??Web viewByk işletmeler sahip oldukları imkanlarla daha fazla adayı işletmeye ekme kabiliyetine sahiptir

  • Published on
    06-Feb-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>1-letmede hlihazrda alan igrenlerin bilgi, beceri, yetenek, eitim ile deneyim gibi kiisel zelliklerini ortaya koyan ve igren profilini ortaya koyan almaya ne ad verilir.</p> <p>a- Yedek igren ihtiyac</p> <p>b- gc beceri envanteri</p> <p>c- gren devir oran</p> <p>d- lerin analizi</p> <p>e- rgtsel yedekleme plan</p> <p>2-Mentorlukla ilgili aadakilerden hangisi yanltr.</p> <p>a- Mentorluk programlar formel (zorunlu) ve informel (gnll) olarak ikiyeayrlr.</p> <p>b- Mentorluk destei alan kii Kariyerine ilikin gereki ve etkili geri-besleme elde eder.</p> <p>c- Mentorluk alanlara kariyerleri ile ilgili verilen destek ve nerileri kapsar</p> <p>d- Eit pozisyondaki kiiler arasnda mentorluk ilikisi olamaz.</p> <p>e- Mentorluk roln stlenen kiinin, Kiisel tatmin duygusu artar.</p> <p>3-nsan kaynaklar yneticisinin alanlarn balln artrmak iin onlarn ihtiyalarn karlamas ve danmanlk yapmas bu yneticinin hangi rol ile ilikilidir</p> <p>a- Ynetsel Uzman</p> <p>b- Deiim Ajan</p> <p>c- Stratejik Ortak</p> <p>d- gren destekcisi</p> <p>e- Kullanma</p> <p>4- tasarm yaklamlar ile ilgili aadakilerden hangisi yanltr.</p> <p>a- rotasyonunda igren daha az etkin olaca yeni bir ie getiinde dk verimlilik sz konusu olur. </p> <p>b- geniletmede igren tek bir i zerinde ihtisaslamak yerine birka ii renerek icra eder</p> <p>c- Kendi kendini yneten i takmlar, alanlarda kendi iinin patronu olma gibi bir duygu yaratarak sorumluluk bilinlerini gelitirir.</p> <p>d- zenginletirme sonucu oluan ar uzmanlama, alanlarda monotonlua ve bkknla neden olmaktadr.</p> <p>e- zenginletirmede, iin ieriinde ve sorumluluk dzeyinde dikey temel deiiklikler yaplr.</p> <p>5-alanlarn performans dzeylerinde de normal dalma(an erisine) Uygunluk gstermeleri gerektii varsaymndan hareket eden, deerlendiren kiilerin bir skalaya yerletirildii performans deerlendirme yntemi hangisidir.</p> <p>a- 360 Derece geri besleme</p> <p>b- aretleme listesi yntemi</p> <p>c- Sralama yntemi</p> <p>d- Kritik olay yntemi</p> <p>e- Zorunlu datm yntemi</p> <p>6-ounlukla kariyerin koruma evresi nde ortaya kan, Kiinin kariyerinde belirli bir duraanl ifade eden alanlarn ne terfi edecek kadar baarl ne de ilerine son verilecek kadar baarsz olduu duruma ne ad verilir.</p> <p>a- Portfy kariyer yaklam</p> <p>b- Kariyer yolu</p> <p>c- Kariyer apalar</p> <p>d- Snrsz kariyer yaklam</p> <p>e- Kariyer platosu</p> <p>7- analiziyle ilgili aadaki ifadelerden hangisi yanltr.</p> <p>a- hazrlk sreci hazrlk ve planlama ile balar.</p> <p>b- analizi yapacak analistler, iletme iinden, iletme dndan veya analiz iinde uzman danman kurululardan seilebilir.</p> <p>c- analizinde, mhendislik ve sosyal bilimlerden yararlanlarak ilerin teknik ve sosyal analizleri yaplr.</p> <p>d- analizi sonucu elde edilen bilgiler sayesinde seim, terfi, eitim gelitirme, performans deerlendirme, cret ve dllendirme gibi konularda daha salkl kararlarn alnmas ve uygulanmas mmkn olabilir.</p> <p>e- analizi ilerin nasl yapldnn, ayrntlarnn ve evresel durumunun ortaya konulmas deil, nasl yaplmas gerektiinin belirlenmesidir.</p> <p>8-nsan Kaynaklar planlamasyla ilgili aadakilerden hangisi yanltr.</p> <p>a- Bir firmann uygun yer ve zamanda, ekonomik olarak en yararl eyleri yapacak uygun say ve nitelikte insanlara sahip olmasn dorulayan bir sretir.</p> <p>b- rgtn ksa, orta ve uzun vadeli personel ihtiyacn belirlemek iin de ngrmleme almalar yaplmaktadr.</p> <p>c- ngrmlemede Delphi teknii ve Nominal grup teknii gibi saysal-istatistiksel tekniklerden yararlanlr.</p> <p>d- rgtn amalar deiebileceinden ve evresi belirsizliklerle dolu olduundan insan kaynaklar planlamas srekli dzenleme gerektirir.</p> <p>e- Ana amalar optimum dzeyde eleman istihdam etmek ve alanlardan azami derecede yararlanmaktr.</p> <p>9-E-eitimle ilgili aadakilerden hangisi yanltr</p> <p>a- Maliyet ve zamandan tasarruf yaplabilmektedir.</p> <p>b- Eitime katlacaklara bulunduklar yerlerden ayrlmadan eitim alma imkan sunar</p> <p>c- Bilgiye istenilen anda ulama kolayl salar.</p> <p>d- Bilgisayar ve dier grsel iletiim aralarnn youn kullanlmas ile renme zaman azalmaktadr.</p> <p>e- E- eitim alanlarn bilgi teknolojilerini kullanma istekli ve yetenekli olmamas eitimin baarsn etkilemez.</p> <p>10-Kariyer evreleriyle ilgili aadakilerden hangisi yanltr.</p> <p>a- Koruma evresinde deneme, istikrar kazanma ve orta kariyer krizi gibi alt evreler vardr.</p> <p>b- Yerletirme evresinde kii ilk iine balar ve iletmede kendisine eitli eitimler verilir.</p> <p>c- Koruma evresindeki kii i yaamnda kendisine bir yer bulmu olup bunu korumaya alr.</p> <p>d- D evresinde kii azalan g ve sorumluluk dzeylerini kabul etmeyi renirler.</p> <p>e- lk evre olan aratrma evresinde okul yaamndan i yaamna gei yaplmaktadr.</p> <p> I-letmenin zellikleri ve sektr</p> <p>II- gren pazarnn durumu</p> <p>III-Yasalar</p> <p>11-Yukardakilerden hangisi veya hangileri aday bulma ve salamay etkileyen rgtsel faktrler arasndadr.</p> <p>a- I ve III</p> <p>b- Yalnz II</p> <p>c- I ve II</p> <p>d- II ve III </p> <p>e- Yalnz I</p> <p>12- Bir meslek veya hizmette grev yapacak kiileri nitelikli elemen durumuna getirmeye ne ad verilir.</p> <p>a- altrma</p> <p>b- Kii analizi</p> <p>c- Gelitirme </p> <p>d- (grev) analizi</p> <p>e- Yetitirme</p> <p>13- Aadakilerden hangisi i kaynaklardan igren temininin dezavantajlar arasnda yer almaz</p> <p>a- alanlarn iletmeye aina olmas</p> <p>b- Terfi edememenin moral sorunu yaratabilmesi</p> <p>c- Yeterince uygun olmayan kiilerin atanmas</p> <p>d- e kapal kalnmas, yeni grlerin ve taze kann iletmeye gelememesi</p> <p>e- Terfi iin politik davranlarn artmas</p> <p>14-Personel ynetimi ile insan kaynaklar ynetimi arasndaki farklara ilikin aadakilerden hangisi yanltr.</p> <p>a- Personel ynetimi i odaklyken insan kaynaklar ynetimi insan odakldr.</p> <p>b- Personel Ynetimi insan maliyet unsuru olarak, insan kaynaklar ynetimini isa girdi olarak grr.</p> <p>c- Personel ynetimi operasyonel faaliyetlarle, insan kaynaklar ynetimi ve tm rgte danmanlk hizmeti sunmayla ilgilenir.</p> <p>d- Personel ynetimi statik, insan kaynaklar ynetimi ise dinamik bar yap ngrr.</p> <p>e- Personel ynetimi stratejik planlamaya, insan kaynaklar ynetimi ise i planlamaya nem verir.</p> <p>15- Eitim ihtiyalarn belirlenmesiyle ilgili aadakilerden hangisi yanltr.</p> <p>a- (grev) analizi hakknda sistematik bir bilgi toplama faaliyetidir.</p> <p>b- rgtsel ihtiya analizine, iletmenin misyonu, vizyonu, stratejik amalar ve insan kaynaklar planlar incelenerek balanr.</p> <p>c- Kii analizi iin yalnzca gzlem yntemi kullanlabilir</p> <p>d- Kii analizi, ii yapacak kiinin sahip olduu bilgi beceri ve yeterlilik dzeyinin belirlenmesidir.</p> <p>e- Eitim ihtiyacnn belirlenmesi iin rgt grev ve kii analizinin yaplmas gerekmektedir.</p> <p>16-Kendi kendini yneten i takmlarna ilikin aadakilerden hangisi yanltr.</p> <p>a- Takm yeleri ounlukla hiyerarik pozisyonlarna gre deil, yaptklar ite gsterdikleri bilgi ve beceriye gre cret alrlar.</p> <p>b- Hangi yenin hangi ii yapacana ve hangi alma yntemini izleyeceine grupa karar verilir.</p> <p>c- Takm yeleri yaplan ilerle ilgili birbirlerinin davranlarn kontrol edemez.</p> <p>d- Birbiriyle karlkl bamllk ilikisi iindeki ileri yapan rgt yelerince oluturulur.</p> <p>e- Bu takmlar i tamamlama duygularn tatmin edebilmekte ve kendilerini daha zgr hissedebilmektedir. </p> <p> I- analizi sonucunda i tanmlar ve i artnameleri gelitirilir.</p> <p>II- tanmlarnda iin kimlii ve konumu, iin amac ve zeti gibi konular bulunur.</p> <p>III- artnamelerinde ii yapabilmek iin sahip olunmas gereken deneyim, renim ve gerekleri vb. bilgiler yer alr.</p> <p>17-Yukardaki ifadelerden hangisi veya hangileri dorudur.</p> <p>a- Yalnz II</p> <p>b- I ve II</p> <p>c- Yalnz I</p> <p>d- I, II ve III</p> <p>e- II ve III</p> <p>18- Aadakilerden hangisi ibanda eitimin stnlkleri arasnda yer almaz</p> <p>a- Eitimin renme durumundan i ortamna nakil sorunu yoktur.</p> <p>b- gren eitilirken ayn zamanda reticilie devam eder.</p> <p>c- gren iten uzaklamad iin ite fazla aksama olmaz.</p> <p>d- banda eitim veren kiinin uzmanl yeterli olmayabilir.</p> <p>e- Eitim daha az maliyetle uygulanabilir.</p> <p>19- nsan Kaynaklar Planlama srecinin ilk aamas aadakilerden hangisidir.</p> <p>a- Bteye uyarlama</p> <p>b- ngrlen arz ve talebi dengeleme</p> <p>c- gc arzn ngrlmeme</p> <p>d- Bilgi toplama ve analiz</p> <p>e- nsan kaynaklar ihtiyacnn ngrmlenmesi</p> <p> I-Personel planlama</p> <p>II-cret-maa ynetimi</p> <p>III-ten ayrlma kararlar</p> <p>20-Yukardakilerden hangisi veya hangileri performans deerlendirme sonularnn kullanld insan kaynaklar ilevleri arasndadr.</p> <p>a- II ve III</p> <p>b- I ve III</p> <p>c- I ve II</p> <p>d- I, II ve III</p> <p>e- Yalnz II</p> <p>I Bu ilerde alan igrenler,</p> <p>II Bu ileri bilen gzetimciler dhil dier igrenler,</p> <p>III lerini yapmakta olan igrenleri izleyen bamsz gzlemciler.</p> <p>21- analizi almalarnda iler hakknda bilgiler, yukardakilerin hangisi yada hangilerinden alnabilir</p> <p>a- II ve III</p> <p>b- I, II ve III</p> <p>c- Yalnz II</p> <p>d- Yalnz III</p> <p>e- I ve III</p> <p>22- astn gzlemleyen stn onun baar ya da baarszlklarn belirleyen spesifik alma davranlarn kaydettii ve daha sonra ona bu nemli olaylarla ilgili geri besleme salad performans deerleme yntemi aadakilerden hangisidir.</p> <p>a- Kritik olay yntemi</p> <p>b- Davransal deerlendirme skalalar</p> <p>c- Sralama yntemi</p> <p>d- Geleneksel Deerlendirme Skalalar</p> <p>e- Zorunlu dalm yntemi</p> <p>23- Aada verilen i tanm unsurlarnn hangisinde iin nasl ve neden yapld ksaca belirtilir.</p> <p>a- in amac ve zeti</p> <p>b- Performans standartlar</p> <p>c- Bilgi beceri ve yetenek gerekleri</p> <p>d- in kimlii ve konumu</p> <p>e- Grev ve sorumluluk</p> <p>24- Aday bulma ve salamay etkileyen faktrlerle ilgili aadakilerden hangisi yanltr.</p> <p>a- Firmann insan kaynaklar politikalar aday bulma srecini etkilemez</p> <p>b- Byme olumlu bir gelime olarak grld iin aday bulmada byyen firma daha avantajldr.</p> <p>c- Byk iletmeler sahip olduklar imkanlarla daha fazla aday iletmeye ekme kabiliyetine sahiptir.</p> <p>d- Bir iletmenin kurumsal itibarnn yksek olmas, o iletmeyi aday bulmada avantajl hale getirmektedir.</p> <p>e- Ekonominin gelime dnemlerinde igren talebi fazla olduundan aday bulma ilemi zorlaabilir.</p> <p>25- nternet ve e-igren teminiyle ilgili aadakilerden hangisi yanltr.</p> <p>a- zel hayatn gizlilii konusu bu yntemin sorunlu yanlarndandr.</p> <p>b- duyurularnn ksa zamanda geni bir kitleye en az bir maliyetle ulatrlabilmesi bakmndan avantajldr.</p> <p>c- Dnyada en hzl byyen igren temin yntemi internet kullanmdr.</p> <p>d- letme kendi ierisinde internet a vastasylada bu yolu kullanabilir.</p> <p>e- stenmeyen zellikteki bavurulara maruz kalnmamas en nemli avantajdr.</p> <p>26-Aadakilerden hangisinde yer alan ngrmleme yntemlerinin her ikiside saysal/istatistikseldir.</p> <p>a- Nominal grup teknii-Trend analizi</p> <p>b- Regresyon Analizi-Delphi Teknii</p> <p>c- Delphi Teknii-Nominal grup teknii</p> <p>d- Ynetsel yargya dayanan ngrmleme-Delphi teknii</p> <p>e- Trend analizi-Regresyon analizi</p> <p>27-Aadakilerden hangisi alanlarn ilerini yapabilmesi iin gerekli bilgileri retme sreci olarak tanmlanmaktadr.</p> <p>a- Gelitirme</p> <p>b- Yetitirme</p> <p>c- Eitim</p> <p>d- Yetki veme </p> <p>e- e altrma</p> <p>28-Kiinin yaam boyunca stlendii ilere ilikin tutum ve davranlarnn kii tarafndan alglanan sras yada alma yaam boyunca stlendii i rollerinin tamamna ne ad verilir</p> <p>a- Beceri </p> <p>b- Performans</p> <p>c- Kariyer</p> <p>d- Yetkinlik</p> <p>e- Yetenek</p> <p>29-Deerlendiricinin astnn performansndaki birbirinden bamsz ve belirgin zellikler arasndaki farkllklar grememesi ve bu dorultuda hatal deerlendirme yapmas aadaki deerlendirme hatas trlerinden hangisidir.</p> <p>a- Pozisyondan etkilenme</p> <p>b- Kiisel n yarglar</p> <p>c- Yakn gemiteki olaylardan etkilenme</p> <p>d- Hale etkisi</p> <p>e- Kontrast hatalar</p> <p>30-D kaynakalrdan aday temin yolar ile ilgili aadakilerden hangisi yanltr.</p> <p>a- zellikle isizliin yksek olduu lkelerde iletmeye kendiliinden bavuranlar aday bulmada yaygn olarak kullanlan bir kaynaktr.</p> <p>b- tanm ve i gereklerine dayal ak biimde hazrlanan ve doru kaynaktan sunulan i duyurular aday temininde ok yararldr.</p> <p>c- letmenin stajyerleri gelecekte o iletmenin eleman olabilir</p> <p>d- letmenin alan tedariki vb. paydalarnn tavsiye ettii kiilerle bo pozisyonlarn doldurulmas her zaman olumlu sonular dourur.</p> <p>e- Trkiye Kurumu lkemizde i arayanlarla igren arayan iletmeleri bir araya getiren resmi bir kurumdur.</p> <p>31-Yerine getirilecek spesifik grevleri, bu grevi yerine getirmede kullanlan yntemi ve iin rgtteki dier ilerle ilikilerini belirleme srecine ne ad verilir</p> <p>a- analizi</p> <p>b- tasarm</p> <p>c- artnameleri</p> <p>d- tanm </p> <p>e- geniletme</p> <p>32-Aadakilerden hangisi i kaynaklardan aday temin etme yollarndan biridir.</p> <p>a- Kendiliinden bavuranlar</p> <p>b- Terfi</p> <p>c- E- igren temini</p> <p>d- duyurular</p> <p>e- Tavsiyeler</p> <p>33-Performans deerlendirme sistemlerinde deerlendirme yapabilecek kiilerle ilgili aadakilerden hangisi yanltr.</p> <p>a- Yneticilerden birou astlar tarafndan deerlendirilmekten holanmaz</p> <p>b- Mteriler tarafndan yaplan deerlendirme, iletme mteri ilikilerinin daha salam temellere oturtulmasnda katkda bulunur.</p> <p>c- lk stn/stlerin yapt deerlendirmelerin yan sra kiini kendisini deerlendirmesini salamak pek ok yneticinin bavurduu yollardan biridir.</p> <p>d- arkadalar (edeer) tarafndan yaplan deerlendirmeler tamamen objektif olacandan cret art vb. gibi konularda verilecek kararlarn bunlara dayandrlmas gerekir</p> <p>e- Aralarnda srekli iletiim ve ounluklada fiziksel yaknlk nedeniyle astn performansn en iyi ilk st gzlemleyebilir.</p> <p>34-Eitim Proramnn hazrlanmas ve uygulanmas ile ilgili aadakilerden hangisi yanltr.</p> <p>a- Eitici seiminde en nemli husus, eitimi verecek kiilerin konularnda uzman olmalardr.</p> <p>b- Eitime katlacaklarn belirlenmesinde rgtn amalar, alanlarn ya ve eitim dzeyi gibi faktrler etkilidir.</p> <p>c- Eitim yntemleri seilirken her duruma uyan en iyi/tek bir yntemin olduu gz nnde bulundurulmaldr.</p> <p>d- Eitim ihtiyalarna uygun olarak eitimin hangi konular kapsayaca belirlenmelidir.</p> <p>e- Eitim amalarnn tespiti btn eitim proramn ynlendirir.</p> <p>35- Aada verilen i d eitim yntemlerinin hangisinde konferanslar, seminerler ve kurslar verilmektedir.</p> <p>a- Anlatm Yntemi</p> <p>b- letme oyunlar</p> <p>c- Duyarllk eitimi</p> <p>d- rnek olay yntemi</p> <p>e- Rol oynama yntemi</p> <p>I- rgtn misyonu, stratejik amalar ve politikalr</p> <p>II- gc devri ve devamszlk oranlar</p> <p>III- gc piyasasnn zellikleri (igc arz, isizlik vb.)</p> <p>36-Yukardakilerden hangisi yada hangileri insan kaynaklar planlama srecinde bilgi toplama ve analiz aamasnda kullanlan veriler arasndadr.</p> <p>a- I ve II</p> <p>b- II ve III</p> <p>c- Yalnz II</p> <p>d- Yalnz I</p> <p>e- I, II ve III</p> <p>37-Aadakilerden hangisi insan kaynaklar ynetimini etkileyen i evre faktrlerinden biridir.</p> <p>a- Yasal dzenlemeler</p> <p>b- rgt kltr</p> <p>c- gc piyasas ve i gcnn eitlilii</p> <p>d- Toplum</p> <p>e- Sendikalar</p> <p>38- Aadakilerden hangisi insan kaynaklar ynetiminin nemini artran faktrlerinden biri deildir.</p> <p>a- Kreselleme</p> <p>b- Deiim</p> <p>c- Kariyer planlama</p> <p>d- gcndeki farkllama</p> <p>e- Verimlilik</p> <p>39-Deerlendiricilerin nemli kabul edilen i ve pozisyondaki kiileri yksek, nemsiz kabul edilen i ve pozisyondaki kiileri dk performans dzeyinde deerlendirmesi aadaki deerlendirme hatas trlerinden hangisine aittir.</p> <p>a- Kontrast hatalar</p> <p>b- Hale etkisi</p> <p>c- Yakn gemiteki olaylardan etkilenme</p> <p>d- Belirli derecelere/puanlara ynelme</p> <p>e- Pozisyondan etkilenme</p> <p>40-Aadakilerden hangisi ibanda eitim yntemlerinden biri deildir.</p> <p>a- Yetki gerimi yoluyla eitim</p> <p>b- rotasyonu</p> <p>c- Proje ekiplerinde alma</p> <p>d- Bir ste bal alma</p> <p>e- rnek olay ynetimi</p> <p>1-B2-D3-D4-D5-E6-E7-E8-C9-E10-A11-E12-E13-A14-E15-C16-C17-D18-D19-D20-D21-B22-A23-A24-A25-E26-E27-C28-C29-D30-D31-B32-B33-D34-C35-A36-E37-B38-C39-E40-E</p>

Recommended

View more >