VOLVO S60 KULLANICI EL Kİ ?· 2014-11-19 · İçindekiler * İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla…

  • Published on
    08-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

VOLVO S60

KULLANICI EL KTABI Web Edition

DEERLI VOLVO SAHIBIVOLVO'YU SETIINIZ IIN TEEKKRLER!

Volvo'nuzu uzun yllar zevkle kullanacanz mit ediyoruz. Otomo-biliniz, sizin ve yolcularnzn rahat ve gvenlii dikkate alnarak tasar-lanmtr. Volvo, dnyadaki en gvenli otomobillerden biridir.Volvo'nuz ayn zamanda tm gncel gvenlik ve evre gereksinimle-rini karlamak zere tasarlanmtr.

Otomobilinizden alacanz keyfi arttrmak iin bu kullanc el kita-bnda yer alan donanm, talimat ve bakm bilgilerini renmenizi ne-ririz.

indekiler

2 * stee bal/aksesuar, daha fazla bilgi iin bkz. Giri.

0000 Girinemli bilgiler............................................. 6Volvo ve evre........................................... 11

0101 GvenlikEmniyet kemerleri .................................... 16Hava yastklar........................................... 19Hava yastn devreye sokma/devredenkartma*................................................... 22Yan hava yastklar (SIPS yastklar) ......... 24iebilir Perde (IC) .................................... 26WHIPS ...................................................... 27Sistemler altnda ............................... 29Gvenlik modu.......................................... 30ocuk gvenlii........................................ 31 02

02 Kilitler ve alarmUzaktan kumandal anahtar/anahtar dil.... 42Servis kilidi*............................................... 48Pil deitirme, uzaktan kumandal anah-tar/PCC*.................................................... 49Anahtarsz altrma*................................ 51Kilitleme/ama.......................................... 54ocuk kilitleri............................................. 60Alarm*....................................................... 61

indekiler

* stee bal/aksesuar, daha fazla bilgi iin bkz. Giri. 3

0303 Sr ortamnzGstergeler ve kumandalar....................... 66Volvo Sensus ........................................... 75Anahtar konumlar..................................... 76Koltuklar.................................................... 78Direksiyon simidi....................................... 82Aydnlatma................................................ 83Silecekler ve ykama................................. 92Camlar ve i ve d dikiz aynalar.............. 94Pusula*...................................................... 99Elektrikli sunroof*.................................... 100Alcoguard*.............................................. 102Motorun altrlmas.............................. 105Motorun altrlmas Flexifuel............. 107Motoru altrma harici ak................. 109anzmanlar............................................ 110Eco Start/Stop DRIVe*............................ 116Drt tekerden eki AWD*................... 123Ayak freni................................................ 124El freni..................................................... 126

HomeLink *............................................ 129

0404 Konfor ve sr keyfiMenler ve mesajlar................................ 134Men kayna MY CAR........................... 136Klima kontrol......................................... 144Yaktla alan motor blou stcs veyolcu kabini stcs*................................ 154lave stc*.............................................. 157Yol bilgisayar.......................................... 158DSTC Denge ve eki kontrol sistemi 160Sr karakteristiklerinin uyarlanmas..... 162Cruise control*........................................ 163Hz snrlayc........................................... 164Adaptif cruise control sistemi*................ 166Mesafe uyar*.......................................... 176City Safety........................................... 179Otomatik Frenlemeli arpma Uyars veYaya Koruma*......................................... 183Driver Alert System DAC*..................... 190Driver Alert System - LDW*..................... 193Park Yardmcs*...................................... 196Park etmeye yardmc kamera*............... 199BLIS* Kr Nokta Bilgi Sistemi.............. 202Yolcu kabini ierisinde konfor................. 206

0505 InfotainmentInfotainment hakknda genel bilgi........... 212Hzl balat............................................... 214Genel infotainment fonksiyonlar............. 218Radyo...................................................... 221Medya alar............................................ 228Harici ses kayna AUX/USB* girii ile.... 232

Bluetooth * Medyas .............................. 235TV*........................................................... 238Uzaktan kumanda* ................................. 241

Bluetooth eller serbest*......................... 243Ses tanma* mobil telefon....................... 251Men navigasyonu, Infotainment............ 255

indekiler

4 * stee bal/aksesuar, daha fazla bilgi iin bkz. Giri.

0606 Yolculuk esnasndaSeyir esnas nerileri............................... 262Yakt doldurma........................................ 265Yakt........................................................ 266Ykleme.................................................. 270Bagaj blmesi ........................................ 273Rmorkla seyir........................................ 274ekme ve kurtarma................................. 280

0707 Tekerlekler ve lastiklerGenel ...................................................... 286Tekerleklerin deitirilmesi ..................... 290Lastik basnc ......................................... 293Uyar reflektr ve ilk yardm antas*..... 294Lastik basnc izleme (TPMS)*................. 295Acil durum patlak tamirat (TMK) ............ 297

0808 Bakm ve servisMotor kabini............................................ 304Lambalar................................................. 311Silecek lastikleri ve ykama svs............. 317Ak.......................................................... 319Sigortalar................................................. 325Ara bakm............................................. 336

indekiler

5

0909 Teknik zelliklerTip tanmlar............................................ 344Boyutlar ve arlklar................................ 346Motorun teknik zellikleri........................ 350Motor ya............................................... 351Svlar ve yalayclar............................... 353Yakt........................................................ 355Lastikler ve jantlar, ebat ve basn ......... 358Elektrik sistemi........................................ 361Tip onaylamas........................................ 362Ekran sembolleri..................................... 374 10

10 Alfabetik ndeksAlfabetik ndeks...................................... 378

Giri

nemli bilgiler

6 * stee bal/aksesuar, daha fazla bilgi iin bkz. Giri.

Kullanc El Kitabnn Okunmas

GiriYeni otomobilinizi tanmann en iyi yolu, idealolarak ilk yolculuunuzdan nce olmak zere,kullanc el kitabn okumaktr. Bu, yeni fonksi-yonlar tanma, otomobilinizi farkl durumlardaen iyi nasl kullanmanz gerektiini grme veotomobilin tm zelliklerini en iyi ekilde kulla-nama frsat verecektir. Ltfen klavuzdakigvenlik talimatlarna dikkat ediniz.

Bu Kullanc El Kitab'ndaki teknik zellikler,tasarm zellikleri ve resimler balayc deildir.nceden bildirimde bulunmadan deiiklikyapma hakkmz sakl tutarz. Volvo Car Corporation

stee balTm istee bal tipler/aksesuar tipler bir yldziareti* ile iaretlenmitir.

Standart donanma ek olarak, bu el kitab aynzamanda istee bal donanmlar (fabrikadataklan donanm) veya aksesuarlar (dahil edi-len ekstra donanm) da aklamaktadr.

Kullanc El Kitabnda anlatlan ekipman tmotomobillerde bulunmaz - farkl pazarlarn veulusal veya yerel kanunlar ve ynetmeliklerinihtiyalarna uyum iin farkl ekipmana sahipolabilirler.

Neyin standart neyin istee bal/aksesuarolduu konusunda bir belirsizlik sz konusuysabir Volvo satcsyla irtibata gein.

zel metinler

UYARI

UYARI ibareli metinler kiisel yaralanmarisklerini gsterir.

NEML

NEMLI ibareli metinler maddi hasar riskle-rini gsterir.

DKKAT

DKKAT ibareli metinler, rnein zelliklerinve fonksiyonlarn kullanmn kolaylatrantavsiyeler ve ipular verir.

DipnotKullanc el kitabnda sayfann altnda dip notlarbulunmaktadr. Bu bilgiler, bir numara ara-clyla gndermede bulunduu metne ekmahiyetindedir. Dip not tablodaki bir metinleilgiliyse bavuru iin saylar yerine harfler kul-lanlr.

Mesaj metinleriOtomobilin iinde metin mesajlar gsterenekranlar vardr. Bu metin mesajlar, Kullanc El

Kitabnda metin hafif bytlerek ve gri renktebaslarak belirginletirilmitir. Bunun rnekleribilgi ekranndaki men metinleri ve mesajmetinlerindedir (rn. Audio ayarlar).

EtiketlerArata, basit ve ak bir ekilde nemli bilgilerigstermek zere tasarlanm farkl tiplerde eti-ketler bulunur. Arataki etiketler, uyar/bilgi a-sndan aadaki azalan sradaki neme gresralanmtr.

Yaralanma uyars

G031590

Sar uyar alanndaki siyah ISO sembolleri,siyah mesaj alanndaki beyaz metin/resim.Uyarnn grmezden gelinmesi durumundaciddi yaralanma veya lmle sonulanabilecektehlike durumlarn belirtmek iin kullanlr.

Giri

nemli bilgiler

7

Mala zarar gelme riski

G031592

Siyah veya mavi uyar alan veya mesaj alann-daki beyaz ISO sembolleri ve beyaz metin/resim. Uyarnn grmezden gelinmesi duru-munda mala zarar gelmesiyle sonulanabile-cek tehlike durumlarn belirtmek iin kullanlr.

Bilgi

G031593

Siyah mesaj alan zerinde beyaz ISO sembol-leri ve beyaz metin/resim.

DKKAT

Kullanc klavuzunda gsterilen etiketleraralardaki paralarn eksiksiz kopyasdeildir. Burada ama, yaklak grnmle-rini ve ara iindeki yerlerini gstermektir.zellikle aracnza uygun bilgiler, aracnzniindeki szkonusu etiketlerde mevcuttur.

Prosedr listeleriBelirli durumlarda ilemlerin belirli bir srala-mayla yaplmasn gerektiren prosedrler, Kul-lanc El Kitabnda rakamlarla belirtilmitir.

Adm adm aklanan talimatlar iin bir diziresim olmas durumunda her adm, ilgiliresimle ayn ekilde numaralandrlmtr.

Talimatlarn srasnn nemli olmad yer-lerde resim dizilerine bitiik harflerle belir-tilmi listeler vardr.

Oklar numaral veya numaraszdr ve birhareketi gstermek iin kullanlr.

Adm adm aklanan talimatlar iin resimleryoksa farkl admlar normal ekilde numaralan-drlmtr.

Konum listeleriFarkl paralara iaret edilen genel gr-nm resimlerinde iinde rakam bulunankrmz daireler kullanlmtr. Rakam, eyitarif eden resim ile balantl olarak hazr-lanan konum listesinde tekrarlanr.

Adm listeleriKullanc El Kitabnda rakamla sralanm birilem olduunda bir adm listesi kullanlr.

rnek:

Soutma svs Motor ya

Devam edecek Bir blm sonraki ift sayfada devamettiinde bu sembol saa doru en alt ksmayerletirilir.

Giri

nemli bilgiler

8 * stee bal/aksesuar, daha fazla bilgi iin bkz. Giri.

Verilerin kaydedilmesiAracnz, grevi aracn almasn ve ilev-selliini srekli olarak kontrol etmek ve izlemekolan bir dizi bilgisayar barndrr. Baz bilgisa-yarlar, bir hata saptarlarsa normal srboyunca bilgi kaydedebilirler. Buna ek olarak,bir arpma veya kaza annda da bilgi kayde-dilir. Kaydedilen bilgi paralar, teknisyenlerinservis ve bakm esnasnda tehis koymas vearataki hatalar dzeltmesi iin gereklidir, busayede Volvo yasal gereklilikleri ve dierdzenlemeleri karlar. Ayrca bu bilgiler, kaliteve gvenlii daima gelitirmek zere Volvotarafndan aratrma amacyla da kullanlabilir,bu bilgiler kazalara ve yaralanmalara nedenolan faktrlerin daha iyi anlalmasn salar. Bubilgiler, motor, gaz kelebei, fren sistemleri vedier eylerle ilgili eitli ara sistemleri vemodllerinin durumu ve ilevsellii hakkndaayrntlar ierir. Bilgiler; ara hz, fren ve gazpedalnn kullanm, direksiyon hareketi, srcve yolcularn emniyet kemeri kullanp kullan-madklar gibi aracn nasl srdyle ilgiliayrntlar da ierebilir. Bu bilgilerin verilmesebepleri, ayrca bir arpma veya kazannsonucu olarak, aracn bilgisayarn belirli bir sresaklanabilir. Bu bilgiler, gvenliin ve kaliteningelitirilmesi ve iyiletirilmesinde yardmcolmak zere ve Volvo'nun gzetmesi gerekenyasal gereklilikler ve dier dzenlemeler olduusrece Volvo tarafndan saklanabilir.

Volvo, yukarda tanmlanan bilgilerin ara sahi-binin onay olmadan nc taraflara ifa edil-mesine izin vermeyecektir. Ancak Volvo'nunulusal mevzuat ve dzenlemeler uyarnca, yet-kili emniyet grevlileri veya eriim iin yasal izniolduunu bildiren kiilerle bu gibi bilgileri pay-lamas gerekebilir.

Arataki bilgisayarlar tarafndan kaydedilen bil-gileri okumak ve yorumlamak zere Volvo veVolvo ile anlamal olan servislerin erimesi iinzel teknik ekipmanlar gerekebilir. Volvo, servisve bakm esnasnda Volvo'ya transfer edilenbilgilerin gvenli ekilde saklanmasndan vekullanlmasndan sorumludur ve kullanm ilgiliyasal gerekliliklerle uyumludur. Daha fazla bilgiiin - yetkili bir Volvo satcsyla iletiime gein.

Aksesuarlar ve ilave donanmlarAksesuarlarn yanl ekilde balanmas vemontaj otomobilin elektrik sistemine olumsuzynde etki edebilir. Belirli aksesuarlar sadeceilgili yazlmlar aracn bilgisayar sistemine yk-lenmise alr. Volvo, bu yzden elektrik sis-temine balanacak veya bu sistemi etkileyecekaksesuarlar monte etmeden nce mutlaka yet-kili bir Volvo servisiyle irtibata gemenizi ner-mektedir.

Volvo On Call bulunan aralardasahiplik deiimi*Volvo Volvo On Call emniyet, gvenlik ve kon-for hizmetlerinden oluan ilave bir hizmettir.Arata Volvo On Call bulunuyorsa ve sahibideitiyse, bu hizmetlerin kesilmesi nedeniyleresmi sahibi arataki hizmetlere eriemez.Arataki ON CALL dmesine basarak armerkeziyle iletiime gein veya yetkili bir Volvoservisine bavurun. Volvo On Call iin kullancklavuzundaki "Gvenlik kodunu deitirme"blmne de bakn.

Lazer sensrBu ara, lazer yayan bir sensrle donatl-mtr. Lazer aygtyla alrken verilen talimat-lara uyulmas ok nemlidir.

Aadaki ngilizce etiketler dorudan lazersensr nitesine yerletirilmitir:

Giri

nemli bilgiler

9

Resimdeki st etiket lazer nnn snflandr-masn gsterir:

Lazer radyasyonu - Lazer nna dorudanherhangi bir optik aygtla bakmayn - 1MSnf lazer rn.

Resimdeki alt etiket lazer nnn fiziksel bilgi-lerini gsterir:

IEC 60825-1:1993 + A2:2001. Complieswith FDA (U.S. Food Administration) stan-dards for laser product design with theexception of deviations in accordance with"Laser Notice No. 50" from 26 July 2001.(26 Temmuz 2001'ten itibaren "Lazer NotuNo. 50"'ye uygun olarak sapma istisnala-ryla birlikte lazer rn tasarm iin olanFDA (ABD Gda Dairesi) standartlarnauygundur.)

Lazer sensr iin radyasyon verileriAadaki tablo lazer sensrnn fiziksel veri-lerini vermektedir.

Azami atm enerjisi 2,64 J

Azami ortalama k 45 mW

Atm sresi 33 ns

Diverjans (yatay x dikey) 28 12

UYARI

Buradaki talimatlardan herhangi birine uyul-mamas durumunda ciddi gz yaralanmalarriski mevcuttur!

Byte, mikroskop, mercek veya ben-zer optik aletler gibi byteli optiklerlekesinlikle (grnmez lazer radyasyonuyayan) lazer sensrne 100 mm veyadaha yakn bir mesafeden bakmayn.

Lazer sensrnn onarm, sklmesi,ayarlanmas ve/veya yedek paradeiikliklerinin sadece belgeli bir ser-vis-yetkili Volvo servisinde gerekleti-rilmes...