Windows Vista PL. Instalacja i naprawa. Ćwiczenia praktyczne

  • Published on
    01-Dec-2014

  • View
    2.826

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zainstaluj najnowsze okna na swoim komputerze! * Instalowanie systemu Windows Vista * Konfigurowanie komputera * Zabezpieczanie i odzyskiwanie danych Wreszcie jest! Microsoft udostpni oficjaln wersj najbardziej oczekiwanego programu ostatnich lat -- systemu operacyjnego Windows Vista. Najnowsza wersja popularnych okienek zawiera mnstwo usprawnie i udogodnie bdcych wynikiem wielu lat pracy tysicy programistw. Rozbudowany i ulepszony interfejs, bardziej atrakcyjny wygld czy nowe sposoby wyszukiwania i organizowania informacji sprawiaj, e korzystanie z komputera nigdy jeszcze nie sprawiao tyle przyjemnoci. Dziki ksice "Windows Vista PL. Instalacja i naprawa. wiczenia praktyczne" byskawicznie zainstalujesz nowe okna i przygotujesz je do pracy. Dowiesz si, jaki komputer jest potrzebny, aby korzysta z Visty, jakie s moliwoci poszczeglnych wersji tego systemu, a take jak zainstalowa go na pustym dysku lub zaktualizowa Windows XP. Zobaczysz, jak aktywowa system, a nastpnie pielgnowa go, dodajc aktualizacje i wczajc zabezpieczenia. Nauczysz si konfigurowa Vist i instalowa sterowniki potrzebne do dziaania komputera, a take poznasz przydatne techniki zabezpieczania danych oraz rozwizywania rozmaitych problemw, co pozwoli Ci komfortowo korzysta z tego systemu. * Wymagania sprztowe systemu * Moliwoci rnych wersji Visty * Instalowanie systemu * Wyszukiwanie i instalowanie sterownikw * Konfigurowanie poczenia z internetem * Przygotowywanie komputera do pracy * Instalowanie aktualizacji * Zabezpieczanie komputera * Archiwizowanie i odzyskiwanie danych Dziki tej ksice od razu bdziesz mg cieszy si niezwykymi moliwociami systemu Windows Vista.

Transcript

<ul><li> 1. Windows Vista PL. Instalacja i naprawa. wiczenia praktyczne Autor: Bartosz Danowski ISBN: 83-246-1034-0 Format: A5, stron: 224 Zainstaluj najnowsze okna na swoim komputerze! Instalowanie systemu Windows Vista Konfigurowanie komputera Zabezpieczanie i odzyskiwanie danych Wreszcie jest! Microsoft udostpni oficjaln wersj najbardziej oczekiwanego programu ostatnich lat systemu operacyjnego Windows Vista. Najnowsza wersja popularnych okienek zawiera mnstwo usprawnie i udogodnie bdcych wynikiem wielu lat pracy tysicy programistw. Rozbudowany i ulepszony interfejs, bardziej atrakcyjny wygld czy nowe sposoby wyszukiwania i organizowania informacji sprawiaj, e korzystanie z komputera nigdy jeszcze nie sprawiao tyle przyjemnoci. Dziki ksice Windows Vista PL. Instalacja i naprawa. wiczenia praktyczne byskawicznie zainstalujesz nowe okna i przygotujesz je do pracy. Dowiesz si, jaki komputer jest potrzebny, aby korzysta z Visty, jakie s moliwoci poszczeglnych wersji tego systemu, a take jak zainstalowa go na pustym dysku lub zaktualizowa Windows XP. Zobaczysz, jak aktywowa system, a nastpnie pielgnowa go, dodajc aktualizacje i wczajc zabezpieczenia. Nauczysz si konfigurowa Vist i instalowa sterowniki potrzebne do dziaania komputera, a take poznasz przydatne techniki zabezpieczania danych oraz rozwizywania rozmaitych problemw, co pozwoli Ci komfortowo korzysta z tego systemu. Wymagania sprztowe systemu Moliwoci rnych wersji Visty Instalowanie systemu Wyszukiwanie i instalowanie sterownikw Konfigurowanie poczenia z internetem Przygotowywanie komputera do pracy Instalowanie aktualizacji Wydawnictwo Helion ul. Kociuszki 1c Zabezpieczanie komputera 44-100 Gliwice Archiwizowanie i odzyskiwanie danych tel. 032 230 98 63 Dziki tej ksice od razu bdziesz mg cieszy si e-mail: helion@helion.pl niezwykymi moliwociami systemu Windows Vista </li> <li> 2. Spis treci Wstp 5 Rozdzia 1. Zanim zaczniesz instalowa system 7 Wymagania sprztowe 7 Krtka charakterystyka poszczeglnych edycji 20 Moliwoci zakupu systemu 23 Zmiana ustawie BIOS-u 24 Uruchamianie komputera z pyty 27 Sterownik kontrolera dyskowego 28 Rozdzia 2. Instalacja systemu 31 Czysta instalacja systemu 31 Uaktualnienie MS Windows XP do wersji Vista 50 Rozdzia 3. Konfiguracja wieo zainstalowanego systemu 69 Instalacja sterownikw 70 Konfiguracja poczenia z internetem 86 Konfiguracja komputera 94 Rozdzia 4. Aktywacja, aktualizacja i zabezpieczanie systemu 117 Wprowadzanie klucza produktu 117 Aktywacja 120 Aktualizacja 122 Zabezpieczanie systemu 132 Rozdzia 5. Zabezpieczanie wanych danych 147 Tworzenie kopii zapasowej wanych danych 148 Odzyskiwanie danych z kopii 155 </li> <li> 3. 4 Windows Vista PL. Instalacja i naprawa wiczenia praktyczne Rozdzia 6. Kilka sposobw wychodzenia z opresji 161 Usuwanie zbdnych programw 161 Rozwizywanie problemw ze sterownikami 164 Punkty przywracania 165 Odzyskiwanie skasowanego bootsektora 173 Tryb zgodnoci 175 Rozdzia 7. Zagadnienia zaawansowane 179 Instalacja dwch systemw na jednym komputerze 179 Odzyskiwanie skasowanych plikw 181 Odzyskiwanie skasowanych partycji 185 Archiwizacja danych za pomoc zewntrznego oprogramowania 190 Zmiana rozmiaru partycji bez utraty danych 212 Podsumowanie 221 </li> <li> 4. 4 Aktywacja, aktualizacja i zabezpieczanie systemu System zosta zainstalowany oraz skonfigurowany. Teraz przy- sza pora na to, aby zadba o jego bezpieczestwo i dokona aktywacji. W nastpnych podrozdziaach opisaem wszystkie najwaniejsze zagadnienia dotyczce aktywacji, aktualizacji i zabez- pieczenia systemu. Koniecznie zapoznaj si z tymi opisami i dokadnie wykonaj wszystkie wiczenia. Wprowadzanie klucza produktu W rozdziale omawiajcym instalacj systemu wspomniaem o tym, e Windows Vista moe zosta zainstalowany bez klucza produktu. Wybierajc taki sposb instalacji, musimy sami wskaza, jak wersj Visty instalujemy, a sam klucz moemy poda w terminie do trzy- dziestu dni od chwili instalacji. Naley jednak pamita, e po zainstalowaniu systemu musimy po- da klucz zgodny z zainstalowan wersj. Innymi sowy, po zain- stalowaniu systemu w wersji Ultimate musimy poda klucz do wersji Ultimate. Podanie klucza do innej wersji skoczy si zablokowaniem systemu i koniecznoci ponownej instalacji. Sam proces wprowadzania klucza produktu nie jest skomplikowany i zosta przeze mnie opisany w wiczeniu 4.1. </li> <li> 5. 118 Windows Vista PL. Instalacja i naprawa wiczenia praktyczne W I C Z E N I E 4.1 Wprowadzanie klucza produktu Jeeli nie zrobie tego podczas instalacji systemu, w tej chwili wpro- wad klucz produktu. Postpuj zgodnie z opisem zamieszczonymi w dalszej czci wiczenia. 1. Kliknij przycisk Start, a nastpnie wybierz opcj Panel sterowania. 2. W nowym oknie kliknij opcj Wygld klasyczny, a nastpnie odszukaj i wybierz opcj System rysunek 4.1. Rysunek 4.1. Wprowadzanie klucza produktu etap pierwszy 3. Po otwarciu si kolejnego okna odszukaj i kliknij opcj Zmie klucz produktu rysunek 4.2. 4. W polu Klucz produktu wprowad odpowiedni numer, ktry znajdziesz na nalepce widocznej na obudowie Twojego komputera lub na opakowaniu pyty. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuowa rysunek 4.3. </li> <li> 6. Rozdzia 4. Aktywacja, aktualizacja i zabezpieczanie systemu 119 Rysunek 4.2. Wprowadzanie klucza produktu etap drugi Rysunek 4.3. Wprowadzanie klucza produktu etap trzeci </li> <li> 7. 120 Windows Vista PL. Instalacja i naprawa wiczenia praktyczne 5. Zaczekaj kilkanacie sekund, a na ekranie monitora pojawi si stosowne okno z komunikatem informujcym o tym, e caa operacja zakoczya si sukcesem. Warto w tym miejscu wspomnie, e w przypadku, gdy komputer jest aktualnie poczony z internetem, wykonana zostanie rwnie aktywacja systemu. W oknie widocznym na rysunku 4.2 w miejscu, gdzie widoczna bya informacja o tym, e do chwili obowizkowej aktywacji pozostao trzydzieci dni, pojawi si komunikat, e system zosta pomylnie aktywowany. Aktywacja Jeeli podczas instalacji systemu nie dysponowae poczeniem z in- ternetem, automatyczna aktywacja systemu nie odbywaa si. Nic si nie martw, ten proces moesz uruchomi rcznie w dowolnej chwili. Aktywacja jest moliwa wycznie wtedy, gdy klucz produktu zosta wczeniej wpisany. Jeeli podczas instalacji systemu nie podae klucza produktu, to nie uda Ci si go w tej chwili aktywowa. W takim przypadku musisz wrci i wykona wiczenie 4.1. W I C Z E N I E 4.2 Aktywacja systemu Przeprowad aktywacj systemu. Postpuj zgodnie z poleceniami za- mieszczonymi w dalszej czci niniejszego wiczenia. 1. Upewnij si, e masz aktywne poczenie z internetem. 2. Kliknij przycisk Start, a nastpnie wybierz opcj Panel sterowania. 3. W nowym oknie, widocznym na rysunku 4.4, kliknij opcj Widok klasyczny, a nastpnie odszukaj i wybierz opcj System. 4. W nowym oknie, ktre jest widoczne na rysunku 4.5, kliknij opcj Liczba dni do wykonania aktywacji 29. Aktywuj system Windows teraz. 5. Na ekranie monitora pojawi si nowe okno rysunek 4.6. Kliknij opcj Aktywuj produkt Windows teraz w trybie online. </li> <li> 8. Rozdzia 4. Aktywacja, aktualizacja i zabezpieczanie systemu 121 Rysunek 4.4. Aktywacja systemu etap pierwszy Rysunek 4.5. Aktywacja systemu etap drugi </li> <li> 9. 122 Windows Vista PL. Instalacja i naprawa wiczenia praktyczne Rysunek 4.6. Aktywacja systemu etap trzeci 6. W tej chwili na ekranie monitora pojawi si graficzny wskanik postpu aktywacji, a po zakoczeniu caego procesu zostaniesz powiadomiony o tym fakcie odpowiednim komunikatem. 7. Po zakoczeniu aktywacji w oknie z rysunku 4.5 zamiast opcji Aktywuj produkt Windows teraz w trybie online pojawi si informacja o tym, e system zosta pomylnie aktywowany. Aktualizacja W tej chwili pora zaj si aktualizacj systemu. W pierwszej kolejno- ci warto sprawdzi domylne ustawienia systemu. Co prawda po- winny by one wczone, ale podczas instalacji Visty istnieje moli- wo ich wyczenia. Dlatego warto jednak sprawdzi, czy wszystko jest ustawione, jak naley. Dziki temu system sam bdzie pobiera z internetu odpowiednie aty (oczywicie pod warunkiem, e dyspo- nujesz poczeniem z internetem). </li> <li> 10. Rozdzia 4. Aktywacja, aktualizacja i zabezpieczanie systemu 123 W I C Z E N I E 4.3 Konfiguracja aktualizacji automatycznych Sprawd domylne ustawienia aktualizacji automatycznych, a w razie potrzeby wprowad odpowiednie zmiany. Postpuj zgodnie z polece- niami zamieszczonymi w dalszej czci niniejszego wiczenia. 1. Kliknij przycisk Start, a nastpnie odszukaj i wybierz opcj Panel sterowania. 2. W nowym oknie, ktre jest widoczne na rysunku 4.7, kliknij opcj Wygld klasyczny, a nastpnie Centrum zabezpiecze. Rysunek 4.7. Zmiana ustawie aktualizacji automatycznych etap pierwszy 3. Rysunek 4.8 przedstawia nastpne okno, w ktrym zebrano informacje na temat zabezpiecze komputera. W przypadku MS Windows Vista w Centrum zabezpiecze mamy cztery gwne pozycje: Zapora czyli systemowy firewall, Automatycznie aktualizacje czyli opcje zwizanie z automatycznym pobieraniem poprawek z internetu, </li> <li> 11. 124 Windows Vista PL. Instalacja i naprawa wiczenia praktyczne Rysunek 4.8. Zmiana ustawie aktualizacji automatycznych etap drugi Ochrona przed zoliwym oprogramowaniem czyli specjalne funkcje wykrywajce konie trojaskie i inne niebezpieczne programy, Inne ustawienia zabezpiecze. Jeeli funkcja dziaa poprawnie, to to widoczne pod nazw ma kolor zielony, a po prawej stronie wida napis Wczone. Natomiast w przypadku elementw, ktre nie dziaaj (w moim przypadku nie dziaaj Aktualizacje automatyczne), kolor ta jest ty i z prawej strony wida napis Nie skonfigurowano. Aby zmieni ustawienia Aktualizacji automatycznych, kliknij lewym klawiszem may przycisk strzaki skierowanej w d, a nastpnie przycisk Zmie ustawienia. 4. Po pojawieniu si okienka, ktre jest widoczne na rysunku 4.9, kliknij opcj Zainstaluj aktualizacje automatyczne (zalecane). W oknie widocznym na rysunku 4.8 kolor ta pod opcj Aktualizacje automatyczne zmieni si na zielony, a z prawej strony pojawi si napis Wczone. </li> <li> 12. Rozdzia 4. Aktywacja, aktualizacja i zabezpieczanie systemu 125 Rysunek 4.9. Zmiana ustawie aktualizacji automatycznych etap trzeci 5. Wr do okna Panelu sterowania, odszukaj i dwukrotnie kliknij ikon Windows Update rysunek 4.10. Rysunek 4.10. Zmiana ustawie aktualizacji automatycznych etap czwarty 6. W oknie widocznym na rysunku 4.11 kliknij opcj Zmie ustawienia. </li> <li> 13. 126 Windows Vista PL. In...</li></ul>