Wydział Nauk o Żywności kierunek: Technologia żywności i

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Wydzia Nauk o ywnoci

  kierunek: Technologia ywnoci i ywienia czowieka

 • Rok

  akademicki: Grupa przedmiotw:

  Numer

  katalogowy:

  Nazwa przedmiotu1): EKONOMIA ECTS 2) 3

  Tumaczenie nazwy na jz.

  angielski3): ECONOMICS

  Kierunek studiw4): Technologia ywnoci i ywienie Czowieka

  Koordynator przedmiotu5): dr in. Mariusz Chdrzyski

  Prowadzcy zajcia6): dr in. Mariusz Chdrzyski, dr in. Kinga Gruziel

  Jednostka realizujca7): Wydzia Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomii i Polityki

  Gospodarczej

  Wydzia, dla ktrego

  przedmiot jest

  realizowany8): Wydzia Nauk o ywnoci

  Status przedmiotu9): a) przedmiot

  podstawowy b) stopie I rok I c) stacjonarne

  Cykl dydaktyczny10): semestr zimowy Jz. wykadowy11): jzyk polski

  Zaoenia i cele

  przedmiotu12):

  Celem nauczania przedmiotu jest dostarczenie studiujcym wiedzy o

  kategoriach ekonomicznych, zasadach dziaania podmiotw

  gospodarujcych oraz reguach zachowania si na rynku jego

  uczestnikw producentw, konsumentw, sprzedawcw, nabywcw.

  Jak rwnie zapoznanie studentw z ogln problematyk dotyczc

  zachodzcych w gospodarce procesw w ujciu makroekonomicznym. Zagadnienia poruszane w ramach tematycznych przedmiotu

  umoliwiaj peniejsze zrozumienie mechanizmw ekonomicznych

  funkcjonujcych w gospodarce.

  Formy dydaktyczne, liczba

  godzin13):

  a) wykad liczba godzin 15

  b) wiczenia audytoryjne liczba godzin 15

  Metody dydaktyczne14): wykad, dyskusja, rozwizywanie problemu, studium przypadku,

  analiza i interpretacja tekstw rdowych, konsultacje.

  Peny opis przedmiotu15):

  Wykady. Zagadnienia wstpne. Zasada racjonalnego gospodarowania. Czynniki

  produkcji. Krzywa transformacji. Podstawowe kategorie rynkowe. Popyt.

  Poda. Rwnowaga rynkowa. Elastyczno popytu i poday. Podstawy

  teorii wyboru konsumenta. Teoria przedsibiorstwa. Rwnowaga

  przedsibiorstwa w rnych modelach rynku. Pienidz. System

  bankowy. Inflacja. Metody pomiaru inflacji. Bezrobocie. Polityka pastwa a bezrobocie Rachunek dochodu narodowego. Cykl

  koniunkturalny. Handel zagraniczny. Budet pastwa.

  wiczenia.

  Wyznaczanie indeksw i rwnowagi rynkowej. Obliczanie i interpretacja

  elastycznoci popytu i poday. Wyznaczanie rwnowagi konsumenta. Obliczanie poszczeglnych kategorii produkcji, kosztw, utargw,

  zyskw oraz wyznaczanie rwnowagi przedsibiorstwa w rnych

  modelach rynku. Wyznaczanie poday pienidza. Warto przysza i

  bieca pienidza. Zastosowanie rnych miernikw inflacji.

  Wyznaczanie poziomu bezrobocia. Obliczanie poszczeglnych kategorii

  dochodu narodowego. Korzyci z handlu zagranicznego.

  Wymagania formalne (przedmioty wprowadzajce)16):

  -

  Zaoenia wstpne17): Wiedza i umiejtnoci matematyczne w zakresie podstawowym.

 • Wskaniki ilociowe charakteryzujce modu/przedmiot25)

  Tabela zgodnoci kierunkowych efektw ksztacenia z efektami przedmiotu26)

  Nr

  /symbol

  efektu

  Wymienione w wierszu efekty ksztacenia:

  Odniesienie do efektw dla

  programu ksztacenia na

  kierunku

  01 zna podstawowe kategorie ekonomiczne zwizane z rynkiem i zalenoci midzy nimi

  K_W16

  02 wyznacza i rozumie znaczenie elastycznoci popytu i K_W16, K_U05, K_U14,

  Efekty ksztacenia18):

  01 - zna podstawowe kategorie

  ekonomiczne zwizane z rynkiem i

  zalenoci midzy nimi;

  02 - wyznacza i rozumie znaczenia elastycznoci popytu i poday,

  mechanizmw przywracania

  rwnowagi rynkowej;

  03 - zna zasady funkcjonowania

  gospodarstw domowych i przedsibiorstw, wyznacza stany

  rwnowagi tych podmiotw;

  04 rozumie zasady i mechanizmy

  podziau dochodw w gospodarce

  rynkowej;

  05 - posiada umiejtnoci ekonomicznej oceny

  funkcjonowania gospodarki,

  interpretacji zalenoci pomidzy

  podstawowymi wielkociami

  mikroekonomicznymi i

  makroekonomicznymi, oraz potrafi okreli ich wpywu na procesy

  gospodarcze.

  Sposb weryfikacji efektw

  ksztacenia19):

  efekt 02, 03 ocena wynikajca z obserwacji w trakcie zaj;

  efekt 01, 04 obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu

  (aktywno);

  efekt 02, 03, 04, 05 kolokwium na zajciach wiczeniowych; efekt 01, 02, 03, 04, 05 egzamin pisemny.

  Forma dokumentacji

  osignitych efektw

  ksztacenia 20):

  Obserwacja w trakcie zaj, obserwacja w trakcie dyskusji

  zdefiniowanego problemu (aktywno), imienne prace pisemne

  (kolokwium) z ocen, imienny egzamin pisemny z ocen.

  Elementy i wagi majce

  wpyw na ocen

  kocow21):

  1. ocena wynikajca z obserwacji w trakcie zaj 5%; 2. obserwacja w

  trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu (aktywno) - 5%; 3. ocena z

  kolokwium na zajciach wiczeniowych 30%; 4. egzamin pisemny

  60%.

  Miejsce realizacji zaj22): sala dydaktyczna

  Literatura podstawowa i uzupeniajca23):

  Podstawowa:

  1. Milewski R., Kwiatkowski E., 2011: Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN,

  Warszawa.

  2. Milewski R., Kwiatkowski E., 2008: Podstawy ekonomii. wiczenia i zadania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

  3. Nasiowski M., 2006: System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii, Wydawnictwo Key

  Text, Warszawa.

  Uzupeniajca:

  1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., 2007: Mikroekonomia, Makroekonomia, PWE, Warszawa.

  2. Kamerchen D.R., McKenzi R.B., Nardinelli C., 1993: Ekonomia, Wydawnictwo FG Solidarno, Gdask.

  3. Nojszewska E., 2010: Podstawy ekonomii, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

  UWAGI24):-

  Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy wasnej)

  niezbdna dla osignicia zakadanych efektw ksztacenia18) - na tej podstawie naley

  wypeni pole ECTS2: 75 h

  czna liczba punktw ECTS, ktr student uzyskuje na zajciach wymagajcych

  bezporedniego udziau nauczycieli akademickich: 1,5 ECTS

  czna liczba punktw ECTS, ktr student uzyskuje w ramach zaj o charakterze praktycznym, takich jak zajcia laboratoryjne, projektowe, itp.:

  0 ECTS

 • poday, mechanizmw przywracania rwnowagi rynkowej K_K05

  03

  zna zasady funkcjonowania gospodarstw domowych i

  przedsibiorstw, wyznacza stany rwnowagi tych

  podmiotw

  K_W16, K_W17, K_U05,

  K_U14, K_K05

  04 rozumie zasady i mechanizmy podziau dochodw w

  gospodarce rynkowej K_W16, K_W17, K_U14

  05

  posiada umiejtnoci ekonomicznej oceny funkcjonowania gospodarki, interpretacji zalenoci pomidzy

  podstawowymi wielkociami mikroekonomicznymi i

  makroekonomicznymi, oraz potrafi okreli ich wpyw na

  procesy gospodarcze

  K_W16, K_W17, K_U05,

  K_U06, K_U14,

  K_U16,K_K02, K_K03, K_K05

 • Rok akademicki: Grupa przedmiotw: Numer

  katalogowy:

  Nazwa przedmiotu1): Matematyka ECTS 2) 6

  Tumaczenie nazwy na jz.

  angielski3): Mathematics

  Kierunek studiw4): Technologia ywnoci i ywienie czowieka

  Koordynator przedmiotu5): Dr Maria Wesoowska

  Prowadzcy zajcia6): Dr Maria Wesoowska, dr Maria Majkowska

  Jednostka realizujca7): Wydzia Zastosowa Informatyki i Matematyki, Katedra Zastosowa Matematyki

  Wydzia, dla ktrego przedmiot jest

  realizowany8): Wydzia Nauk o ywnoci

  Status przedmiotu9): a) przedmiot

  podstawowy b) stopie I rok I c) stacjonarne

  Cykl dydaktyczny10): semestr zimowy Jz. wykadowy11): jzyk polski

  Zaoenia i cele przedmiotu12):

  Zapoznanie studentw z podstawowymi pojciami i metodami

  matematyki wyszej. Prezentacja podstaw teoretycznych analizy matematycznej i algebry liniowej oraz wywiczenie

  podstawowych metod rozwizywania zada. Podanie

  przykadw prostych zastosowa matematyki w fizyce,

  ekonomii, zarzdzaniu, ustalaniu diety, modelach wzrostu i

  umierania populacji, badaniach statystycznych itp.

  zagadnieniach. Wskazanie roli matematyki w rozwoju nauki i cywilizacji, nie tylko technicznej i w zastosowaniach

  praktycznych. Nauka prawidowego formuowania problemw

  matematycznych i rozumienia otrzymywanych rozwiza.

  Formy dydaktyczne, liczba godzin13): a) wykad liczba godzin 30

  b) wiczenia audytoryjne liczba godzin 30

  Metody dydaktyczne14):

  Wykad z zastosowaniem technik audiowizualnych.

  wiczenia w grupach audytoryjnych: prezentacja logicznego

  formuowania problemw matematycznych i metod

  rozwizywania zada rachunkowych + rozwizywanie

  problemw i zada przez studentw przy tablicy + samodzielna indywidualne i grupowa praca nad zadaniami +

  zadania do samodzielnego rozwizania w domu + omawianie

  tych rozwiza na wiczeniach. Konsultacje

  Peny opis przedmiotu15):

  Wykady Elementy algebry liniowej: Macierze: Okrelenie.

  Wasnoci. Przykady. Zastosowania. Macierz odwrotna.

  Wyznaczniki. Okrelenie. Wasnoci. Przykady. Zastosowania. Operacje elementarne nie zmieniajce wartoci wyznacznika.

  Rzd macierzy. Definicja. Wasnoci. Przykady. Zastosowania.

  Operacje elementarne nie zmieniajce rzdu macierzy. Ukady

  rwna liniowych. Operacje elementarne prowadzce do

  rwna liniowych rwnowanych Twierdzenie Kroneckera-Capelli. Twierdzenie Cramera. Ukady nieoznaczone rwna

  liniowych. Metody rozwizywania ukadw rwna liniowych

  oznaczonych. Ukady rwna liniowych jednorodnych.

  Podstawy analizy matematycznej: Cig liczbowy nieskoczony.

  Cigi monotoniczne. Cigi ograniczone. Granica cigu

  liczbowego. Definicja. Wasnoci. Twierdzenia o cigach zbienych. Funkcja rzeczywista. Okrelenie. Was