??Web viewBilgisayar sisteminin temel kavramları verilerek, işletim sistemi (Windows XP), internet ve ofis uygulama programlarının (MS Word, Excel, Powerpoint

  • Published on
    06-Feb-2018

  • View
    216

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

.SINIF GZ DNEM DERS ERKLER

KODU

DERS ADI

T+U

KRED

AKTS

LT 101

BLG VE LETM TEKNOLOJS

1+1

2

2

Dersin Amac ve erii:

Bilgisayar sisteminin temel kavramlar verilerek, iletim sistemi (Windows XP), internet ve ofis uygulama programlarnn (MS Word, Excel, Powerpoint) temel seviyede kullanm becerileri verilir.

KODU

DERS ADI

T+U

KRED

AKTS

LT 103

KMYADA TEMEL KAVRAMLAR-I

3+1

4

5

Dersin Amac ve erii:

Atom, Molekl ve iyonlar, Kimyasal formller ve denklemler, Atomun elektronik yaps, Periyodik tablo ve elementler, Kimyasal balar, Gazlar, Svlar, Katlar, Molekller aras ekim kuvvetleri, zeltiler ve znrlk, Asit-Baz kavram, zelti hazrlama, znrlk hesaplama, Gazlarn mol arlnn hesaplanmas ve younluk tayini.

KODU

DERS ADI

T+U

KRED

AKTS

LT 105

LABORATUVAR ALET BAKIM VE KULLANIMI

2+1

3

3

Dersin Amac ve erii:

Mikroskobun tantlmas ve uygulanmas, Cam malzemenin tantlmas, Etv, Otoklav, Saf su cihaz, Spektrofotometrenin kullanlmas, Polarimetri, Kolorimetri, Hassas terazi, pH metrenin tantlmas ve kullanlmas.

KODU

DERS ADI

T+U

KRED

AKTS

LT 107

GENEL MKROBYOLOJ

2+2

3

4

Dersin Amac ve erii:

Mikroorganizmalar (bakteri, fitoplazma, virs, viroid, prion, alg, fungus vb.) tantmak, mikrobiyal yaamn nemli zellikleri zerinde temel bilgi vermek ve mikroorganizmalarn yaammzn her alanndaki (olumlu, olumsuz) rollerini anlatmaktr

KODU

DERS ADI

T+U

KRED

AKTS

LT 109

TOPRAK BLGS VE ANALZLER

2+2

3

4

Dersin Amac ve erii:

Topran Tanm ve Oluumu, Topran Genel Yaps, Toprak numunesinin alnmas, Toprak Numunesini Analize Hazrlama, Toprakta Nem Tayin Yntemleri, Toprakta Bnye Tayini, Toprakta pH Tayini, Toprakta Elektriksel letkenlik ve Tuzluluk Tayini, Toprakta Kire Tayini, Toprakta Organik Madde Tayini, Toprakta makro ve mikro elementlerin tayini.

KODU

DERS ADI

T+U

KRED

AKTS

LT 111

LABORATUVAR YNETM

2+0

2

2

Dersin Amac ve erii:

Laboratuvar ynetimi temel kavramlar, laboratuvar ynetim sistemlerinin dokmantasyonu, insan kaynaklar ynetimi, teknik ynetim, kalite kontrol, laboratuvar kayt ve raporlar, GLP, ISO 17025 standard, sistem gelitirme, uygunluk deerlendirme sreleri konularn kapsar.

KODU

DERS ADI

T+U

KRED

AKTS

LT 113

LABORATUVARDA NUMUNE ALMA METOTLARI

2+0

2

2

Dersin Amac ve erii:

Sektrde kullanlan madenlerin fiyat; kalitesi ve ierdii deerli element miktarlarna gre belirlenir. Madenler yeraltndan retildii ekliyle sanayide kullanlmayabilir. Sektrde kullanlabilmesi iin baz gang minerallerinden ayrlmas ve boyuta gre snflandrlmas gerekebilir. Yeni retilen veya stokta bekletilen cevherin kalitesi ve deerli element ieriini belirlemek doru numune alma ile belirlenebilir. Dolaysyla mezunlarmzn numune alma tekniklerini ve snflandrma yntemlerinin retilmesi amalanmaktadr.

KODU

DERS ADI

T+U

KRED

AKTS

MAT 101

GENEL MATEMATK

2+0

2

2

Dersin Amac ve erii:

Matematiin tanm, dier bilimlerle ilikisi, kmeler ve kmelerle ilemler, say sistemi kurma, doal saylar, deiik tabanl saylar, tam saylar, blnebilme kurallar, EKOK ve EBOB kavramlar ve uygulamalar; oran, orant, bileik orant kavramlar ve uygulamalar, reel saylar, sl ve kkl okluklar, problemler trleri, kartezyen arpm, bant, fonksiyon, ilem kavramlar ve bunlarn grafikle gsterimi, denklik ve sralama bantlar, ayrk rtler ve zincirler. Veri toplama, verilerin zetlenmesi, grafikle gsterme, merkezi eilim lleri (ortalama, tepe deer, ortanca), dalm lleri (ranj, mutlak sapma, standart sapma).

KODU

DERS ADI

T+U

KRED

AKTS

AT 101

ATATRK LKELER VE NKILAP TARH-I

2+0

2

2

Dersin Amac ve erii:

Trk Genliini mill, insan, manev ve kltr deerlerinin bilincinde, Yce Atatrkn kurduu Trkiye Cumhuriyetinin birer ferdi olarak, devletine kar grev ve sorumluluklarn bilen, Trk Devletinin lkesi ve milleti ile blnmez bir btn olduuna inanan ve bundan hakl bir gurur duyan, Atatrk lkelerini anlayarak, itenlikle benimseyen, bu inanlardan ald gle memleketine daha yararl olmaya alan kimseler olarak yetitirmek, Modern Trkiyenin dou ve geliim sreci iindeki olaylar, fikirler ve ilkeler.

KODU

DERS ADI

T+U

KRED

AKTS

TRD 101

TRK DL-I

2+0

2

2

Dersin Amac ve erii:

Okunan veya dinlenen bir metnin anlalabilmesi iin gerekli retileri salamak, edeb ve bilimsel metinleri inceleyip not karma becerisini kazandrmak, eitli klasik ve gncel metinlerle szvarlnn gelimesine katkda bulunmak, kitap okuma alkanln kazandrmak, topluluk nnde sunum yapabilme becerisini kazandrmak, Trkenin dnya dilleri arasndaki yerini belirtip, dilimizin ilk eserlerini tantmak, Trkenin ses ve ekil yapsn kavratp, iml-noktalama iaretlerinin yerinde kullanlmasn salamak, szl ve yazl edeb trleri tantmak. Trk dilinin ses ve ekil bilgisi, Trkenin tarih geliimi, sunum yapma ve etkili konuma teknikleri, szl ve yazl edebi trler, iml-noktalama iaretleri; sunum, iir, deneme, kompozisyon, hikye, gazete, dergi almalar ve uygulamalar.

KODU

DERS ADI

T+U

KRED

AKTS

YBD 101

YABANCI DL-I

2+0

2

2

Dersin Amac ve erii:

Bu ders ile rencilerin; "European Language Portfolio Global Scale" A2 dzeyinde ngilizcede; Temel dilbilgisine sahip olmalar, Dinlediklerini anlamalar, Karlkl konuabilmeleri, Okuduunu anlamalar, Kendini yazyla ifade edebilmeleri amalanmaktadr. rencilerin sonraki yllarda grecekleri mesleki ngilizce derslerini takip edebilmeleri, lisans sonras ve meslek hayatlarnda ihtiya duyacaklar; ngilizceye temel oluturacak seviyede ngilizce dilbilgisi, kelime daarc, okuduunu anlama, szl anlatm ve yazma becerileri.

1.SINIF BAHAR DNEM DERS ERKLER

KODU

DERS ADI

T+U

KRED

AKTS

LT 1012

KMYADA TEMEL KAVRAMLAR-II

3+1

4

5

Dersin Amac ve erii:

Kimyasal kinetik, Kimyasal denge, Termodinamik, Elektrokimya, Stokiyometri, Kompleks bileikler, Temel organik bileikler, Oksijen ve ozon, Hidrojen, Su, Periyodik tablo ve elementler, ekirdek kimyas, Baz katyonlar tanma ve ktrme reaksiyonlar, Baz anyonlar tanma ve ktrme reaksiyonlar, Basit titrasyonlar.

KODU

DERS ADI

T+U

KRED

AKTS

LTD 104

LABORATUVAR TEKNKLER-I

2+3

4

5

Dersin Amac ve erii:

Duyusal Analiz lemleri, Gravimetrik Analiz lemleri, Titrimetrik Analiz lemleri, Enstrmantal Analiz lemleri, Yzde zelti, Molar zelti, Normal zelti, Ppm ve Ppb zeltiler.

KODU

DERS ADI

T+U

KRED

AKTS

LTD 106

TIBB ANALZ TEKNKLER

2+2

3

3

Dersin Amac ve erii:

Tbbi analizin tanm ve eitleri, Tbbi analizlerde kullanlan analitik teknikler, Tbbi analizlerde kullanlan biyokimyasal teknikler, Tbbi analizlerde kullanlan organik reaksiyonlar, Tbbi analizlerde kullanlan spektrometreler, Tbbi analizlerde kullanlan spektroskopik teknikler, Analiz sonularnn deerlendirilmesi ve yorumlanmas.

KODU

DERS ADI

T+U

KRED

AKTS

LTD 108

SALII VE GVENL

2+0

2

2

Dersin Amac ve erii:

kazalar ve gvenlii hakknda temel kavramlar renmek, kazalar ve meslek hastalklarna kar koruyucu tedbirler almak, Kiisel koruyucu ekipmanlar hakknda bilgi sahibi olmak, sal ve gvenlii hakknda hukuksal bilgi edinmek, yerlerinde salk ve gvenlik artlarnn iyiletirilmesi iin alnacak nlemler, verenlerin Ykmllkleri, ilerin Ykmllkleri.

KODU

DERS ADI

T+U

KRED

AKTS

LTD 110

BYOKMYA

3+0

3

3

Dersin Amac ve erii:

Biyokimyaya giri, biyolojik sistemlerde yaplanmalar, Biyomolekllerin yap ve fonksiyonlar; Aminoasitler, peptidler, proteinler, enzim, koenzimler, nkleik asitler, biyokimyasal evrim, protein sentezi(DNA replikasyonu, transkripsiyon ve translasyon) protein katlanmas ve post-translasyonel modifikasyonlar detayl olarak anlatlmaktadr.

KODU

DERS ADI

T+U

KRED

AKTS

LTD 112

BTK ANALZLER

2+2

3

4

Dersin Amac ve erii:

Bitkilerin Genel zellikleri, Bitki besin elementi Makro ve mikro besin elementleri, Bitkide kuru ve ya yakma yntemleri, Bitkide azot, fosfor, kkrt, potasyum, kalsiyum, magnezyum belirleme yntemleri, Bitkide mikro element (Fe, Cu, Zn, Mn, B) belirleme yntemleri, Bitki analiz sonularnn deerlendirilmesi, Bitki Analizlerinin genel gayesi, Bitki Analizlerinin faydalar, Bitkilerden besin maddeleri konsantrasyonuna tesir eden faktrler analiz sonularnn deerlendirilmesinde tesiri grlen nemli faktrler.

KODU

DERS ADI

T+U

KRED

AKTS

AT 102

ATATRK LKELER VE NKILAP TARH-II

2+0

2

2

Dersin Amac ve erii:

Tarihin amac gnmze k tutmaktr. Tarih Bilimi gnmzdeki olgularn daha iyi kavranmasn salar. Gnmz olgularnn kkenleri, temelleri, nedenleri gemite yatmaktadr. izilen snrlar, lkenin ynetim ekli, yaplm olan ittifaklar, ticaret ve bar antlamalar, genel olarak siyasal, ekonomik, sosyal ve kltrel mevcut durumun kkenleri ve geliim sreci gemitedir. Bu balamda dersimizin amac ve gerekesi; Trk nklp Hareketleri, Atatrk Dnemi Trk D Politikas, Trk nklbnn Temel lkeleri (Atatrk lkeleri), Btnleyici lkeler, Atatrkn Hastal ve lm, smet nnnn Cumhurbakan Seilmesi ve smet nn Dnemi (19381950), II. Dnya Sava, Demokrat Parti ktidar ve Adnan Menderes Dnemi (19501960), Askeri Darbeler ve Trkiye Cumhuriyeti (1960 1980), 12 Eyll 1980 Darbesi ve Sonrasnda Trkiye.

KODU

DERS ADI

T+U

KRED

AKTS

TRD 102

TRK DL-II

2+0

2

2

Dersin Amac ve erii:

Trk Dili dersinin amac; yksek retim rencilerine, Yksek retim Kanununda ifadesini bulduu ekliyle Ana dilinin yap ve ileyi zelliklerini gereince kavratabilmek; dil- dnce balants asndan, yazl ve szl anlatm arac olarak Trkeyi doru ve gzel kullanabilme yetenei kazandrabilmek, retimde birletirici ve btnletirici bir dili hkim klmak, onlar edebiyatmzn gzel ve deerli rnekleriyle tantrmak suretiyle ana dili bilincini pekitirmektir, Kelime gruplar, kelimelerin gerek, yan ve mecaz anlamlar, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanllar, Trkenin cmle yaps, cmle eleri, cmle zmlemeleri, roman, makale, deneme, iir gibi yazl anlatm trleri, sunum, rapor ve tutanak rnekleri, dileke, i mektubu ve zgemi (CV) yazma, karlkl konuma ve tartma gibi anlatm trleri.

KODU

DERS ADI

T+U

KRED

AKTS

YBD 102

YABANCI DL-II

2+0

2

2

Dersin Amac ve erii:

ngilizcenin konuulduu lkelerin kltrel deerlerini renerek, dzeye uygun basit ve bileik cmlelerle ngilizce iletiim kurabilmek, rencilerin, gncel hayatla ilgili cmleleri ve ska kullanlan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, i ve yakn evreleri, alveri vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlalr ve bildik konularn dorudan aktarmn yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatmlarla kendilerini, eitimlerini, yakn evrelerini ve dorudan ihtiyaca ynelik durumlarn anlatabilmeleri iin Yabanc Dil I dersini temel alan ve devam olan konular (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will.

1.SINIF BAHAR DNEM SEMEL DERS ERKLER

KODU

DERS ADI

T+U

KRED

AKTS

LT 114

YENLENEBLR ENERJ KAYNAKLARI

2+0

2

2

Dersin Amac ve erii:

Yenilebilir Enerji Kaynaklar, Yenilenebilir Enerji sistemleri, Yenilenebilir Enerji, sistemlerinin uygulamalar, tasarm ve n Fizibilite Analizi.

KODU

DERS ADI

T+U

KRED

AKTS

LT 116

TEKSTL KMYASI

2+0

2

2

Dersin Amac ve erii:

Tekstil elyafnn snflandrlmas, ince yaps, temel zellikleri, Kimyasal ve fiziksel zellikleri, tekstil materyallerinin fiziksel ve Kimyasal test metotlar, iplik yapm teknolojisi, boyar maddelerin snflandrlmas, boyama metotlar ve makineleri, renk hastalklar, yn, selloz, polyester, naylon ve akrilik boyama teori ve metotlar.

KODU

DERS ADI

T+U

KRED

AKTS

LT 118

METAL KMYASI

2+0

2

2

Dersin Amac ve erii:

Gei Elementleri, kompleksleri ve bileikleri, konfigrasyonlar, Kristal Alan Yarlmalar, d-d spektrumlar.

KODU

DERS ADI

T+U

KRED

AKTS

LT 120

MESLEK TERMNOLOJ

2+0

2

2

Dersin Amac ve erii:

ngilizce Kimya ierikli metinleri okuma, anlama ve Okuma anlama yeteneinin gelitirilmesi ngilizce eviri metotlarnn kavratlmas ve eitli uygulamalar. Kimya ile ilgili terim ve terminolojileri tanmlarn salamak ve literatr takip etmelerini kolaylatrmaktr

2. SINIF GZ DNEM DERS ERKLER

KODU

DERS ADI

T+U

KRED

AKTS

LT 201

ANALTK KMYA-II

2+0

2

3

Dersin Amac ve erii:

Analitik Kimya ve Kalitatif Analiz, Su ve Kalitatif Analizdeki nemi, zeltiler, zcler ve znenler, zelti Konsantrasyonlar, zeltilerde Tanecik zellikleri ve yonlar Aras Kuvvetler.

KODU

DERS ADI

T+U

KRED

AKTS

LT 203

ORGANK KMYA

2+2

3

5

Dersin Amac ve erii:

Organik Kimyaya giri, alkanlar, alkenler, dienler, alkinler, halkal alifatik hidrokarbonlar, aromatik hidrokarbonlar (yaplar, adlandrmalar ve fiziksel zellikleri), Temel ilemler, basit destilasyon, su buhar destilasyonu, kristallendirme, sabun eldesi, tanmlama reaksiyonlar ile ilgili laboratuvar uygulamalar.

KODU

DERS ADI

T+U

KRED

AKTS

LT 205

GRMCLK

2+0

2

2

Dersin Amac ve erii:

rencileri giriim fikri ve giriimcilik ile ilgili teorik konularda bilgilendirmek ve yardm alabilecekleri kurum ve kurulular tantarak konuyla ilgili motivasyonlarn arttrmak amalanmaktadr, Giriimciliin genel kavramsal erevesi, giriimcilik zellikler, giriimcilik ahlak, giriimcilik ahlak, franchising, Trkiyede giriimcilik ve giriimciliin zendirilmesi, baarl giriimcilik ykleri ile ilgili konulardan olumaktadr.

KODU

DERS ADI

T+U

KRED

AKTS

LT 207

ENDSTRYEL ANALZ

2+2

3

4

Dersin Amac ve erii:

Kimyasal endstriye giri, Endstriyel rnek alma ilemleri, Gazlarn kalitatif ve kantitatif analizi, Kompleks bileiklerin analizi iin yntem seimi, Kaynak aratrmas, lemlerin kontrol, rnlerin fiziksel ve kimyasal analizleri, Verilerin istatistik analizi, Orsat cihaz ile gaz analizi, Gbre analizi, imento analizi, Sabun analizi, Deterjan analizi, Kat ve selloz analizi, Petrol rnlerinin destilasyonla ayrlmalar.

KODU

DERS ADI

T+U

KRED

AKTS

LT 209

SU ANALZLER

2+1

3

3

Dersin Amac ve erii:

Ekosistemin bileenleri, elementlerin Biyojeokimyasal evrimi, Hava kalitesinin tayini, Su temini ve kirlenmesi, Su kalitesinin tayini, Su standartlar ve kanunlar, Kat atklar ve ynetimi, evre kirliliinde kimyasal analizin nemi ve rol, Kimyasal analiz yntemlerinin seimi ve gelitirilmesi, evre kirliliinde kullanlan analitik teknikler, Hava, Su ve toprak rneklerinin inorganik-organik kompozisyonlar, Analiz sonularnn deerlendirilmesi, Uluslararas mukayese standartlar ve yorumlama.

KODU

DERS ADI

T+U

KRED

AKTS

LT 211

GBRE BLGS VE ANALZLER

2+2

3

4

Dersin Amac ve erii:

Gbre ve Gbreleme, Gbre eitleri, Organik ve Kimyasal Gbrelerden Numune Alma, Gbre Numunelerini Analize Hazrlama, Analiz Numunesini Muhafaza, Organik Gbre Numunelerinde Yakma, Organik Gbrelerde Kuru Madde Tayini, Kimyasal Gbrelerde Nem Tayini, Gbrelerde Yanma Kayb, Kimyasal Gbrelerde Ser...