WIJNSTOK & RANK

 • View
  214

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

gedichtenbundel

Transcript

 • WIJNSTOK & RANK B R E E D U I T V R U C H T D R A G E N D

 • - 2 -

 • - 3 -

  1e uitgave, juni 2013

  leannic, Voorschoten

  zie ook http://nicsie.gedichtensite.nl

  zonder voorafgaand toestemming

  niets uit deze bundel reproduceren

 • - 4 -

 • - 5 -

  WAAROM

  Gebruik van het woord BREEDUIT in de ondertitel van deze bundel heeft

  een dubbele betekenis.

  Ten eerste geeft het aan dat de bundel is uitgevoerd op een liggend

  formaat papier, een kwestie van bedenken. Maar het tweede, en

  belangrijkste is, dat ik ontdekte dat het woord BREEDUIT ook de

  betekenis heeft van zonder beperking. Het geeft het woord

  VRUCHTDRAGEND, dat er op volgt, multidimensionale inhoud, een

  kwestie van geloven.

  De gedichten in deze bundel hebben allemaal als achtergrond een parabel

  die Jezus aan zijn discipelen vertelde, en die is terug te vinden in het

  evangelie naar Johannes. (Johannes 15)

  Lang geleden is deze gelijkenis van de wijnstok en de ranken een

  geweldige basis geworden in mijn leven. De vriendschap die God met mij

  wil hebben, de rijkdom van een vruchtdragend leven dat Hij mij wil

  geven, zijn zelfs in de moeilijkste omstandigheden van mijn leven een

  bron van kracht geweest. Zijn snoeiwerk als de Landman van mijn leven

  heeft, zelfs als ik dacht dat Hij teveel wegknipte, altijd weer en zonder

  beperking nieuwe uitlopers en vrucht gegeven.

 • - 6 -

 • - 7 -

  TITEL

  proef-werkplaats

  vrucht-dragen

  diepe vriendschap

  Ik ben het leven

  vriendschap

  Vader U bent de Wijnbouwer

  proeftuin

  zon gerijpt

  de smaak van nieuwe wijn

  overvloedig

  Vader het is uw hand

  vernieuwd

  bevrucht

  vruchtdragend

  eenwording

  Gods deelgenoot

  sapstroom

  lijden

  verloren leven

  uitbotten

  PAGINA

  11

  12-13

  17

  21

  23

  25

  27

  29

  30-31

  33

  35

  37

  39

  43

  45

  47

  49

  50

  53

  54-55

 • - 8 -

 • - 9 -

  . . . Toen begon Jezus het volk de volgende gelijkenis te vertellen: Een man legde een wijngaard aan, verpachtte die aan wijnbouwers en ging voor lange tijd naar het buitenland. Toen de oogsttijd was gekomen, stuurde hij een dienaar naar de wijnbouwers om zijn deel van de opbrengst in ontvangst te nemen. Maar die ranselden de man af en stuurden hem met lege handen terug. De eigenaar stuurde nog een dienaar, maar zij ranselden ook hem af, overlaadden hem met beledigingen en stuurden hem met lege handen terug. De eigenaar stuurde nog een derde, maar zij mishandelden ook die en gooiden hem de wijngaard uit. Toen zei de eigenaar van de wijngaard: Wat moet ik doen? Ik zal mijn zoon sturen, hem die ik liefheb; voor hem zullen ze toch wel ontzag hebben. - Lukas 20:9:13

  DE EIGENAAR

 • - 10 -

 • - 11 -

  aanschouwelijk onderwijs

  in beelden

  gelijkenissen

  over arbeiders

  pachters

  en een wijngaard

  eigendom

  van Hem

  die aard

  en het heelal

  bedacht

  en maakte

  onderbroken

  door realiteit

  van alledag

  toe-eigenen

  of dienen

  wijngaard

  proef-werkplaats

  van Gods koninkrijk

  waar zijn wil

  gebeurt op aarde

  zoals in de hemel

  kwestie van keuze

  toegewijd

  aan Hem

  de grote Koning

  of aan mijzelf

 • - 12 -

  geboren

  als loot

  op de stam van adam

  geworteld

  in dit aardse leven

  gebroken en verziekt

  draag ik de genen

  van een boom

  die vrucht draagt

  met een grondsmaak

  glanzend mooi

  en zoet als honing

  maar bij het slikken

  bitter soms als gal

  vol kwetsplekken

  aangetast door parasieten

  de Landman

  ziet met schaamte

  en verdriet

  het resultaat

  van adams stamboom

  grijpt in

  en stuurt zijn Zoon

  om de opbrengst op te halen

  waarbij men Hem vermoordt

 • - 13 -

  zo wordt de Zoon

  de ware wijnstok

  worden stekjes

  van adams boom

  overgeplant

  als enten

  in de levensboom

  waar ze

  eenmaal geworteld

  flink gesnoeid

  vrucht dragen

  zoals de Landman voorheeft

  stromen de sappen

  van de levensboom

  voortdurend en met kracht

  als nieuw leven binnen

 • - 14 -

 • - 15 -

  . . . de Heer, zal over je juichen van blijdschap, opnieuw zijn liefde

  aan je tonen en uitgelaten van vreugde zijn - Sefanja.3:17

  . . . vrienden noem Ik jullie, omdat Ik alles wat Ik van de Vader

  heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb - Johannes 15:14

  DE VRIENDSCHAP

 • - 16 -

 • - 17 -

  U heeft plezier

  in mij

  een mensenkind

  U die mij uitdacht

  maakte

  mij adem gaf

  U riep verrukt

  het is uitmuntend

  wat Ik doe

  U zong een lied

  van liefde

  diepe vriendschap

  U wandelde

  met mij

  van dag tot dag

  een breuk

  ontstaan door

  ongehoorzaamheid

  maakte een einde aan

  de diepe vriendschap

  de eeuwen gaan voorbij

  maar U

  bent niet vergeten

  wat uw belofte was

  eens zou U

  deze vriendschap

  weer herstellen

  tweeduizend jaar geleden

  vervulde U

  de toezegging die U eens gaf

  roept U

  de Mensenzoon tot leven

  geboren in een stal

  en in zijn tijd

  op aarde

  herstelde Hij

  die oude liefdesband

  zegt Hij

  Ik noem je vrienden

  zingt Hij opnieuw

  zijn liefdeslied

  van diepe vriendschap

 • - 18 -

 • - 19 -

  Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan Mij die geen vrucht draagt snijdt Hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit Hij bij, opdat hij meer vrucht draagt. Jullie zijn al rein door alles wat Ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in Mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder Mij kun je niets doen. Wie niet in Mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in Mij blijven en mijn woorden in jullie , kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. - Johannes 15:1-8

  Ik ben . . .

 • - 20 -

 • - 21 -

  Landman

  en wijnstok

  rank

  en druiven

  niet slechts woorden

  of verhaal

  maar werkelijkheid

  die reikt

  voorbij de grenzen

  van het eigen denken

  en vertelt

  over een leven

  dat elk mens

  als jij

  en ik

  kan leven

  in relatie

  met Gods zoon

  vruchtdragend zijn

  tot eer van God

  de Schepper

 • - 22 -

 • - 23 -

  nadat Hij hen

  de voeten heeft gewassen

  als voorbeeld

  hoe relaties liggen

  noemt Hij hen vrienden

  draagt z

  kenmerken van Hem

  en van zijn koninkrijk

  over aan hen

  leert Hij ook mij

  dat diepe vriendschap vraagt

  doorschijnend

  voor elkaar zijn

  oprecht

  en kwetsbaar

  elkander dienend

  mijn leven gevend

  vrij

  van innerlijk verzet

 • - 24 -

 • - 25 -

  Vader

  U bent de wijnbouwer

  in dit seizoen

  vol van genade

  wandelt U

  daaglijks de wijngaard in

  loopt U

  de nieuwe ranken na

  die U gent heeft

  op de volmaakte WIjnstok

  in uw wijngaard

  en ook vandaag

  draagt U met vreugd

  weer nieuwe enten

  de wijngaard in

  brengt met een mes

  een snee aan

  in de WIjnstok

  voor elke nieuwe loot

  verankert zo de enten

  stuk voor stuk

  diep in de WIjnstok

  uw ogen

  volgen daaglijks

  de ontwikkeling

  in de wijngaard

  U snoeit waar nodig

  lange uitlopers weg

  het gaat U niet om blad

  maar om veel vrucht

  en zijn de druiven rijp

  plukt U met voldoening

  als eigenaar

  de trossen van de rank

  perst sap ervan

  en reikt dit uit

  op plekken waar U weet

  dat liefde

  vreugde

  vrede en geduld

  de ander zullen overtuigen

  dat U

  het mensdom liefheeft

  als geen ander

 • - 26 -

 • - 27 -

  proeftuin

  van Gods liefde

  uitnodiging

  om deel te nemen

  overgeplant te worden

  van de duisternis

  naar het licht

  van dag

  tot dag

  vernieuwd te worden

  naar Zijn beeld

  proeven

  van Zijn genade

  in Zijn koninkrijk

  de sprankelend nieuwe wijn

  nu al

  in Zijn proeflokaal

 • - 28 -

 • - 29 -

  als wilde rank

  door de Landman

  gent

  op de Wijnstok

  met liefde bemest

  vakkundig gesnoeid

  gerijpt

  in de zon

  van gerechtigheid

  rest de Landman

  de volgroeide druiven

  te oogsten

  e