Voorbereiding op een bezoek aan bij bezoek... · gezondheid: 7 Context 3: Sociorelationele ... Binnenkort…

  • Published on
    26-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>1 </p> <p>Voorbereiding op een bezoek aan </p> <p>-Voor leerkrachten secundair onderwijs- </p> <p>Duur: 60 minuten </p> <p>Activiteit Tijd Inhoud Doel: de leerlingen VOET </p> <p>1. Luisteren: </p> <p>Het </p> <p>Beroepenhuis </p> <p>5 </p> <p>Inhoud van een </p> <p>bezoek aan Het </p> <p>Beroepenhuis </p> <p>- erkennen dat er ook beroepen zijn </p> <p>die onbekend zijn voor hen </p> <p>- verwoorden dat ze best kiezen </p> <p>voor wat ze goed kunnen en graag </p> <p>doen </p> <p>Gemeenschappelijke </p> <p>stam: </p> <p>1, 11, 13, 17, 18, 21, </p> <p>22, 26, 27 </p> <p>Context 2: mentale </p> <p>gezondheid: 7 </p> <p>Context 3: </p> <p>Sociorelationele </p> <p>ontwikkeling: 6 </p> <p>Context 5: Politiek-</p> <p>juridische </p> <p>samenleving: 1, 2 </p> <p>Context 6: Socio-</p> <p>economische </p> <p>samenleving: 5 </p> <p>Context 7: </p> <p>Socioculturele </p> <p>samenleving: 2 </p> <p> 2. Bevraging </p> <p>Wat weet ik al? </p> <p>10 Bevraging omtrent </p> <p>kennis rond beroepen </p> <p>en talenten </p> <p>ICT-oefening te combineren met </p> <p>begrijpend lezen. </p> <p>3. Verbinden: </p> <p>Sectoren en </p> <p>beroepen </p> <p>10 </p> <p>Sectoren en beroepen </p> <p>- kunnen benoemen dat een sector </p> <p>een groep is van beroepen die </p> <p>samen horen </p> <p>- verbinden van het beroep met de </p> <p>passende sector </p> <p>4. Gesprek: </p> <p>Wat denk jij? </p> <p>20 </p> <p>Genderneutraliteit </p> <p>(vooroordelen en </p> <p>rollenpatronen) </p> <p>Knelpuntberoepen </p> <p>- worden gestimuleerd om hun </p> <p>studie en beroep te kiezen op basis </p> <p>van hun talenten en interesses. </p> <p>- geven hun mening over </p> <p>genderneutraliteit, vooroordelen en </p> <p>rollenpatronen </p> <p>- leggen in eigen woorden uit wat </p> <p>een knelpuntberoep is </p> <p>5. Talenten-</p> <p>kaart: </p> <p>Ive got talent </p> <p>15 </p> <p>Talentenkaart </p> <p>- kennismaken met talenten </p> <p>2 </p> <p>1. Het Beroepenhuis (5 min) </p> <p>De leerkracht leest onderstaande tekst voor. Nadien krijgen de leerlingen 3 vragen. </p> <p>Het Beroepenhuis </p> <p>Binnenkort brengen we met de klas een bezoek aan Het Beroepenhuis. </p> <p>We zullen er kennismaken met meer dan 50 beroepen, waarvan de meeste minder bekend </p> <p>zijn. Geen agent, bakker of leerkracht in Het Beroepenhuis, maar wel technisch tekenaar, </p> <p>laborant en productieoperator. De beroepen zijn niet alleen minder bekend, de meeste </p> <p>zijn ook knelpuntberoepen. </p> <p>In Het Beroepenhuis zullen we beroepen en talenten ontdekken in een doe-</p> <p>tentoonstelling door verschillende opdrachtjes uit te voeren. Daarnaast zullen we de </p> <p>handen uit de mouwen steken in 2 beroepenateliers. Door zelf dingen te mogen uittesten </p> <p>in de tentoonstelling en in de ateliers zullen we merken waar onze persoonlijke talenten </p> <p>en interesses liggen. Die talenten brengen we ook in kaart. </p> <p>Om als jongere je schoolloopbaan zelf te sturen, moet je weten wat jouw talenten zijn en </p> <p>moet je zoveel mogelijk beroepen verkennen. Alleen op die manier kan je kiezen wat er </p> <p>wel of niet bij je past. </p> <p>Tijdens het bezoek aan Het Beroepenhuis proberen we antwoorden te vinden op 2 vragen: </p> <p>Wat kan ik goed? en Wat doe ik graag?. </p> <p>Vragen voor de leerlingen: </p> <p>A. Welke beroepen zullen we leren kennen in Het Beroepenhuis? </p> <p>beroepen die minder bekend zijn. </p> <p>B. Wat zullen we in kaart brengen in Het Beroepenhuis? </p> <p>Onze eigen talenten </p> <p>C. Op welke 2 vragen proberen we antwoorden te vinden in Het Beroepenhuis? </p> <p>Wat kan ik goed? Wat doe ik graag? </p> <p>3 </p> <p>2. Wat weet ik al? (10 min) </p> <p>Kennen je leerlingen al veel beroepen? En hun eigen talenten? Is dat verbeterd na jullie </p> <p>bezoek? Wij (en de overheid) willen het ook graag weten. Daarnaast is dit voor je leerlingen </p> <p>ook een leuke kans om een ICT-oefening te combineren met begrijpend lezen. Ze leren </p> <p>reflecteren en vormen een mening over uiteenlopende onderwerpen. </p> <p>In je bevestigingsmail krijg je een unieke link, waar je leerlingen elk individueel naartoe </p> <p>kunnen surfen. (Het invullen van de vragenlijst gebeurt best in de klas, het kan gelijktijdig en </p> <p>zowel op een pc of tablet van de school, als op hun eigen smartphones. ) </p> <p>De bedoeling is dat ze twee keer dat online vragenlijstje invullen; n keer voor het bezoek </p> <p>en n keer erna. Dat duurt telkens ongeveer 10 minuutjes. Niet vergeten; nog even je </p> <p>deelname registreren. </p> <p>3. Sectoren en beroepen (10 min) </p> <p>A. In Het Beroepenhuis zullen we 11 sectoren leren kennen. Maar wat is een sector? </p> <p>Een sector = een groep van beroepen die samen horen. </p> <p>B. Welke beroepen horen thuis in welke sectoren ? Match ze correct! </p> <p>De leerlingen verbinden de juiste beroepen (er staat telkens een quote bij) en de sectoren </p> <p>(hier staat telkens een tekening bij). Leerkrachten verduidelijken enkele beroepen en/of </p> <p>sectoren aan de leerlingen. Een bijlage met extra informatie (over de sectoren en de </p> <p>beroepen) vind je onderaan deze bundel. </p> <p>4 </p> <p>5 </p> <p>Wat denk jij? (20 min) </p> <p>A. Een filmpje </p> <p>Gesprek: </p> <p>1. Hoe komt het dat de kinderen in het filmpje de verkeerde mensen koppelden aan de </p> <p>beroepen? </p> <p>Mensen denken nog steeds in rollenpatronen, op basis van vooroordelen. </p> <p>Een rolpatroon = de mensen in je omgeving verwachten dat een meisje (vrouw) </p> <p>of jongen (man) zich op een bepaalde manier gedraagt. </p> <p>Een vooroordeel = een mening over iemand of een groep mensen, maar die </p> <p>mening is enkel gebaseerd op horen zeggen. </p> <p>2. Kan je voorbeelden bedenken waarbij iemand last heeft van deze vooroordelen? </p> <p>Vb. Iemand met talent voor een bepaalde job, wordt toch niet aanvaard in het </p> <p>beroep (door de werkgever of door collegas). </p> <p>Vb. Soms krijgen mensen daardoor minder goed betaalde jobs. </p> <p>3. Heeft je geslacht voor jou een invloed op welk beroep je later wil doen? </p> <p> Via de website van Het Archief voor Onderwijs </p> <p>https://onderwijs.hetarchief.be/frontpage kan je een filmpje bekijken. In dit </p> <p>filmpje krijgt een klas de opdracht om de juiste mensen te koppelen aan het </p> <p>juiste beroep. Het filmpje is te vinden onder de zoekterm: Karrewiet: kinderen </p> <p>en genderrollen. </p> <p>Als je een studie of beroepskeuze maakt, hou dan vooral </p> <p>rekening met je eigen interesses en talenten en laat je niet leiden </p> <p>door wat jongeren in jouw situatie zogezegd horen te doen. </p> <p>6 </p> <p>B. Knelpuntberoep? </p> <p>De naam zegt het eigenlijk zelf, maar wat is een knelpuntberoep? </p> <p>Een knelpuntberoep is een beroep waarvoor er niet voldoende geschikte kandidaten </p> <p>gevonden worden. Vaak is dit omdat er te weinig mensen voor gestudeerd hebben. </p> <p>De leerlingen duiden aan bij de fotos of ze denken dat dit een knelpuntberoep is. </p> <p>Op basis van deze antwoorden kan er een discussie gevoerd worden. De lijst met </p> <p>knelpuntberoepen is elk jaar een beetje anders, maar heel wat beroepen staan elk jaar </p> <p>opnieuw in de lijst. Voor een uitgebreidere definitie en de actuele lijst met </p> <p>knelpuntberoepen ga je best naar www.vdab.be/trends/vacatureanalyse.shtml of </p> <p>http://www.onderwijskiezer.be/v2/beroepen/beroep_knelpuntberoepenlijst.php </p> <p>Omcirkel bij de fotos hieronder de V als het volgens jou een knelpuntberoep is, de X als </p> <p>het niet zo is. </p> <p>Technicus elektromechanica V X </p> <p>Topvoetballer V X </p> <p>Informaticus V X </p> <p>Chef kok V X </p> <p>7 </p> <p>Dierenarts V X </p> <p>Onderhoudsmecanicien V X </p> <p>Archeoloog V X </p> <p>Vrachtwagenbestuurder V X </p> <p>(bron fotos: www.onderwijskiezer.be) </p> <p>4. Ive got talent (15 min) </p> <p>De leerkracht overloopt de talenten met de leerlingen en verduidelijkt waar nodig. </p> <p>En talentenkaart wordt verknipt zodat elke leerling een talent op een klein papiertje </p> <p>heeft. Er komt telkens een leerling (of meerdere leerlingen) naar voren om een talent uit te </p> <p>beelden. De andere leerlingen raden. </p> <p>Na het bezoek aan Het Beroepenhuis bekijken de leerlingen de talentenkaart die ze tijdens </p> <p>het bezoek kregen. Dan reflecteren ze verder over hun eigen talenten en die van hun </p> <p>klasgenoten. Het is dus van belang dat zij voor het bezoek al eens met de talenten kennis </p> <p>maken. </p> <p>Welke talenten worden uitgebeeld? Denken de leerlingen dat ze deze hebben? </p> <p>Als je zelf studeert voor een knelpuntberoep, is het voordeel dat </p> <p>je gemakkelijk werk vindt. Deze jobs situeren zich vooral in de </p> <p>technische sfeer. </p> <p>8 </p> <p>9 </p> <p>Naverwerking van een bezoek aan </p> <p>-Voor leerkrachten secundair onderwijs- </p> <p>Duur: 50 minuten </p> <p>Activiteit Tijd Inhoud Doel: de leerlingen VOET </p> <p>5. Klasgesprek </p> <p>10 </p> <p>Nabespreking </p> <p>bezoek </p> <p>- bespreken enkele zaken van hun </p> <p>bezoek aan Het Beroepenhuis </p> <p>Gemeenschappelijke </p> <p>stam: </p> <p>1, 5, 11, 13, 16, 17, </p> <p>18, 21, 22, 26, 27 </p> <p>Context 2: mentale </p> <p>gezondheid: 7 </p> <p>Context 3: </p> <p>Sociorelationele </p> <p>ontwikkeling: 3, 6 </p> <p>Context 5: Politiek-</p> <p>juridische </p> <p>samenleving: 1, 2 </p> <p>Context 6: Socio-</p> <p>economische </p> <p>samenleving: 5 </p> <p>Context 7: </p> <p>Socioculturele </p> <p>samenleving: 2 </p> <p>6. Duo-gesprek </p> <p>10 </p> <p>Elkaars talenten </p> <p>bespreken </p> <p>- reflecteren over een ander zijn </p> <p>talenten </p> <p>- luisteren naar een ander zijn </p> <p>argumentatie </p> <p>7. Denkoefening </p> <p>Bedenk je </p> <p>toekomst </p> <p>15 </p> <p>Talentenportfolio </p> <p>- reflecteren over hun eigen </p> <p>talenten en interesses </p> <p>- bedenken hun droomberoep </p> <p>8. Stellingen: </p> <p>Wat denk jij? </p> <p>15 </p> <p>Digitale vragenlijst </p> <p>- worden gestimuleerd om hun </p> <p>studie en beroep te kiezen op </p> <p>basis van hun talenten en </p> <p>interesses </p> <p>- geven hun mening over een </p> <p>bezoek aan Het Beroepenhuis, </p> <p>genderneutraliteit, vooroordelen </p> <p>en rollenpatronen </p> <p>9. Mijn ouders </p> <p>(thuis) </p> <p>Ouder(s) geven </p> <p>feedback </p> <p>- toetsen de mening van hun </p> <p>ouder(s) af over hun talenten </p> <p>10. Extra </p> <p>(online) </p> <p>Links naar andere </p> <p>interessante </p> <p>materialen </p> <p>- (zelfstandig) extra bronnen </p> <p>raadplegen rond studie- en </p> <p>beroepskeuze </p> <p>10 </p> <p>5. Klasgesprek (10 min) </p> <p>De leerkracht stelt aan de leerlingen een aantal gerichte vragen om in een klasgesprek het </p> <p>verloop van het bezoek aan Het Beroepenhuis nog eens te schetsen. </p> <p>- Wat is jullie vooral bijgebleven? </p> <p>- Welke beroepen hebben we uitgetest tijdens de beroepenateliers? </p> <p>- Welke talenten hadden we daarvoor nodig? </p> <p>- Welke opdrachten kennen jullie nog uit de doe-tentoonstelling? </p> <p>- Wie heeft er een talent van zichzelf ontdekt? </p> <p>6. Duo-gesprek (10 min) </p> <p>Soms is het moeilijk voor jongeren om eigen talenten te benoemen. Iets wat voor hen </p> <p>gemakkelijk gaat, ervaren ze als vanzelfsprekend, terwijl dat voor een medeleerling misschien </p> <p>helemaal niet vanzelfsprekend is. </p> <p>Iemand durft bijvoorbeeld zonder verpinken een hele groep toespreken en de leiding te </p> <p>nemen, en vindt dat maar normaal. Een klasgenoot kan dat talent van leiderschap misschien </p> <p>beter herkennen. Een ander werkt heel gestructureerd en maakt lijstjes om taken voor </p> <p>zichzelf overzichtelijk te houden. Dat planmatig talent wordt misschien pas duidelijk als een </p> <p>chaotisch iemand het benoemt. </p> <p>De leerlingen worden in duos verdeeld (indien er in Het Beroepenhuis al een uitwisseling </p> <p>heeft plaatsgevonden, dan wordt er nu met een andere klasgenoot samengewerkt). De </p> <p>leerlingen tekenen een derde bolletje op de talentenkaart van hun klasgenoot, en kleuren dit </p> <p>bolletje in als ze vinden dat dit talent bij die klasgenoot past. </p> <p>Na ongeveer 3 minuten wordt de stilte doorbroken, geven de leerlingen elkaar hun </p> <p>talentenkaart terug en kunnen de duos aan elkaar uitleggen met een voorbeeld wat ze </p> <p>aangeduid hebben. </p> <p>(Voor de leerlingen die hun talentenkaart verloren/vergeten zijn na het bezoek, kan je deze in </p> <p>de bijlage opnieuw terugvinden.) </p> <p>7. Bedenk je toekomst (15 min) </p> <p>De leerlingen maken nu, dankzij alle voorgaande oefeningen, een laatste samenvatting voor </p> <p>zichzelf welke toekomst bij hen zou passen. Ze vullen alle vragen van onderstaand schema in </p> <p>en nadien kan klassikaal besproken worden welke studierichting en/of studentenjob ze </p> <p>hebben genoteerd. </p> <p>11 </p> <p> Som enkele talenten op die je hebt </p> <p>aangeduidt op de talentenkaart. </p> <p> Welke talenten heb ik volgens mijn </p> <p>klasgenoten </p> <p> Wat zijn mijn hobbys? </p> <p> Wat doe ik nog graag in mijn vrije </p> <p>tijd? </p> <p> Welke schoolvakken vind ik leuk? </p> <p> Waarvoor kreeg ik al eens </p> <p>complimenten? </p> <p>12 </p> <p>8. Stellingen (15 min) Kennen je leerlingen al veel beroepen? En hun eigen talenten? Is dat verbeterd na jullie </p> <p>bezoek? Wij (en de overheid) willen het ook graag weten. </p> <p>Wij vragen aan alle bezoekende leerlingen om een online vragenlijst in te vullen na het </p> <p>bezoek. De leerlingen geven hun mening over enkele stellingen, zoals: Alle beroepen zijn </p> <p>toegankelijk voor mannen en vrouwen. </p> <p>De bevraging geeft ons de kans om het effect van een bezoek te meten en dus na te gaan of </p> <p>onze doelstellingen worden bereikt. </p> <p>Voor de leerlingen is het een kans om stil te staan bij de themas die aan bod kwamen tijdens </p> <p>hun bezoek. De leerlingen leren reflecteren en vormen een mening over verschillende </p> <p>onderwerpen. </p> <p>Ook leerkrachten kunnen na het bezoek een tevredenheidsonderzoek invullen. </p> <p>Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer tien minuutjes tot een kwartiertje. </p> <p>Je kan de vragenlijst vinden via een link in je bevestigingsmail en herinneringsmail. </p> <p>9. Mijn ouder(s) (huiswerk) </p> <p> Ik heb de talentenkaart van mijn zoon/dochter gelezen. </p> <p> Ik vind dat hij/zij: </p> <p> Zichzelf heel goed kent. </p> <p> Zichzelf redelijk goed kent. </p> <p> Nog wel wat over zichzelf kan leren. </p> <p> Nog heel veel over zichzelf kan leren. </p> <p> Volgens mij springen deze 3 tot 5 talenten er uit: </p> <p> _________________________________ </p> <p> _________________________________ </p> <p> _________________________________ </p> <p> _________________________________ </p> <p> Volgens mij zou hij/zij goed zijn in de volgende beroepen: </p> <p> _________________________________ </p> <p> _________________________________ </p> <p> _________________________________ </p> <p> _________________________________ </p> <p> _________________________________ </p> <p>13 </p> <p> Wanneer mijn zoon/dochter een keuze maakt voor een studie of een beroep </p> <p>dan vind ik het belangrijkste dat: </p> <p>(geef een cijfer van 1= belangrijkst, tot 5 = minst belangrijk) </p> <p> Hij/zij later veel geld kan verdienen. </p> <p> Hij/zij zich goed voelt. </p> <p> Hij/zij veel kans heeft op werk. </p> <p> Hij/zij door de maatschappij als belangrijk wordt gezien. </p> <p> Hij/zij zich nuttig zal voelen in de maatschappij. </p> <p>10. Extra lesmateriaal </p> <p>Extra: Laat de leerlingen een reactie plaatsen op de Facebookpagina van Het Beroepenhuis . </p> <p>Als je in de klas het thema van beroepen en talenten verder wil uitwerken, kunnen volgende </p> <p>lesideen en -materialen nuttig zijn: </p> <p>a. Beroepenfilmpjes van VDAB Op de website www.vdab.be/beroepeninfo vind je een 100-tal beroepenfilmpjes. Beroepen </p> <p>uit verschillende sectoren komen aan bod: voedingssector, informaticasector, onderwijs en </p> <p>non-profit sector, enzovoort. Ook de beroepenfiches van deze beroepen zijn interessant om </p> <p>eens te bekijken. </p> <p>b. Beroepenfiches van Onderwijskiezer Ga naar de website www.onderwijskiezer.be, klik bovenaan op beroepen. Daar vi...</p>