jelo neoficiln mistrovstv svta a ve stejnm roce vznikly i snowboardov asociace americk i evropsk, v roce 1990 ustavili svou asociaci profesio-nln snowboardist. Ve stejnm roce byla ustavena i Asociace eskho snow-boardingu (AS). V sezn 1992/1993 se konalo v Rakousku prvn oficiln mistrovstv svta, jeho se zastnilo 240 zvodnk z 20 zem, v roce 1998 se stal snowboarding olympijskm spor-tem, v roce 2006 se na ZOH v Turn k ji schvlenm snowboardovm dis-ciplinm piadil snowboard cross. Na tchto ZOH ns reprezentovali Martin ernk (freestyle snowboarding) a Mi-chal Novotn (snowboard cross).

  Snowboardov disciplinyJednotliv discipliny meme zaadit do dvou zkladnch skupin podle typu v-zn. Tvrd vzn je typick pro alpsk discipliny, mkk vzn pro tzv. freestyle.Vtina snowboardist na naich sjezdov-kch a ve volnm ternu pouv freesty-lov vybaven s mkkm vznm i botou, kter pi jzd po sjezdovce promj vce chyb. Pi freestylu se mohou zroit i zku-enosti se skateboardu nebo surfu. Nespornou vhodou je i to, e se v poddaj-nj bot snze chod, lep je i prokrven konetin a men zt na kolena. Freesty-lov vybaven umouje rekreanm jezd-cm pomalej a stedn rychlou jzdu, fajnmekrm pohyb v hlubokm snhu a provdn akrobatickch prvk a skok. Alpsk snowboarding charakterizuje pevn (deskov) vzn s pevnou sko-epinovou botou. Umouje pomalou i velmi rychlou jzdu s vyuitm extrm-nch nklon v obloucch, na zvodn rovni pak soute ve slalomu, obm slalomu i super-g.

  Alpsk disciplny PARALELN SLALOM PARALELN OB SLALOM OB SLALOM SUPER-G

  Freestyle disciplny HALF-PIPE (U-Rampa) bv naz-vna krlovskou disciplnou freestylu. Zvodnci na drze do psmene U s boky vysokmi okolo 5 metr ped-vdj sloit triky a skoky vetn salt a mnohonsobnch otek. U kadho triku se hodnot vka, proveden, n-ronost, dopad.

  QUARTER-PIPE je pekka podob-nho tvaru jako U-Rampa, ale proti svahu.

  SLOPESTYLE pedstavuje zvod na trati, kde zvodnci zdolvaj skoky a pekky, k nim pidvaj vlastn triky.

  BIG AIR je atraktivn disciplna na umle vybudovanm skoku, kde se daj pedvdt nejrznj triky. Pi skocch se zvodnci dostvaj do vek i pes deset metr.

  JIBBING (jzda po zbradl) FREERIDE (jzda mimo sjezdovky) BACKCOUNTRY (freestyle mimo sjezdovky)

  SNOWBOARDERCROSS pedsta-vuje zvod na trati pln zatek, skok a dalch pekek, kterou je teba pro-jet v co nejkratm ase. Nejnapnavj a velmi kontaktn jsou finlov jzdy, kdy na tra vyr tyi zvodnci na-jednou a dva nejrychlej postupuj.

  Snowboarding v sob skrv zbavu na horch, volnost a prty s pteli. Od roku 1998 je vak tak regulrnm olympijskm zimnm sportem. Ve snowboardovch disciplinch najdeme ty, kter nzvem pipomnaj sjezdov lyovn, jako slalom nebo super-g, ale i ty, kter jsou dokonale free, teba jzda na zbradl.

  Rozjete hustou zimn akci!

  A nsledovala dal technologick vy-lepen lamintov deska s dev-nm jdrem vydrela podstatn vc. Pibyly i ocelov hrany, kter umo-nily jzdu i na tvrdm zledovatlm snhu. V roce 1983 pedstavil Jeff Grell prvn pevn vzn, kter jezdcovy nohy stabiln spojovalo s prknem, pi jzd se tak dalo dosahovat podstatn vych rychlost a jezdec zvldl i tvrd nerovn tern. V prvnch letech bylo klouzajc prkno povaovno za legran vstelek, ale jak se jeho kvalita a jzdn vlastnosti vy-lepovaly, zaal si snowboard zskvat vce a vce pznivc. V devadestch letech u bylo prkno natolik populr-n, e se vroby chopily i renomovan znaky a majitel lyaskch center vzali snowboardisty na vdom, ote-veli jim sjezdovky, vleky a postupn se zaalo pemlet i nad pravidly pohybu po sjezdovkch.Prvn snowboardov zvody se kona-ly v USA v roce 1981, v roce 1987 se

  Foto

  : Tom

  M

  atw

  ikow

  24

 • To nejzkladnj o jzd na prknPokud s jzdou na prkn zante, z-kladn rada zkuench snowboar-k zn: Zapomete na vechno, co jste se nauili na sjezdovkch! Dokonce nelyovat me bt pro vuku na snowboardu vhodou. V zatcch je dleit nechat si poradit od tren-ra nebo od zkuenjho kamarda (dneska je jich u natst dost a dost), jak vypad zkladn postaven. Pokud si zafixujete chyby, dokete je pi troce ikovnosti v normln jzd po svahu korigovat zatenm, ale u pi mn nronm triku se kad chyba techniky vymst.

  Na prkn je teba stt bokem (trup a ramena jsou kolm k ose pednho v-zn), ramena jsou prakticky shodn se smrem jzdy. Prkno m tendenci koprovat smr ramen pokud rame-na vytote, m tendenci zatet.

  Pod dobrm vedenm mete zklady jzdy na snowboardu dobe zvldnout b-hem jednoho vkendu. Krom zkladnho postaven k abeced snowboardingu pa-t ncvik jzdy s jednou nohou ve vzn po rovin (kolobka uiten teba pro pesun k vleku), z mrnho kopeka po spdnici i v oblouku. Je to skvl zkouka rovnovhy a pomh k rychlmu sezn-men se s vlastnostmi a reakcemi prkna. S obma nohama ve vzn si pak vyzkou-ejte jzdu po frontsidov a backsidov stran (jzda jako padajc list) a oblou-ky. Velmi brzy patrn zjistte, e nezbyt-nost je tak nauit se vstvat a jezdit na vleku. (Nejjednodueji cesta, jak se dostat na kopec, je sice sedakovou lanovkou, jene tern, do nho vs vyveze, bude zejm pro zatenka ponkud nron.)

  V lyaskch stediscch bn funguj snowboardov koly (vetn pjoven vybaven), mnohde podaj i snowboar-dov kempy, kde se zkuenj jezdci na-u nov triky.

  Zvody ve snowboardinguV prbhu zimn sezny se u ns jezd nkolik zvod:

  4x4 esk pohr ve freestyle snowboardingu

  O2 Evropsk pohr Mistrovstv R Rookie cup Quiksilver Snowjam Horsefethers jib master.A pokud by ns zajmalo, jak jezd nejlep svtov snowboardov free-ridei, mete se podvat (alespo na sportovnch TV kanlech) na nkter z esti kol Freeride World Tour 2011: Nissan Freeride de Chamonix-Mont--Blanc 2011 se jede 22. 1., Nissan En-gadin Freeride St Moritz 2011 pak 29. 1., tet v poad je North American Championships Kirkwood 2011, kde je snowboard na programu 5. 3., rakous-k Big Mountain Fieberbrunn je 12. 3. a posledn Nissan Xtreme Verbier se kon ve vcarsku, finlov jzdy se odehraj 19. 3.

  Doplnk stravy

  VitaTIP

  Vha je na pedn noze. Zaten zadn nohy znamen konec zaten, zrychlen jzdy a pd.

  Kolena jsou pi jzd pokren ni tit zvyuje stabilitu a plynulost jzdy, umouje lpe zvldat ternn nerovnosti a sniuje riziko zrann pi patnm najet.

  Zda jsou rovn. Sniovn tit pedklonem a pohybem kyl zpso-buje penesen vhy na pedn hranu snowboardu, ztuje pohyb ramen a znesnaduje zaten.

  Zkladem zen snowboardu je pohyb ramen a penen vhy na pedn a zadn hranu (frontside, backside).

  25

  Z D R A V S P O R T K R S A MAGAZINMAGAMAMAAAA AGG

 • inky produktu 100% Whey Protein:zaruuje dynamick svalov rstpedstavuje rychl zdroj energiezrychluje regeneraci po nronm trninkuobsahuje nzkou hodnotu tuk a cukrneobsahuje aspartam

  100% Whey Protein 1000g + BCAA Extra 500 ml ZDARMA!

  Akce jsou limitovan a probhaj v obchodech Vitalandod 1.1. do 28. 2. 2011 nebo do vyprodn zsob. Kad akce probh samostatn.

  inky produktu Krea-Genic:nejmodernj, dvojit chrnn forma kreatinu s vynikajc vstebatelnostnrst absolutn sly a vkonnosti patrn ji po prvnch dnech uvnzven maximln zte vede ke kvalitnjmu trninku a tm i rychlejmu a mohutnjmu nrstu svalov hmoty

  Krea-Genic 120cps + HMB 50 cps ZDARMA!

  inky produktu HMB:nrst svalov hmoty a sly urychlen regeneracepodporuje redukci podkonho tuku posiluje obranyschopnost organizmu

  inky extrakt z rostliny Tribulus Terrestris:napomh zvyovat pirozenou hladinu testosteronu v organizmunapomh rychlmu nrstu svalov hmoty, zven fyzickho a psychickho vkonupodporuje sprvnou spermatogenezi a sexuln funkcepomh zvyovat libido

  TribuMax 120 cps + Tribulus Terrestris 120 cps ZDARMA!

  100%100%

  Krea GenicKrea Genic

  w w w . a m i n o s ta r . c o m

  inky produktu Anabolic Booster: podporuje nrst dynamick slypodporuje nrst vkonnosti pispv k maximlnmu nrstu ist svalov hmoty a slypodporuje rychlej regeneraci

  Anabolic Booster 180 cps + Caffeine Active 90cps ZDARMA!

  Erik

  T

  th,

  len

  Amin

  osta

  r Pr

  ofes

  sion

  al T

  eam

  ua

  ad

  ujc

  abs

  olut

  n m

  istr

  Evr

  opy.

  Potra

  vina p

  ro zv

  ltn

  vi

  vu se

  slad

  idlem

  Rst svalov hmoty a rychl regenerace pro dal nron trnink

  Vce kreatinu pmo do svalovch bunk

  Svalov rst a vce testosteronu

  inn anabolizr pro svalov rst

  inky produktu BCAA Extra: chrn svalovou hmotu ped jejm rozpadem pi fyzickm vkonuzkracuje dobu regenerace po vkonupodl se na anabolizaci organismu

  inky produktu Caffeine Active:napomh odstraovat navu, zbystuje mylenzlepuje koncentraci a psychickou aktivitupispv k mobilizaci tukovch zsob a zpsobuje, e pracujc sval vyuv tuk jako zdroj energie

  Potra

  vina p

  ro zv

  ltn

  vi

  vu

  Inze

  rce

 • Nov fitness program na pomez cvien a tance k nm dorazil asi ped dvma lety a okamit se ujal. Zjem stoup a fitka otvrj nov a nov lekce tak rychle, jak jen sly kvalifikovanch lektor sta. Pokud jste na hodin Zumby jet nebyli, urit ji v novm roce vyzkouejte!

  tmaZumba

  VitaTIP

  Zumba je sport a zrove tanec v latin-sko-americkm rytmu. Vyuv kroky takovch ohnivch tanc, jako je salsa, merenque, flamenco, samba, tango ale pidv pohybu na intenzit. Tento dy-namick fitness styl vytvoil v polovin devadestch let Beto Perez. Zumba vznikla absolutn nhodou, Beto si na svoji hodinu aerobiku zapomnl vzt kazetu s hudbou, na kterou ml pipra-ven cvien, a nepodailo se mu ped hodinou najt nic jinho ne latino kazetu. A tak Beto pustil do reproduk-tor oblben skladby salsy a merengue a jako sprvn salsero zaimprovizoval a pouil to, co znal z tanench verk. Setkal se s ohlasem. Lid se usmvali a potili se vce ne na bn lekci aerobiku, co bylo nov (Zumba toti aktivuje sva-ly, na kter aerobik absolutn zapomn krout se boky). Na dost klient stu-dia se tyto lekce zaaly konat pravideln. Bhem krtk doby Beto Perez vypiloval metodiku a se svm novm stylem vyra-zil do USA, zakotvil na Florid. Na jeho lekce zaala chodit matka obchodnka Alberta Perlmana, kter do t doby hle-dal nov tma pro podnikn. Kdy jeho matka opakovan pichzela dom ze cvien naden, zaalo mu tma fitness oboru vrtat hlavou, akoliv se s nm ni-kdy v minulosti nekonfrontoval. Alberto Perlman oslovil Beta Pereze a spolen se tetm Albertem tak z Kolumbie, Albertem Tovione, zaloili spole-nost Zumba Fitness LLC a vytvoili srii slueb a poslze i produkt pod ochrannou znmkou Zumba

  Jak vypad lekce Zumby?Jako u jinch aerobnch cvien i lekce Zumby trv zpravidla hodinu. Lekce je vdy ovlivnna vkusem instruktora, kter vybr ty hudebn nry, kter se mu vce lb. Nkdy zaijete vce orien-tlnch tanc, nkdy vce flamenka, i tradin salsy, jindy posledn reggaeto-nov hity. Co je shodn u vech certifi-kovanch instruktor, je to, e po jem-nm warmu-upu, kdy instruktor vae tlo etrn, ale energicky za zvuku prty hudby rozeheje a piprav svaly a klouby na dal st, nsleduje intervalo-v trnink nebo tanen prty, chcete-li. Stdnm rznch skladeb, kter maj vdy sv tempo, dochz k aerobnmu spalovn, pi nm se efektivn hubne. Zapojovnm pohyb trupu a bok se aktivuj nov svaly, kter ostatn fitness obory nechvaj leet ladem. Instruktoi dlaj i rzn skupinov a prostorov prce, take ne vdy probh hodina jen elem k zrcadlu. Zaijete pravou lati-no prty. Lekce je ukonena cool-down sekc, kdy se provede streink. Ve pro-bh ve stoje.

  Zumba ve svt probh v podob ote-vench lekc openclass. Zkuen in-struktor zvldne na lekci jak absolutn novky, tak i zkuen frekventanty. Ve, co budete potebovat, se v prb-hu lekc naute, rozhodn nemuste bt zdatnmi tanenicemi i tanenky, v-bec se nemuste bt zat se Zumbou, po-kud neumte tanit. Ve je jednoduch.

  Zumba oznaen klasick Zumby, pro vechny vkov kategorie, pro fyzicky zdatnj

  Zumba Gold mrnj cvien pro star osoby nebo pro ty, kdo trp nadvhou, i problmy s pohybovm apartem

  Zumba Toning kombinace posilo-vacch a tanench prvk zamen pednostn na spalovn a tvarovn, pi cvien se pouvaj mal inky imitujc chrastc maraca.

  Aqua Zumba Zumba ve vod, vhodn napklad pro thotn

  Zumbatomic - Zumba pro dti, dl se jet na 3-6 a 7-12let, probh zpra-vidla jako jedin v kurzech, nikoli openclass

  Zumba jako zbavaAtmosfra hodin je nakaliv. Zumba Beto a jeho tm, pipravuj choreogra-fie, kter lenov ZIN (Zumba Instructor network) pouvaj, podle toho, jak se jim choreografie lb. Ve je velmi voln. Instruktor v zsad me dlat cokoliv. Vtina instruktor si dl sv vlastn choreografie. Choreografie jsou propra-covan, reaguje se na zvuky ve skladbch. Nemluv instruktor, mluv hudba. Se zmnou hudby se mn i pohyb. To je metodika, kterou je Zumba jin, a dvod, pro instruktor pi hodin po vzoru Beta Pereze zpravidla nemluv do mikroportu. Instruktoi sloitj i nov krokov va-riace mnohdy ukazuj a vysvtluj ped skladbou, ale nemus to bt pravidlem.

  Zumba je hlavn zbava, nikoho pro-to nepekvap, e na lekci doraz i lid s nadvhou. Pokud jste doposud bojovali s pocitem, e se do fitness centra s pr kily navc stydte vyrazit, vaim obavm je jednou pro vdy konec. Zumba toto ne-e. Naopak, eny s nadvhou pat mezi nejnadanj tanenice. Dky lsce k tanci si zlep fyziku a nastartuj hubnut.

  Informace o akcch, pravidelnch hodi-nch a o tom jak se stt instruktorem na-jdete na www.zumbaonline.cz.

  hubnut, ktervs bude bavit

  Potravina pro zvltn vivu

  27

  Z D R A V S P O R T K R S A MAGAZINMAGAMAMAAAA AGG

 • Inzerce

  GBG30 g4 g71 g

  PROTEIN

  SACHARID

  PIKOV PROTEINOV PPRAVEK S POSTUPNM UVOLOVNM PRORYCHLEJ I POZVOLN PSUN AMINOKYSELIN. CHUTN SKVLE!USN Pure Protein IGF-1 pedstavuje komplexn produkt obsahujc vyven pomr syrovtkovho protein koncentrtu a izoltu, vpenatho kaseintu, vajench blkovin a sojovho protein izoltu. Dky svmu sloen je idelnm zdrojem blkovin pro budovn svalov hmoty, regeneraci i obnovu svalovch vlken a jejich ochranu ped degradac pi nronm cvien nebo dietnm programu. Pure Protein IGF-1 je vsledkem vdeckho vzkumu a byl ozkouen pikovmi sportovci a vivovmi poradci po celm svt.

  Pro vce informac navtivte www.usnonline.cz, kteroukoli prodejnu Vitaland nebo svho osobnho USN trenra.

  OCHRANA SVALOVCH VLKEN VCEFZOV PROTEIN IGF-1 Prvotdn 6-ti slokov proteinov komplex s pozvolnm uvolovnm pro maximln nrst a ochranu svalov hmoty.

  HODNOTY NA 100G

  Potravina pro zvltn vivu

  Marius DohneIFBB PRO

 • Poznejte budoucnost eskho bobu

  Honzo, jak vzpomn na pedchoz se-znu a pedevm na Vancouver?Sezona to byla dlouh a nron, tak jako kad jin, ale narozdl od ostatnch byla ta uplynul vyzdobena moj prvn ast na olympijskch hrch. Nam clem bylo zajdt co nejlep vsled-ky, abychom mli co nejlep startovn pozici do olympijskho zvodu. To se nm celkem dailo a na olympid jsme nakonec zajeli nejlep vsledek sezony. Take s nam pedstavenm meme bt urit spokojeni.

  Celou seznu 2009 jsi se vlastn vra-cel po zrann a operaci kolene. Jak jsi zvldal rozpor mezi postupnm zato-vnm kolena a asovm presem, kter jist zpsobovala blc se olympida?Obdob to bylo velmi tk. M spor-tovn srdce chtlo jt do ppravy hned od zatku naplno, ale zdravotn stav a rekonvalescence po operaci kolena vy-adovaly samozejm postupnou zt. Take zatek byl velmi opatrn, pi ja-kmkoliv zaten koleno bolelo. Postu-pem asu bolest ustupovala a mohl jsem postupn zt zvyovat, a jsem se za-pojil do plnho trninku a stihl jsem se kvalitn pipravit na zimn seznu. Po celou dobu jsem byl pod kontrolou fy-zioterapeut, kte mj nvrat vrazn urychlili a usnadnili.

  K bobm ses dostal pes atletiku. Co bylo tm hlavnm impulzem pro zmnu?Atletice se vnuji od 8 let a po 15 letech ve stejnm prosted jsem chtl zkusit nco jinho. V atletice jsem doshl n-kolika spch, na kter jsem hrd. Ale jsem si vdom toho, e esk sprinter nem moc velkou anci uspt v porov-nn s evropskmi nebo dokonce sv-tovmi zvodnky. Proto jsem nejprve zkusil bobov trenar v Liberci. Moje vkony tam byly vborn a byla to pro m zajmav alternativa k atletice. Proto jsem se naplno vrhl do bobovho sportu a jsem za to rozhodnut rd.

  Jak moc je odlin trnink na krtk sprint (60m, 100m) v atletice oproti pprav na OH ve tybobu?Bobov a sprintersk trnink jsou si velmi podobn. V ppad bobu je ovem vt draz kladen na silovou ppravu a nen teba mt tolik nabhno. Proto trvme vce asu v posilovn zvednm inek a

  nabrnm svalov hmoty. Ale jenom o posilovn to nen. lovk mus bt velmi dobe rychlostn pipraven, aby dok-zal tlait postupn zrychlujc bob co nej-dle a start tak byl co nejrychlej.

  Pokud bys ml zmnit 3 hlavn ingredi-ence, kter jsou v bobech zapoteb k spchu, kter by to byly?Sla a rychlost na startu, kvalitn pilot, nejnovj materil na bob a noe. Po-kud nemte k dispozici vechny 3 fak-tory dohromady, nemte monost se mit se svtovou pikou.

  Vdy je nco, co se d zlepit. Na kter slabiny se nyn zamujete?Vzhledem k tomu, e po olympid svoji aktivn kariru ukonili dlouholet opory eskho bobovho tmu pilot Ivo Danilevi a brzdai Jan Kobin s Ro-manem Gomolou, sestavujeme novou posdku. Musme se soustedit na se-hranost a rychlost na startu. A dle na dlouhodobou snahou je udret materi-lov vybaven na konkurenceschopn rovni, co je dky vysokm finannm nrokm velmi obtn.

  V listopadu jste byli na soustedn v Nmecku. Jak takov soustedn pro-bh a s jakmi pocity jste se vraceli?Absolvovali jsme nkolikadenn souste-dn v nmeckm Oberhofu. Tam jsme stdali atletick trnink s trninkem bo-bovch start na trenaru. Soustedn jsme zakonili na mezinrodnch zvo-dech ve startech. V pomrn irok kon-kurenci jsme se umstili na 4. mst, co bylo vzhledem k charakteru celho sou-stedn vborn a na vtze jsme ztratili jenom nkolik mlo setin. Proto se velmi tm na prvn zvody a pmou kon-frontaci se svtovou pikou, protoe podle trninkovch ukazatel bychom jim mli vrazn lapat na paty.

  Jakou roli pikld suplementaci?Vybral jsem si sport nron jak na fy-zickou, tak i psychickou pipravenost. A k tomu, aby se lovk udrel ve sv-tov pice, je poteba pochopiteln uvat i sprvn sportovn doplky v-ivy. Hlavn roli pro mne osobn hraj pedevm pi regenaraci a prevenci proti zrannm.

  Jakou skladbu suplement uv v ppravnm obdob a jakou v zvod-nm?V pprav uvm hlavn doplky pro kvalitn regeneraci, postupn pak pid-vm proteinov produkty pro zven tlesn vhy, kreatin pro zven sly a svalov hmoty, to ve mi zajist produk-ty USN Muscle Fuel Anabolic a Creatine Anabolic. Pro ochranu sval uvm BCAA Syntho Stack. Samozejm nelze opomenout kloubn vivu (Joint Plex) a iontov npoje. V zvodnm obdob pak jet pibvaj rzn stimulanty, jako napklad 19-Anabol Testo nebo Anabolic Nitro, aby lovk na startu prodal ve, co v nm je.

  Kdo je pro tebe nejvt oporou?Ze sportovnho hlediska je to urit mj zamstnavatel Dukla Praha, jen mi dv monost naplno se vnovat pprav a bobovm soutm svtov rovn. A v osobnm ivot to jsou rodi-e, kte m hodn podporuj a fand. Za to jim pat velk dk!

  Pejeme Ti jen tst, mnoho spch a splnnch pn.

  Ven teni, pinme Vm rozhovor s vraznou osobnost eskho dvojbobu a tybobu a bvalm nadjnm reprezentantem v lehk atletice. Jan Stoklska se me mimo jin pynit osobnm rekordem na 100 m 10,58 s a 60 m 6,74 s. M za sebou starty ve Svtovm pohru v letech 2006 2009, starty na MS a ME v letech 2006 2009 a ast na OH ve Vancouveru 2010!

  rozhovor

  29

  Z D R A V S P O R T K R S A MAGAZINMAGAMAMAAAA AGG

 • Specializace by m

  nebavila

  Kateina Smutn

  Kateina Smutn, reprezentantka Rakouska v bhu na lych a lenka

  Aminostar Professional Teamu, se narodila 13. ervna 1983 v Jablonci

  nad Nisou. Na bkch zvod od roku

  1992, Rakousko reprezentuje od roku

  2005. V lt letonho roku se stala

  lenkou Aminostar Professional Teamu.

  Svch nejlepch vsledk dosahuje

  pedevm ve sprintech, ale obstojn si

  vede i v distannch zvodech. Shodn

  11. msto zskala ve sprintu na ZOH ve

  Vancouveru v roce 2010 i na Mistrovstv

  svta v Sapporu v roce 2007. V noru

  2009 na Mistrovstv svta v klasickm

  lyovn v Liberci obsadila 24. msto na

  10 km klasicky. V zvodech Svtovho

  pohru se devtkrt umstila v TOP ten.

  30

 • Katko, jak ses pipravovala na leton seznu?D se ci, e se nm pprava letos da podle pedstav. Omezili jsme cestovn a vce se tak koncentruji na trnink a regeneraci. Vsledkem je lep zdravotn stav i vkonnost na delch tratch. Absolvovala jsem nkolik soustedn, pevn v Rakousku, a to i ve vy nadmosk vce. Ale nejradji trnuji doma v Sant Ulrichu. Mme tu ve: krsn hory, jezero, cesty pro kad trnink i nronost.

  Me nm piblit, jak jsi zanala se sportem? Od malika jsem se vnovala modern gymnastice. Mamin-ka byla trenrka a bval zvodnice. Ale jednou jsem v de-vti letech vyhrla koln pespolk a bhn m vlastn pivedlo do lyaskho klubu v Jablonci nad Nisou. Ve ti-ncti letech jsem pela do skupiny, kterou trnoval Radim Duda, a vede m u do 15. sezony. Fantazie!

  Jsi jednou z nejlepch sprinterek na lych je to dno trninkem, nebo spe tvmi fyzickmi pedpoklady, protoe ani distann zvody ti nedlaj problm? Byla jsem u 8., 10., 12. i 13. na mistrovstv svta na 10km tratch. Take specialistka na sprinty nejsem a ani tak netr-nuji. Asi jsem rychlej typ, ale teba 100 m dm sotva pod 15 vtein. Zato 1500 m umm za 4,40 minut. Mon i pro-to, e rda hraju fotbal, mm vypstovan urit zrychlen. Trninky zamujeme veobecn na trat od 1 do 30km. To je toti bh na lych. Jinak jede za seznu jen pr zvod. Specializace by m nebavila.

  Vnuje se rekrean nebo v rmci ppravy i jinm sportm?Rda hraju fotbal. Dve, kdy nm bylo kolem estncti let a byli jsme velk parta, neexistovalo, e bychom li na tr-nink bez fotbalu. Te bychom si taky asto rdi kopli, ale nejsou lidi. Naposledy jsme si zahrli v z v Obertilliachu s eskma bcema.

  Co t neustle ene dopedu v bl stop? Jak je tvoje motivace?Chtla bych konen stt na t vysnn bedn. Prkrt u to bylo tsn pod: tvrt v Canmore nebo pt ve Stockholmu. Ale top 3 jet nemm. Zatm to vypad, e se rok od roku pomalu zlepuju, tak snad to letos alespo jednou vyjde.

  Jak bude vypadat tvoje zvodn sezona a kolik t ek zvod?Letos se chystme tm na vechny zvody svtovho poh-ru, snad jen krom tafety a team sprintu. I kdy mon na MS v Oslu pojedu s nkm sprint dvojic. Mm prvnm vrcholem sezony je urit Tour de Ski, kde bych chtla uspt jak celkov (top 20), tak v jednotlivch zvodech, pedevm na klasickm sprintu a na klasick destce. Druhm vrcholem sezny je MS v Oslu, kde si nejvce vm na 10 km klasicky.

  Na co ped startem a na trati mysl?Ped zvodem klasickou technikou pemlm nad tm, zda mm dobe namazan lye. Asi 40 minut ped startem mm od Radima pipraven ti pry ly a musm je vechny vy-zkouet a vybrat pro zvod ty nejlep. To znamen ty nej-

  VitaTIP

  Potravina pro zvltn vivu.

  rychlej a zrove aby nesmekaly, co nkdy nen zrovna lehk vbr. Natst ale nebvm nervzn, tak to zvldm dobe. A na co myslm na trati? Teba pi sprintu nen ani as na nco myslet, je to stran rychl zvod. Pi nm si dvm hlavn pozor, aby nedolo k njak zbyten kolizi.

  Mistrovstv svta v klasickm lyovn v norskm Oslu bude na nov upravenm arelu Holmenkollen. U jsi se mla monost seznmit s tratmi?J jsem bohuel jet nikdy v Oslu nezvodila. Snad kv-li tomu, e se tu skoro vdycky konaly svky ve skatu (bruslen, respektive voln technika), a to nen zrovna moje siln strnka. Protoe je letos v Oslu skejtov sprint, pe-zouvk (pursuit) a 10 km klasicky, tak jsme se zlepen v bruslen hodn vnovali. Pr se na to u konen d koukat, tak uvidme :)

  Kdo je tvm sportovnm vzorem?Asi vs zklamu, ale Kateina Neumanov to nen. Kdy jsem zanala, byla mm vzorem Norka Bente Skari-Mar-tinsen. Vborn klasika, siln v koncch zvodu. To bych potebovala zlepit.

  Mohla bys porovnat systm a podmnky ppravy u ns a v Rakousku? Pece jen jsi jedna z mla, kter m zku-enosti s dvma rznmi systmy a pstupy. Nen jednoduch porovnvat. Stran zle na koho nara-z. Mldenick prce je pravdpodobn v echch tvrd- ne v Rakousku. Oba systmy si jsou ale spe podobn. eho si vak cenm v Rakousku, je spoluprce mezi tren-rem a vedenm svazu. V echch je toto velk problm.

  Od lta jsi lenkou Aminostar Professional Teamu. Jak jsi spokojen s produkty Aminostar a Xpower? Spokojenost s vrobky Aminostar i Xpower je maximln. Za dobu m sportovn kariry jsem mla monost vyzkouet hodn rznch firem, a to jak eskch, tak i zahraninch. A musm ci, e napklad takov Whey Gainer Actions nebo energetick tyinka Xpower Energy Bar nem konkurenci! Vrobky Aminostar mi nejen hodn chutnaj, ale zrove i ctm, e mi pomhaj pi trninku i s regenerac.

  Co konkrtn bys lidem doporuila?Urit doporuuji m vlastn favority, kter se daj uvat i pi rekreanm sportovn. Jsou to sacharidov npoj Whey Gainer Actions a energetick tyinka Xpower. Znateln mi s regenerac a i s ochranou svalov hmoty pomhaj BCAA Max Protect. Gainer piju ped kadm dlouhm nebo t-km trninkem, ihned po trninku pak zaadm BCAA spolu s iontovm npojem Xpower Flash. Glykogen po tr-ninku i zvod dopluji tyinkou Xpower, nebo kdy jsem opravdu vyerpan, tak i pomoc Gaineru.

  Jak dleit je pro tebe regenerace po vkonu a jak produkty pouv?Regenerace je pro kadho vytrvalce velmi dleit. Bez dkladnho a kvalitnho doplnn vyerpanch glykoge-novch zsob a bez obnoven svalovch vlken nen mo-n absolvovat poadovan kvalitn trninky v plnovan intenzit. Dky regeneranm pomocnkm od Aminostar tak mohu rychleji zlepovat svoji vkonnost. Pouvm ve ve uveden Xpower Flash, BCAA, Gainer a po tkch silovch trnincch zaazuji i World No.1.

  31

  Z D R A V S P O R T K R S A MAGAZINMAGAMAMAAAA AGG

 • Vrobce se irokm a bohatm portfoliem produkt, vaich pomocnk, kte se vzjemn dopluj a podporuj. Nen as na kompromisy ani stupky. Doba si d tu nejpmj cestu, nen as na poloviat een ani pokusy.

  Neslevujte ze svch cl a Nemte je dle dostupNch prostedk. zvolte amiNostar!

  vdy jsem chtl bt v zi reflektorNespoutan sla, vdr a odhodln vydat se a na samotn kraj mch schopnost. U dlouho snm o pevnch a ocelovch sva-lech a dokonale vytvarovan postav. To je m motivace, to je ta touha poznat neprobdan koniny za neznmou hranic mch monost. Nesta mi pouze cviit, chci se oddat t euforii poznat limity mho tla, mch neomezench sil. Nyn vak zanm jed-nat. Pozitivn myslet, efektivn trnovat a kvalitn se stravovat jen to mne me posunout tam, kam mm.

  u je mi blaze, kdy se pibliuji k vzeTouha po zmn, dostatek pevn vle a odhodln mne postrily k boji s pebytenmi tuky. la jsem do toho. Zbavila jsem se depres, vrtilo se mi sebevdom a j zase zaala podn t. J to dokzala. Zkus to taky. Vdy to nen jen o krse tla, ale dleit je, e se ct opravdu skvle. To pak stoj za to tyhle pocity udret co nejdle. A oni opravdu petrvvaj. Mla jsem tst, e jsem ve eila komplexn, nensiln a bez zdravotnch rizik. A z vsledku se nyn raduji spolen s mm okolm.

  poznal jsi u pocit nespoutanosti?Mm velkou ctu ke svmu tlu. Vm, kolik toho u muselo zvldnout. Nebt kvalitnho paliva, urit by s tm u dvno pratilo. Vm, e sport m tlo moc bav a stejn jako j i tlo m jedinenou motivaci t se na kad nov den, kadou novou zt a s n kadou dal suplementaci. To je ono! Uvm si, kdy m tlo tou odstranit etzy, kter jej poutaj a zamezuj vydat nahromadnou energii. Udlm to. A nechvm propu-knout tu neuviteln mohutnou explozi sil a energie. Nechm se unet ivly, kter ekaj jen na ten sprvn povel. A zazn, jsem nejrychlej, nejsilnj a nejlep.

  Neznm hranice lidskch monost. zejm jsem je ji pekonal...Jsem u dlouho na trati, ale cl je jet daleko. Soupem u rychle ubvaj sly a mnoz z nich se u zdlky koukaj na m zda. Vm, e se k nim postupn pidaj i ti ostatn. J ale vydrm. Mm toti silnho pomocnka, kter mne nikdy nenech na holikch. S nm vdy zdolm nron kilometry s pocitem dobe odveden prce. Kdy toti nco dlm, chci to dlat podn chci podvat dobr sportovn vkony, chci mt spchy v prci a aktivn se vnovat rodin. Neem, kde na to ve mm brt energii pedchzm pocitm vyerpanosti a jdu clen naproti spchm... a vtzm.

  P

  otra

  vina

  pro

  zvl

  tn

  v

  ivu

  Dop

  lnk

  str

  avy

  Inzerce

 • Multi Energy Dopejte si dostatek energie pro kad denVITALAND vm nabz nov multivitaminov ppravek, kter vm kad den dod vyven pomr vitamin, minerl a stopovch prvk, navc je obohacen koenzymem Q 10 take vm ani v mrazivch dnech a v sezn chipek nemus chybt energie potebn k prci, studiu ani k va oblben zbav.

  Zima je v plnm proudu a lidem, kte tohle ron obdob zrovna nemiluj, se zd jaro jet vzdlen. Ale i na ty, kte si zimnch radovnek naplno uvaj, padne obas nava, protoe skloubit prci, stu-dium, zkouky s astmi cestami na hory, vkendovm lyovnm nebo bruslenm v kad voln chvli, bv s pibvajc-mi zimnmi tdny dost nron. Zato re-spiran a chipkov viry nabraj na sle, se v uzavench prostorch kancel, obchod, kolnch td, v dopravnch pro-stedcch a haj, a ns nava, stres nebo prochlazen oslab.

  Multivitamin jako energiePotebujeme-li v zim dodat energii, mnohdy zvolme vydatnj jdlo, vt porci i nco na zaht, horkou polv-kou ponaje, velkm pankem kone. Jene plni energie, sly a zdrav se m-eme ctit i dky pravideln konzumaci vitamin, minerl a stopovch prvk v kadodenn strav, ale napklad i dky pomoci ppravku Multi Energy. Na prvn pohled to vypad nelogicky: Pro se k, e vitaminy a minerly dodvaj energii, kdy na rozdl od tuk nebo sacharid vlastn dnou neobsahuj?

  Odpov je snadn: nejde o to, e sn-me energii, ale e dodvme tlu ivi-ny, kter mu umon fungovat naplno, zdrav a energii vytvet. A dky tomu, e organismus energii m, me ji tak vyut k fyzick i duevn aktivit. Ne-dostatek vyuiteln energie se projev teba prv navou, apati, nemoc tlo se tak vlastn brn, abychom se nepou-tli do akc, na kter nem dost sil.

  Vitaminy, minerly a stopov prvky se v lidskm organismu astn ady meta-bolickch dj, jsou nezbytn pro funkci snad vech orgn a tlnch systm od kosternho apartu pes nervov sys-

  tm, zavn a po innost sval. D-leit pitom je, e jednotliv vitaminy, minerln ltky i stopov prvky vzjem-n spolupracuj a potebuj se navzjem. Napklad vitamin C je potebn nejen k poslen obranyschopnosti (spolu se sele-nem, zinkem, beta karotenem i vitami-nem A), ale je spolu s elezem nezbytn tak k tvorb hemoglobinu a penosu kyslku krv. Hok je zase nutn pro zdravou funkci nervov soustavy, k n pispvaj i vitaminy B komplexu. Pokra-ovat bychom mohli jet dlouho.

  Vzkum mluv pro mulkyPodle vzkumnk z vdeckho stavu pi americkm ministerstvu zdravotnic-tv (National Institut od Environmental Health Sciences) mohou bt buky ui-vatel multivitaminovch doplk bio-logicky mlad ne buky stejn starch lid, kte tyto ppravky neuvaj. Podle serveru doktorka.cz tedy organismus tyictnka i edestnka, kter pravi-deln peuje o sv zdrav, se me jevit jako mlad, svej, pln energie ne organismus stejn starho lovka, kter neije zdrav. Multivitaminov prepar-ty podle vzkumn studie, j se ast-nilo 586 en mezi 35-74 lety, zejm na bunn rovni pzniv ovlivuj dlku telomer (koncovch stic chromozon). m del jsou telomery, tm dle se bu-dou buky naeho tla dlit a obnovovat tm snze se budou regenerovat a z-stanou dle mlad.

  Multi Energy: vyven sla v jedn tabletNov multivitamin a multiminerl Multi Energy od VITALAND je sesta-ven tak, e obsahuje vyven mno-stv jednotlivch innch ltek vi-tamin, minerl a stopovch prvk. Dky tomu me pispt k podpoe vaeho zdrav:

  pedstavuje komplexn vyvenou dvka vitamin, minerlnch ltek a stopovch prvk v jedn tablet pro kad den,

  podporuje produkci energie a pi-spv k normlnmu krevnmu tla-ku dky tomu, e je obohacen o koenzym Q 10, znm jako zdroj bunn energie,

  pispv k pirozen obranyschop-nosti organismu, zejmna kvli ob-sahu vitamin C, A, B6, B12, zinku, selenu, elezu,

  je dleit pro udren energie a vi-tality organismu, protoe obsahuje vitaminy B1, B3, B5, B12, hok, e-lezo, mangan, koenzym Q 10,

  napomh ke sprvn funkci nervo-vho systmu, nebo dodv vitami-ny C, B1, B3, B5, B6, biotin, hok

  Vte, emultivitaminy mohou zpomalit biologick strnut?

  Dop

  lnk

  str

  avy

  Z D R A V S P O R T K R S A MAGAZIN

  33

 • Inzerce

 • aktuality sportlye Kurz pro lyask instruktory zanPokud se chcete stt instruktorem lyovn nebo vm kon licen-ce, mete se pihlsit na kurz akreditovan MMT a zskat licenci vydanou Svazem lya R. Kurz se kon ve dnech 8. 15. ledna v Perninku v Krunch horch. Vuka v kurzu bude zamena jak pro instruktory na sjezdov tak na beck lyovn. Podrobnosti na www.ski-instruktor.cz.

  ZafkanZimn zitky v JizerkchZbava, seznmen, zitky, sebepoznn, 9denn pobyt v zzem chalupy s vpravami do prody to je zimn zitkov kurz Za-fkan, kter se kon ve dnech 4.-12. nora 2011. Organiztoi slibu-j irokou klu aktivit, spoustu pekvapen, prci v tmu i monost

  vlastnho rozhodnut. Stravovn respektuje zvyky masoravc i vegetarin. Odborn veden i zdravotnick sluba jsou

  zajitny. Vce informac na www.zafukane.cz.

  Xpower pomh astnkm Stopy pro ivotNov seril bkaskch zvod Stopa pro ivot s podporou Xpower je tady.Leton zima si pro milovnky beckho lyovn, jejich poet ka-doron narst, pipravila pekvapen v podob novho serilu Sto-pa pro ivot. Jedn se o seril zvod v bhu na lych, co je obdoba dnes ji velmi znmho cyklistickho serilu Kolo pro ivot. Mnoh proto zejm nepekvap, e za mylenkou uspodat tento zimn b-kask seril stoj stejn parta lid, kter pipravuje i letn Kolo pro ivot. To je jedna z vc, kter je spojuje. Tou druhou, stejn vznam-nou, je volba pomocnk pro zvldnut zvod v co mon nejlepm ase. S tmto clem, s nm mnoz astnci do zvod vstupuj, vm bude pi zvodech Stopy pro ivot pomhat kvalitn a profesionly proven sportovn viva Xpower, uren pro vytrvalostn sportov-ce vech rovn. A na jakch zvodech budete moci Xpower v rmci Stopy pro ivot vyzkouet? Je to Lipensk stopa (15. - 16. 1. 2011), Kar-lv bh (13. - 14. 2. 2011) a umavsk Skimaraton (27. - 28. 2. 2011). 35

  Z D R A V S P O R T K R S A MAGAZINMAGAMAMAAAA AGG

 • klubov hotely pln aktivit za ceny last minute ji nyn!

  KLUBOV HOTELY V PODN KOVOTOUR PLUS

  Toute prot dovolenou jinak? Vyzkouejte dovolenou plnou z-bavy, pohybu a relaxace v atraktivnm klubovm komplexu Zlatna Obala v ern Hoe a nov tak v klubovm hotelu Olympic Club, Zlatibor Club a v hotelu Iris Club v Bulharsku! Poslnm a clem klubu je zpesten Va dovolen a dovolen Vaich dt o zbavu, aktivn pohybov programy, relaxan programy i o animan den-n a veern programy. Pod vedenm naich zkuench animtor, profesionlnch trenr, masr a kosmetiek mete vyzkouet a zastnit se tchto program urench pro vechny vkov ka-tegorie.

  Bohat i zbavn celodenn animan, sportovn a relaxan pro-gram- celodenn cviebn program pro vechny: n profesionln tre-nr m pro Vs pipraven speciln cviebn a pohybov program, kter si lze vybrat z irok nabdky pro vechny vkov kategorie. Rann tness cvien, rann aerobn cvien, odpoledn tness cvi-en, aqua aerobic v baznu i v moi, cvien v moi pro vechny vkov kategorie, turnaje ve volejbale, tenisu, kopan i nohejba-lu (ve rozdleno a pizpsobeno vkonu a vku). N trenr Vm bude k slubm tak v rmci poradenstv ohledn formovn Va postavy i individulnho jdelnho a cviebnho plnu.- denn programy pro dti: dtsk miniklub Plusko v etin, hldn dt, soute na pli, monost zapjen sportovnch a spoleenskch her, karneval, turnaje v movch hrch.- veern animan programy pro vechny: promtn celoveer-nch lm, zbavn soute a hry v rmci klubovch veer, kara-oke sout, zbavn tanen a pveck vystoupen, diskotky.- sportovn a relaxan mase od profesionlnho masra.

  Dal vhody klubu: zvhodnn ceny vlet, slevy ve vybranch obchodech a restauracch, monost zapjen sportovnch poteb a spoleenskch her, exkluzivn postaven klient KOVOTOUR PLUS nejen v rmci hotelu, ale tak na veejnch mstech a zaze-nch. Veker vhody KLUBU KOVOTOUR PLUS mete vyut letos u ve vech termnech, kter nabzme! Nevhejte a proijte krs-nou relaxan i aktivn dovolenou v klubovch hotelch KOVOTOUR PLUS.

  rezervujte na kovotour.cz nebona call centru 14 001 voln za cenu mstnho hovoru

  SLEVA 500 K pro pojitnce zdravotnch pojioven!

  komplex ZLATNA OBALA, ern Horapjemn klubov komplex lec v jin sti msteka Sutomore, jen 1 km p chze od centra letoviska Sutomore, kterou lemuje velk poet bar, restaurac, rybch restaurac, plovch bar, zlatnictv, butik, minimarket a diskotk. Le ve svahovitm te-rnu, v jednom z nejzelenjch kout poloostrova Ratac. Komplex Zlatna Obala zskal nzev podle pilehl idylick Zlat ple, kte-r se stv arokrsnou pi zpadu Slunce, kdy vody Mediternu se zanou zabarvovat do ndhern tpytiv zlatav barvy.

  cena letecky od: 10.490 K

  OLYMPIC CLUB, ern Horalokalita m velkou pednost v bezprostedn ptomnosti Velik Plae s tm nejjemnjm pskem. Oblast se tak vyznauje ka-dodennmi mrnmi vtry v odpolednch hodinch. Pjemn msto pro proit pohodov dovolen irok klientely vech vkovch ka-tegori i pro rodiny s dtmi. Ulcinj se stal velmi vyhledvanm clem a vynikajc poloha hotelu Olympic pispv ke spokojenosti host cestovn kancele KOVOTOUR PLUS.

  cena autokarem od: 11.990 K

  ZLATIBOR CLUB, ern Horahotel se nachz nejve ze vech hotel anjsk riviry blzko svah poho Rumija. Dky tto phodn pozici je z hotelu krsn panoramatick vhled na okoln hory, ple a Jadran. Po chodnku se dostanete na hlavn promendu podl anjsk ple, kde se na-chzej restaurace, bary, obchdky a sportovn hit.

  cena letecky od: 11.490 K

  IRIS CLUB, Bulharskonov modern hotel s kvalitnm zzemm vhodn i pro nronj klientelu se nachz u pekrsn ple v klidn, okrajov sti leto-viska Nessebar. Do samotnho centra historickho Nesebaru vzd-lenho cca 2,5 km se dostanete pky i pravidelnm autobusovm spojenm (cca kadch 30 min.). Stedisko s mnostvm restaurac, kavren, diskotk, obchod a jinch zbavnch atrakc pro dti a dospl umouje strven pjemn dovolen. Rodiny s dtmi roz-hodn ocen snadnou dostupnost do Nessebarskho vodnho parku.

  cena letecky od: 10.490 K

  Inzerce

 • Prodejny:Brno OC Futurum, Vdesk 100Brno NC Krlovo Pole, Cimburkova 4Brno Galerie Vakovka, Ve Vakovce 1esk Budjovice Globus, esk Vrbn 2327Hradec Krlov Kaufland, Pilkova 25Hradec Krlov OC Futurum, Brnnsk 1825Jihlava CITY PARK, Hradebn 1Karlovy Vary OC Varyda, Kpt. Jaroe 375/31Kladno Tesco, Americk 2777Krom Albert Hypermarket, Kotojedsk 17bLiberec OC Nisa, esk Mldee 456

  Liberec OC Plaza, Palachova 1404Mlad Boleslav OC Olympia, Jinsk 1350/III.Mlad Boleslav Kaufland, U Stadionu 1276/11Olomouc Doln nmst 2Olomouc OC Olympia, Olomouck 90Ostrava Avion Shopping Park, Rudn 114/3114Ostrava OC Futurum, Novinsk 6aPlze OC Olympia, Pseck 972/1Praha 1 Jungmannova 16Praha 1 OD Bl labu, Vclavsk nm. 59Praha 3 Palc Flra, Vinohradsk 151Praha 4 NC Chodov, ul. RoztylskPraha 5 OC Nov Smchov, Plzesk 8Praha 5 Metropole Zlin, evnick 1Praha 5 Galerie Butovice, Radlick 117Praha 9 OC Letany, Veselsk 663Praha 10 OC Europark, Nkupn 389/3Prostjov Kramsk 2Prhonice Albert Hypermarket, o. z. estlice 111

  Perov Albert Hypermarket, Denisova 11Pbram Albert Hypermarket, Brodsk 496Teplice OC Olympia, Srbick 646Uhersk Hradit Marinsk nm. 81Uhersk Hradit Interspar, Vchodn 1352Zln Interspar, Nves 671Zln NC epkov, Tyrovo nbe 5496

  Partnei:Psek Havlkovo nm. 95Plze Slovansk 25Trutnov Palackho 105st nad Labem OC Sever,Mrov nm. 27/103

  1) Kreatin a jeho vznam ve vivKreatin je ltka bn se vyskytujc v lidskm tle, ale jej mnostv je omeze-n. Kreatin je produktem metabolismu aminokyselin L- argininu a L- methio-ninu, ve se s fosforylovou skupinou adenosintrifosftu (ATP) a vznik kre-atinfosft. Je to ltka, kter dod po-tebnou energii svalovm bukm. Stravou pijmeme asi 1 g denn a to pouze v mase (v rostlinch nen kreatin obsaen). Toto mnostv nm sta na prvnch pr minut intenzivnho trninku, obno-ven zsob za ptomnosti kyslku trv asi 5 minut, proto je pro aktivn spor-tovce dobr deficit doplnit v podob doplk stravy. Nejen, e kreatin dodv bukm ener-gii, ale tak bylo zjitno, e sniuje mnostv kyseliny mln, m urych-luje regeneraci po vkonu.

  2) Vbr vhodnho kreatinuNa trhu je mnoho kreatinovch vrob-k, proto se nkdy me zdt sloit vybrat ten prav. Mezi rznmi druhy bv rozdl ve zpsobu a kvalit vro-by. Zkladnm je Creatin Monohydrt, kter je nejoblbenj a nejinnj, ostatn technologicky modernj pro-dukty e hlavn lep vstebatelnost samotnho kreatinu tak, aby se pi styku s tekutinou v tle nepemnil na kreatinin.Kreatinin je vedlej produkt, tzv. bio odpad, kter mus bt odveden ledvi-nami, a to pro n me bt zbyten zatujc. Rzn formy kreatin jsou nap. Kre--Alkalyn, Creatine Pyruvate, Creatin Ethyl Ester apod. Oblben jsou tak N.O. vrobky, kdy kreatin ve spojen s aminokyselinou L-argininem zaruuj lep prokrven svalstva, tzv. napum-povn.Vbr vhodnho kreatinovho dopl-ku zvis na individulnch poadav-cch a finannch monostech uivatele. Proto je dobr nedat jen na reklamu a nakupovat kvalitn kreatin u renomo-vanch znaek zabvajcch se dlouho-dobm vvojem a vrobou sportovn vivy.

  To nejdleitj, co potebujete vdt o kreatinu3) Dvkovn a pprava Dvkovn je individuln zleitost, osobn doporuuji vem uvat dopl-ky vivy do hranice doporuenho mnostv, jen tak zarute sprvnou innost. I kdyby se pekroilo doporu-en mnostv, nemuste se bt, peby-ten kreatin se toti v tle pemn na kreatinin, kter se vylou z organismu mo.Pijat kreatin se do bunk dostv dky hormonu inzulnu, proto se do-plky obsahujc kreatin doporuuj kombinovat se sacharidy nebo inzul-novmi aktivtory, jako je nap. taurin. Kreatin se d mchat s vodou, dusem, gainerem s glukopurem, nic dalho se nedoporuuje. Kreatin m tu funkci, e navazuje vodu do svalov buky, a tm umon p-stup i ostatnm dleitm ivinm. Pravideln pjem ist vody je pi po-uit kreatinu velice dleit, pokud nedodrte pitn reim, mohou nastat zavac pote kvli dehydrataci orga-nismu. Z tohoto dvodu se tak nedo-poruuje pouvat jakkoliv kofeinov npoje a doplky (colov npoje, aje, spalovae tuk s obsahem kofeinu apod.). Kofein m tu funkci, e odvod-uje a kreatin zase natahuje do bunk vodu - tyto dv funkce jdou proti sob. Jestlie chcete kreatin kombinovat s njakm spalovaem tuk, doporuuji kombinovat s L-Carnitinem.

  rka Hol rad:

  Pi on-line nkupunad hodnotu 799 K

  potovn a baln ZDARMA!

  4) Kombinace s dalmi produktyKad sportovec by si ml bt vdom, e slem jedna ve viv je pokrt energetick vdaje organismu , tj. do-plnit sacharidy, dle blkoviny a tuky stravou nebo zkladnmi doplky vivy, jako jsou proteiny, gainery, aminokyseliny, vitaminy a minerly. Pokud organismus nebude mt dosta-tek energie a stavebnch ltek, nebude moci sprvn fungovat, tvoit tak no-vou svalovou tk a pouit kreatinu je a za vivou a uvedenmi ppravky. Jestlie mte kvalitn jdelnek, dosta-tek ivin, dobe sestaven pravideln trnink, a pesto vm chyb energie, k tomu nen dostaten regenerace, je vhodn kreatin uvat.

  5) Tip na produktOsobn se mi osvdil klasick Creati-ne Monohydrate od firmy Aminostar, pro koho nen vhodn prkov forma k uvn a hld si mnostv pijatch sacha-rid, doporuuji vyzkou-et kapsle Kre-Alka-lyn, nebo kombinaci Creatin monohydrate + Creatin Ethyl Ester + L-Arginin ve v-robku CYBER CRE-ARGINE od Cyber-genix.

  Potraviny pro zvltn vivu

  37

  Z D R A V S P O R T K R S A MAGAZINMAGAMAMAAAA AGG

 • 1. Mete vloit vrobky do nkupnho kokuDo nkupnho koku vlote vrobek tak, e kliknete na ikonku umstnou u ceny vrobku. To zpsob, e se do nkupnho koku vlo jeden kus tohoto vrobku.Pokud jste klikli na kok u ceny v K, vlo se tento vrobek v K. Pokud jste klik-li na kok u ceny v bodech VITALAND klubu, vlo se vrobek v bodech. Jest-lie nemte dostatek VITALAND korun, vrobek se nevlo ani nen zobrazena monost jeho nkupu. V ppad, e budete chtt koupit vce kus, mete jejich mnostv upravit v nkupnm koku nebo v objednvce. Jakmile bude obsah nkupnho koku odpovdat vaim poadavkm, mete pi-kroit k objednn kliknutm na tlatko OBJEDNAT. Pot se vm oteve strn-ka s objednvkou, kde si mete zvolit zpsob dodn, zpsob hrady a tak doda-c adresu. Peliv vyplte potebn daje a zvazn odelete objednvku.

  2. Nebo mete pout rychlou objednvkuV rychl objednvce uvidte vypsan najednou vechny nae vrobky, kter si m-ete v dan chvli objednat. Sta vyplnit poadovan mnostv u vrobku a ode-slat. Po odesln se vm oteve strnka s ji vyplnnou objednvkou, kde si mete zvolit zpsob dodn, zpsob hrady a tak dodac adresu. Peliv vyplte poteb-n daje a zvazn odelete objednvku. Pokud byla objednvka odeslna sprvn, budete pesmrovni na strnku Moje objednvky, kde uvidte i vmi prv vlo-enou objednvku. Kliknutm na ikonku odstrante vrobek z nkupnho koku nebo objednvky. U objednvky ni ne 799 K vm bude pipotno baln a po-tovn 95 K. Cena se st i s polokami za VITALAND koruny.

  Vechny zmny, nap. odebrn vrobku z koku, mete provdt POUZE ped zvaznm potvrzenm objednvky. Po tomto zvaznm potvrzen ji nelze mnostv nebo druh zbo, zpsob hrady, poznmky a podobn jakkoli mnit.

  Jak nakupovat ve VITALANDVITALAND direktNakupujte v pohodl domova

  Nakupujte on-line! Je to tak jednoduchPokud si chcete nkter z naich vrobk objednat pmo na internetu, mte dv monosti:

  Vae objednvka bude vyzena bhem 3 dn od objednn (u objednvky do-plk stravy VITALAND), v ppad objednn produkt sportovn vivy se odesln zsilky prodluuje a na 8 dn (v ppad jet del dodac lhty z d-vodu vyprodn zsob apod. nebo v ppad jinho problmu s va zsilkou budete informovni, pokud mme vae kontaktn daje: telefon, e-mail). Po-tovn a baln je 95, K. Pokud vae objednvka peshne hodnotu 799 K, po-tovn a baln je ZDARMA. Zbo vm bude dorueno potou na dobrku.

  To ve bez nmahy, bez bhn a navc v pohodl domova!

  Kok

  Objednvka

  Produkt

  Rychl objednvka

  www.vitaland.cz

  Volejte ZDARMA 800 117 800

  38

  Jak objednvat? VITALAND direkt vm nabz hned nkolik zpsob, postup je jednoduch:

  on-line E-shop najdete na internetovch strn kch

  www.vitaland.cz. Z irokho portfolia ppravk kliknutm

  vyberete zbo, kliknutm je vlo te do koku, doplnte objednvku potebnmi kon taktnmi daji a kliknutm svoji objed-nvku odelete.

  telefonem Volejte ZDARMA 800 117 800

  (pop 719 hod.) Vykolen opertorky vm pomohou s v-

  brem a zodpov vae dotazy. Vybran zbo si mete ihned jednodue

  objednat.

  e-mailem Na adresu direkt@vitaland.cz Zprva mus obsahovat: jmno, pjmen,

  adresu doruen, lensk slo, telefonn kontakt a nzvy ppravk, o kter mte zjem, vetn potu.

 • Shaker

  ZDARMA k produktm USN - Whey protein, Pure protein, Muscle Fuel anabolic, Diet fuel

  Bidon

  ZDARMA k produktm USN- EnduroSport a Creatine Anabolic

  Carnixplode 60 000 tee** + L-Carnitine 12 000 s vitaminem B6 500 ml*

  ZDARMA Fat Direct 120 caps* + Carnitin 1000 10x25 ml * ZDARMA

  Amino BCAA** Mega Strong 1000ml + Amino BCAA Mega strong 500 ml **

  ZDARMA

  Kreagenic** + HMB 50 cps** ZDARMA 100 % Whey protein 2300 g**

  + BCAA 500 ml ** ZDARMA

  Speed 8 ampule*

  L-Carnitin + Chrom Cardio 500 ml **

  + L-Carnitin 25 000 mg Fitness 500 ml **

  ZDARMA Pi nkupu vrobk Semix nad 150 K zskte

  ZDARMA Msli do ruky se zahradnm ovocem

  Anabolic Booster 180 cps** + Caffeine Active 90 cps ** ZDARMA

  TribuMax 120 cps* + Tribulus Terrestris 120 cps* ZDARMA

  Vyobrazen produkty:* doplnk stravy,** potravina pro zvltn vivu.

  Podmnkou vyuit vech uvedench akc je bt lenem klubu VITALAND.

  Nabdka sportovnch klubovch akc plat od 1. 1. do 28. 2. 2011.

  Sportovnklubov akce

  LEDEN - NOR

  3 2 za cenu

  Z D R A V S P O R T K R S A MAGAZINMAGAMAMAAAA AGG

  39

 • Neekejte a se klouby ozvou

  Akce pro mue

  LEDEN-NOR

  LEDEN

  NOR

  LEDEN-NOR

  inn pomocnci pro kadou enu

  3 2za ce

  nu

  Pi zakoupen 3 ks zobrazench vrobk

  VITALAND v libovoln kombinaci zaplatte pouze

  dva. Tet ppravek s nejni cenou

  obdrte ZDARMA.

  klubov akce

  Podmnkou vyuit vech uvedench akc je bt lenem klubu VITALAND.

  Doplky stravy

  Dop

  lky

  str

  avy

  Dop

  lky

  str

  avy

  Doplky stravy

  Doplky stravy

  Doplky stravy

  Uette a 549 K

  Uette a 549 K Uette a 699 K

  Uette a 1299 K

  Imunita