Werk versus vrije tijd

  • Published on
    23-Mar-2016

  • View
    53

  • Download
    0

DESCRIPTION

Werk versus vrije tijd. Expertmeeting 3 oktober 2012 Rutger Claassen. Intro. Arbeid rustig en zonder zorgen Wat niet gereed komt is voor morgen Houd uw rust altijd in ere Alleen een dwaas werkt zich de kolere (variant: alleen de baas). Overzicht. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

Werk versus vrije tijd

Werk versus vrije tijdExpertmeeting 3 oktober 2012

Rutger ClaassenIntroArbeid rustig en zonder zorgenWat niet gereed komt is voor morgenHoud uw rust altijd in ereAlleen een dwaas werkt zich de kolere

(variant: alleen de baas)

OverzichtDe liberaal-democratische rechtsstaat

2) Tijdsautonomie

3) Duurzaamheid

1) De liberaal-democratische rechtsstaatUitgangspunt: neutraliteit t.a.v. levensstijlen

Vertaling: tijdsautonomie

Zelf-realisatie in werk en/of vrije tijd?

Autonomie = zelf-bepaling.2) TijdsautonomieRobert Goodin et. al, Discretionary Time (2008)

Tijd verdeeld in 1) noodzakelijk bestede tijd (arbeid), en 2) discretionaire tijd

Noodzakelijk bestede tijd: (i) formele arbeid, (ii) informele arbeid, (iii) persoonlijke verzorging

Discretionaire tijd: kan naar eigen keuze worden besteed aan meer (i), (ii) en/of (iii) (zgn. time pressure illusion)

2) Tijdsautonomie (vervolg)Noodzakelijk bestede tijd: is afhankelijk van sociale normen. Bijv formele arbeid: armoedegrens. (armoede is relatief)

Sociale normen kunnen verschuiven onder invloed van keuzen t.a.v. discretionaire tijd.

Gevolg kan zijn steeds minder (of meer) discretionaire tijd.

Maar: sociale normen worden ook (mede) bepaald door overheid (instituties, wetgeving).

2) Tijdsautonomie (slot)Conclusie 1: Bandbreedte gewenst, tussen: A) Minimum aan discretionaire tijd (maximum aan arbeid)B) Minimum aan arbeid (maximum aan discretionaire tijd)

Conclusie 2: Daarbinnen: welke normen te kiezen? Afwegingen omtrent andere waarden, zoals:A) groei van welvaart -> welzijnB) Duurzaamheid: houdbaarheid van welvaartC) Gelijkheid m/v, verdeling van zorgarbeid3) DuurzaamheidMondiale voetafdruk, carrying capacity van de aarde: beschikbaar is 1,8 hectare per wereldbewoner.

Nederlander: 6,2Amerikaan: 8Chinees: 2,2Indier: 0,9Gemiddeld nu: 2,7 (overshoot)3) Duurzaamheid (vervolg)Ontkoppeling (cijfers Tim Jackson, Prosperity without Growth): A) Groei van wereldbevolking: 0.9% per jaarB) Groei van consumptie per wereldbewoner: 1,4% per jaarC) Materialisatiegraad per eenheid consumptie: daling van 0,7% per jaar [To Be Continued???]

Conclusie: A en C heffen elkaar op; 0-groei nodig.

3) DuurzaamheidArbeidsproductiviteit (1,5% per jaar) omzetten in vrije tijd:Nu: 36 uurOver 10 jaar: 30.9Over 20 jaar: 26.6Over 40 jaar: 19.7

Is dit nu strijdig met individuele keuzevrijheid? Nee, want gelijke vrijheid van toekomstige generatiesSlotConclusie 1: er is ruimte voor arbeidstijdverkorting, mits op juiste gronden (waartoe in ieder geval duurzaamheid).

Conclusie 2: moraliseren over een verandering in levensstijlen is a) niet nodig, b) rechtsstatelijk problematisch en c) waarschijnlijk ook contraproductief

Nalezen: Rutger Claassen, Het huis van de vrijheid (Ambo, 2011).