week 01 - RondomDinxperlo - 4 januari 2012

 • Published on
  17-Mar-2016

 • View
  219

 • Download
  4

DESCRIPTION

RondomDinxperlo is de internationale huis-aan-huiskrant en verschijnt in grensplaats Dinxperlo en het Duitse buurdorp Suderwick in een oplage van 6100 exemplaren.

Transcript

 • Dag Kerst, hallo winter!CJV gaat langs de deuren om bomen op te halen

  Aanstaande zondag:winterwandeling

  DINXPERLO / DE HEURNE - De kerstboom optuigen is meestal een feestelijke gebeurtenis, het af-tuigen een crime. Vrijwilligers van de CJV helpen een handje bij het opruimen van deze stekelige bomen. Op zaterdag 7 januari gaan ze in Dinxperlo en De Heurne met tractors en karren rond om de kerstbomen op te halen. De bomen dienen die dag wel voor negen uur s ochtends aan de weg te liggen. Uit het archief van de CJV kregen we deze fraaie foto.

  DINXPERLO - Zondag 8 janua-ri 2012 houdt VVV Dinxperlo een Winterwandeling; de Ni-jjaors toetentocht. Medewerking is er van de jachthoornblazers uit Sin-deren. Onderweg worden deelne-mers begeleid met de klanken van de jachthoorns. Bovendien kunnen ze genieten van warme glhwein of chocomelk en zich warmen aan vuurkorven.Deze wandeltocht gaat door het buitengebied van Dinxperlo en Breedenbroek, waarbij een mooi stukje bos wordt aangedaan. De tocht is ook geschikt voor gezin-

  nen met kinderen. Aan het eind van de tocht krijgen de kinderen een toete met wat lekkers, beschik-baar gesteld door Peters specialitei-ten. Starten kan op 8 januari tussen 13.00 en 14.00 uur bij het Sport-centrum Het Blauwe Meer aan de Helmkamp 17 in Dinxperlo. De tocht eindigt ook weer op dit punt, waar de deelnemers erwtensoep en een drankje kunnen kopen. Er is keuze uit twee afstanden: 6 of 10 kilometer. De kosten zijn voor vol-wassen 2,50 euro en voor kinderen 1,50 euro. Meer informatie bij VVV Dinxperlo, 0315-642050.

  Smartlappenkoorzoekt mannen

  Het Dinxpers Smartlappen-koor is naarstig op zoek naar lage stemmen voor wat extra diepgang in het aanstekelijke repertoire. Door ziekte is het tekort aan mannenstemmen nijpend geworden. Als je luistert naar een optreden van een smartlappenkoor, word je vanzelf vrolijk, schrijven de en-thousiaste zangers. Ze roepen de zanglustige mannen op om vanaf 9 januari eens te komen kijken en luisteren. Het Dinxpers Smartlappenkoor werd in 2008 opgericht. Iedere maandagavond repeteren de leden van 19.45 tot 22.00 uur in het gebouw van De Bron. Wij treden regelmatig op voor instellingen en organisaties, laten ze weten. De leiding is in handen van Dini Jansen. Naast serieus oefenen is er ook veel ruimte om te lachen. Meer informatie over het koor en fotos van gedane optredens staan op de website www.dinx-perssmartlappenkoor.nl.

  Kerkberichten inRondomDinxperloMet ingang van deze editie plaatsen wij een overzicht van kerkberichten en medische diensten. Dit op veler verzoek van onze lezers. Daarmee geven we aan dat deze krant niet nze krant is, maar w krant. Kijk op pagina 6 voor het complete overzicht.

  RondomDinxperlo plaatst ng meer

  RondomDinxperlo heeft een goed voornemen voor 2012. Vanaf deze editie zijn we ng completer en ng Dinxperser dan u van ons gewend bent. Zo hebben we toestemming van de gemeente Aalten ontvangen om alle relevante gemeenteberich-ten door te plaatsen in onze ko-lommen. Verder duiken we het verleden in dankzij de unieke collectie van Ben Maandag.

  Gevonden voorwer-pen inleverenkan niet meerin DinxperloGevonden voorwerpen inle-veren of ophalen kan vanaf nu niet meer bij op het politiebu-reau in Dinxperlo. Dinxper-lors moeten nu naar Aalten of hun vondst via internet aanmelden. Dat is het resultaat van een landelijke wijziging. Gevonden voorwerpen zijn vanaf 1 januari 2012 een zaak van de gemeente en niet langer van de politie. Wie een tas vindt, een mobiele telefoon, portemonnee of kostbaar sieraad kwijtraakt, moet dit nu verplicht melden. Afgeven kan tijdens de reguliere openings-tijden van de publieksbalie, Stationsstraat 8 in Aalten of via internet: www.aalten.nl. Denkt u dat het voorwerp gestolen is, meld dat dan bij de politie via 0900-8844.

  1

  JAARGANG 2 4 JANuARI 2012 RondomDinxperlo

  C 100M 60Y 0K 20

  Verschijnt huis-aan-huis in Dinxperlo, De Heurne, Lintelo, Breedenbroek, IJzerlo, Suderwick (D), Voorst en Sinderen

  2 7 85Berghoef over 2012 Alweer felle brand Dieksken nu fietspad Nieuw: Huuksken

  archieffoto: cjv

  www.nkuiperbv.nl

  ATAG verwarmingstoestellen, omdat geen enkel huishouden gelijk is.

  Molenweg 5, Breedenbroek *Informeer voor de voorwaarden. Tel. 0315-617555

  Nu met korting oplopend tot wel 250,-- en een gratis klokthermostaat t.w.v. 230,-- en op de ATAG E en Q modellen 10 jaar garantie icm

  serviceonderhoudscontract*

  Wij wensen u een heel gelukkig 2012!Wij wensen u eenheel gelukkig

  2012!

 • RondomDinxperlo Woensdag 4 januari 20122

  Burgemeester Bert Berghoef:2012 wordt een uitdagend jaar!

  burgemeester in exclusief interview: laten we elkaar in de ogen kijken

  INTERVIEWDoor onze redactie

  Rondom Dinxperlo

  vrijwilligers, dat kan ik niet vaak genoeg zeggen. Persoonlijk vind ik het een goed idee om de zilve-ren legpenning, die in de voorma-lige gemeente Dinxperlo in uitzon-derlijke gevallen werd uitgereikt, in Aalten over te nemen.De gemeente heeft als dienstver-lenende organisatie flinke stappen

  gemaakt, vindt Berghoef. Op het gebied van vergunningverlening-trajecten hebben we vooruitgang geboekt. Toen ik hier als burge-meester begon, zat iedereen op een eilandje met een ophaalbruggetje. Eilandjes zijn er nog wel, maar nu verbonden met vaste bruggen. Als serviceorganisatie hebben we een enorme slag gemaakt. Maar we blij-ven een vergunningenfabriek. De gemeente is vergunningverlener en regisseur bij projecten, daarbij heb-ben we meer dan ooit andere part-ners nodig.

  Burgemeester Berghoef probeert, net als de andere collegeleden, aan-spreekbaar en toegankelijk te zijn. We moeten altijd oog hebben voor individuele noden. Mensen kunnen gewoon binnenlopen; dat past bij de schaal van deze gemeente. Niet alle burgers weten hoe de taken tus-sen college, gemeenteraad en amb-

  tenaren zijn verdeeld. Dat zorgt wel eens voor onduidelijkheid. We zijn een georganiseerd land. Het is ech-ter zo complex, dat mensen daar soms last van hebben. We zijn blijk-baar niet goed in staat om onze rol-len naar de burgers te vertalen, dat moet beter!

  OpdrachtVan een burgemeester worden soms wonderen verwacht. In Oost-bloklanden komt het inderdaad voor dat burgemeesters aan alle touwtjes trekken, in Nederland is dat anders. Berghoef: Ik zet geen schakelaar om, maar moet met argumenten mensen overtuigen. Sinds 2005 is de rol van een burge-meester vooral ceremonieel, toch blijft dit het mooiste beroep. Alle sociale vaardigheden die je in de loop van je leven hebt opgebouwd, kun je inzetten. Me begeven tussen de mensen, dat doe ik graag. Ik ben

  ook maar een gewoon mens, maar met een bijzondere opdracht.

  Binnen het college van B &W wordt een toenemende druk gevoeld om resultaten te boeken. Als de samen-leving snel resultaten wil, dan heb-ben wij dat gewoon waar te maken, reageert Berghoef. Er is al sterk ingezet op stimulering van de loka-le economie. Het aantal overnach-tingen in onze gemeente is bin-nen vijf jaar gegroeid tot 70.000. Dat is een enorme stimulans voor recreatiebedrijven. Ook de hore-cabranche wil graag meer ruim-te om te ondernemen. We zouden daar meer over kunnen en moeten nadenken met elkaar.

  SchuivenHet jaar 2012 zit nog vol onze-kerheden. Wat betreft de financi-en spreekt Berghoef liever van een uitdagingscenario dan een armoe-descenario. De grootste angst ligt bij de verplichtingen in het sociale domein. Er gaan taken rond AWBZ en jeugdzorg van de overheid naar de gemeente. Daar zouden we com-pensatie voor moeten krijgen, maar dat gebeurt slechts ten dele. Ik hoop dat de uitgaven van de burger op niveau blijven. Met de subsidies zullen we waarschijnlijk wat moe-ten schuiven en ook de harmoni-satie van grafrechten kan gevolgen hebben.

  Samenwerking met buurgemeen-ten is volgens Berghoef de komen-de jaren onvermijdelijk. Dat gebeurt vooral achter de schermen. De loketfunctie blijft per gemeente zoveel mogelijk intact. Voor 2012 wenst de burgemeester dat iets van zijn recht-voor-zijn-raapmentali-teit overvloeit op de inwoners van zijn gemeente. Mensen zijn inmid-dels gewend dat ik zo ben. Laten we elkaar in de ogen kijken en alle argumenten op tafel leggen. Als je kunt benoemen wat je wilt, bereik je het meeste.

  DINXPERLO - Rond de jaarwis-seling blikt RondomDinxperlo met burgemeester Bert Berghoef van de gemeente Aalten terug en vooruit. Het afgelopen jaar was politiek-bestuurlijk vrij rustig. Wel hebben de kernen van de ge-meente, en dan vooral Dinxperlo, laten zien waar de kracht van een hechte gemeenschap ligt.

  De opening van de nieuwbouw van de basisscholen De Wegwijzer en Sint Liborius was voor burgemees-ter Berghoef n van de Dinxper-lose hoogtepunten. Een samenwer-kingstraject tussen verschillende partner dat eerst stroef verliep, leid-de tot een resultaat waar iedereen fier achter staat. Oog hebben voor elkaars wensen en verplichtingen is noodzakelijk om tot goede oplos-singen te komen. Het dorp Dinx-perlo scoort uitstekend op dat vlak. Het samenbindende kwam nog eens tot uiting op Kerstavond, toen een woning aan de Spoorstraat uit-brandde.

  GemeenschapszinAls gemeente kunnen we het niet alleen. Gelukkig hebben we gewel-dige partners, zegt Berghoef. De Woningstichting Dinxperlo han-delde bij die brand snel en adequaat. Mensen die ineens dakloos waren, werden goed opgevangen. Ook dat is kenmerkend voor deze samenle-ving: aandacht voor het individue-le. Ook op andere vlakken blijkt de gemeenschapszin. Bijvoorbeeld bij de vele bloeiende verenigingen. Ik ben liefhebber van fanfaremuziek. Regelmatig ga ik even zitten op een bankje op de gang als Psalm 150 in Het Blauwe Meer repeteert.

  Schutterij EMM viert in 2012 haar 175-jarig bestaan. Dat kan alleen in een dorp waar mensen wat over hebben voor elkaar. Ik verbaas me wel eens over het gemak waarmee mensen iets voor elkaar doen. Dat is in het westen van het land heel anders. Onze gemeente draait op

  De uitreiking van zilveren legpenningen van verdienste van de voormalige gemeente Dinxperlo zou mijns inziens terug moeten keren

  Onze gemeente draait op vrijwilligers. Dat kan ik niet vaak genoeg zeggen

  Burgemeester Bert Berghoef: Regelmatig ga ik zitten op een bankje in de gang als Psalm 150 in Het Blauwe Meer repeteert.

  foto: gemeente aalten

  Piratenzender Radio Jgermeister voorkwam hoge boete op nippertje

 • Woensdag 4 januari 2012 RondomDinxperlo 3

  Ook dt staat bij ons in de showroom!

  Wilt u het anders? Wij maken het!

  Lage Heurnseweg 22 De Heurne

  Tel. (0315) 65 29 39

  www.demeubelvakman.nl E-mail: demeubelvakman@hetnet.nl

  tv-meubel449,-

  698,-

  168,-

  479,-Tafel

  www.klomps.nl

  Bouwen, samen met Klomps.

  Klomps bouwbedrijf is gespecialiseerd in bouwen

  voor wonen, werken, leren en zorgen. Bouwen doe

  je samen, dat weten we uit ervaring. Iedere woning,

  iedere verbouwing of renovatie staat in dienst van

  de mensen die er gaan wonen, werken of verblijven.

  U heeft uw ideen, plannen, wensen en dromen.

  Wij combineren deze graag met onze vakmanschap,

  kennis en ervaring. Dat verstaan we onder samen

  bouwen aan uw toekomst!

  Klomps bouwbedrijf

  Meniststraat 2

  Dinxperlo

  tel. 0315 65 70 00

  fax 0315 65 17 77

  info@klomps.nl

  Samen bouwen aan uw toekomst.

  DINXPERLO - Piratenzender Ra-dio Jgermeister wist afgelopen kerst een boete van 4500 euro te ontwijken. Traditiegetrouw draait Radio Jgermeister 26, 27 en 28 de-cember, zo ook eind 2011. Welis-waar is het allemaal wel illegaal, maar dit is dan ook de spanning van het radio maken. Radio Jger-meister heeft toch besloten om de uitzending te starten. We kregen te horen dat we wel storingsvrij en netjes aan de band zaten, laat een van de betrokkenen weten. We kre-gen nog ruim twee uur de tijd om de uitzending te stoppen en zo kon-den we de boete van 4500 euro ont-wijken. Wel kregen we een dwang-som op dat perceel. Nog dank aan de familie Navis waarvandaan we al zes jaar uitzenden.

  Piratenzender Radio Jgermeister voorkwam hoge boete op nippertje

  De Heurne is klaar voor ni-jjaorsborrel

  De vrijwilligers van piratenzender Radio Jger-meister hebben er nog steeds zin in.

  foto: rondomdinxperlo

  foto: frank vinkenvleugel

  advertentie

  DE HEURNE - CJV De Heurne organiseert samen met zaal Bruggink Den HeurnsenNi-jjaorsborrel, speciaal voor mensen die zich tot de De Heurne aangetrokken voe-len. Muziekband Cappuc cino zorgt voor de omlijsting. De opbrengst van de verlo-ting gaat naar de CJV. Iedereen is van harte welkom op zaterdag 7 januari bij zaal Bruggink. Zaal open: 20.30 uur, opening 21.00 uur. Entree: 5 euro, donateurs 3 euro.

 • RondomDinxperlo Woensdag 4 januari 20124

  Familieberichten

  RondomDinxperlo

  Huis-aan-huiskrant voor Dinx-perlo, De Heurne, Lintelo, IJzerlo, Breedenbroek, Voorst, Sinderen en Suderwick (D).

  Oplage: 6.100 stuks

  UitgeverHet Boekenschap

  BladmanagerMaarten Boland

  VerkoopAndr Veldhuisandreveldhuis@rondomdinxperlo.nl

  RedactieMaarten Bolandmaartenboland@rondomdinxperlo.nl

  InternetHelma Folman-ten Pas

  FotografieFrank VinkenvleugelHarrie Ligtvoet Fotografie

  DrukMDH Uitgeverij, Doetinchem

  Krant niet ontvangen?Voer het betreffende adres in opwww.rondomdinxperlo.nl of bel AVO Verspreiding: 0314 - 394613

  Tips? info@rondomdinxperlo.nl

  Adverteren? 06-5884 9298

  Wilt u een foto bijbestellen?De kosten zijn 7,50 per foto-afdruk voor eigen gebruik. Mail daarvoor direct naar onze foto-graaf via het e-mailadres:foto@rondomdinxperlo.nl

  Disclaimer RondomDinxperlo is een uitgave van Het Boekenschap. De uitgever is niet aansprake-lijk voor enige schade die voortvloeit uit het verschijnen en het niet verschijnen van deze krant. Voor onze advertenties gelden de Alge-mene Advertentievoorwaarden van Het Boe-kenschap, zie hetboekenschap.nl/advertentie-voorwaarden.

  C 100M 60Y 0K 20

  Familiebericht opgeven? Kosten: 35 euro (tot 60 mm), 65 euro (tot 120 mm) Mail de tekst plus uw factuuradres naar info@rondomdinxperlo.nl. U krijgt een proefdruk. of ga langs bij het VVV-kantoor aan de Raadhuisstraat in het voormalige gemeentehuis.

  Derksen UitvaartverzorgingBeggelderdijk 377091 HE DinxperloTelefoon (0315) 652664

  www.derksenuitvaart.nlinfo@derksenuitvaart.nl

  Voor Dinxperloen omstreken

  Vaste lage prijs geldt voor alle familieberichten

  Voor alle familieberichten in Rondom-Dinxperlo geldt voor particulieren een vaste lage prijs.Tot 60 mm hoog 35 en van 60 tot en met 120 mm 65 (inclusief btw). Voor grotere familieberichten rekenen wij een vast laag bedrag per millimeter.

  Kwinten heeft een klein zusje gekregen

  Rubi DinekeRubi

  22 december, 10:31 uur3450 g49 cm

  Laurien Caspers en Marcel JansenTerborgseweg 337084 AC BREEDENBROEK

  Op 28 december 2011 is onverwachtsoverleden onze lieve schoonzuster en tante

  Lini Hengeveld - Klein Haneveldechtgenote van Jan Hengeveld

  Op de leeftijd van 59 jaar

  Varsseveld: Evert, Ria en GerritBreedenbroek: Henk en HennieDinxperlo: Willy, Willie en WimApeldoorn: Wim, Anny en MarijkeDinxperlo: Theo en Alieneven en nichten

  Breedenbroek 28-12-2011

  Eenrichting op rotondeTeeuwsen: Rotonde moet veilig worden voor fietsers

  Wethouder Johan Teeuwsen toont zich actiebereid. Nu kiezen fietsers begrijpelijk nog hun eigen weg, zoals op de foto.

  DINXPERLO - Wethouder Johan Teeuwsen van de gemeente Aalten is op korte termijn bereid tot ver-anderingen aan de rotonde op het Willem van Oranjeplein, als deze onveilige situaties oplevert. Dat zei hij tijdens de vergadering van de laatste gemeenteraad.

  Omdat op de fietsstraat ter hoog-te van de rotonde fietsers uit twee richtingen komen, verliezen auto-mobilisten het overzicht. Ik fiets er zelf elke dag en word er ook regel-matig over aangesproken. Twee

  bekenden van mij zijn er flink onderuitgegaan. n ervan is al een aantal maanden uit de roulatie, ver-telde CDA-raadslid Robert Heide-man. De wethouder zei dat hem niets van bijna-ongelukken bekend was, maar toonde zich wel direct actiebereid. Teeuwsen: Als dat een plek is waar ongelukken gebeuren, dan heb ik er geen enkel probleem mee om de rotonde te wijzigen in een variant die we in onze gemeen-te op andere plaatsen hebben.De combinatie van een fietsstraat en een rotonde leidt tot gevaarlij-

  ke situaties. Kinderen nemen stan-daard de kortste route; dat is de belangrijkste reden dat de fiets-strook bij de kop van de Hoge straat als tweerichtingspad is ingericht. Autos zijn op de hele fietsstraat te gast, behalve bij de rotonde. Een oplossing kan geen drie of vier weken meer uitgesteld worden, sprak Rudi Wossink van Gemeen-teBelangen.

  De veiligste variant is die waarbij alle fietsers tegen de klok in om de rotonde fietsen.

  foto: rondomdinxperlo

  Leren communicerenin VoorstVOORST - Op woensdagavond 8 februari start in Voorst een training communicatie. Joke Seinen van Trainingsbureau Eigeninzicht geeft de training. Vind jij het ook lastig om altijd maar ja te zeggen om de vrede te bewaren? Of om je eigen mening te geven, zowel thuis als op je werk? Dan is deze training com-municatie iets voor jou!Goed communiceren als je boos bent, is een hele kunst. Evenals het vasthouden aan je mening in con-flictsituaties. Om van het com-municeren met je puberzoon of - dochter nog maar niet te spreken. Onderwerpen zoals feedback geven en ontvangen, verbale en non-ver-bale communicatie, interactie, con-flicthantering, luistervaardigheden en onderhandelen komen in deze training aan bod. De training wordt gegeven in Voorst, gemeente Oude IJsselstreek, gedurende acht woens-dagavonden van 19.00 uur tot 21.00 uur. Joke Seinen is te bereiken via telefoonnummer 06-12836451 en www.eigeninzicht.nl. Haar e-mail-adres is info@eigeninzicht.nl.

  Met carbid 2012 in!De Heurne knalde Dinxperlo het nieuwe jaar in, want de knallen waren goed in het dorp te horen, meldt onze verkoper Andr Veld-huis. Het team achter deze krant wenst u een gezond 2012!

  Geboren

  Brand in Breedenbroekbrandweer redt hond uit woonkamer boerderij prinsenstraat

  Stadsbank wijzigt dienstverlening

  DINXPERLO - De Stadsbank Oost Nederland gaat klanten in de Ach-terhoek vanaf 2012 op een ande-re wijze van haar diensten voor-zien. De Stadsbank heeft ongeveer duizend klanten in de Achterhoek waarvan in een uitgestrekt gebied slechts enkele tientallen klanten per week gebruik maken van het kan-toor in ulft. Het huurcontract van de Stadsbankvestiging in ulft loopt in april 2012 af. In de nieuwe situa-tie gaat de Stadsbank werken vanuit verschillende locaties van de aange-sloten gemeenten en niet meer van-uit n vaste locatie in ulft. Wat dat voor klanten uit Dinxperlo bete-kent, is nu nog niet bekend.

 • Woensdag 4 januari 2012 RondomDinxperlo 5

  Brand in Breedenbroekbrandweer redt hond uit woonkamer boerderij prinsenstraat

  Een trieste aanblik op Nieuwjaarsdag in Breedenbroek: de beeldbepalende boerderij De Knnink aan de Prinsenstraat brandde uit.

  BREEDENBROEK - Een grote brand legde een oude boerderij in Breedenbroek in de as. De wo-ning aan de Prinsenstraat is onbe-woonbaar verklaard.

  Er zijn geen gewonden, mede doordat er niemand thuis was. De brandweer bracht de hond, die nog in de woonkamer was, snel in vei-ligheid. Korpsen uit verschillende plaatsen reden met loeiende sirenes naar Breedenbroek. Het zijdeel van de woning heeft de brandweer kun-nen sparen.Het gaat om boederij De Knnink aan de Prinsenstraat. Op Nieuw-jaarsdag werd de weg afgezet voor doorgaand verkeer om de brand-weer niet te hinderen. Na het sein brand meester moest de blusploeg opnieuw in actie komen, omdat res-ten van het huis nog nasmeulden.De brandweer heeft een druk-ke week achter de rug. Op Eerste Kerstdag brandde de zolderverdie-ping aan de Dinxperlose Spoor-straat uit. Verder was er een auto-matische rookmelding in het Dr Jenny Woonzorgcentrum dankzij een kerststukje dat in brand vloog. En op Nieuwjaarsdag voltrok zich het drama in Breedenbroek, waar eveneens geen slachtoffers vielen.

  Rondom Dinxperlo

  foto: rondomdinxperlo

  Oorlogsmateriaalrondom Dinxperlo gezochtDINXPERLO - Oorlogsonderzoeker Robert-Jan Rijks zoekt mensen die historisch materiaal, hoe klein ook, willen afstaan voor educatieve doelein-den. De onderzoeker wil het materiaal gebruiken om voorlichting te geven op basisscholen die belangstelling hebben, om de jeugd het historisch besef bij te brengen. De vorige oproep in deze krant leidde tot een BB-uniform van de Burgerbescherming dat nog bij iemand in huis lag. Alles is welkom. Bel naar (0315) 65 48 95 of (06) 2215 0074.

  Lingerlo Lingerie SpeciaalzaakKerkstraat 3 7091 CH Dinxperlo (0315) 65 52 48

  www.lingerlo.nl

  Goede voornemens?Wij hebben corrigerende ondermode: hemdjes, slips, pantys, jurkjes, corselets

  HarmelingF i e t s e n B r o m f i e t s e n R e p a r a t i e

  Wij zorgen voor zekerheid!

  Inh. G. Kleinhesseling

  Fietsen

  Wij zijn een gecerti ceerd vakbedrijf voor

  Sporker Str. 33 Bocholt-SuderwickTel. 0049-2874 830 zweirad-harmeling.de

  Vorkvering-inspectie

  Vaste prijs:

  99,-incl. leenfi ets

  Sporker Str. 33 Bocholt-SuderwickTel. 0 28 74 / 8 30

  www.zweirad-harmeling.de

  Mit einem

  Geschenkgutsc

  hein

  von

  Fietsen Harmeli

  ng

  haben Sie imme

  r das

  passende Gesch

  enk!

  brigens:

  Wir sorgenfr Sicherheit?

  Wir sind zertifizierter Fachbetrieb fr

  Zum Festpreis von

  99,-einschlielich Leihrad

  Federgabel-Inspektionen

  aller &Modelle.

  AH - A130132

  inspectieMet een

  cadeau-

  bon van Fietsen

  Harmeling hee

  ft

  u altijd het juis

  te

  cadeau!

  Het bestuur van de VVNF wenst iedereen een voorspoedig Oranjejaar 2012

  Ni-joarstoeten:Wij zetten de tradtitie van de ni-joarstoeten door. Wij willen graag iedereen een voor-spoedig 2012 wensen en doen dit in het bijzonder door aan de kinderen van de scho-len een ni-joarstoet te geven. De kaartjes hiervoor worden op de scholen uitgereikt.

  Op zaterdag, 7 januari bent u tussen 11.00 tot 15.00 uur welkom in de VVNF-tent op het Marktplein in Dinxperlo. De kinderen die langskomen in de Oranjetent krijgen een ni-joarstoet uitgereikt. Uiteraard is ook aan de ouders gedacht in de vorm van oliebollen en glhwein.

  Toneel in Ons Huis: Op zaterdag 28 januari 2012 vervolgen we onze jaarlijkse activiteiten met een revue/toneelavond in Ons Huis. Op deze avond zal het de Hengelose Toneelvereniging de klucht Zeg nooit vis voordat ie in de pan is opvoeren.

  Lidmaatschap VVNFHet lidmaatschap van de vereniging staat open voor natuurlijke personen vanaf 16 jaar (peildatum is 6 mei), die woonachtig zijn in Dinxperlo, De Heurne, Breedenbroek, IJz-erlo, Sinderen, Voorst of Suderwick. Leden ontvangen een strikt persoonlijke - leden-pas, waarmee recht op toegang wordt verkregen tot door de VVNF georganiseerde activiteiten. Toegang is te allen tijde onder voorbehoud en ledenpassen kunnen door het bestuur worden ingenomen bij misdragingen en/of oneigenlijk gebruik.

  Let op: Bij gezinnen dient ieder gezinslid apart te worden opgegeven. Ieder lid ont-vangt zijn eigen persoonlijke ledenpas.. De contributie bedraagt 10 voor leden in de leeftijdscategorie 16 t/m 64 jaar. Leden vanaf 65 jaar betalen 5,-- ,mits n van de ouders of verzorgers lid is kunnen jongeren tot en met 15 jaar gratis lid worden. Deze jongeren dienen wel aangemeld te zijn als lid.

  Aanmelding als lid /wijziging van de gegevens kan via het invullen van de formulieren op www.vvnf.nl. of telefonisch via 06-51126480 (maandag t/m donderdagavond van 20.00-22.00 uur). Aanmelding dient te geschieden voor 1 maart 2012. Na deze datum worden geen aanmeldingen meer in behandeling genomen.

  AfmeldenWanneer u zich wilt afmelden dient u de ledenpas doorgeknipt op te sturen naar:Postbus 57, 7091 AB Dinxperlo

  Bestuur VVNF Dinxperlo

 • RondomDinxperlo Woensdag 4 januari 20126

  Installatiebedrijf Roeterink B.V.Meniststraat 33 7091 ZZ Dinxperlowww.roeterinkbv.nl

  SERVICEBERICHTENMEDISCH EN ZORg

  OVERIgE SERVICE

  KERKDIENSTEN

  Rooms-Katholieke Kerk De Goede Herder, DinxperloWegens asbestproblemen zijn er geen diensten in het gebouw in Dinxperlo. De diensten hebben tot nader aankondiging plaats in de Petrus en Pauluskerk in Bree-denbroek.

  Protestantse Gemeente DinxperloZondag 8 januari10:00 Heurnse Kerk, Ds. H. Veer. Dopen, Kindernevendienst, Oppasdienst uitgangscollecte: Kerk

  Evanglisch Ref. Kirche, SuderwickJohannes-Meis-Str. 2, Suderwick Sontag 8. Januar 10:30 - 11:30 Gottesdienst mit Pfarrer i.R. Arnfrid HoweinMontag 9. Januar20:00 - 21:30 Erste probe 2012 kume-nisch besetzter Kirchenchor St. Michael

  Gemeinde Sankt Michael, SuderwickNiet ontvangen

  Vrije Baptisten Gemeente, DinxperloDe Vrije Baptistengemeente Dinxperlo houdt iedere zondag om 10.00 uur een dienst in gebouw De Bron aan de Ottens-hof 9 te Dinxperlo. Een ieder is van harte welkom. Er is zondagsschool en crche aanwezig. Voor inlichtingen: 0315-65 13 20 of 0315-65 48 71.www.baptistendinxperlo.nl

  Vergadering van Gelovigen,DinxperloZondagsdienst 9.30 uur met avondmaal-viering (creche aanwezig), 11.15 uur preek wo. av. 19.30 uur gebedsdienst, Locatie: Kerkhofplein 7. Info: 0315-652336

  Huisartsenpost DoetinchemTelefoon (0314) 32 98 88Bereikbaar: alleen op afspraak, weekend, avond en nacht. Bel tijdens kantooruren uw eigen huisarts.

  Escura ApotheekTelefoon (0315) 65 24 25Bereikbaar: ma t/m vr van 8-18 uur en zaterdag van 10-12 uur

  Careaz Dr. JennyVeensgracht 1, 7091 BR Dinxperlo. Tel. 0315-657500, info@careazdrjenny.nlVoor vragen over wonen, maaltijden, dagverzorging, thuiszorg en vrijwilli-gerswerk.

  Careaz ThuiszorgVoor al uw vragen m.b.t. thuiszorg en huishoudelijke verzorging. Careaz Thuiszorg, tel 0544 - 397010. Website www.careaz.nl

  BuurtzorgBuurtzorg is 24 uur per dag bereikbaar via tel. 06-20611818 voor Dinxperlo en omgeving. Elke maandag-middag hou-den wij inloopspreekuur in de biblio-theek te Dinxperlo van 15.30-16.30 uur.

  Sensire DinxperloSensire thuishulp, wijkzorg, nachtzorg, verpleging en verzorging. Tel. 0900-88 56 (10 ct/min, 24 uur per dag) Voor meer informatie kijk op www.sensire.nl

  Sensire Maatschappelijk WerkTel. 0900-6228 724 (10ct/min) Voor spreekuurtijden kijk op www.sensire.nl. E-mail: info@sensire.nl

  VerloskundigenVerloskundigen Praktijk ulftTelefoon (0315) 64 19 05, Spoedlijn (06) 51 61 52 02Telefonisch spreekuur: ma 13.30-14.30 uur, di-wo-do: 13.00-17.00 uur

  Alarmlijn politie, brandweeren ambulanceTelefoon: 112, bereikbaar:24 uur per dag

  SensireThuiszorg, wijkzorg, nachtzorg, verple-ging en verzorgingTelefoon (0900) 88 56, bereikbaar: 24 uur per dag

  Diergeneeskundig CentrumDe SlingeTelefoon (0543) 47 33 40

  Yunio JeugdzorgKraamzorg en jeugdgezondheidszorgTelefoon (0900) 98 64Bereikbaar: 24 uur per dag

  Wij proberen zo volledig mogelijk te zijn. Mist u informatie? Mail deze informatie of uw vraag dan naar:service@rondomdinxperlo.nl

  VVV DInxperloRaadhuisstraat 8, 7091 AE Dinxperlo.Open: ma-vr van 10.00-12.00 uur en van 13.30-16.30 uur. Op zaterdag alleen van 10-12 uur. Bioscoopbonnen en VVV-cheques buiten de openingstijden via Boland Schoenmode, Hogestraat 26-28.

  Figulus WelzijnLocatie Dinxperlo: Terborgseweg 5, 7091 DP Dinxperlo. Tel.: 0315-655282 e-mail: a.visser@figulus-welzijn.nl. web-site: www.figulus-welzijn.nl

  WetswinkelEnmaal per twee weken (even weken) op dinsdag van 18.30-20.00 uur, locatie: Figulus Welzijn. Terborgseweg 5, 7091 DP Dinxperlo. Tel.: 0315-65 52 82

  HuiswerkbegeleidingHuiswerkbegeleiding nodig? Meer infor-matie bij Dini Veerbeek via: www.huiswerk-dinxperlo.nl

  Begrafenisvereniging De Laatste Eeruitvaartverzorger: R. Derksen,Beggelderdijk 37, tel. 0315-652664

  Politiebureau DinxperloDe politie is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur aan de Raadhuisstraat 4, Dinxperlo. Buiten deze tijden alleen op afspraak. Telefoon (0315) 61 70 20, b.g.g. (0900) 88 44. Politie Suderwick bereikbaar via tel.nr. 02874-98 94 80.

  C 100M 60Y 0K 20

 • Woensdag 4 januari 2012 RondomDinxperlo 7

  Scouting krijgt multifunctioneel gebouwnieuwbouw voor saksenheerd start komende zomer naast sportvelden ajax b

  Het nieuwe scoutinggebouw in Breedenbroek krijgt de vorm van een boerderij.

  BREEDENBROEK - Scouting Saksenheerd wil in de zomer van dit jaar starten met de bouw van een nieuwe accommodatie. Alle vergunningen zijn binnen en er zijn na de vergunningaanvraag geen bezwaren ingediend. Er moet nog heel wat werk worden verzet voordat de bouw daadwer-kelijk kan starten. Er is bijvoor-beeld nog geen definitieve over-eenkomst met de grondeigenaar en ook de financin zijn nog niet rond.

  Het pand van 20 bij 12 meter krijgt de vorm van een boerderij. Door gebruik van natuurlijke materi-alen past het pand uitstekend bij het karakter van de scouting. Het gebouw verrijst naast de sportvel-den van Ajax Breedenbroek en is straks ook te huur voor andere ver-enigingen. Na gesprekken met ver-schillende architecten viel de keuze op Willy Aalders uit ulft. Hij heeft de wensen vertaald in tekeningen. Door n van de scouts zelf is een maquette gebouwd met afneem-baar dak.Het is zo ingericht dat je er een kampweek voor veertig personen kunt organiseren, laat Tonnie Jan-sen weten. Er zijn twee aparte loka-len en een bovenverdieping. Verder beschikt het pand over een staflo-kaal, een aparte keuken, douches en een toiletgroep, ook voor inva-

  liden. Het is iets kleiner geworden dan oorspronkelijk gepland, waar-door het beheersbaar blijft. Het gebouw wordt degelijk en hufter-proof; gouden kranen zijn voor ons niet nodig, vult Bertus Bruil aan.

  We hebben al een heel traject ach-ter de rug. Er zijn 45 vergunning-aanvragen gedaan tot de vlaggen-mast aan toe, laat Jansen weten. Er komt een kampvuurkuil en een grond wal rond het gebouw. De mu ren worden opgemetseld uit steen met daarboven duurzaam hout en de pannen zijn grijs. De leidingen komen op de muur, dat is goedkoper. Door middel van vloer-verwarming en eventueel zonnepa-nelen proberen we te besparen op energie.

  InzamelingsactiesIn 2012 worden acties op touw gezet om geld in te zamelen voor de nieuwbouw. Ook werken de vak-mensen binnen de scouting zelf mee met de aannemer die na de

  Klinkeren voor eerste nieuwe fietspad

  fotos: rondomdinxperlo

  foto: theo boland

  DE HEuRNE - De Stichting t Olde Karrespoor is druk bezig met de aan-leg van het eerste van een reeks nieuwe fietspaden in De Heurne. Het pad, van oudsher genaamd t Dieksken, verbindt ter hoogte van De Onderne-ming de Caspersstraat met de Varsseveldseweg.

  In samenwerking met Loonbedrijf Wissink zijn veel vrijwilligers bezig een fraai pad aan te leggen. Het pad vormt het begin van een aantal fiets- en wandelpaden, die in de toekomst aansluiting vinden op de reeds bestaan-de routes in de omgeving. De stichting draagt op deze manier bij aan de ontsluiting van het fraaie gebied voor zowel bewoners als recreanten. Dat bevordert de leefbaarheid van de omgeving. Het is de bedoeling om begin 2012 t Dieksken met een officieel tintje in gebruik te stellen.

  Op de foto staan enkele vrijwilligers van t Olde Karrespoor, die zich op 23 december 2011 het zweet op het voorhoofd klinkerden. Van links naar rechts zijn dat Theo Prinsen, Gerrit Krajenbrink, Bennie Bruggink, Wim Hengeveld en Gerard te Beest.

  Fitnesscentrum

  PONSEN SPORT- EN GEZONDHEIDSCENTRUM

  Europastraat 2A - 7091 XC Dinxperlo - tel. 0315 - 65 2998 - www.ponsen.nlEuropastraat 2A - 7091 XC Dinxperlo - tel. 0315 - 65 2998 - www.ponsen.nl

  KOM NAAR ONZE OPEN DAG

  OP ZONDAG 15 JANUARI 2012van 10.00 tot 17.00 uur

  hele maand januari GRATIS sporten (zonder verplichting) 100% korting op inschrijfgeld GRATIS presentjes en GRATIS gezondheidstest Wij werken samen met fysiotherapeuten uit Dinxperlo e.o.

  ONS STREVEN IS UW GEZONDHEID!

  Kijk voor ons zeer uitgebreide groepslesassortiment of voor meer informatie over de Open Dag op onze website: www.ponsen.nl

  Is uw interesse gewekt?Kom dan naar ons toe en laat u verrassen!

  De koffi e staat klaar!

  1986 2012

  aanbestedingsprocedure als goed-koopste uit de bus komt. We heb-ben structurele inkomsten nodig, zegt Bruil, die een scriptie schreef over de nieuwbouwplannen. Door de week is het geschikt als oefen-ruimte voor koren. Het kan worden gebruikt als rustpunt bij een wan-deltocht of als onderkomen bij een NK survival.Met een degelijk plan schrijven de scoutingleiders de komende maan-den fondsen aan, zoals Jantje Beton, het Anjerfonds en de Vriendenlote-rij. Ook wordt onderzocht of een grensoverschrijdende aanpak aan-slaat bij de Euregio. Drempel is nog wel de overeenkomst met de grond-eigenaar, de Frst zu Salm-Salm, die wil dat de gemeente Oude IJs-selstreek participeert als een soort garantiestelling.

  Tochtig en oudHet huidige onderkomen, een voormalige kleuterschool in Bree-denbroek, is tochtig en oud. De nieuwbouw zou voor een aanwas van leden kunnen zorgen. Aan de activiteiten zelf verandert niets, al kunnen de scouts wel meteen het bos in. Aan veiligheid stellen we hoge eisen, maar het kamperen zelf moet een beetje primitief zijn, vindt Jansen. Op de toekomstige locatie van scouting Saksenheerd stond in het verleden een blokhut, die door brand verloren is gegaan.

  Het nieuwe gebouw is geschikt als oefenruimte voor koren of als rustpunt bij een wandeltocht

 • RondomDinxperlo Woensdag 4 januari 20128

  Rondom Dinxpers Huukskennieuwe rubriek in rondom dinxperlo unieke collectie ben maandag

  Ichthus-cursus begint in De BronDinxperlo tweede plaats in Nederland waar cursus start

  DINXPERLO - RondomDinx-perlo start in samenwerking met Ben Maandag een nieuwe rubriek: Rondom Dinxpers Huuksken. Ie-dere twee weken toont de verza-melaar in deze krant een prent-briefkaart of oude foto uit zijn eigen collectie.

  In de jaren 70 startte Maandag met verzamelen van prentbriefkaarten, oude facturen en fotos. Ze zijn vol-gens een eigen systeem geordend in albums, net als de krantenberichten over Dinxperlo die in verschillende media verschijnen. Maar de prent-briefkaarten vormen zijn grootste liefhebberij. Speciaal voor dit arti-kel zocht bij bovenstaande retro nieuwjaarskaart uit, ooit verstuurd in de jaren 20.Voor 1900 werden de mooiste kaarten verstuurd. Daar werd ont-zettend veel aandacht aan besteed; soms waren ze met zijde beplakt, vertelt hij aan de keukentafel. Een stapel albums heeft hij bij de hand

  DINXPERLO - Wie is God? Waar-om is er zoveel ellende op aarde? Wat betekent vergeving voor mij? Deze en andere levensvragen ko-men aan bod tijdens de Ichthus-cursus die op 22 januari van start gaat. De tien lessen op zondag-avond starten telkens met een ge-zamenlijke maaltijd en deelname is gratis.

  Misschien heb je wel eens gehoord van een Alpha-cursus? Daar kun je het mee vergelijken, vertelt Bob Staal, n van de cursusleiders. Het is een cursus over de Bijbel en het Christelijk geloof, bedoeld voor mensen die er meer van willen weten. We leven in onzekere tijden, maar de crisis heeft ook een posi-tieve kant. We worden uitgedaagd om na te denken over levensvragen. Deze Ichthus-cursus is een goed begin van herbezinning.

  Nog effen dit...

  Radiostilte

  Aan het eind van deze nieuwe maand van dit pas begon-nen jaar wordt het spannend. Dan wordt in Hilversum door het Commissariaat voor de Media uitspraak gedaan over de definitieve toewijzing van de zendmachtiging. De eerste toewijzing werd aan Gelre FM gegund maar hiertegen kwam Aladna FM in het geweer.Al langer zitten enkele groe-pen radiomakers elkaar in de haren over wie de uitzend-rechten zal krijgen. Schijnbaar is het niet mogelijk om allen op n lijn te krijgen en aldus een sterk team te maken: d oplossing voor het produceren van nog betere radioprogram-mas voor deze regio. Nu is er altijd een verliezer.Van de hele materie weet ik te weinig af. Wat ik wel weet dat er in n groep enkele promi-nente Dinxpersen zitten. Al-leen al om dit feit hoop ik aar-zelend dat de Aladna-groep de uitzendrechten zal krijgen. Bewust zeg ik: aarzelend, want de naam klopt dan van geen kanten! Een nieuw begin in een nieuw jaar van een nieuw radiostation in onze gemeente moet zeker aanleiding zijn voor een naamswijziging. Een lokale zender moet ook lokaal gedragen worden! En dat gaat niet als de naam verwijst naar de naam van n dorp.Een heel voorspoedig 2012 toegewenst!

  Hol ow goed!H. Eurneman

  h.eurneman@rondomdinxperlo.nl

  Rondom Dinxperlo

  van de Vrije Baptisten Gemeente Dinxperlo, is bedoeld voor mensen die nog niet zo bekend zijn met het geloof. Zij krijgen handvatten aan-gereikt over de belangrijkste onder-werpen. Mensen met meer geloof-servaring zijn ook welkom. Ook voor de jeugd is de cursus heel goed te volgen, laat Staal weten. Iedereen mag komen zoals hij is, ook met een kritische houding. Het doel is niet om zieltjes te winnen voor de eigen kerk. Wij zijn onderdeel van de plaatselijke gemeente, net als de andere kerken.Dinxperlo is na Enschede de twee-de plaats in Nederland waar deze Ichthus-cursus wordt gegeven. De leslocatie is gebouw De Bron aan de Ottenshof 9 in Dinxperlo. Meer informatie via telefoonnummer 0315-651320 of e-mailadres staal@planet.nl. Aanmelden bij voorkeur uiterlijk een week van tevoren.

  om zijn verhalen meteen te staven. Prentbriefkaarten met postzegel en een verhaaltje spreken het meest tot de verbeelding. Als er iets geschre-ven wordt over de familie Lam-mers of Schuurman, ben ik meteen benieuwd wie dat is.

  Dinxperlosche CourantEen gemeentesecretaris van de gemeente Dinxperlo stuurde al voor 1900 een kaart aan een colle-ga in een andere gemeente. Twee postzegels van een halve cent waren daarvoor voldoende. De eerste serie prentbriefkaarten van Dinx-

  perlo werd uitgegeven door Jan-sen - van de Lotto - uit Suderwick, weet Maandag uit een bericht in de Dinxperlosche Courant van 1898. Ik heb er drie. Ze waren gedrukt op slecht papier.Het sturen van kaarten was ruim een eeuw geleden nog voorbehou-den aan de welgestelden. Dinxperlo leende zich als grensgeval voor tal-loze mooie afbeeldingen. Maandag: De toeristen vonden het prach-tig en ze stuurden regelmatig kaar-ten tijdens hun verblijf in het dorp. Hetzelfde gold voor de douaniers die hier lagen. Naast de fotokaar-

  ten waren fantasiekaarten populair, vaak met bloemen en de plaatsnaam erin verwerkt. En getekende kaar-ten die in details de lokale beziens-waardigheden afbeeldden. Vanaf heden publiceert Ben Maan-dag iedere twee weken een prent-briefkaart uit zijn collectie in RondomDinxperlo. Van veel kaar-ten is de achtergrond bekend, maar niet altijd. Wie meer weet over de ansichten kan bij hem terecht aan de Burgemeester Schepersstraat 1 in Dinxperlo. Telefoon 0315-653449.

  Ben Maandag wil heel Dinxperlo en omgeving laten meegenieten van zijn unieke collectie prent-briefkaarten, zoals deze nieuwjaarskaart die bijna honderd jaar geleden werd verstuurd.

  Vanaf 22 januari is er iedere twee weken een cursusavond, die op zondagavond om 18.00 uur begint met een maaltijd in een ontspannen sfeer. Iedere avond staat een ander onderwerp centraal, bijvoorbeeld Wie is Jezus Christus, Vergeving of Gebed. Bob Staal: Het zijn les-sen van twee of drie A4-tjes, die de deelnemers van tevoren bestude-ren. Afhankelijk van het aantal cur-sisten praten we verder in groep-jes. De cursusavonden worden om 21.00 uur afgesloten.De Ichthus-cursus, een initiatief

  beeld: collectie ben maandag

  Kerstboomactie

  De CJV haalt weer kerstbomen op in Dinxperlo

  en De Heurne!!!

  Op zaterdag 7 januari 2012 komen wij

  weer kerstbomen ophalen.

  Heeft u voor ons een kerstboom? Leg deze

  dan vr 9 uur aan de weg en wij zullen de

  kerstboom meenemen.

  Alvast bedankt!

  Tevens wenst de CJV iedereen een gelukkig 2012 toe!

  Zeker zijn voor een plek inRondomDinx-perlo?Voor verenigin-gen en non-profi-tinstellingen han-teren wij extra scherpe tarieven. Een klein Dinx-pertje tot 60 mm hoog (74 mm breed) plaatst u al voor 25 euro. Een groter Dinx-pertje kost 40 euro. Een vereni-gingsadvertentie opgeven kan via dinxpertje@rondomdinx-perlo.nl of het reguliere adres:adverteren@rondomdinx-perlo.nl.

  DinxpertjesC 100M 60Y 0K 20

  Iedereen mag komen zoals hij is, ook met een kritische houding

  De eerste serie prentbriefkaarten van Dinxperlo werd uitgegeven door Jansen - van de Lotto - uit Suderwick, weet Ben Maandag

 • Woensdag 4 januari 2012 RondomDinxperlo 9

  SVD wint Zaalvoetbaltoernooi 2011ZaalvoetbalFCD / t SportcafVrijdag 6 januari 201220.00 uur: Renie 3 - FCD / t SportcafLocatie: t Timpke, BorculoZie www.fcdsportcafe.nl

  Bedrijventoernooi keert terug

  DINXPERLO - FCD/t Sport-caf heeft besloten om het bekende Bedrijventoernooi nieuw leven in te blazen. Het evenement heeft plaats op 7 januari en begint om 11.00 uur met de poulewedstrijden. Het Bedrijventoernooi werd voor-heen georganiseerd door n van de deelnemende bedrijven zelf, maar dit stokte toen er een jaar te weinig animo voor bleek te zijn. FCD/t Sportcaf wil als onafhankelijke vereniging deze traditie binnen het Dinxperlose bedrijfsleven in ere herstellen. Acht teams van zeven bedrijven met fanatieke spelers van jong tot oud gaan op jacht naar de Bedrijvenbokaal en de eeuwige roem. Deze editie kan reke-nen op financile steun van t Sportcaf en Jodeco Glass.De poulewedstrijden eindigen op 7 januari om 16.00 uur. Daarna volgen de kruisfinales en de finale. Rond 18.30 uur wordt de winnaar gehuldigd in het Sportcaf.

  Hengelen rond de jaarwisseling

  DINXPERLO - Twee jaar lang kon de eindejaarswedstrijd van HSV De Voorn niet doorgaan; deze keer was het wel raak in het Blauwe Meer. Om 11.15 uur mochten de zeven deelne-mende vissers, die de kou en snijdende wind trotseerden, be-ginnen met het opbouwen van hun hengels. Door de routine begon de eindejaarswedstrijd zelfs iets eerder dan gepland.Deze zeven sportvissers deden een poging om een visje te van-gen, daar dat bleek een moei-zame opdracht in wintertijd. Vis aast niet bij een lage water temperatuur, maar verassend genoeg kon toch bijna iedereen een visje vangen. De winnaar haalde er zelfs zeventien op. Na een drietal uurtjes vissen zochten de verkleumde vissers de warmte op bij de reddings-brigade voor de prijsuitreiking.

  SnoekwedstrijdOp 15 januari houdt de vereni-ging een Snoekwedstrijd in het Blauwe Meer vanaf 12.00 uur. Vooraf is er geen loting en ieder mag zich vrij bewegen rondom het gehele meer. Deze wedstrijd duurt tot 15.00 uur, de inleg voor deze wedstrijd bedraagt 4 euro en hij is alleen voor leden van HSV De Voorn.

  Sport in en rondom Dinxperlo

  DINXPERLO - Het Burgemees-ters Zaalvoetbaltoernooi was de twee avonden goed bezet. Onder grote publieke belangstelling was de inzet van de vier teams gericht op aanvallend voetbal.

  Prachtige spelcombinaties en mooie techniekdemonstraties door alle partijen zorgden voor mooie doelpunten. SVD nam de eerste avond al wat afstand door alle par-tijen te winnen, terwijl de overige teams elkaar de punten afsnoepten. Het team hield dat de tweede avond vast en won zodoende de beker met Danny Maurick als de beste speler van het toernooi in de gelederen.

  Viktoria Suderwick was mis-schien wel weer vooraf de under-dog, maar de Duitsers presteerden goed met een ambitieus, jong team. Zij behaalden de tweede plaats met de topscorer van het toernooi in hun midden Stefan Nobs. Ajax Breedenbroek speelde zoals vaak in de beginfase sterk en was daar-door verrassend voor elke tegen-stander. In de slotfase verspeelden ze onnodig punten, ook al hadden ze in Steffan Striekwold de sterkste keeper van het toernooi. Ajax werd derde van het toernooi. Bij DZSV strandden veel te veel aanvallen in schoonheid, waardoor werd verge-ten dat doelpunten altijd nog tellen. Dat leverde hen de vierde plaats op.Na afloop reikte Freek Diersen, ere-voorzitter van de Sport en Recrea-

  tiestichting Dinxperlo, de prijzen uit aan de bovengenoemde win-naars. SVD kreeg de beker, Steffan Striekwold was beste keeper, Dan-ny Maurick beste speler en Ste-fan Nobs topscorer met zes doel-punten. Daarna sprak hij Willy te Grotenhuis toe, de betrouwbare organisator van het toernooi sinds jaren. Hierbij dacht Willy altijd in het belang van de sport. Voor de Dinxperlose gemeenschap maak-

  te hij dit mogelijk; sport en spel als beleving voor zowel de spe-lers als de toeschouwers. Die drive van hem probeerden de teams om te zetten in attractief voetbal in dit prachtige jaarlijkse inter- toer-nooi in de Eurohal. Bijna veertig jaar deed hij dat, maar wel voor de veertigste keer, aldus Diersen. Een groot applaus was er van de sport-teams en de vele aanwezigen bij dit afscheid van Willy te Grotenhuis.

  Fluitend naar je werk en trots op wat je elke dag doet? Lees hier hoe je je werkplezier kunt verhogen. Meer werkplezier betekent minder ziektever-zuim en beter presteren.

  TeamWerken in een team waarin je je thuis voelt is belangrijk voor je werkplezier. Kijk eens om je heen en vraag je af: wat zijn de sterke kanten van mijn collegas? Als het goed is, vullen jullie elkaar aan. Probeer elkaar niet te veranderen.

  LSDHet is een hele kunst om goed te communiceren met elkaar. De basis is in ieder geval: Luisteren, Samenvatten en Doorvragen, oftewel LSD. Dus niet: de aandacht naar jezelf verplaatsen (dat heb ik ook gehad), je mening of advies geven (als ik jou was).

  Van klagen naar vragenKlagen is net zo aanstekelijk als gapen. Bespreek wat je dwars zit en zoek samen naar een oplossing. Enthousiasme en lachen zijn trou-wens net zo besmettelijk, dus maak hier gebruik van. Werkplezier kan ook in een lunchwandeling of gezamenlijke droppot zitten.

  Werkpleziertip: Zeg vaker: Ik denk er even over na en kom er zo op terug (in plaats van meteen ja of nee).

  Dit is het tweede artikel in een serie van zeven columns over werken met plezier. De volgende keer: waardering en werkplezier. LifeCoach Tessa Dekkers begeleidt bij keuzestress en loopbaanvragen naar rust en werkplezier. Meer informatie: www.lifecoachtessadekkers.nl.

  Werken met plezier (2):jij en je collegas

  MAANDKNALLER JANUARIRauwe ham 100 gram voor 98 cent!

  foto: frank vinkenvleugel

  SV Dinxperlo wist de felbegeerde beker te bemachtigen tijdens het Burgemeesters Zaalvoetbaltoernooi 2011. Danny Maurick (rechts) mag zich de beste speler noemen.

 • RondomDinxperlo Woensdag 4 januari 201210

  12 Fotos van Frankvoor een knallend

  12!

  Foto bijbestellen?Deze fotos zijn voor RondomDinxperlo gemaakt op 1 januari bij Old Dutch door Frank Vinkenvleugel. Bekijk alle fotos bij Old Dutch of viawww.rondomdinxperlo.nl

  Anna van de Blkke komt vanaf 2012 ALTIJD op tijd! Robin houdt zich in en gaat niet, zoals hij zelf zegt, an t klooten.

  Linda (rechts op de foto): Mijn goede voornemen? Een lekkere en betrouw-bare vent!

  Dit zijn Robbert (links) en Leon (rechts). Ze heb-ben het jaar 2012 goed ingeknald en gingen voor

  een afzakkertje naar Old Dutch, waar de band Cap-puccino de bezoekers het nieuwe jaar in luidde. Het

  was er gezellig druk: zon 450 mensen zongen het nieuwe jaar toe. Robbert en Leon wensen de lezers: Dat 2012 maar een geweldig jaar mag worden voor

  alle inwoners van Dinxperlo!

 • Woensdag 4 januari 2012 RondomDinxperlo 11

  Hoe goed kent u Dinxperlo?Win een diner voor 2 bij Engbergen!

  Zaterdag 7 januariTREFFEN - Ni-jjaorsborrel bij caf-zaal Bruggink in De Heurne in samenwerking met de CJV uit De Heurne. Vanaf 21.30 uur speelt de band Cappuc-cino.

  Zondag 8 januariWANDELEN - Ni-jaorstoetentocht in Dinxperlo. Wandeltocht m.m.v. de Jachthoornblazers. Er is warme chocolademelk, glhwein en aan het eind voor de kinderen een snoepzak. Aanvang 13.00 uur. Vertrek bij sportcentrum Het Blauwe Meer.

  Zaterdag 14 januariTHEATER - Afscheidstournee van Ernesto, Mar-cellino en Finkers bij Klein Theater Dinxperlo aan de Maurits Prinsstraat 6 in Dinxperlo. Kijk voor meer informatie op www.kleintheaterdinxperlo.nl.

  Zaterdag 21 januariMuZIEK - Die Elvis Show bij zaal Zum Pitt in Suderwick. Optreden van D.W. Elvis & The Cos-mic Crooners. Meer info op www.zum-pitt.de.

  Zaterdag 14 aprilMuZIEK - Chr. Muziekvereniging Psalm 150 en Chr. mannenkoor Con Spirito geven een gezamen-lijk concert in sportcentrum het Blauwe Meer op zaterdag 14 april. Aanvang 20:00 uur. Meer infor-matie volgt.

  Mail of breng de puzzel langsVul de puzzel in en knip m uit! Lever de ingevul-de puzzel voor aanstaande zaterdag 12.00 uur in bij Boekhandel Heezen, Hogestraat 25, 7091 CB Dinx-perlo of bij de VVV aan de Raadhuisstraat. Onder de inzenders verloot deze krant een diner voor twee in Restaurant Engbergen. Mailen kan ook: puzzel@rondomdinxperlo.nl. Zet dan 1 t/m 18 onder elkaar met achter ieder nummer de juiste oplossing.

  WinnaarDe winnaar krijgt een schrif-telijke bevestiging thuisge-stuurd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

  Winnaar Nieuwspuzzel week 51:stamppottenbuffet bij Old DutchIn editie 51 van RondomDinxperlo stond een grote Nieuwspuzzel. uit de goede inzendingen hebben we n winnaar getrokken. De gelukkige winnaar is de familie Wesseling van de Boterweide in Dinxperlo. Old Dutch stelde twee kaarten beschikbaar voor het buffet.

  Horizontaal3. Welke straat kruist met de Industriestraat, Nieuw-straat en Beggelderdijk? De Burgemeester ...5. Welke Heurnseweg begint aan de IJzerlose kant? De Hoge of de Lage?

  9. Oude korte verbindingsstraat tussen Spoorstraat en Aaltenseweg10. Er is in Dinxperlo n straat naar een minister genoemd. De achternaam van deze minister?13. De Welinkweg gaat na de kruising over in de ...14. De grote doorgaande weg die naar Breedenbroek leidt.15. De brandweerkazerne staat aan de ...16. Vanaf de rotonde de Aaltenseweg oprijden. De tweede weg rechts.17. Welke straat heeft aan de ene kant de Duit-se grens en aan de andere kant de achterkant van sportcomplex t Welink?18. Rijd op de rotonde in het centrum de Aaltense-weg in. Ga de eerste weg links.

  Verticaal1. De Kamp, De Roggekamp en de Haverlandse Busse zijn zijstraten van de ...2. Welke Heurnseweg, de Hoge of de Lage, begint aan de Breedenbroekse kant van Dinxperlo?4. De grote doorgaande weg die naar Aalten leidt.6. De Spoorstraat begint aan de Aaldersbeeklaan en eindigt aan de ...7. Welke straat herinnert aan het treinverleden van Dinxperlo?8. Hoe heet het plein in het centrum met de fon-tein?11. De Eurohal ligt aan de ...12. Rijd vanaf de Terborgseweg de Reehorsterlaan in. Ga de eerste weg rechts.

  C 100M 60Y 0K 20

  Voor 2012een knallend en

  gezond nieuwjaar!

  Het Flip-team

  Agenda voor RondomDinxperlo

  Uw bericht ook in onze agenda?Mail naar agenda@rondomdinxperlo.nl

 • RondomDinxperlo Woensdag 4 januari 201212

  generated at BeQRious.com

  Scan deze code met uw mobiel om naar de website te gaan.

  DINXPERLO - Benefietconcert Starlight was een groot succes. Ruim 600 mensen genoten in Het Blauwe Meer van ophemelende kerstmuziek, uitgevoerd door Po-dium Dinxperlo en fanfare Psalm 150. Samen met een wijnverkoop leverde de actie 7700 euro op voor weeshuis Egyam (Ghana). Het geld is nodig voor dagelijkse din-gen als voedsel, kleding en educa-tie. Ook is er behoefte aan een ge-diplomeerde verpleegster voor de in 2011 opgeleverde babyopvang.

  Starlight bracht zon enorm kleu-renpalet aan talenten boven in Dinxperlo, dat was geweldig om te zien, glundert secretaris Henritte van Velden van stichting Weeshuis Egyam Ghana. Het concert zorgde voor een enorm saamhorigheids-gevoel. Iedereen voelde zich ver-antwoordelijk voor het slagen van het concert. Dat zorgde voor extra intensiteit. Het resultaat mocht er zijn. Tot s avonds laat kwamen de enthousiaste sms-jes en mailtjes binnen. Alle inspanningen leverden een

  flink bedrag op voor het weeshuis in Egyam. Dat geld is hard nodig om in totaal zon 75 weeskinderen te onderhouden. Ze krijgen kleren, eten en scholing. Maar ook de elek-triciteitsmeter van het Childrens House of Hope tikt door. Wees-huisvader Daniel Payne kwam daarom zelf naar Nederland om over de activiteiten te vertellen. Hij deed niet alleen Starlight aan, maar bezocht ook het Almende College, dat met diverse acties 10.000 euro inzamelde.

  35 euro per maandHet weeshuis werd in 1995 gebouwd. Thea van den Bosch uit s-Heerenberg was de initiatief-neemster. Thea heeft een enorm geloofsvertrouwen, maar voor het onderhoud is ook gewoon heel veel geld nodig, legt Van Velden uit. Vorig jaar zijn diverse acties gestart om een buffer op te bouwen. Door de crisis blijkt het moeilijker om donateurs te werven. Het onder-houd van een weeskind in Ghana kost 35 euro per maand.Er is een goede screening, zodat

  de hulp terechtkomt bij hen die het echt nodig hebben. Kinderen zon-der familie mogen er wonen, net als half-wezen en kinderen met inva-lide ouders. Ook ondersteunen we 25 wezen in de omliggende dorpen. Bouwwerkzaamheden worden met lokale vakkrachten gerealiseerd, zodat het draagvlak in de omgeving van het weeshuis groeit. Van Vel-

  den: dat zorgt voor homogeniteit en draagvlak.

  PKN DinxperloIn oktober 2011 is een babyopvang-accommodatie opgeleverd, die is bekostigd met geld van de PKN in Dinxperlo. Voor de kinderen van nul tot drie jaar wordt gezocht naar een gediplomeerde verpleegkundi-

  ge. We zijn erkend en in de Wes-tern Region uitgeroepen tot beste weeshuis. Daardoor zijn we ver-plicht goed geschoold personeel aan te nemen, laat Henritte van Velden weten. We hebben trou-wens ook twee kokkinnen, een nachtwaker en een maatschappe-lijk werker in dienst.De eigen moestuin zorgt voor de nodige besparingen en de kippen-boerderij wordt in 2012 uitgebreid met geiten. Bij het volgende bezoek aan Ghana in februari staat fund-raising op het programma. Evenals lobbywerk bij universiteiten om de bewustwording terplaatse op gang te brengen. Ontwikkelingen zijn te volgen via www.weeshuisgha-na.nl. De stichting beschikt over het ANBI-logo, wat doneren voor ondernemers aantrekkelijk maakt. Ook particuliere tientjesleden zijn uiteraard welkom en nodig.

  Egyam, Ghana

  Dinxperlo steuntweeshuis in Egyam

  opbrengst dinxperlos concert starlight voor ghana

  fotos: pr