Wpływ środków dopingujących w sporcie

  • Published on
    30-Dec-2015

  • View
    130

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Wpyw rodkw dopingujcych w sporcie. Dopingto sztuczny i niedozwolony w sporcie sposb podnoszenia sprawnoci fizycznej. Polega na zaywaniu tzw. rodkw dopingujcych. Zalicza si do nich m. in. steroidy anabologiczne i hormony takie jak EPO. Jak dziaa na organizm czowieka? - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

<p>Dopingto sztuczny i niedozwolony w sporcie sposb podnoszenia sprawnoci fizycznej. Polega na zaywaniu tzw. rodkw dopingujcych. Zalicza si do nich m. in. steroidy anabologiczne i hormony takie jak EPO.</p> <p>Wpyw rodkw dopingujcych w sporcie</p> <p>Dopingto sztuczny i niedozwolony w sporcie sposb podnoszenia sprawnoci fizycznej. Polega na zaywaniu tzw. rodkw dopingujcych. Zalicza si do nich m. in. steroidy anabologiczne i hormony takie jak EPO.</p> <p>Jak dziaa na organizm czowieka?rodki dopingujce powoduj rozrost tkanki miniowej, za hamuj wyduania koci dugich. Efektem ich stosowania mog by rwnie: agresywne zachowanie, zawroty gowy, zaburzenia snu, depresja, mdoci wymioty, biegunka, uszkodzenie wtroby, wzrost cinienia krwi i przerost minia sercowego bez odpowiedniego rozwoju naczy wiecowych, co prowadzi do zawau serca.</p> <p>Jakie ma ze skutki?Stosowanie dopingu prowadzi do trwaych zmian w organizmie, niekiedy do kalectwa lub mierci. Dziaaj szkodliwie na wiele ukadw narzdw, w tym ruchu, nerwowy, pokarmowy, krenia i pciowy. Zmiany, ktre zachodz w organizmie zostay wymienione w pytaniu drugim.</p> <p> Dlaczego doping tak si rozpowszechni?Odpowied na to pytanie jest zoona, gdy przyczynio si do tego kilka czynnikw. Doping rozpowszechni si midzy innymi, poniewa:Producenci tego rodzaju rodkw zaczli konkurowa ze sob, w celu uzyskania z tego tytuu, jak najwiksze korzyci finansowych, a wic rozpowszechnia si ich reklama,Wierzono, e rodki te pozwol na uzyskanie zwycistwa w zawodach sportowych, przy znacznie mniejszym nakadzie si (treningu), ni gdyby ich nie stosowano,dz zwycistwa przewaya nad zasadami fair play.</p> <p>A</p> <p>Kto stosuje rodki dopingowe?Jak wspomniano wczeniej rodki te s stosowane zazwyczaj przez osoby czynnie uprawiajce sport zawodowy. Ale nie tylko. Stosuj je rwnie modzie, zwaszcza chopcy korzystajcy z siowni, aby "poprawi" swj wygld, osoby, ktre z racji wykonywanych przez siebie zawodw powinni charakteryzowa si dobr kondycj fizyczn.</p> <p>Potocznie nazywane lekami przeciwblowymi, ktre wykazuj zdolno zmniejszania lub hamowania odczuwania blu. </p> <p> rodki przeciwblowe</p> <p>Kiedy czujesz bl, sigasz po rodki przeciwblowe, nie zdajc sobie sprawy z konsekwencji.Jak dzielimy leki przeciwblowe?</p> <p>1. Narkotyczne, tworzone na bazie morfiny, s bardzo silnymi lekami, o mocnym dziaaniu, stosowane s w bardzo ostrych blach.</p> <p> 2. Nienarkotyczne leki, takie jak ibuprofen, paracetamol, czy aspiryna, stosowane s przy blu o sabym i umiarkowanym nasileniu.</p> <p>Wspczesne leki przeciwblowe dzielimy na dwie grupy:</p> <p>Interakcje lekw przeciwblowychDostpne bez recepty rodki przeciwblowe stanowi obecnie jedn z najczciej kupowanych grup lekw. W wyborze odpowiedniego dla danej dolegliwoci specyfiku pacjenci kieruj si wasnym dowiadczeniem i wiedza, porad znajomych lub powszechn reklam w mediach (niestety, czsto nierzeteln).</p> <p>Podzia lekwPodzia lekw uspokajajcych i nasennych: bromki alkohole i aldehydy alifatyczne amidy i ureidy ureidy cykliczne barbiturany pochodne diketopiperazyny zwizki o rnej budowie chemicznej Naduywanie powoduje pojawienie si objaww chorobowych do ktrych nale zaburzenia psychiczne prowadzce do napadw agresji, zaburze osobowoci, depresji, choroby wtroby, przyspieszenie zmian miadycowych w naczyniach serca i mzgu, zmiany skrne, czste zrywanie cigien</p> <p>Sterydy AnaboliczneDziaanie niektrych sterydw anabolicznych polega na stymulowaniu wzrostu masy mini i czasami rwnie koci poprzez pobudzanie syntezy biaka lub wapnia. Efekt ten jest szczeglnie wany w dopingu sportowym. Sterydy anaboliczne maj jednak take wiele ubocznych efektw, gdy wpywaj silnie na ogln rwnowag hormonaln organizmu</p> <p>Mechanizm Dziaania</p> <p>-wzmoona synteza BIAEK-wzrost tempa przyrostu masy, siy i wytrzymaoci mini-wzrost apetytu-wzrost tempa przyrostu koci-zwikszona produkcja krwinek czerwonych</p> <p>Przykady efektw anabolicznych:Inne drogi uzyskania wikszej wydolnoci organizmuzadbanie o higien treningu, tryb ycia, dietetyk, przygotowanie biologiczne oraz psychologiczne. </p> <p>Jeli trenujesz i stosujesz rodki dopingujce, to oznacza, e: nie cenisz wcale DUCHA SPORTU, masz za nic elementarne wartoci moralne, takie jak uczciwo, nie zaley Ci na zdrowiu i z cynicznym umiechem chtnie powtarzasz, e nie zaley ci, by by zdrowszy, jeste gotw po zakoczeniu sportowej kariery y samotnie, bez rodziny.</p> <p>Jeli zapomniae, przypomn Ci, e honorem sportowca jest osiganie doskonaoci i denie do zwycistwa tylko w rwnej walce.DLATEGO JELI JESTE SPORTOWCEM POWIEDZDOPINGOWI NIE !!! </p> <p>Rola skadnikw odywczych w organimie czowieka Peni w organizmie funkcj budulcow. S skadnikiem wszystkich tkanek oraz koci. Biako w misie czy produktach spoywczych jest rnej jakoci. Bogatym rdem biaka jest te miso, najlepiej chude tj. cielcina i drb .</p> <p>BIAKA </p> <p>S rdem energii dla tkanek i narzdw uatwiaj odczuwanie smaku i poykanie pokarmu umoliwiaj gromadzenie energii, w postaci tkanki zapasowej . Do produktw tych mona zaliczy maso, mietan, sonin, oleje, maso rolinne. Tuszcze wystpuj w wielu innych produktach jako ich cz skadowa np. w misie, tkach jaj i mleku .</p> <p>TUSZCZESkadniki mineralne peni w organizmie ludzkim rol budulcowa oraz podobnie jak witaminy regulujc.Wpywaj ponadto na gospodark wodn oraz rwnowag kwasowo-zasadow w organizmie.Skadniki mineralne przyjmuje si prawie wycznie z poywieniem, gdy organizm czowieka nie ma moliwoci ich wytwarzania. </p> <p>SOLE MINERALNE</p> <p>WITAMINY nale do skadnikw regulujcych przemian materii, lecz nie dostarczaj organizmowi energii.S to zwizki organiczne, ktre musz by dostarczane do ustroju wraz z poywieniem, gdy organizm sam ich nie produkuje. Najlepszym wyborem zawsze bd produkty naturalne jak owoce i warzywa , ryby i owoce morza, a z przetworzonych produkty penoziarniste oraz nabia. </p> <p>CUKRYTo ogromna grupa zwizkw chemicznych .Cukry dzielimy na cukry proste i cukry zoone. Z uwagi na obecno charakterystycznych grup funkcyjnych, poza grupami wodorotlenowymi, ktre wchodz w skad wszystkich wglowodanw. Rne cukry s zawarte w owocach, warzywach i miodzie.</p> <p>Nowa piramida ywieniowa z 2005rPrezentacje wykonali : Blicharz Hubert Borysewicz Karolina Malanik Orest Paubicka Pamela Skoczewska Natalia Skrzypczak Karolina</p>

Recommended

View more >