W szponach mrozu Richelle Mead- rozdział czwarty

 • Published on
  30-May-2018

 • View
  218

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 8/9/2019 W szponach mrozu Richelle Mead- rozdzia czwarty

  1/7

  Rozdzia czwarty

  Nie mogam w to uwierzy. Janine Hathaway. Moja matka. Moja szalenie znana ioszaamiajco nieobecna matka. Nie bya Arturem Shoenbergiem, ale miaa do gwiazdekreputacji w wiecie stranikw. Nie widziaam jej od lat, poniewa zawsze bya wczana w

  te same szalone misje. A jednak bya tu w Akademii tuprzede mn i nawet niepofatygowaa si da mi zna, e przyjeda. Tyle o matczynej mioci.

  Tak czy inaczej, co ona tu do cholery robia? Odpowied przysza szybko. Wszystkiemoroje, ktre przybya do akademii przyholoway swoich stranikw. Moja matka chroniaszlachetny klan Szelskich i kilka czonkw tej rodziny pokazao si na wita. Oczywicie

  bya tutaj z nimi.Zsunam si na moje krzeso i poczuam jak co si we mnie kurczy. Wiedziaam, e

  widziaa jak weszam, ale jej uwaga bya skupiona na czym innym. Miaa na sobie dinsy ibeowy T-shirt, okryty najnudniejsz kurtk dinsow, jak kiedykolwiek widziaam. Przyzaledwie piciu stopach wzrostu, bya karem przy innych stranikach, ale jej sposb bycia ireputacja robio z niej o wiele wysz.

  Nasz nauczyciel, Stan, przedstawi goci i wyjani, e podziel si z namidowiadczeniami z prawdziwego ycia.

  Chodzi z przodu sali, czc ze sob krzaczaste brwi, gdy mwi. Wiem, e toniezwyke tumaczy. Przyjezdni stranicy zwykle nie maj czasu, eby zatrzyma si nanaszych zajciach. Jednak nasi trzej gocie, znaleli czas, aby porozmawia dzisiaj z wami wwietle tego, co si stao niedawno - Przerwa na chwil, i nikt nie musia nam mwi, comia na myli. Atak na Badicw. Chrzkn i znowu sprbowa. W wietle tego, co si stao,

  by moe lepiej nauczy si czego od tych, ktrzy pracuj obecnie w tej dziedzinie.Klasa bya napita z podniecenia. Suchanie opowieci szczeglnie tych z du

  iloci krwi i akcji byo cholernie bardziej interesujce ni analiza teorii z podrcznika.

  Najwyraniej niektrzy inni opiekunowie z akademii myli tak samo. Czsto zatrzymywalisi na naszych zajciach, ale dzisiaj liczba obecnych bya wiksza ni zazwyczaj. Dymitr stapord nich z tyu.

  Staruszek podszed pierwszy. Rozpocz swoj histori. Opisywa, e pilnowanajmodszego syna rodziny wdrujcego w miejscu publicznym, gdy przyczaia si na niegostrzyga.

  - Soce ju zachodzio powiedzia nam powanym gosem. Zrobi rkami jaki ruchw d, najprawdopodobniej w celu pokazania, jak wyglda zachd soca. Bya nas tylkodwjka, musielimy podj decyzj, co zrobi.

  Pochyliam si do przodu, okcie opierajc na swoim biurku. Stranicy czstopracowali w parach. Jeden bliszy stranik zazwyczaj trzyma si blisko tego, kogo

  strzeg, podczas gdy inny odlegy stranik rozpoznawa teren. Odlegy stranik nadalnajczciej przebywa w kontakcie wzrokowym, wic poznaam dylemat. Mylc o tym,postanowiam, e gdybym znalaza si w takiej sytuacji, kazaabym bliszemu stranikowizabra rodzin w bezpieczne miejsce, podczas gdy odlegy szukaby chopca.

  - Zaprowadzilimy z moim partnerem rodzin do restauracji, a pniej przeszukaemteren kontynuowa starszy stranik. Zrobi szeroki ruch rkami, a ja czuam si zadowolonaz siebie, e bezbdnie to zapowiedziaam. Historia zakoczya si szczliwie, znalelichopca i nie spotkali strzygi.

  Drugi facet mwi o tym, jak rzuci si na strzyg polujc na jakiego moroja.- Technicznie nie byem nawet na subie powiedzia. By naprawd sodki, a

  dziewczyna siedzca obok mnie patrzya na niego z uwielbieniem w oczach. Byem

  odwiedzi przyjaciela i rodzin, ktr strzeg. Gdy opuszczaem mieszkanie, zobaczyemstrzyg czajc si w cieniu. Nie spodziewaa si tam stranika. Okryem blok, podszedem

 • 8/9/2019 W szponach mrozu Richelle Mead- rozdzia czwarty

  2/7

  do niej od tyu i - Mczyzna zrobi znacznie dramatyczniejszy gest rk ni staruszek.Posun si nawet do naladowania wbicia koka w serce strzygi.

  Pniej bya kolej mojej matki. Moja twarz spochmurniaa ju zanim co powiedziaa,ale nachmurzya si jeszcze bardziej, gdy zacza histori. Przysigam, e gdybym niewierzya w to, e nie ma ona wyobrani jej nijaki wybr ubrania udowadnia, e naprawd

  nie miaa wyobrani pomylaabym, e kamie. To byo wicej ni historia. To bya epickaopowie rodzaju takich, z ktrych robi si filmy i wygrywa si Oscara.Mwia o tym, jak odpowiadaa za pana Szelskiego i jego on na balu urzdzonym

  przez inn sawn rodzin krlewsk. Kilka strzyg byo na czatach. Moja mama odkryajedn, natychmiast j zakokowaa i ostrzega innych obecnych stranikw. Z ich pomoc,wytropia inne czajce si wok strzygi i wikszo zabia sama.

  - Nie byo to atwe powiedziaa. Kogo innego takie owiadczenie brzmiaoby jakchwalenie si. Nie jej. Energiczno w jej gosie, skuteczny sposb stwierdzenia faktw nie

  pozostawiay miejsca na wahanie. Zostaa wychowana w Glasgow i niektre z jej sw nadalmiao szkock intonacj. Na miejscu byo trzech innych. Wwczas rozwaano wyjtkowodu liczb do wsppracy. Niekoniecznie jest to teraz rzeczywiste, biorc pod uwag

  masakr Badicw. Kilka osb wzdrygno si przez sposb, w jaki mwia o ataku. Po razkolejny mogam zobaczy ciaa. Musielimy umierci pozostae strzygi tak szybko i cicho,

  jak to tylko moliwe, tak, aby nie zaalarmowa innych. Teraz, jeli masz elementzaskoczenia, najlepiej wzi strzyg od tyu, zama kark, a nastpnie zakokowa. Zamaniekarku oczywicie ich nie zabije, ale zaskakuje je i pozwala wam na zakokowanie ich zanimzrobi one jaki haas. Waciwie najtrudniejsze jest skradanie si na nie, poniewa majczuy such. Poniewa jestem mniejsza i lejsza ni wikszo stranikw, mog przenosi sido cicho. Wic skoczyo si na dwch z trzech zabitych przeze mnie.

  Znw uya swojego rzeczywistego tonu, gdy opisywaa swoje podstpneumiejtnoci. To byo bardziej irytujce ni gdyby otwarcie mwia jak jest fantastyczna.Twarze moich kolegw wieciy z podekscytowania; najwyraniej byli bardziejzainteresowani amaniem karkw strzygom ni analiz umiejtnoci mojej matki.

  Kontynuowaa histori. Kiedy ona i inni stranicy zabili pozostae strzygi, odkryli, ez przyjcia zostay zabrane dwa moroje. Takie czyny nie byy nadzwyczajne dla strzyg.Czasami chciay chowa moroje na pniejsz przeksk. Bez wzgldu na to, dwa morojeznikny z balu, a ich stranik by ranny.

  - Oczywicie nie moglimy zostawi tych moroi w szponach strzyg powiedziaa. ledzilimy jdo ich kryjwki i znalelimy kilka z nich yjcych razem. Jestem pewna, ewiecie jak to rzadko si zdarza.

  Tak byo. Zy i egoistyczny charakter strzyg czyni z nich takie, co zwracaj si dosiebie tak lekko jak do swoich ofiar. Organizowanie atakw kiedy miay pilny i krwawy cel

  na uwadze byo najlepszym co mogy robi. Ale wsplne ycie? Nie. To byo prawieniemoliwe do wyobraenia.- Udao nam si uratowa dwa moroje i odkrylimy innych winiw powiedziaa

  moja matka. Nie moglimy ocalonych wysa samych z powrotem, wic stranicy, ktrzybyli ze mn, eskortowali je i zostawili mnie z innymi.

  Tak oczywicie pomylaam. Moja matka odwanie posza sama. Po drodze zostaazapana, ale udao jej si uciec i uratowa winiw. W ten sposb dokonaa potrjnegosukcesu, zabijajc strzygi we wszystkich trzech sposobach; zakokowaniu, ciciu gowy izostawieniu ich w ogniu.

  - I wanie zabiam strzyg, gdy zaatakoway mnie dwie kolejne mwia. Niemiaam czasu, aby wycign koek, kiedy skoczyy na mnie. Na szczcie w pobliu by

  kominek, wic wepchnam do niego jedn strzyg. Ostatnia gonia mnie do starej szopy nazewntrz. Tam bya siekiera, ktrej uyam do odcicia jej gowy. Potem wzia kanister z

 • 8/9/2019 W szponach mrozu Richelle Mead- rozdzia czwarty

  3/7

  benzyn i wrciam do domu. Ta, ktr wyrzuciam do kominka nie bya cakiem spalona, alekiedy oblaam j benzyn, spalia si do szybko.

  W klasie by strach, gdy mwia. Otwarte usta. Oczy szeroko otwarte. Nie sychabyo adnego dwiku. Rozgldajc si wokoo, czuam jakby czas zamarz dla kadego zwyjtkiem mnie. Pojawia si tylko jedna osoba niewzruszona jej niesamowit opowieci, a

  widzc strach na wszystkich twarzach ogarna mnie wcieko. Kiedy skoczya,wystrzelio kilkanacie rk, gdy klasa zasypywaa j pytaniami o jej technik, czy byaprzestraszona, itp.

  Po okoo dziesitym pytaniu, nie mogam ju tego wytrzyma. Podniosam rk.Zajo jej chwil zauwaenie i zawoanie mnie. Wydawaa si lekko zdziwiona spotkaniemmnie w tej klasie. Uwaaam si za szczliw, e nawet mnie poznaa.

  - Wic, Straniku Hathaway zaczam. Dlaczego twoi ludzie nie pilnowali tegomiejsca?

  Zmarszczya brwi. Myl, e miaa si na bacznoci, gdy mnie wywoywaa. Comasz na myli?

  Wzruszyam ramionami i z powrotem zgarbiam si nad swoim biurkiem, prbujc

  przybra swobodny i towarzyski wygld. Nie wiem. Wydaje mi si, e twoi ludzie zawiedli.Dlaczego nie sprawdzia tego miejsca i nie upewnia si w pierwszej kolejnoci, e byooczyszczone ze strzyg? Wydawa by si mogo, e zaoszczdzioby ci to duo kopotw.

  Wszystkie oczy w pomieszczeniu zwrciy si na mnie. Moja matka chwilowo niewiedziaa, co powiedzie. Gdybymy nie mieli tych wszystkich kopotw, po wieciechodzioby siedem strzyg i inne moroje w niewoli byyby teraz martwe lub zmienione.

  - Tak, tak, wiem jak twoi ludzie uratowali dzie i wszystko, ale wracajc do tutejszychzasad. To znaczy, to teoria klasowa, prawda? Spojrzaam na Stana, ktry patrzy na mnie

  bardzo burzliwym wzrokiem. On i ja mielimy dug i nieprzyjemn histori konfliktw wklasie i podejrzewaam, e teraz bylimy na jej skraju. Po prostu chc si dowiedzie, co

  poszo na pocztku nie tak.Powiedziaam to do niej moja matka miaa cholernie duo wicej samokontroli ode

  mnie. Gdyby nasze role byy odwrcone, podeszabym teraz do siebie i trzepna. Jednak jejtwarz pozostawaa spokojna i tylko mae zacinicie jej ust dawao mi znak, e ma mnie podziurki w nosie.

  - To nie jest takie proste odpara. To miejsce miao niezwykle skomplikowanyplan. Sprawdzilimy teren od razu, ale nic nie znalelimy. Uwaa si, e strzyga przysza,gdy uroczysto si ju zacza lub byy przejcia i schowki, ktrych nie bylimy wiadomi.

  Klasa robia ochy i achy nad ide ukrytych przej, ale ja nie byam pod wraeniem.- Wic mwisz, e twoi ludzie albo nie wykryli jej podczas swojego pierwszego

  zwiadu lub przeamaa ona twoje zabezpieczenia ustawione podczas przyjcia. Wydaje si,

  e kto zawid w obydwch sposobach.Ucisk jej ust wzmocni si, a gos sta si lodowaty. Zrobilimy wszystko najlepiejjak moglimy w tej nietypowej sytuacji. Rozumiem, e kto na twoim poziomie moe nie byw stanie zrozumie zawioci tego, co opisuj, ale kiedy rzeczywicie by si uczya i wysza

  poza teori, zobaczyaby jak jest inaczej, kiedy tam jeste i ycie jest w twoich rkach.- Nie ma wtpliwoci zgodziam si. Kim jestem, eby pyta o twoje metody?

  Mam na myli, e dostajesz znaki molnija za cokolwiek, prawda?- Panno Hathaway. gboki gos Stana hucza w pomieszczeniu. Prosz zabra

  swoje rzeczy i wyj na zewntrz czeka na pozosta cz klasy.Popatrzyam na niego zdezorientowana. Mwi pan powanie? Od kiedy jest co

  zego w zadawaniu pyta?

  - Twoja postawa jest za. Wskaza drzwi. Id.

 • 8/9/2019 W szponach mrozu Richelle Mead- rozdzia czwarty

  4/7

  Milczenie byo wiksze i cisze ni wtedy, gdy matka opowiedziaa swoj histori.Najlepsze byo to, e nie kuliam si pod spojrzeniami stranikw i nowicjuszy. To nie bypierwszy raz, kiedy zostaam wyrzucona z klasy Stana. To nie by nawet pierwszy raz, kiedyzostaam wyrzucona z klasy Stana, gdy Dymitr patrzy. Zawiesiam plecak na ramieniu,

  przeszam niedu odlego do drzwi odlego, ktra wydawaa si mil i nie

  nawizaam kontaktu wzrokowego z matk, kiedy koo niej przechodziam.Pi minut przed dzwonkiem, wymkna si z klasy i podesza do miejsca gdziesiedziaam na korytarzu. Patrzc na mnie pooya rce na biodrach w ten denerwujcysposb, jakby wydawao jej si, e jest wysza ni bya. To byo niesprawiedliwe, e kto o

  poow stopy niszy ode mnie, mg sprawi, e czuam si tak maa.- C. Widz, e twoje maniery nie ulegy poprawie przez te lata.Wstaam i poczuam ogarniajc mnie wcieko. Mnie te mio ci widzie.

  Jestem zaskoczona, e nawet mnie poznaa. W rzeczywistoci nie mylaam, e mnie jeszczepamitaszwidzc jak si przejmowaa tym eby da mi zna, e jeste w Akademii.

  Przesuna rce z bioder, krzyujc je na klatce piersiowej i staa si jeli to moliwe jeszcze bardziej niewzruszona. Nie mog zaniedbywa swojego obowizku, eby przyj

  ci rozpieszcza.- Rozpieszcza? spytaam. Ta kobieta nigdy w swoim yciu mnie nie rozpieszczaa.

  Nie mogam uwierzy, e ona nawet zna to sowo.- Nie spodziewam si, e to zrozumiesz. Z tego, co syszaam, ty naprawd nie wiesz,

  co to obowizek.- Dokadnie wiem, co to jest odparam. Mj gos by celowo wyniosy. Lepiej ni

  wikszo ludzi.Jej oczy rozszerzyy si w swego rodzaju kpicym zaskoczeniu. Uywaam tego

  spojrzenia na wielu osobach i nie cieszyam si z tego, e byo skierowane do mnie. Naprawd? Gdzie bya przez ostatnie dwa lata?

  - Gdzie bya przez ostatnie pi? zadaam. Chcesz wiedzie gdzie ja byam,jeli nikt ci jeszcze nie powiedzia?

  - Nie odwracaj si do mnie plecami. Byam daleko, bo musz. Tyjeste daleko imoesz chodzi na zakupy i pno wstawa.

  Bl i wstyd przeksztaci si w czyst wcieko. Najwyraniej nigdy nie naprawiskutkw ucieczki z Liss.

  - Nie masz pojcia, dlaczegoodeszam powiedziaam, a mj gos wzrs. I niemasz prawa wysuwa zaoe o moim yciu, kiedy nic nie wiesz na ten temat.

  - Czytaam raporty o tym, co si stao. Miaa powody do obaw, ale dziaaanieprawidowo. Jej sowa byy formalne i rzeczowe. Moga uczy na jednych z naszychzaj. Powinna i do innych po pomoc.

  - Nie byo nikogo, do kogo mogabym pj nie, kiedy nie miaam twardychdowodw. Poza tym uczyli nas, e mamy myle samodzielnie.- Tak odpara. Nacisk na uczenie si. Co przegapia przez te dwa lata. Jeste

  prawie w stanie robi mi wykad na temat protokou stranika.Skoczyy mi si wszystkie argumenty; w mojej naturze byo to nieuniknione. Tak,

  wic byam przyzwyczajona do obrony siebie i obelg rzucanych na mnie. Mam tward skr.Ale jako przy niej w bardzo krtkim czasie, gdy byam przy niej zawsze czuam si

  jakbym miaa trzy lata. Jej postawa upokarzaa mnie, dotykaa moich opuszczonychtreningw ju kujcy temat i sprawiaa, e czuam si tylko jeszcze gorzej.Skrzyowaam ramiona w sposb sprawiedliwego naladowania jej pozycji i zobaczyam jak

  patrzy zadowolona z siebie.

  - Tak? Dobrze, e tak nie myl moi nauczyciele. Nawet, gdy byam nieobecna przezcay ten czas, nadal doganiam wszystkich w mojej klasie.

 • 8/9/2019 W szponach mrozu Richelle Mead- rozdzia czwarty

  5/7

  Nie odpowiedziaa od razu. Wreszcie, stanowczym gosem powiedziaa. Gdyby nieodesza to by ich przewyszaa.

  Obrcia si w wojskowym stylu i odesza korytarzem. Minut pniej zadzwonidzwonek i z klasy Stana wysypaa si reszta nowicjuszy.

  Nawet Mason nie mg mnie po tym pocieszy. Spdziam reszt dnia wcieka i

  zirytowana, oczywicie, dlatego e wszyscy szeptali o mnie i mojej matce. Pominam obiad iposzam do biblioteki, by poczyta ksik o fizjologii i anatomii.Gdy nadszed czas na mj po szkolny trening z Dymitrem, praktycznie podbiegam do

  manekina treningowego. Zwinit pici uderzyam w jego klatk piersiow, bardzo lekko wlewo, ale przede wszystkim w rodek.

  - Tutaj powiedziaam. Serce jest tutaj w drodze do mostka i eber. Czy mog terazwzi koek?

  Krzyujc ramiona, spojrzaam na niego triumfalnie, czekajc a zasypie mniepochwaami za moj now przebiego. Zamiast tego, skin gow w potwierdzeniu, takjakbym powinna ju to wiedzie. I tak, powinnam.

  - A jak dostaniesz si przez mostek i ebra? zapyta.

  Westchnam. Wiedziaam, e bd odpowiada na jedno pytanie, ale mylaam, e nainne. Typowe.

  Spdzilimy wiksz cz wicze wanie nad tym i pokazywa on te kilka technik,ktre przynosz najszybsz mier. Kad...