Way Ahead 1 - old. ?· Way Ahead 1 strana 1 z 4 pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na Way Ahead…

  • Published on
    19-Aug-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Way Ahead 1 strana 1 z 4 </p><p>www.macmillan.cz/slovnicky pro uitele: doplkov aktivity zdarma na www.onestopenglish.com </p><p>Way Ahead 1 </p><p>Preliminary Lesson 1 Hello! L]D]rL= Ahoj! I am L~f=L= j jsem Alex L]L= Alex Sally LL= Sally Polly LflL= Polly apple LL= jablko ball LlWL= m, baln car L^WL= auto doll LflL= panenka elephant Lf]L= slon frog LflL= ba </p><p>Preliminary Lesson 2 What is it? Lfl=f=fL= Co je to? It is Lf=fKKKL= To je book LrL= kniha pencil L]L= tuka rubber L]L= guma ruler LW]L= pravtko umbrella LD]L= detnk red LL= erven yellow L]rL= lut green LWL= zelen blue LWL= modr girl LWL= dve, dvka house L~rL= dm insect LfL= hmyz jug LwL= dbn kite L~fL= drak lemon L]L= citrn </p><p>Preliminary Lesson 3 How many? L~r=fL= Kolik? number L]L= slo one LL= jedna two LWL= dva three LqWL= ti four LlWL= tyi five L~fL= pt six LfL= est seven L]L= sedm eight LfL= osm nine L~fL= devt ten LL= deset monkey LfL= opice nut LL= oech, oek orange LflfwL= pomeran parrot L]L= papouek queen LWL= krlovna rabbit LfL= zajc sun LL= slunce </p><p>Preliminary Lesson 4 she is (she's) LpW=fI=pWL= ona je he is (he's) LW=fI=WL= on je boy LlfL= chlapec girl LWL= dve, dvka man LL= mu big LfL= velk little LfL= mal tree LWL= strom umbrella LD]L= detnk van LL= nkladn vz, dodvka </p><p>woman Lr]L= ena box LflL= krabice yo-yo L]r=]rL= jo-jo zebra L]L= zebra </p><p>Unit 1 Lesson 1 Hello! My name is Meg. </p><p>= Ahoj! Jmenuji se Meg. </p><p>My name is L~f=f=fKKKL= Jmenuji se Meg LL= Meg Tom LL= Tom Andy LfL= Andy house L~rL= dm Look! LrL= Podvej se! </p><p>Unit 1 Lesson 2 What's your name? </p><p>Lfl=lW=fL= Jak se jmenuje? </p><p>Otto L]rL= Otto Sue LWL= Sue </p><p>Unit 1 Lesson 3 letter L]L= psmeno </p><p>Unit 1 Lesson 4 bus LL= autobus plane LfL= letadlo robot L]r]L= robot toys LlfL= hraky </p><p>Unit 2 Lesson 1 What is this? Lfl=f=aL= Co je to? What's this? Lfl=afL= Co je to? teddy LL= plyov medvdek bag LL= taka shoe LpWL= bota </p><p>Unit 2 Lesson 2 cat LL= koka dog LflL= pes owl L~rL= sova princess LfDL= princezna </p><p>Unit 2 Lesson 3 What colour is it? Lfl=]=f=fL= Jakou barvu to m? purple LW]L= fialov orange LflfwL= oranov </p><p>Unit 2 Lesson 4 balloon L]DWL= baln yes LL= ano no L]rL= ne good bye Lr=~fL= na shledanou </p><p>Unit 3 Lesson 1 How many dinosaurs? </p><p>L~r=f=~f]lWL=</p><p>Kolik dinosaur? </p><p>dinosaur L~f]lWL= dinosaurus </p><p>Unit 3 Lesson 2 bear L]L= medvd lion L~f]L= lev </p><p>Unit 3 Lesson 3 Yes, it is. L=f=fL= Ano, je. No, it isn't. L]r=f=fL= Ne, nen. </p></li><li><p>Way Ahead 1 strana 2 z 4 </p><p>www.macmillan.cz/slovnicky pro uitele: doplkov aktivity zdarma na www.onestopenglish.com </p><p>Unit 4 Lesson 1 How old are you? L~r=]r=^W=rWL= Kolik m let? How old are you? L~r=]r=^W=rWL= Kolik m let? candle LL= svka cake LfL= dort, kol hat LL= klobouk present LL= drek Happy Birthday! Lf=WqfL= Vechno nejlep k </p><p>narozeninm! </p><p>Unit 4 Lesson 2 Who is it? LW=f=fL= Kdo je to? </p><p>Unit 4 Lesson 3 This is my Laf=f=~fKKKL= To je mj mother La]L= matka father L^Wa]L= otec sister Lf]L= sestra brother La]L= bratr friend LL= ptel </p><p>Unit 4 Lesson 4 snake LfL= had bee LWL= vela Mum LL= mma Dad LL= tta baby LfL= mal dt </p><p>Unit 5 Lesson 1 It is big. They are little. </p><p>L===af=^W=fL=</p><p>To je velk. Oni jsou mal. </p><p>they are (they're) Laf=^WI=a]L= oni jsou black LL= ern grey LfL= ed brown L~rL= hnd white L~fL= bl horse LlWL= k bird LWL= ptk </p><p>Unit 5 Lesson 2 you are (you're) LW=^WI=WL= ty jsi, vy jste we are (we're) LW=^WI=f]L= my jsme clown L~rL= klaun is LfL= je are L~WI=]L= jsou happy LL= astn sad LL= smutn </p><p>Unit 5 Lesson 3 sometimes L~fL= nkdy silly LfL= blzniv, hloup now L~rL= te </p><p>Unit 6 Lesson 1 This is my grandfather. </p><p>La=f=~f=^Wa]L=</p><p>To je mj star otec. </p><p>this is La=fL= toto je his LfL= jeho her LWL= jej your LlWL= tvj, v my L~fL= mj T-shirt LDW=pWL= triko blouse L~rL= blzka dress LL= aty skirt LWL= sukn grandfather L^Wa]L= ddeek grandmother La]L= babika </p><p>Unit 6 Lesson 2 these are LaW=^WL= tyto jsou </p><p>Unit 6 Lesson 3 head LL= hlava leg LL= noha hand LL= ruka feet (foot - singular) </p><p>LWI=rL= nohy ( noha - j.. ) </p><p>arm L^WL= rameno, ruka right L~fL= prav, vpravo left LL= lev, vlevo </p><p>Unit 6 Lesson 4 socks LflL= ponoky shoes LpWL= boty trousers L~r]L= kalhoty shorts LplWL= kraasy, ortky postman L]r]L= pok Who am I? LW==~fL= Kdo jsem? That's right. La=~fL= To je sprvn. </p><p>Unit 7 Lesson 1 I have a rabbit. L~f==]=fL= Mm krlka. I have a L~f==]KKKL= J mm fish LfpL= ryba </p><p>Unit 7 Lesson 2 boat L]rL= lo, lun train LfL= vlak bike L~fL= kolo </p><p>Unit 7 Lesson 3 hair L]L= vlasy eyes L~fL= oi blond LflL= blond </p><p>Unit 7 Lesson 4 pounce L~rL= skok, vpad kitten LfL= kot live LfL= t, bydlet kitchen Lfp]L= kuchy sleep LWL= spt table Lf]L= stl bed LL= postel sofa L]r]L= pohovka on LflL= na say LfL= ct mouse L~rL= my Here it is. Lf]=f=fL= Tady je! </p><p>Unit 8 Lesson 1 The duck is in the bath. </p><p>La]==f=f=a]=^WqL=</p><p>Kachna je ve van. </p><p>bed LL= postel phone L]rL= telefon fridge LfwL= lednika chair Lp]L= idle table Lf]L= stl bath L^WqL= vana duck LL= kachna in LfL= v, ve under L]L= pod next to L=]L= vedle, u </p><p>Unit 8 Lesson 2 where is, where's L]=fI=]L= kde je between LfDWL= mezi </p></li><li><p>Way Ahead 1 strana 3 z 4 </p><p>www.macmillan.cz/slovnicky pro uitele: doplkov aktivity zdarma na www.onestopenglish.com </p><p>room LWL= pokoj desk LL= psac stl </p><p>Unit 8 Lesson 3 flat LL= byt kitchen Lfp]L= kuchy hall LlWL= peds, hala bedroom LWL= lonice living room LDff=WL= obvac pokoj bathroom L^WqWL= koupelna </p><p>Unit 8 Lesson 4 TV LW=WL= televizor </p><p>Unit 9 Lesson 1 What are these? = Co to jsou? What are these? Lfl=^W=aWL= Co to jsou? biscuits LffL= suenky, keksy triangle L~fL= trojhelnk circle LWWpL= kruh square L]L= tverec </p><p>Unit 9 Lesson 2 How many? L~r=fL= Kolik cooker Lr]L= spork, vai truck LL= nkladn auto sandwich LfwL= sendvi ice cream L~f=WL= zmrzlina sweet LWL= sladkost, cukrovinka </p><p>Unit 9 Lesson 3 has LI=]L= m eleven LfD]L= jedenct twelve LL= dvanct thirteen LqWDWL= tinct fourteen LlWDWL= trnct fifteen LfDWL= patnct sixteen LfDWL= estnct seventeen L]DWL= sedmnct eighteen LfDWL= osmnct nineteen L~fDWL= devatenct twenty LL= dvacet </p><p>Unit 9 Lesson 4 take away Lf=]DfL= odest beetle LWL= brouk tie my shoe L~f=~f=pWL= zava moji botu knock at the door Lfl=]=a]=lWL= zaklepej na dvee pick up sticks Lf==fL= zvedni hole stand up straight L==fL= postav se rovn a big fat hen L]=f==L= velk tlust slepice dig and delve Lf=]=L= kopej a ryj </p><p>Unit 10 Lesson 1 Are these your shoes? </p><p>= Jsou to tvoje boty? </p><p>Yes, they are . L=af=^WL= Ano, jsou. No, they are not (aren't). </p><p>L]r=af=^W=flI=^WL=</p><p>Ne, nejsou. </p><p>Tom's LL= Tomovo, -a, -o Meg's LL= Megin, -a, -o </p><p>Unit 10 Lesson 2 family L]L= rodina </p><p>Unit 10 Lesson 4 pets LL= domc mazlci live LfL= t, bydlet </p><p>goldfish L]rpL= zlat rybka (akvarijn) the ZOO La]=WL= ZOO kangaroo L]DWL= klokan </p><p>Unit 11 Lesson 1 There is a house. La]=f=]=~rL= Tam je dm. there is, there's La]=fI=a]L= tam je hill LL= kopec cow L~rL= krva goat L]rL= koza flower L~r]L= kvt, kvtina barn L^WL= stodola </p><p>Unit 11 Lesson 2 picture Lfp]L= obraz, obrzek </p><p>Unit 11 Lesson 3 there are La]=^WL= tam jsou taxi LWL= taxk roll over L]r=]r]L= koulet se fall out LlW=~rL= vypadnout </p><p>Unit 11 Lesson 4 castle L^WL= zmek, hrad </p><p>Unit 12 Lesson 1 What is the time? Lfl=f=a]=~fL= Kolik je hodin? What's the time? Lfl=a]=~fL= Kolik je hodin? It's eight o'clock. Lf=f=]DflL= Je osm hodin. Please. LWL= Prosm. Thank you. Lq=WL= Dkuji. </p><p>Unit 12 Lesson 2 watch LflpL= hodinky (nramkov) clock LflL= hodiny, budk </p><p>Unit 13 Lesson 1 She has a little pink mouth. </p><p>LpW==]==f=~rqL=</p><p>Ona m mal rov sta. </p><p>baby LfL= mal dt pink LfL= rov long LflL= dlouh nose L]rL= nos mouth L~rqL= sta ears Lf]L= ui </p><p>Unit 13 Lesson 2 she has LpW=I=pW=]L= ona m he has LW=I=W=]L= on m short LplWL= krtk </p><p>Unit 13 Lesson 3 Do you have? L==L= M? Yes, I do. L=~f=WL= Ano, mm. No, I don't. L]r=~f=]L= Ne, nemm. </p><p>Unit 13 Lesson 4 pond LL= rybnk in the evening Lf=af=WfL= veer egg for tea L=]=WL= vejce na svainu </p><p>Unit 14 Lesson 1 Hippos are big. Lf]r=^W=fL= Hroi jsou velc. hippo Lf]rL= hroch crocodile L]~fL= krokodl camel LL= velbloud giraffe LwfD^WL= irafa tail LfL= ocas, chvost </p></li><li><p>Way Ahead 1 strana 4 z 4 </p><p>www.macmillan.cz/slovnicky pro uitele: doplkov aktivity zdarma na www.onestopenglish.com </p><p>neck LL= krk </p><p>Unit 14 Lesson 2 we have LW=I=f=]L=mme (my) they have Laf=I=af=]Lmaj (oni) </p><p>Unit 14 Lesson 3 Do they have? L=f=L= Maj (oni)? Yes, they do. L=af=WL= Ano, maj. No, they don't. L]r=af=]rL= Ne, nemaj. </p><p>Unit 14 Lesson 4 terrible LfL= hrozn river Lf]L= eka wide L~fL= irok inside Lf~fL= vevnit trunk LL= chobot </p><p>Unit 15 Lesson 1 Please sit down. LW=f=^rL= Sednte si, prosm. Stand up. L=L= Vstate. Sit down. Lf=^rL= Sednte si. Good morning. Lr=lWfL= Dobr rno. open L]r]L= otevt write L~fL= pst count L~rL= potat draw LlWL= kreslit </p><p>Unit 15 Lesson 2 sing LfL= zpvat song LflL= pse say LfL= ct copy LflfL= opsat, pepsat </p><p>Unit 16 Lesson 1 Whose is this? LW=f=afL= je to? Whose is this? LW=f=afL= je to? Whose are these? LW=^W=aWL= jsou? Miss Bell Lf=L= Slena Bellov Mr. Macaroni Lf]=</p><p>]rL=Pan Macaroni </p><p>Mrs. Green Lff=WL= Pan Greenov Mr. Wood Lf]=rL= Pan Wood </p><p>Unit 16 Lesson 3 Good-bye. Lr=~fL= Nashledanou. </p><p>Unit 16 Lesson 4 cock-a-too Lfl]DWL= papouek kakadu see LWL= vidt street LWL= ulice grin LfL= smv, klebek </p><p>Unit 17 Lesson 1 I can run. L~f=]=L= Umm bhat. I can L~f=I=~f=]L= mu, umm, doku I cannot (can't) L~f=flI=^WL= nemu, neumm run LL= bhat ride a bike L~f=]=~fL= jezdit na kole swim LfL= plavat hop LflL= skkat, poskakovat jump LwL= skkat, poskakovat </p><p>Unit 17 Lesson 2 Can you? L=L= Um? How are you? L~r=~W=L= Jak se m? </p><p>Unit 17 Lesson 3 fly L~fL= ltat </p><p>Unit 18 Lesson 1 She can sleep. LpW=]=WL= Ona me spt. they can Laf=]L= oni um sleep LWL= spt eat LWL= jst drink LfL= pt see LWL= vidt walk LlWL= chodit </p><p>Unit 18 Lesson 3 we have LW=I=f=]L=mme (my) river Lf]L= eka hear Lf]L= slyet </p><p>Unit 18 Lesson 4 I can hear L~f=]=f]L= slym do LWL= dlat, udlat leaves LWL= listy ( stromu ) night L~fL= noc meat LWL= maso on top Lfl=flL= na vrcholu water LlW]L= voda </p><p>Unit 19 Lesson 1 Where is it? L]=f=fL= Kde to je? desert L]L= pou river Lf]L= eka forest LflfL= les farm L^WL= farma in the desert Lf=a]=]L= na pouti on the farm Lfl=a]=^WL= na farm </p><p>Unit 19 Lesson 3 there is La]=fL= tam je there are La]=^WL= tam jsou </p><p>Unit 19 Lesson 4 or LlWL= nebo bad LL= patn </p><p>Unit 20 Lesson 1 I can see = Vidm </p><p>Unit 20 Lesson 3 Don't be sad. L]r=W=L= Nebu smutn (smutn ). Do not cry. L=fl=~fL= Nepla. </p><p>Unit 20 Lesson 4 dining room LD^ff=WL= jdelna garden L^WL= zahrada basket L^WfL= ko It's time to go home. </p><p>Lf=~f=]=]r=]rL=</p><p>g=~==K=</p></li></ul>