Vzdělávání v eGonCentru ORP Boskovice

  • View
    18

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vzdlvn v eGonCentru ORP Boskovice. MS Office Excel 2007. Pln 1. dne kolen:. 1. vodn informace 2. Opakovn prce se slokami, soubory, zstupci 3. Co je novho v Excelu 2007, ps karet 4. Prce s dokumenty a listy 5. Formtovn a fonty 6. Komente a styly 7 . Shrnut, dotazy. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

Vzdlvn v eGonCentru ORP Boskovice

Vzdlvn v eGonCentru ORP BoskoviceMS Office Excel 2007

Pln 1. dne kolen:1. vodn informace2. Opakovn prce se slokami, soubory, zstupci3. Co je novho v Excelu 2007, ps karet4. Prce s dokumenty a listy5. Formtovn a fonty6. Komente a styly7. Shrnut, dotazy

1. vodn informace:

Excel je nejrozenjm tabulkovm procesorem (pes 90% uivatel). Excel umouje uloit a hromadn zpracovat velk mnostv dat.Excel umouje prezentovat vsledky na vysok grafick rovni, jak na obrazovce, tak prostednictvm tiskrny.

Excelov dokument se nazv Seit. Ikona excelovho seitu

Strnka vseit je List.

Data jsou organizovna a ukldna vbukch.

2. Opakovn prce se slokami, soubory, zstupci :

- sprvn umstn dokument, zlohovn- sprvn vytvoen a pojmenovn sloky sprvn vytvoen a pojmenovn souboru

3. Novinky v Excelu 2007:

Uivatelsk rozhran zamen na vsledky Vce dk a sloupc i jin nov meze Motivy sady Office a styly aplikace Excel Bohat podmnn formtovn Snadn psan vzorc Zlepen funkce azen a filtrovn Rozen funkc tabulek aplikace ExcelRychl pstup k vtmu potu ablonZlepen tisk

Snadn pouvn kontingennch tabulek Rychl pipojen k externm datm Nov formty soubor (XLSX, XLTX)Nov zpsoby sdlen prce Nov vzhled graf Sdlen graf

Logick stavba psu karet:

Tlatko OfficePs karet

Prav st okna zobraz Posledn dokumenty .

asto pouvan dokumenty meme pipchnout na nstnku.

Jin volby zobraz dal pkazy jednotlivch nabdek.

Vudyptomn je i npovda.

Panel nstroj Rychl pstupZobrazen dialogovch okenKontextov npovda

Prbn zobrazuje v listu inek nabzench monost (styly, formt)Pi prci s makry musme mt zobrazenu kartu Vvoj

Zde nastavme zkladn vlastnosti novch dokumentVyplnnm polka Uivatelsk jmno pidvme informaci o autorovi k dokumentu. Takto se zobraz informace o dokumentu pi pejet ikony my.4. Prce s dokumenty a listy

Office Nov Przdn seit

Office Nov Nainstalovan ablony

Office Monosti aplikace Excel Oblben Pi vytven novch seit nastavit Velikost psma, poet list atd.

Tlatko Office OtevtTlatko Office UloitTlatko Office Uloit jako

Compatibility Pack

Reim kompatibility

Postavme se do msta, s kterm chceme pracovat Karta Dom skupina BukyPi zpracovn vce dat najednou, musme oznait oblast, kde data jsou, nebo kam chceme data umstit

Prce s dky, sloupci a bukami

Prce s listem

Pesun Listu pes prav tlatko myi.

Pesun listu pomoc myi a tlatka Ctrl.

Prvn listPedchozNov listPosledn listKarta Dom Formt Zamknout list

Vbr listu

Klvesov zkratky

Pohyb my: jednoduch aktivace bunk, list a objekt.

Dleit je nabdka pravho tlatka myi pi aktivovanm objektu.Pohyb v list

Karta Zobrazen skupina Okno

Ukotvit pkyUkotvit horn dekUkotvit prvn sloupec

Ukotven dk a sloupc5. Formtovn a fonty

Formt ka sloupceFormt Pizpsobit ku sloupc

S vkou dk obvykle nemanipulujeme

Formt bunk

Karta Dom skupina sloVlastn Veobecn 0 K" aktivn";[erven]-0,00 K" pasivn";"nula";[modr]@

Formt sla

Zarovnn

Karta Dom skupina Zarovnn

Fonty a ohranienKarta Dom skupina Psmo

Ohranien meme nastavit ve vyklpcm seznamu Ohranien nebo v dialogovm okn Formt bunk, kter se oteve po vybrn nabdky Dal ohranien. Ohranien

Fonty a ohranienKarta Dom skupina Psmo

Ohranien meme nastavit ve vyklpcm seznamu Ohranien nebo v dialogovm okn Formt bunk, kter se oteve po vybrn nabdky Dal ohranien. Ohranien

Jednoduch filtrovn

Ozname tabulku

Karta Dom Seadit a filtrovat

Rychl formtovn tabulky

Vybereme pracovn oblast karta Dom skupina Styly Formtovat jako tabulku Nov styl tabulky

Odstrann duplicitnch zznam

Karta Data skupina Datov nstroje Odebrat stejn

Karta Data skupina Seadit a filtrovat Upesnit Bez duplicitnch zznam (duplicity pouze skryje)

Podmnn formtovnKarta Dom Podmnn formtovn

Vymazat pravidla Vymazat pravidlaz vybranch bunk

Karta Dom Najt a vybrat Podmnn formtovn

Pevod textu do sloupc

Vybereme pracovn oblast (zkoprujeme ji) karta Data skupina Datov nstroje Text do sloupc

Oven dat

Oven dat pouvme k zen typu dat nebo hodnot, kter do bunk zadv uivatel.

Zabrn uivatelm vkldat neplatn data,

Chybov hlen

Data Oven dat

6. Komente a styly

Styly buky

Karta Dom Styly buky kontextov menu Zmnit Formt

Styly buky Vlastn styl

Nabdka pravho tlatka myi

Vytvoen tabulkykarta Vloen Tabulka ozname oblast dat (stojme-li v seznamu, ozna se cel oblast) Zadme vstupn data tabulky Tabulka se sama vypln

Pi prci s tabulkou se objev Nstroje tabulky a karta Nvrh

Seskupen dat v tabulceKarta Data Souhrn Funkce Nejprve vdy musme poloky seadit podle sloupce, kter bude urujc pro vznik skupiny i souhrnu. Seadit meme na dvou kartch: Karta Dom skupina pravy Seadit a filtrovat

Karta Data skupina Seadit a filtrovat Seadit

Karta Data Seskupit dkyKarta Data skupina Osnova Souhrn Odebrat veV lev sti okna se objev mal tlatka, kter slou ke zmn rozsahu vpisu seznamu na obrazovku.

Vytvoen komenteKarta Revize skupina Koment Nov koment

Komente vyuvme bu pro vlastn poznmky nebo pi sdlen dokument se spolupracovnky

Aktivujeme-li koment zmn se nabdka pkaz skupiny komente, meme dle upravovat.

7. Prostor pro Vae dotazy

Dkuji za pozornost