VN - Miền Bắc xưa

  • Published on
    04-Apr-2018

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 1/89</p><p>VIT NAM(12)</p><p>Min Bc Xa - TonkinNgun: Internet</p><p>Nhc: Hng Hng Tuyt Tuyt Th iu oo nng: Quch Th H</p><p>Son tho &amp; Thc hin PPS: Trn L Ty-Phng</p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 2/89</p><p>Bc K(ch Hn: ) l tn gi do vua Minh Mng t ra nm 1834 ch phn tt Ninh Bnh tr ra pha bc ca Vit Nam, thay cho tn gi Bc Thnh thi nh TySn v Gia Long. y cng l mt trong ba k to nn nc Vit Nam thi nh Nguyn.t t Thanh Ha n Bnh Thun l Trung K v t Bin Ha vo nam l Nam K.</p><p>Nm 1883, Php nh chim thnh H Ni ln th hai, buc nh Nguyn k Hip cHarmand (25 thng 8, 1883) u hng thc dn Php v Hip c Patentre (6 thng6, 1884), cng nhn quyn bo h ca Php vi vng lnh th cn li ca i Nam.</p><p>Theo Hip c Harmand, khu vc t o Ngang tr ra bc gi l Tonkin(Bc K).Hip c Patentre quy nh li ranh giiTonkin(Bc K), theo Bc Ktnh t a</p><p>gii pha nam tnh Ninh Bnh tr ra.</p><p>Nm 1885Bc Kgm c 13 tnh: Bc Ninh, Cao Bng, H Ni, Hi Dng, HngHa, Hng Yn, Lng Sn, Nam nh, Ninh Bnh, Qung Yn, Sn Ty, Thi Nguyn,Tuyn Quang.</p><p>Vng tBc Ktn ti trn danh ngha vn thuc lnh th ca i Nam, nhng trnthc t thuc quyn cai tr ca CngS Bc K (Rsident suprieur du Tonkin; dchng ra l "Bc K lu tr quan i thn") ngi Php.</p><p>Cc hip c Php k vi triu nh nh Nguyn khng c Trung Hoa cng nhn.Phi n sau Chin tranh Php-Thanh(18841885), Php mi nm ton b ch quynca An Nam (min Trung Vit Nam) v Bc K.</p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 3/89</p><p>Nm 1887,Tonkin/Bc Ktr thnh mt x bo h nm trong Lin bang ng Dng.Sau khi o chnh Php, ngy 20 thng 3 nm 1945, Nht c ThngS Nishimuratm thi cai qun x ny v i tn l Bc B.</p><p>Sau khi thnh lp Quc gia Vit Nam quc trng Bo i thayBc Phn cho"Bc</p><p>B".</p><p>Trc khi triu nh Hu buc phi k Ha c Qu Mi, 1883, ngi Php thnh lpQun on vin chinh Bc K (corps expditionnaire du Tonkin) xm lcBc K.</p><p>Cc tng ch huy Qun on vin chinh Bc K ng thi cng l ThngSoi Bc K.</p><p>Nm 1885, tng Philippe Marie Andr Roussel de Courcy c c sang Vit Nam viquyn hn kim qun c Bc v Trung K.</p><p>Nm 1886, Paul Bert, mt quan chc dn s c c sang vi chc v "Tng CngSTrungBc K" (Rsident gnral de l'Annam et du Tonkin), gi tt l TngS, thay</p><p>mt cho chnh ph Php ch tr mi cng vic i ngoi ca triu nh Vit Nam vthng c gi l "Ton Quyn LngK" hoc "Ton Quyn Trung Bc K".</p><p>Di quyn trc tip ca TngS l mt h thng quan li thc dn Php gip vic:ng u Trung K l Khm S Trung K (Rsident suprieur de lAnnam) v ng umi tnh c Bc K v Trung K l CngS (Rsident) v Ph S (Rsident adjoint).</p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 4/89</p><p>Nm 1887, chc v Ton Quyn ng Dng c thnh lp, nm ton quyn cai qunc Bc- Trung -Nam K.</p><p>Nm 1889, chc v TngS b bi b, chc v ThngS Bc K (Rsident gnral duTonkin), cn c gi l TngTr S, c t ra m nhim cc cng vic cho</p><p>chnh ph Php bn cnh Nam triu.</p><p>"Tonkin"vn l c tri m tn Hn-Vit ca a danh H Ni, thi nh L gi l ngKinh (). V cng l trung tm hnh chnh v thng mi min Bc nn Tonkinc ngi phng Ty dng ch ton xng Ngoithi Trnh -Nguyn phntranh di nhiu dng nhTunquin, Tonquin, Tongking, Tongkin, vTonkin.</p><p>"Tonkin"c ngi Php ch nh ring xBc Kca triu Minh Mngtr i.</p><p>Tuy tnTonkinkhng cn dng v mt hnh chnh nhng trong ting Anh ta cn thyn xut hin trong tn gi Vnh Bc B "Gulf of Tonkin"v cy thin l"Tonkincreeper".</p><p>Tnh t latinh ha tonkinensis(Phn loi hc), dng miu t cc loi, ch yu l ccging cy c Bc B (Tonkin). V d Sindora tonkinensisch cy g lau, hayDalbergia tonkinensis, tc sa Bc B.</p><p>Ngy nay, i khi, ch"Bc K"hay"dn Bc K"c mt s ngi min Nam VitNam gi ch nhng ngi Min Bc.</p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 5/89</p><p>Bn Tonkin, v nm 1888</p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 6/89</p><p>Hin vt ng sm nht chu ca ngi Vit C</p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 7/89</p><p>i Nam Quan vo khong nm 1880Ca NamQuan ngay bingii TrungHoav VitNam. K t HNi ln n tnhl LngSn l</p><p>150 km; n cys 152 l ch KLa; n cys 158 l TamLung; n cys 162 l ngng; n cys 167 l ca NamQuan i sang LongChu bn Tu. Nh vy t ngng lnca NamQuan c 5 km; t KLa ln NamQuan mt 15 km (v pha Ty Nam, ch KLa c</p><p>ng TamThanh, trc ng TamThanh c ni Vng Phu hay tng nng TTh l nhng danhthng ca tnh LngSn) v t tnhl LngSn ln Nam Quan l 17 km. </p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 8/89i Nam Quan vo thi Php thuc </p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 9/89iNam Quan ranhgiiviTrungQuc</p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 10/89ngngngniNam Quan</p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 11/89Hn Gai</p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 12/89</p><p>Lng qu Namnh</p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 13/89VnhH Long</p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 14/89</p><p>Sn</p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 15/89Laongtrn sng</p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 16/89</p><p>Mtngtrong lngbngpnc</p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 17/89</p><p>p Thi H </p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 18/89</p><p>Lng quHiPhng</p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 19/89</p><p>uathuynHiPhng</p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 20/89</p><p>Ph TuHiPhng</p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 21/89</p><p>SngHiPhng</p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 22/89</p><p>Bnu Hn Gai</p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 23/89</p><p>V cngHiPhng</p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 24/89</p><p>il Paul Bert, HiPhng</p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 25/89</p><p>Vn phngHipHiKNghXutCngtiVinng</p><p>il Paul Bert, HiPhng </p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 26/89</p><p>Thnh HNi </p><p>Cha Din Hu (Mt Ct) c vua L Thi</p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 27/89</p><p>Cha Din Hu (Mt Ct) c vua L ThiTng cho khi cng xy dng vo ma ngthng mi (m lch) nm K Su 1049,nin hiu Thin Cm Thnh V th nht.</p><p>Cha Mt Ct ch c mt gian nm trn mtct gia h Linh Chiu nh c trng hoasen. Truyn thuyt k li rng, cha cxy dng theo gic m ca vua L Thi Tng(1028-1054) v theo gi thit k ca nhs Thin Tu.</p><p>Vo nm 1049, vua m thy c PhtB Quan m ngi trn ta sen dt vua lnto. Khi tnh dy, nh vua k chuyn livi by ti v c nh s Thin Tu khuyndng cha, dng ct nh trong chimbao, lm to sen ca Pht B Quan m t</p><p>trn ct nh thy trong mng v cho ccnh s i vng xung quanh tng kinh cuko di s ph h, v th cha mang tnDin Hu.</p><p>Cha Mt Ct c trng tu vo khong</p><p>nhng nm 1840-1850 v vo nm 1922. </p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 28/89</p><p> ()</p><p>Din Hu t</p><p>Thng phng thu d nht chung lanNguyt sc nh ba phong th anSi vn o min phng knh lnhThp quang song tr ngc tim hnVn duyn bt nhiu thnh gi tcBn im v u nhn phng khoanTham thu th phi bnh ng tng</p><p>Ma cung Pht quc ho sinh quan</p><p>Cha Din Hu</p><p>m thu cha thong ting chung tnPhong , trng ngi, sng nguyt lanIn ngc hnh chim, gng nc lnh</p><p>Sm i bng thp, ngn tin hn.Mun duyn chng vng: xa trn tcMt my no lo: rng nhn quanThu hiu th phi u th cDu ma du Pht, chn no hn?</p><p>Nguyn Hu Chi dch</p><p>Thin s Huyn Quang(1254-1334)c mt bi th v Cha Mt Ctnh sau:</p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 29/89</p><p>SDy Thp HNi(NhBuin)</p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 30/89</p><p>ThngcHNikhaimctrin lm </p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 31/89</p><p>Mttin nh ga xela HNi</p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 32/89</p><p>Bn trong nh ga xela HNi</p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 33/89</p><p>ChngXun </p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 34/89</p><p>STh HNi</p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 35/89</p><p>STh HNi</p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 36/89</p><p>PhHu - HNi</p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 37/89</p><p>H Ty HNi</p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 38/89</p><p>VnMiu HNi</p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 39/89</p><p>Nh trn sng</p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 40/89</p><p>ngChapeaux </p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 41/89</p><p>Cu Long Bin di 1800m </p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 42/89</p><p>QungtrngChava. phatrcKhchSn Mtropole</p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 43/89</p><p>ngGrand March</p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 44/89</p><p>Nh Ht HNi</p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 45/89</p><p>Nh Ht trnil Paul Bert</p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 46/89</p><p>QungtrngHNh (H HonKim)</p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 47/89</p><p>MtchagnHNh (H HonKim)</p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 48/89</p><p>Marngtrnngventails</p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 49/89</p><p>Ccstrongmtcha</p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 50/89</p><p>Mtcha HiPhng </p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 51/89</p><p>Mtcha HiPhng</p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 52/89</p><p>ChaHngYn</p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 53/89</p><p>Lrclng qu</p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 54/89</p><p>MtchaHNi</p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 55/89</p><p>Lrcphth</p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 56/89</p><p>MtchaNinh Bnh </p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 57/89</p><p>ThnhSn Ty </p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 58/89</p><p>Mtropole khng phi l khch sn ra i sm nht nhng chc chn l khch sn ctruyn thng lu bn v tiu biu nht gn vi H Ni. Bui u khi ngi Php chim ng,mt s qun tr xut hin tp trung bn B H v dc Ph Paul Bert (nay l Trng Tin).</p><p>Khchsn Metropole</p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 59/89</p><p> Si Gn, ch mt nm sau khi buc nh Nguyn nhng t, vin Ph c Php,Lagrandire ban hnh quyt nh thnh lp mt Vn Bch Tho v Bch Th vo ngy</p><p>10/6/1863. Cn H Ni, mt khu vn tng t c khi cng vo nm 1890, tc l ch2 nm sau khi H Ni c vua ng Khnh trao cho Php lm thnh ph nhng a.</p><p>Vn BchTho v Bch Th</p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 60/89</p><p>Ban u n ch l mt vn th nghim, c trao cho mt vin dc s hi qun bit phi v SNng lm nghin cu phng thc di thc cc loi tho mc t nc ngoi, nht l t cc thuca chu Phi qua b sung cho cc loi cy trng th v pht trin trng trt. Dn d cng vi</p><p>cc ging cy, ngy mt phong ph l mt s th nui thch hp nh hu nai, c bit thu htngi xem l gu, cp v voi cng nhiu loi chim mung nn vn cn c gi l Bch Th.</p><p>Vn Bch Th</p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 61/89</p><p>Ban u, khu vn cy trng vnui chim thny ch lmt cnh quan h tr cho khng gianca Ph Ton Quyn ng Dng, trn t ca cc lng Ngc H, Hu Tip vKhn Xun.</p><p>Khng gian ny bao ly mt g ni t nh mdn vn quen gi lNi Nng, nhng tn dn gianca nlNi Sa vtrn mc nhiu loi cy ny. Trn lng ni, li cn th Huyn Thin Hc, tng truyn lngi gip nhL nh gic phng Nam, nn c phong lm thnh hong</p><p>ca my lng trong khu vc. Ngay chn ni li cmy h nc hn hn vn Si Gn. y tng cmt ngin Hng Hoart p</p><p>n Hng Hoa</p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 62/89</p><p>Vui nht lCh ng XunThc gcng cxa gn bn mua</p><p>Cu ca dao ny hn ra i mun hn nm 1888 lthi im chnh quyn Php bt tayvo qun l HNi nh mt thnh phnhng a vngy 6/4/1888 k mt</p><p>quyt nh thnh lp mt ngi ch mi.Ch ng Xun c lp t bng khung thp v lp mi tn </p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 63/89</p><p>ngGrand March </p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 64/89</p><p>Hi xa, ng h cn l vt dng him qu nn H Ni ch c dm ci ng h cng cng bo</p><p>gi cho dn chng. Tuy nhin, ch duy nht mt ci t ch v gia khong khng gian rng,trn mt ci ct gang, ta nh nhng ct n kh ph bin ng thi.</p><p>ngH cngcng</p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 65/89</p><p>Hong thnh Thng Long qua cc triu i c th to nh khc nhau, vng thnh c th rng hp</p><p>khc nhau, nhng trn trc hong o ni t Ca Bc n Ca Nam c mt a im khng khino thay i, chnh l in Knh Thin.</p><p>in Knh Thin</p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 66/89</p><p>Mt gc in Knh Thin</p><p>Cng trnh phng th ca qun i Php </p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 67/89</p><p>Nhng nhp cu rt c trng in trn nn tri gip chng ta d dng nh v c con ng c</p><p>chp trn tm nh ny. Ngi Php gi chung con ng chy dc b sng Hng ny l Quai deCommerce (K Thng mi). Hy lc ny cha c dc Sng Hng</p><p>CuLong BinCudinhtHNingthi</p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 68/89</p><p>Ph Hng o. Rue de la Soie tn gi chnh thc bng ting Php trong bn hnh chnhthnh ph H Ni gii thch tn gi Hng o. y chnh l ph bn cc loi vi vc, t</p><p>la m c l l loi vi mu iu (o/). Ngi nh ngoi cng bn phi nh chnh l nh s 4 nic tr ca gia nh c C Lng Vn Can. Ngi nh 2 tng c lan can mu trng cch 2 ngi nh</p><p>tip theo l nh s 10 ni m trng ng Kinh Ngha Thc. </p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 69/89</p><p>im r ca 2 tuyn xe in, mt i thng vo Hng o i tipti Ch ng Xun; mt r tri theo ph Hng Gai ln Ca Nam</p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 70/89</p><p>M My xa kia l 2 ph vi hai c trng hng ngh l Hng My on gn Hng Bumv Hng M V on st Hng Bc</p><p>ngM-My</p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 71/89</p><p>Ngi Php gi tn Ph M My l Ph qun C en ghi nhn ni kinh hong ca c Ty lnTa vi m quan qun n t Phng Bc honh honh v tng tr qun ti y. </p><p>Ph M-My</p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 72/89</p><p>Nu chn mt cng trnh kin trc no xa nht, li t thay i nht ca H Ni cn licho n nay th chnh l Nh Th Ln H Ni. Nh Th Ln c khi cng vo nm 1884 v</p><p>khnh thnh kp vo dp L Thin Cha Ging Sinh nm 1887. K t cho n nay, kin trcdng nh khng thay i. Xem cc tm hnh cch y trn di mt th k th thy r iu y.</p><p>C chng l s thay i cnh quan v con ngi m thi.</p><p>Nh Th Ln H Ni</p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 73/89</p><p>Nh cuc x s nm 1884 thuc 10 vn ng, Nh th</p><p>Thnh Joseph (Nh Th Ln) c khi cng ngay trongnm v c xy dngnh din mo ngy nay v</p><p>c khnh thnh ngy23/12/1887, mt ngy trcdp Thin Cha ging sinh.</p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 74/89</p><p>Ph Cu G rt gn H Gm nhng b khut bi mt dy ph nm k bn H, cmtli thng sang h cng c coi lmt ph (ph Hon Kim) vchnh lv trcamt chic cu lm bng g bc qua mt con lch ni H Hon Kim vi mt h nckhng nh ctn lThi Cc, sau khi b lp tr thnh khng gian ca cc ph nmpha sau dy nhl ca ph Hng o (khu vc nay lch Hng B).</p><p>Ph Cu G</p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 75/89</p><p>Cnh quan H Gm nhn t b pha ng. Dng lu bt ghi bn l tm bu nh (ngy10/11/1902) cho bit tm hnh ny phi c chp trc thi gian n c in thnh bu nh</p><p>v c mt khch hng s dng. </p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 76/89</p><p>Cu Doumer, nay gi l Cu Long Bin khai thng t nm 1902, di 1800m. Nhng th u, miquan tm ca nh u t cha phi u tin ginh cho H Ni m tuyn ng st chy t CngHi Phng ch vt con Sng Ci (hay Sng Hng) i thng ln Vn Nam xm nhp vo thtrng vng Ty Nam ca ci quc gia khng l m tt c cc quc u Ty ang mong c</p><p>c d ba c Trung Hoa. </p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 77/89</p><p>Ga u Cu tuy nh nhng p v tin li cho khch nh c 2 li ln</p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 78/89</p><p>Ti Hotel Grand Caf c nhng bui chiu bng u tin ri dn dn mi ra rp chuyn cinma.B phim u tin c tn l Thn Cp v c trnh chiu vo 8/1920. Ti ph Nguyn X, c mtci cng nh i vo mt rp chiu phim ly tn l Palace</p><p>Khch Sn Grand Caf</p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 79/89</p><p>Xein trong thnhph</p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 80/89</p><p>Nm 1918, Trng N S Phm H Ni c thnh lp, lc u hc Hng Vi sau chuyn ra Lc. Nm 1925, trng i thnh N Trung Hc H Ni (Collge des Jeunes Filles) ph Flix</p><p>Faure (nay l B T Php ph Trn Ph). a im ny b ngi Php ly lm Trng N TrungHc Php, i li cho xy Trng N Trung Hc Vit Nam ph Hng Bi.</p><p>Nay l trng THCS Trng Vng </p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 81/89</p><p>Ti ng su, ni giao nhau ca nhiu ng ph: Hng Than, Qun Thnh, Phan nh Phng, Hng Lc,Hng Giy v Hng u c mt cng trnh xy dng kh c o, lc no cng ng ca kn mt.</p><p>Tng ca cng trnh ny xy bng hc, nhng chn song st v nhng vm ca s, cng ci mi tn camt to thp cao ti 25 mt tnh n chp, gy cm gic nng n nh chn ngc tht y b n. Nhng thc ra ch l mt thp nc (chateau-deau) trong kt cu ca h thng cung cp nc cho th c xy dng t</p><p>cui th k XIX. C l do trc ng huyt mch t cu Doumer (Long Bin) trc ch vo khu thnh c l ning binh v u no b my cai tr ca ngi Php, nn ngi ta quen giy l thp nc Hng u. </p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 82/89</p><p>Sch i Nam Nht Thng Ch ca triu Nguyn xc nh Ph ng H bn chiu trn.ng H l tn gi ci ca m con ng ny t trong ph i ra sng Hng, ci ca ny dnthng gi quen hn l Quan Chng. ng l thi xa xa y c bn chiu ci nn ngi</p><p>Php cng tng nh danh l Rue des Nattes en joncs ( Ph Chiu Ci).Hng Chiu c l l cch nh danh ng hn c nu so vi 2 ci tn tng c,mt do ngi Php t l Jean Dupuis v mt theo cch gi ca dn l Ph Mi.</p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 83/89</p><p>Cho n nay ci t Ngang ca ph Hng Ngang vn l mt cu hi v ng ngha v n khngphi l mt sn vt nh cc hng khc (nh Hng ng, Hng bc, Hng Mui trng tinh).C nh nghin cu lin tng n mt a danh khc ca H Ni l ph nh Ngang vn l con</p><p>ng ca ng i vo trong thnh qua ca pha Ty Nam, v th c mt ci nh c dng ngangng cho mt m quan qun n tr tin b kim sot ngi qua li.</p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 84/89</p><p>Hng ng l ci tn c t trong ca dao xa v khng b thay i, c chng thm ci tn ph Cu ng, khi cmt chic cu bc ngang con sng T Lch. Sng T Lch hi cha b lp chy di t Hng Lc qua Hng C,dc Ng Gch ra sng Hng on cui M My. Cng v c cy cu m khng gian cn nh ca tm hnh nyxa kia chnh l Ch Cu ng. Sng lp ri, cu khng cn, khai thng con ng t B H ra Hng u l im giao vi con ng kh quan trng t Cu Sng Ci i vo khu Thnh c nn ch Cu ng xa mi</p><p>dch chuyn sang mt bn ng lp ra ci ch to v ly tn hng tng l ng Xun. </p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 85/89</p><p>Trng ua nga m nhiu ngi hay gi l snQun Nga H Ni c t rt sm. Cun LeVieux Tokin (Bc K Xa) cho bit cuc ua nga u tin H Ni din ra ngy 15/7/1886 trongkhun kh nhng hot ng mng Quc Khnh Mu Quc nm y ca o qun chim ng v</p><p>phi 2 nm sau (1888) Tourane ( Nng) v Nam nh mi c ni ua nga </p></li><li><p>7/30/2019 VN - Min Bc xa</p><p> 8...</p></li></ul>