Web Analytics

 • View
  838

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 1.Web Analytics Krystian Mrozek A-Symetria

2. Agenda

 • Co to jest Web Analytics?
 • Off-site Web Analytics
  • sposb dziaania,
  • przeznaczenie,
  • zalety i wady.
 • On-site Web Analytics
  • sposb dziaania,
  • przeznaczenie
  • zalety i wady.
 • Podstawy komunikacji: przegldarka-serwer
 • Problemy z dokadnoci

A-Symetria Web Analytics 3. Web Analytics

 • Web Analytics jest mierzeniem, zbieraniem, analizowaniem i raportowaniem danych internetowych w celu zrozumienia i zoptymalizowania uytecznoci stron internetowych.(Oficjalna definicja WAA Web Analytics Association)
 • Web Analytics nie jest jedynie narzdziem do mierzenia ruchu na stronie, lecz moe by uyte w badaniach biznesowych i marketingowych. Pomaga zmierzy efekty tradycyjnej, drukowanej kampanii reklamowej, jak rwnie oszacowa zmian ruchu w serwisie po uruchomieniu nowej kampanii online.(Wikipedia)

A-Symetria Web Analytics 4. On-site & Off-site A-Symetria Web Analytics rdo:http:// www.advanced-web-metrics.com / blog /2008/02/16/ accuracy-whitepaper / 5. Jak pracuj Off-site Web Analytics?

 • Wykorzystuje si dwie techniki zbierania danych:
  • badanie panelowe (user centric)
   • dostp do danych demograficznych,
   • wikszo panelowiczw to uytkownicy domowi, ktrzy na swoich komputerach mog instalowa dowolne programy bez zgody dziau IT,
   • strona musi posiada wystarczajco du ilo wizyt, by wyoni si z oglnego szumu.
  • dane od dostawcy Internetu (ang.ISP - Internet Service Provider )
   • agregowanie anonimowych danych,
   • do analizy dostpne s duo wiksze prby ni w badaniu panelowym,
   • brak danych demograficznych.

A-Symetria Web Analytics 6. Off-site Web Analytics - przeznaczenie

 • W przypadku, gdy zamierzamy uruchomi lub przebudowa serwis i chcemy pozna zwroty jakich uywaj internauci w wyszukiwarce np. upominek czy gadet.
 • W przypadku, gdy chcemy lepiej pozna dane demograficzne swoich uytkownikw (np. 65% caego ruchu stanowi kobiety w wieku 25-34 lata) i czy pasuj oni do naszej gwnej grupy odbiorcw.
 • W przypadku, gdy chcemy pozna strony odwiedzane przez uytkownikw tu przed wejciem na nasz witryn, a take zaraz po jej opuszczeniu.

A-Symetria Web Analytics 7. Off-site Web Analytics zalety i wady A-Symetria Web Analytics Zalety Wady Dostp do danych demograficznych. Jedynie due prby dostarczaj wiarygodnych danych. Moliwo ledzenia konkurencji i stron pokrewnych. Pojawiaj si bdy w prognozowaniu trendw. ledzenie trendw jest moliwe bez posiadania strony internetowej. 8. Jak pracuj On-site Web Analytics? A-Symetria Web Analytics rdo:http:// www.advanced-web-metrics.com / docs / accuracy-whitepaper.pdf Dwie techniki zbierania danych: 9. Page Tag A-Symetria Web Analytics Zalety Wady Radzi sobie z serwerem poredniczcym, co przekada si na dokadniejsze ledzenie sesji. Bdne wprowadzenie tagw powoduje utrat danych. Zbiera i przesya dane dotyczce wizyty prawie w czasie rzeczywistym. Firewalls mog ingerowa w tre tagw lub ograniczy do nich dostp. Dokonywanie wszelkich poprawek w oprogramowaniu, przechowywaniu danych i archiwizowaniu ley po stronie sprzedajcego usug. Nie mona ledzi ukoczenia pobra pliku tag jest uruchamiany jedynie podczas proby pobrania pliku. Nie mona ledzi pajczkw wyszukiwarki. 10. Logfile A-Symetria Web Analytics Zalety Wady Firewalle nie stanowi problemu. Nie radzi sobie z serweramiporedniczcymi. Mona ledzi ilo pobra i ich skuteczno (pene i czciowe pobrania). Uaktualnienia oprogramowania, przechowywanie i archiwizacja danych we wasnym zakresie. Pajczki wyszukiwarek ledzone s domylnie. Wejcia robotw s liczone jako wejcia uytkownikw. Zachowanie uytkownikw, korzystajcych z urzdze mobilnych ledzone jest domylnie. 11. On-site Web Analytics - przeznaczenie

 • W przypadku, gdy chcemy wiedzie ile osb odwiedza nasz stron.
 • W przypadku, gdy chcemy sprawdzi, czy treci umieszczone na naszej stronie przycigaj uytkownikw.
 • W przypadku, gdy chcemy zobaczy, w jaki sposb uytkownicy dotarli do naszej strony za pomoc wyszukiwarki (jakie sowa kluczowe zostay uyte),
 • e-maila czy moe banneru reklamowego.

A-Symetria Web Analytics 12. On-site Web Analytics - zalety i wady A-Symetria Web Analytics Zalety Wady Badamy rzeczywiste odwiedziny uytkownikw. Brak danych demograficznych. Moliwo ledzenia cieek i konwersji. Brak moliwoci ledzenia stron pokrewnych i konkurencyjnych. Istnieje na rynku oprogramowanie darmowe. Uytkownicy mog zablokowa, zgubi albo skasowa ciasteczka. Dostpny dla kadej strony bez wzgldu na jej wielko. 13. Podstawy komunikacji przegldarka-serwer

 • Cookies wystpuj w dwch rodzajach: pierwszej i trzeciej osobie,
 • Ciasteczka w pierwszej osobie s stworzone przez witryn w momencie wprowadzenia URL serwisu lub klikajc w reklam,
 • Ciasteczka w trzeciej osobie dziaaj w tle i s powizane z reklamami lub z inn witryn,
 • Maksymalnie 50 ciasteczek jest dozwolonych na domen (IE8 i Firefox 3), Opera 9 ma obecnie limit 30, a Safari i Chrome nie maj wcale limitu.

A-Symetria Web Analytics Ciasteczka(ang.cookies ) to niewielkie informacje tekstowe, wysyane przez serwer WWW i zapisywane po stronie uytkownika. Mog zawiera szereg rnych informacji, lecz zazwyczaj wykorzystywane s do automatycznego rozpoznawania danego internauty przez serwer. 14. Problemy z dokadnoci

 • Logfiles:
 • zmienne IP,
 • zachowanie strony w pamici cache,
 • wejcie robota = uytkownik.
 • Page tag
 • bdy w instalacji tagw,
 • problemy z Java,
 • blokada tagw przez Firewalls.

A-Symetria Web Analytics Obecnie narzdzia Web Analytics nie s i nie bd w 100% dokadne. Co gorsze, zmierzenie wielkoci bdu dostarczanych przez nie danych jest rwnie trudne i zoone. Wpywaj na to midzy innymi: 15. Dzikuj za uwag Krystian Mrozek [email_address]