Vol 2.3 - Regulament de Salubrizare - Depozit

  • Published on
    13-Sep-2015

  • View
    6

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

2.3

Transcript

Asisten tehnic pentru sprijin managerial n implementarea sistemului de management integrat al deeurilor solide n judeul Bistria-Nsud

CONSILIUL JUDETEAN MURES

Regulament de salubrizare

REGULAMENT de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare din judetul Mures pentru urmatoarele activitati: precolectare, colectare i transportul deeurilor municipale la statia de sortare/transfer, sortarea deseurilor, inclusiv ale deeurilor toxice, periculoase din deeurile menajere, cu excepia celor cu regim special.colectarea, transportul, sortarea, valorificarea i eliminarea deeurilor provenite din gospodriile populaiei, generate de activiti de reamenajare i reabilitare interioar a locuinelor, apartamentelor proprietate individuala;sortare/transfer a deeurilor municipale si operarea statiilor de sortare, transfer si compostare de la Cristesti, inclusiv operarea statiei de transfer de la Balauseri.transportul deseurilor de la statiile de transfer;depozitarea controlat a deeurilor municipale si administrarea depozitului de la Sanpaul;tratarea deseurilor si operarea statiei de tratare mecano-biologica (TMB);

Regulament de salubrizareCuprinsRegulament de salubrizare1I.Dispoziii generale4I.1.SECTIUNEA 1- Termenii i noiunile utilizate4I.2.SECTIUNEA 2 - Domeniul de aplicare6I.3.SECTIUNEA 3 - Accesul la Serviciu9I.4.SECTIUNEA 4 Documentaia tehnica9I.5.SECTIUNEA 5 - ndatoririle personalului operativ11II.Asigurarea Serviciului si conditiile de functionare13II.1.SECIUNEA 1 - Precolectarea, colectarea i transportul deeurilor municipale, inclusiv ale deeurilor toxice, periculoase din deeurile menajere, cu excepia celor cu regim special.13II.2.SECIUNEA 2 - Colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deeurilor voluminoase provenite de la populaie, instituii publice si ageni economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deeuri de echipamente electrice si electronice)18II.3.SECIUNEA 3 - Colectarea, transportul, sortarea, valorificarea si eliminarea deeurilor provenite din gospodriile populaiei, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara a locuinelor/apartamentelor proprietate individuala19II.4.SECTIUNEA 4 Sortarea /transferul deeurilor municipale, operarea statiei de sortare, transfer si compostare de la Cristesti, a statiilor de transfer de al Reghin, Tarnaveni, Riciu, precum si operarea statiei de transfer de la Balauseri21II.5.SECTIUNEA 5 Transportul deseurilor de la statiile de transfer la depozit24II.6.SECTIUNEA 6 Depozitarea controlat a deeurilor municipale si administrarea depozitului25II.7.SECTIUNEA 7 Tratarea mecano-biologica a deseurilor (TMB), exclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere27III.Drepturi si obligatii29III.1.SECTIUNEA 1 - Drepturile si obligaiile operatorilor serviciului de salubrizare29III.2.SECTIUNEA 2 - Drepturile si obligatiile utilizatorilor31IV.Determinarea cantitatilor si volumului de lucrari prestate34V.Indicatori de performanta si de evaluare a Serviciului35VI.Dispoziii tranzitorii i finale37VII.Anexa 1 - indicatori de performanta pentru serviciul public de salubrizare in judetul Mures38VIII.Anexa 2 - statii de transfer/depozit si numarul de locuitori arondati statiilor de transfer in judetul Mures40IX.Anexa 3 schemele fluxurilor de deseuri pe zonele de colectare ale judetului Mures44IX.1.Zona 1 Sinpaul44IX.2.Zona 2 Targu Mures44IX.3.Zona 4 Reghin45IX.4.Zona 5 Tarnaveni45IX.5.Zona 6 Balauseri46IX.6.Zona 7 Riciu46

Dispoziii generaleSECTIUNEA 1- Termenii i noiunile utilizate Termenii si notiunile utilizate in prezentul regulament-cadru se definesc dupa cum urmeaza:Autoritate competenta de reglementare - Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, denumita in continuare ANRSC;CII Comer, Industrie i InstituiiCompost - produs rezultat din procesul de fermentare aeroba si/sau anaeroba, prin descompunere microbiana a componentei organice din deseurile supuse compostarii;Colectare - strangerea, cu sau fara sortare, a deseurilor in vederea transportarii lor;Colectare selectiva - colectarea deseurilor de diferite categorii la sursa de producere, separat pe tipuri de materiale, in saci de plastic, recipiente, containere compartimentate;Depozit - amplasament pentru eliminarea finala a deseurilor, prin depozitare pe sol sau in subteran;Deratizare - activitatea de stirpire a soarecilor si sobolanilor prin otravire cu substante chimice sau prin culturi microbiene;Deseu - orice substanta sau obiect din categoriile stabilite de legislatia specifica privind regimul deseurilor, de care detinatorul se debaraseaza, are intentia sau obligatia de a se debarasa;Deseu asimilabil cu deseul menajer - deseu provenit din industrie, din comert, din sectorul public sau administrativ, care prezinta compozitie si proprietati similare cu deseul menajer si care este colectat, transportat, prelucrat si depozitat impreuna cu acesta;Deseu biodegradabil - deseu care sufera descompuneri anaerobe sau aerobe;Deseu cu regim special - deseu a carui manipulare, colectare, transport si depozitare se supune unui regim reglementat prin acte normative in vederea evitarii efectelor negative asupra sanatatii oamenilor, bunurilor si asupra mediului inconjurator;Deseu din constructii si demolari - deseu rezultat in urma demolarii sau construirii cladirilor, soselelor si a altor structuri de obiective industriale ori civile, care nu este incadrat ca deseu periculos conform prevederilor legale in vigoare;4.14. Deseuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerintele definitiei de deseu;Deseu menajer - deseu provenit din activitati casnice si care face parte din categoriile 15.01 si 20 din anexa nr. 2 la Hotarirea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzind deseurile, inclusiv deseurile periculoase;Deseu municipal - deseu menajer si alt tip de deseu care, prin natura sau compozitie, este similar cu deseul menajer si care este generat pe raza localitatii;Deseuri periculoase - deseurile incadrate generic, conform legislatiei specifice privind regimul deseurilor, in aceste tipuri sau categorii de deseuri si care au cel putin un constituent sau o proprietate care face ca acestea sa fie periculoase;4.18. deseu reciclabil - deseu care poate constitui materie prima intr-un proces de productie pentru obtinerea produsului initial sau pentru alte scopuri;Deseuri de echipamente electrice si electronice - denumite in continuare DEEE - echipamentele electrice si electronice care constituie deseuri conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, inclusiv toate componentele, subansamblurile si produsele consumabile, parte integranta a echipamentului in momentul in care acestea devin deseuri;Deseuri solide - componente rezultate din activitatile menajere sau industriale, care nu mai au valoare de intrebuintare sau nu mai fac folosinta utilizatorului si care sunt precolectate de catre acesta pentru a fi predate operatorului de salubrizare;Deeuri stradale - deeuri specifice cailor de circulaie publica, provenite din activitatea cotidiana a populaiei, de la spatiile verzi, de la animale, din depunerea de substane solide provenite din atmosfera;Deeuri voluminoase - deeuri solide de diferite proveniene, care, datorita dimensiunilor lor, nu pot fi preluate cu sistemele obinuite de colectare, ci necesita o tratare difereniata fata de acestea, din punct de vedere al prelurii si transportului;Detinator - productorul de deeuri ori persoana fizica sau juridica ce are deseuri in posesie;Gestionare - colectarea, transportul, valorificarea si eliminarea deeurilor, inclusiv supravegherea acestor operaii si ngrijirea zonelor de depozitare dup nchiderea acestora;Gura de scurgere - componenta tehnica constructiva a sistemului de canalizare prin care se asigura evacuarea apelor meteorice;Indicatori de performanta - parametri ai serviciului de salubrizare, realizai de operatorul de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmrii la nivelul operatorului titular al licenei;Licena - actul tehnic si juridic emis de ANRSC, prin care se recunoate calitatea de operator al serviciului, precum si capacitatea si dreptul de a presta una sau mai multe activitati ale acestuia;Precolectare - activitatea utilizatorului de strngere si depozitare temporara a deeurilor municipale sau a deeurilor solide asimilabile cu deseurile municipale in recipiente, containere ori puncte gospodaresti, amplasate in spatii special amenajate;Preselectare - activitatea de selectare prealabila a deseurilor la sursa de producere, pe tipuri de materiale;Producator - orice persoana din a carei activitate rezulta deseuri si/sau care efectueaza operatiuni de pretratare, de amestecare sau alte operatiuni care genereaza schimbarea naturii ori a compozitiei acestor deseuri;Reciclare - operaiunea de prelucrare a unui deeu in vederea refolosirii;Salubrizare - totalitatea operaiunilor si activitilor necesare pentru pstrarea unui aspect salubru al localitilor;Serviciu ansamblul actiunilor reglementate prin care se asigura desfasurarea in bune conditii a activitatilor in folosul comunitatilor locale Sistem public de salubrizare - ansamblul instalaiilor tehnologice, echipamentelor functionale si dotrilor specifice, construciilor si terenurilor aferente prin care se realizeaza serviciul de salubrizare;Sortare - activitatea de separare pe sortimente si depozitare temporara a deseurilor reciclabile in vederea transportarii lor la operatorii economici specializai;Staie de transfer - spatiu special amenajat pentru depozitarea temporara a deseurilor colectate din aceeai localitate sau din localitati distincte, in vederea transportarii centralizate a acestora la o staie de sortare/tratare sau la un depozit de deeuri.Tratare - totalitatea proceselor fizice, chimice si biologice care schimba caracteristicile deseurilor, in scopul reducerii volumului si caracterului periculos al acestora, facilitind manipularea sau valorificarea lor;Utilizator - persoana fizica sau juridica care beneficiaza, direct ori indirect, individual sau colectiv, de serviciile de utilitati publice, in conditiile legii.SECTIUNEA 2 - Domeniul de aplicareART. 1 1) Prevederile prezentului regulament-cadru se aplic serviciului public de salubrizare a localitilor (denumit n continuare serviciu de salubrizare), respectiv urmatoarelor activiti: precolectare, colectare si transport al deseurilor municipale, pana la statiile de sortare/transfer si depozit, transfer, sortare, tratare mecano-biologica si depozitare, dupa cum urmeza:precolectarea si colectarea deeurilor reziduale n zonele care n prezent nu sunt deservite de servicii de salubrizare, n special n mediul rural - aceast msur va fi realizat de autoritile locale i de operatorii de salubrizare;transportul pentru colectarea deeurilor reziduale, a deeurilor reciclabile i a deeurilor menajere biodegradabile, aceast msur este responsabilitatea autoritilor publice locale, care pot delega serviciul operatorilor de salubrizare;asigurarea colectrii separate, a transportului i gestionrii corespunztoare a deeurilor voluminoase i a deeurilor municipale periculoase - aceast msur este responsabilitatea autoritilor publice locale, care pot delega serviciul operatorilor de salubrizare;crearea de centre de colectare unde va fi realizat colectarea deeurilor DEEE i a altor fluxuri de deeuri - aceasta este o responsabilitate a autoritilor publice locale;achiziionarea unei instalaii pentru zdrobirea deeurilor din construcii i demolri n vederea valorificrii acestora - msur care poate fi realizat de autoritile publice locale dar i de companii de construcii sau ali operatori economici.Aceste activitati sunt prestate la nivelul unitatilor administrative-teritoriale din judetul Mures, membre ale ADI Ecolect, pentru satisfacerea nevoilor populatiei, ale institutiilor publice si ale operatorilor economici de pe teritorilul unitatilor administrative-teritoriale.2) Prezentul regulament-cadru stabilete cadrul juridic unitar privind desfurarea serviciului de salubrizare, respectiv activitatile de pre-colectare, colectare si transport al deseurilor municipale, pana la statiile de sortare/transfer si depozit, precum si condiiile ce trebuie ndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performan, condiiile tehnice, raporturile dintre operator i utilizator, avnd la baza urmtoarele acte normative: Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificrile i completrile ulterioare;Legea nr. 101/2006 privind serviciile de salubrizare a localitilor, cu modificrile i completrile ulterioare;Legea 211/2011, privind regimul deeurilor;Ordinul ANRSC nr. 110/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localitilor;3) Prevederile prezentului regulament se aplica si la: exploatarea i ntreinerea utilajelor i echipamentelor din Sistemul Integrat de Management al Deeurilor, cu urmrirea tuturor cerinelor legale specifice n vigoare.4) Operatorul Serviciului, indiferent de forma de proprietate i de modul n care este organizat gestiunea Serviciului se va conforma prevederilor prezentului regulament.5) Condiiile tehnice i indicatorii de performan sunt prevzui n prezentul regulament. Consiliul Judeean Mures sau Asociaia de Dezvoltare Intercomunitar Ecolect Mures (ADI), poate aproba ulterior i ali indicatori de performan sau condiii tehnice pentru Serviciu, pe baza unor studii de specialitate, dup dezbaterea public a acestora.Prin Hotrrea nr. 65/2008, Consiliul Judeean Mure a aprobat participarea judeului Mure, n calitate de membru fondator la constituirea Asociaiei de Dezvoltare Intercomunitar ADI ECOLECT MURE. Initial, in luna mai 2008, Asociaia a fost nfiinat i nregistrat cu un numr de 99 de membri.In baza Contractului de Asociere incheiat la data de 02.11.2009, s-a constituit Asociaia de Dezvoltare Intercomunitar ADI ECOLECT MURE. Aceasta numara 102 uniti administrativ teritoriale de pe raza judeului Mure (respectiv 4 municipii, 7 orase si 91 de comune, la care se adauga si Consiliul Judetean Mures).Contractul de asociere s-a incheiat n temeiul dispoziiilor art. 14 i art. 91 alin. (3) lit. d) din Legea administraiei publice locale nr. 215/2001, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, ale art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, ale art. 49 lit. d) din O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deeurilor aprobata si modificata prin Legea 426/2001 cu modificarile ulteirioare, n scopul realizrii Sistemului integrat de gestionare a deseurilor in judetul Mures. In cadrul Sistemului integrat de gestionare a deseurilor in judetul Mures se realizeaza proiectul de interes comun, care este finantat prin POS Mediu, Axa prioritar 2 - Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deeurilor i reabilitarea siturilor istorice contaminate, Domeniu Major de Intervenie 2.1. - Dezvoltarea sistemelo...