Vjeronauk – izazov Crkvi i školi

 • Published on
  10-Mar-2016

 • View
  223

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Valentina Blaenka Mandari Alojzije Hoblaj Ruica Razum Vjeronauk izazov Crkvi i koli Empirijsko istraivanje na podruju Zagrebake nadbiskupije

Transcript

 • Valentina Blaenka Mandari Alojzije Hoblaj Ruica RazumVjeronauk izazov Crkvi i koli

  Empirijsko istraivanje na podruju Zagrebake nadbiskupije

 • Valentina Blaenka Mandari Alojzije Hoblaj Ruica Razum, Vjeronauk iza-zov Crkvi i koli. Empirijsko istraivanje na podruju Zagrebake nadbiskupije, Glas Koncila, Zagreb, 2011.

  Nakladnik: Glas Koncila, Kaptol 8, Zagrebwww.glas-koncila.hr

  Za nakladnika: Nedjeljko Pintari

  Biblioteka: Vidici. Knjiga 2

  Urednik: Nedjeljko Pintari

  Recenzenti:Prof. dr. sc. Josip BalobanDoc. dr. sc. Jadranka GarmazDr. sc. Gordan rpi

  Lektura: dr. sc. Jasna ego

  Priprava za tisak: Glas Koncila

  Tiskano u sijenju 2011.

  ISBN 978-953-241-274-1

  CIP zapis dostupan u raunalnom katalogu Nacionalne i sveuiline knjiniceu Zagrebu pod brojem 755443.

  Sva prava pridrana. Nijedan se dio ove knjige ne smije umnaati, fotokopirati, reproducirati ni prenositi u bilo kojem obliku (mehaniki, elektroniki i sl.) bez prethodne pismene suglasnosti nakladnika.

  Glas Koncila, Kaptol 8, 10000 Zagreb, tel.: 01/4874 326, faks: 01/4874 328http://knjizara.glas-koncila.hr, e-pota: web-izlog@glas-koncila.hr

 • Vjeronauk izazov Crkvi i koli

  Empirijsko istraivanje na podruju Zagrebake nadbiskupije

  Valentina Blaenka Mandari Alojzije Hoblaj Ruica Razum

  Zagreb, 2011.

 • 5Sadraj

  Predgovor ......................................................................................................11

  Uvodna rije .................................................................................................13

  Valentina Blaenka Mandari: O istraivanju ..........................................171. Hipoteze ...............................................................................................172. Svrha i ciljevi istraivanja ....................................................................183. Istraivaki zadatci ...............................................................................184. Ispitanici i podruja istraivanja .........................................................19

  4.1. kole ............................................................................................204.2. Nastavnici ....................................................................................22

  4.2.1. S obzirom na spol................................................................224.2.2. Vjerouitelji prema tipu kole u kojoj rade .........................22

  4.3. Uenici .........................................................................................234.3.1. S obzirom na spol................................................................234.3.2. kola koju pohaaju ............................................................234.3.3. Uenici s obzirom na mjesto kole .....................................244.3.4. Uenici s obzirom na mjesto roenja ..................................254.3.5. Uenici s obzirom na tip obitelji u kojoj su odgojeni .........254.3.6. Uenici s obzirom na izobrazbu roditelja ...........................264.3.7. Uenici s obzirom na mjesena primanja roditelja .............274.3.8. Pohaanje vjeronauka prema podatcima iz Ministarstva

  znanosti, obrazovanja i porta ...............................................27

  PRVI DIO: VJERONAUK U KOLSKOM SUSTAVU ...............................31

  Ruica Razum Sanja Plevko: Vjeronauk u okvirima kole ..................33I. Teorijska polazita ......................................................................................33

  1. Religijska nastava u Europi .................................................................332. Vjeronauna nastava u Republici Hrvatskoj ........................................35

  2.1. Od kada i tko moe izvoditi vjeronaunu nastavu? .....................352.2. Utemeljenost uvoenja katolike vjeronaune nastave ...............37

  3. kola i vjeronauk ..................................................................................39II. Rezultati istraivanja .................................................................................44

  1. Integriranost vjeronaune nastave u kolski sustav ..............................44

 • 61.1. Vjeronauk i ciljevi kole ..............................................................451.2. Procjena vjeronaunih sadraja ...................................................461.3. Primjerenost vjeronaune metodike kolskom sustavu ...............501.4. Zakljuak .....................................................................................52

  2. Odgoj za vrjednote ..............................................................................552.1. Vjeronauk i odgoj za vrjednote....................................................562.2. Zakljuak .....................................................................................57

  3. Zapreke kvalitetnoj realizaciji vjeronunog programa .........................583.1. Neke zapreke kvalitetnoj vjeronaunoj nastavi ...........................593.2. Zakljuak ....................................................................................62

  4. Vjeronauk i kranska zajednica .........................................................634.1. Suodnos kolskoga vjeronauka i upne kateheze ........................634.2. Zakljuak .....................................................................................64

  Ruica Razum: Nove perspektive vjeronaune nastave ...........................671. Prihvaenost vjeronaune nastave .......................................................672. Proces trajne obnove vjeronaune nastave ...........................................68

  2.1. Odgojno-obrazovne promjene i vjeronauk ..................................682.2. Nunost religijske nastave. Pitanje modela .................................692.3. Naslovnici ....................................................................................722.4. Istodobna bliskost i udaljenost vjeronauka i upne kateheze ......73

  3. Obrazovanje vjerouitelja ....................................................................75Zakljune misli .........................................................................................79

  DRUGI DIO: IDENTITET VJEROUITELJA ............................................81

  Valentina Blaenka Mandari Ivanka Petrovi: Identitet nastavnika vjeronauka u hrvatskoj koli ...............................................................83

  I. Teorijska polazita ......................................................................................831. Vjerouitelj crkveni poslanik i djelatnik Ministarstva ......................84

  1.1. Missio canonica ...........................................................................841.2. Vjerouitelj - djelatnik kole .......................................................86

  2. Profesionalni profil vjerouitelja ..........................................................872.1. Neke temeljne kompetencije vjerouitelja ..................................872.2. Motiviranost za vjeronaunu nastavu ..........................................91

  3. Inicijalno obrazovanje ..........................................................................924. Struno obrazovanje .............................................................................93

 • 75. Vrjednovanje u vjeronaunoj nastavi ...................................................955.1. Vanjsko i unutarnje vrjednovanje ................................................965.2 Vrjednovanje i samovrjednovanje ................................................98

  II. Rezultati istraivanja ...............................................................................1001. Identitet vjerouitelja na temelju nekih varijabli ................................100

  1.1. Spolna struktura vjerouitelja ....................................................1001.2 Izobrazba vjerouitelja ...............................................................1011.3. Status vjerouitelja/vjerouiteljica u koli .................................1021.4. Tipovi kola u kojima rade vjerouitelji ....................................1031.5. Radno iskustvo vjerouitelja .....................................................1051.6. Zakljuak ...................................................................................107

  2. Procjena vlastitog inicijalnog obrazovanja ........................................1083. Procjena strunog usavravanja vjerouitelja ....................................111

  3.1. Nacionalni katehetski ured Hrvatske biskupske konferencije ...1123.2. Ured Zagrebake nadbiskupije za vjeronauk u koli .................1133.3. upanijska vijea vjerouitelja ..................................................1153.4. Zakljuak ...................................................................................115

  4. Vrjednovanje u vjeronaunoj nastavi .................................................1164.1. Procjena uvjeta rada u koli .......................................................1174.2. Samoprocjena vjeronaune nastave i ukljuenosti uenika

  u nastavu ...................................................................................1194.3. Samoprocjena uspjenosti vjerouiteljskog rada .......................1214.4. Metode praenja i vrjednovanja vjerouiteljskog rada ..............1234.5. Kako uenici ocjenjuju vjerouiteljev rad? ...............................1234.6. Procjena uenika o aktivnostima u vjeronaunoj nastavi ..........1254.7. Briga Crkve za vjerouitelje ......................................................1274.8. Zakljuak ...................................................................................130

  Valentina Blaenka Mandari Ivanka Petrovi: Perspektive razvoja vjerouiteljevih kompetencija ............................................133

  Uvod ........................