Vizija idealne školske knjižnice_Subasic

  • Published on
    31-Jul-2015

  • View
    308

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ovo je moj seminarski rad iz predmeta Informacijske usluge u obrazovnim ustanovama, gdje je zadatak bio osmisliti idealnu kolsku knjinicu prema Standardima i Smjernicama.

Transcript

<p>Sveuilite u Zadru Odjel za knjiniarstvo Informacijske usluge u obrazovnim ustanovama dr. sc. Ivanka Strievi Josip Subai</p> <p>Vizija idealne kolske knjinice na primjeru kolske knjinice Prirodoslovno-grafike kole</p> <p>Zadar, 13. sijenja 2012.</p> <p>Sadraj</p> <p>Saetak .................................................................................................................................................... 4</p> <p>Uvod ........................................................................................................................................................ 5</p> <p>kolska knjinica Prirodoslovno-grafike kole ..................................................................................... 6 Okruenje ............................................................................................................................................ 6 O knjinici ........................................................................................................................................... 6 Fiziki prostor ................................................................................................................................. 6 Ureenje knjinice ........................................................................................................................... 7 Djelatnici ......................................................................................................................................... 7 Programi i aktivnosti ....................................................................................................................... 7</p> <p>Idealna kolska knjinica......................................................................................................................... 7 Fiziki prostor...................................................................................................................................... 7 Interijer knjinice ................................................................................................................................ 8 Dizajn prostora................................................................................................................................ 9</p> <p>Fond ................................................................................................................................................... 10 asopisi ......................................................................................................................................... 10 Elektroniki izvori ......................................................................................................................... 11 Audio-vizualna graa .................................................................................................................... 11 Literatura na stranim jezicima ...................................................................................................... 12 Posebne zbirke............................................................................................................................... 12</p> <p>kolski knjiniari ................................................................................................................................. 12</p> <p>Opremljenost knjinice.......................................................................................................................... 13 Raunala............................................................................................................................................ 13 Laptop raunala ................................................................................................................................ 14 Tablet raunala ................................................................................................................................. 14</p> <p>Mp3 ureaji ....................................................................................................................................... 14 Elektroniki itai.............................................................................................................................. 15 Igrae konzole ................................................................................................................................... 15 Video kamera i fotoaparat ................................................................................................................. 15 Druga oprema ................................................................................................................................... 15</p> <p>Programi i usluge................................................................................................................................... 16 Grafika radionica ............................................................................................................................. 16 M&amp;m's ............................................................................................................................................... 16 Susret s profesionalcem ..................................................................................................................... 16 Filmske radionice .............................................................................................................................. 16 Radionice informatike pismenosti ................................................................................................... 16 Radionice informacijske pismenosti.................................................................................................. 17 20&amp;21 ................................................................................................................................................ 17 Samo plei! ........................................................................................................................................ 17 Klubovi itatelja stripova .................................................................................................................. 17 Po ure itanja ......................................................................................... Error! Bookmark not defined. Glazbena sluaonica .......................................................................................................................... 17 Plug in. .............................................................................................................................................. 18 Open Coffee ...................................................................................................................................... 18</p> <p>Mrena stranica ..................................................................................................................................... 18</p> <p>SaetakOvaj seminarski rad ima cilj predstaviti idealnu srednjokolsku knjinicu obuhvaajui njeno interno i eksterno okruenje u kojem se ona nalazi. U ovu svrhu uzeli smo za primjer srednjokolsku knjinicu Prirodoslovno grafike kole u Zadru. Na temelju postojeeg stanja koje vlada u ovoj knjinici doi emo do vizije idealne knjinice i ono to bi ona trebala obavljati. Svrha seminarskog rada nije kritiziranje djelatnika knjinice, ve prikazivanje djelatnosti i usluga koje bi ona trebala nudi jer trenutno nije u mogunosti to raditi. Kljune rijei: idealna kolska knjinica, srednjokolska knjinica, prirodoslovno grafika kola, vizija knjinice</p> <p>UvodPrema Standardu za kolske knjinice, kolska knjinica je organizirana zbirka knjine i neknjine grae koja kroz djelatnost knjininog osoblja nabavlja, obrauje, uva i daje na upotrebu grau radi zadovoljavanja obrazovnih, kulturnih, informacijskih i strunih potreba korisnika i permanentnog obrazovanja1. Iz navedene definicije moemo jasno vidjeti koje djelatnosti bi trebala obavljati svaka prosjena kolska knjinica. Djelatnici knjinice trebali bi ulagati vee napore kako bi privukli korisnike u knjinicu, i kako bi sa strane korisnika knjinica bila prepoznata kao idealno mjesto za boravak, uenje, druenje, razmjenu kreativnih ideja i sl. Osnovnokolske i srednjokolske knjinice u Hrvatskoj danas su suoene s velikim problemima: nedostatak prostora, nedostatkom obrazovanog i strunog kadra koji bi bio zaposlen, nedostatkom financija i sl. Dakako, sve nabrojane potekoe oduvijek su bile prisutne u knjinicama, ali razvidno je takoer kako se vrlo malen broj knjinica uspio probiti zahvaljujui kompetencijama djelatnika zaposlenih u tim ustanovama. Nadamo se kako ova vizija nee ostati samo to, vizija, nego stvarnost u kojoj e osvanuti kolske knjinice. Za to je naravno potreban dui niz godina, ukljuujui druge imbenike poput sredstava i sposobnog kadra.</p> <p>1</p> <p>Standard</p> <p>za</p> <p>kolske</p> <p>knjinice.</p> <p>Ministarstvo</p> <p>prosvjete</p> <p>i</p> <p>porta,</p> <p>2000.</p> <p>URL:</p> <p>http://narodne-</p> <p>novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/272719.html</p> <p>kolska knjinica Prirodoslovno-grafike kole</p> <p>OkruenjeSrednja Prirodoslovno-grafika kola osnovana je 1977. godine u okviru tadanjeg Centra za odgoj i usmjereno obrazovanje Juraj Barakovi To je strukovna kola u trajanju od etiri godine, a unutar ove kole postoje tri usmjerenja: kemijski, grafiki i medijski tehniar. U koli se odrava preko 50 strunih predmeta koji pokrivaju pojedina usmjerenja. kola je prije nekoliko godina kupila vrlo skupocjen tiskarski stroj na kojem uenici obavljaju praksu te izrauju primjerice kalendare, vizitke, estitke, pozivnice i sl. kolu pohaa oko 350 uenika, a zaposleno je 36 profesora, jedan pedagog i psiholog.</p> <p>O knjiniciPrirodoslovno-grafika kola nalazi se na prvom katu u sklopu etverokatne zgrade u kojoj djeluju jo tri kole. Ulaz u samu kolu pomalo je uvuen i skriven, dok je ulaz u knjinicu potpuno nevidljiv uenicima koji se po prvi put upiu u kolu. Ubrzo saznaju da je knjinica tamo negdje na kraju hodnika, kod wc-a. Putokazi koji oznaavaju gdje je knjinica uope ne postoje. Stoga moemo rei kako je ova knjinica apsolutno nevidljiva. Kako je nevidljiva fiziki tako je nevidljiva i na mrei. kola ima svoju web stranicu koju vrlo rijetko aurira novim informacijama, ali knjinica nema svoje mjesto na tom mrenom sjeditu. Adekvatnog i prostora za knjinicu u ovoj koli nema, jer veinu prostorija zauzimaju uionice i veliki prostor u kojem je smjeten tiskarski stroj.</p> <p>Fiziki prostor Sama knjinica djeluje na povrini o 40 metara etvornih s fondom od priblino 3000 primjeraka tradicionalne knjinine grae (ukljuujui asopise) uz 50 primjeraka videokazeta. Knjinica se ne pridrava Standarda gdje je odreeno 60% knjiga za lektiru a 40% knjiga koje pokrivaju struna podruja. U knjinici se nalazi nekoliko naslova asopisa koji pokrivaju podruje knjinice ali sigurni smo u to kako jako malen broj korisnika zna za njih.</p> <p>Ureenje knjinice Ureenje knjinice veoma je zanimljivo! Osim tiskane grae i informacijskog pulta tu se moe vidjeti povea biljka u velikoj zemljanoj posudi koja je smjetena uz dva prozora i tako spreava slobodan protok sunevih zraka; povea hrpa udbenika koji nisu uli u program; neispravan monitor i sl.</p> <p>Djelatnici U knjinici je zaposlen prof. hrvatskog jezika koji je u mogunosti biti u knjinici samo 4 sata dnevno. Radno vrijeme nije ujednaeno pa je tako knjinica otvorena ponedjeljkom od 13.3016.30, utorkom 11.00-14.00, srijedom 12.00-15.00, etvrtkom 08.00-11.00, petkom 13.0015.30.</p> <p>Programi i aktivnosti Djelatnik zajedno s uenicima sudjeluje u aktivnostima izrade ukrasa za ureenje kole prilikom blagdana, organizira dramske radionice, osmiljava igrokaze i skeeve, pomae uenicima u snimanju filmova; knjinica sudjeluje u glavnoj manifestaciji ove kole pod nazivom Eko dani kada se u knjinici skuplja stari papir. U stilu Eko dana knjiniar organizira radionice gdje je pokuava maksimalno iskoristiti stari papir te ga pretvoriti u neto kreativno. to se tie financiranja, zadnja nabava knjiga sustavno je obavljena prije dvije godine, a od tada knjinica nije vidjela nikakvih financijskih sredstava.</p> <p>Idealna kolska knjinica</p> <p>Fiziki prostorKnjinica se prostire na 900 m2. Od toga je 400 m2 namijenjen za itaonicu u kojoj bi se odravao skupni i individualni rad s korisnicima. 35 m2 namijenjen je smjetaju informacijskog pulta i mjestu gdje se zaduuje i razduuje graa. Na 150 m2 smjestila bi se graa u slobodnom pristupu, 40 m2 otpada na posebne fondove, 25 m2 graa namijenjena profesorima, kolskom psihologu i pedagogu, te 70 m2 koji bi bio namijenjen smjetaju raunala kojima se mogu sluiti korisnicima u slobodnom pristupu informacijama. Na 180 m2</p> <p>smjetena je dvorana i igraonica koje su meusobno fiziki odvojene, a svaka zauzima 90 m 2 od ukupne povrine.</p> <p>Interijer knjiniceKnjinica koja se prostire na 905 m2 nalazi se u sredinjem dijelu zgrade te je prva prostorija koju se moe ugledati kad se ue u hodnik kole. Za razliku od drugih prostorija unutar kole ulazna vrata knjinice su prozirna te se vrlo jasno moe vidjeti kako se radi o knjinici. Kada uemo u knjinicu prvo nailazimo na okrugli informacijski pult na kojem se nalaze etiri raunala koje diplomirani knjiniari koriste u svom radu. Informacijski pult prostire se na 35 m2. Na pultu korisnici dobivaju sve informacije te obavljaju posudbu i razduivanje grae. Desno od glavnog ulaza na nalazi se igraonica gdje su korisnicima na raspolaganju tri razliite konzole za igranje: NintendoWii, XBOX Kinect ili Play Station. Na raspolaganju su sportskorekreativne igrice. Igraonica se prostire na 97,5 m2 zato to je predvieno kako e u ovom prostoru biti osim trenutnih uenika koji se igraju na konzoli i onih uenika koji promatraju. U dvorani uz plazma televizije i konzole nalazi se i est kaua za promatrae i one koji ekaju svoj red. Stranjim izlazom dolazimo ponovno na odjel gdje nalazimo police s graom koja pokriva nastavna podruja. Nasuprot polica nalazi se est stolova po dva raunala koji se nalaze u jednom nizu, postavljena uz zid knjinice. Ova raunala namijenjena su korisnicima koji trebaju pisati seminarske radove, te obavljati oblik tihog rada na raunalu. Jedno raunalo osposobljeno je za slijepe i slabovidne osobe s posebnom tipkovnicom koja koristi Braillevo pismo s govornim sustavom DAISY, a drugo raunalo je prilagoeno za gluhe osobe. Na takvom raunalu je ukljuena opcija Pristupanosti koja se nalazi na Windows operacijskim sustavima koja omoguava slikovni prikaz zvuka koje znakovnim jezikom prikazuje koji zvuk je raunalo proizvelo. Na ovom raunalo instaliran je poseban program koji ispisuje titlove tijekom rada kojeg korisnik ne moe uti. Iznad fonda gdje se nalazi literatura koja pokriva struna podruja, smjeten je jedan dio prostora za grupni rad sa 45 sjedeih mjesta koji se nalazi izmeu dvije police referentne grae i odjela za oputanje. Jedan stol je esterokutan, a svi stolovi zajedno sainjavaju jednu molekulu. Stolovi su na kotaima i po potrebi mogu se iznijeti iz knjinice. Jedna polica referentne grae lunog je oblika. Prvenstveno, ova polica slui za smjetaj grae; ona je zvuni izolator jer se odmah do nje nalazi itaonica s etiri kaua. S vrha ove police mogue</p> <p>je spustiti platno za projektor koji se na ra...</p>