XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ

 • View
  68

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bai. XAC SUT CUA BIN C. inh nghia c in cua xc sut. Hot ng 1 . Gieo ngu nhin mt con sc sc cn i v ng cht. . . Khng gian mu ca php th l:. =. {1, 2, 3, 4, 5, 6}. . A: bin c Con sc sc xut hin mt l. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • XAC SUT CUA BIN CBai

 • Hot ng 1. Gieo ngu nhin mt con sc sc cn i v ng cht.. Khng gian mu ca php th l: ={1, 2, 3, 4, 5, 6}. A: bin c Con sc sc xut hin mt l. inh nghia c in cua xc sut. S kh nng xy ra ca A ?

 • Hot ng 2. T mt hp cha 8 qu cu, trong c 4 qu cu ghi ch a, 2 qu ghi ch b, 2 qu ghi ch c, ly ngu nhin 1 qu.B:Ly c qu ghi ch b;A:Ly c qu ghi ch a;C:Ly c qu ghi ch c.S kh nng xy ra ca cc bin c A, B, C?K hiu:

 • nh ngha:Gi s A l mt bin c lin quan vi mtP(A) = N(A)_____N()php th ch c mt s hu hn kt qung kh nng xut hin. Xc sut ca binc A, k hiu P(A), c nh ngha l:

 • a. Gieo mt con sc sc cn i v ng cht. Tnh xc sut ca bin c A: Xut hin mt chn.b. Gieo mt ng tin cn i v ng cht 2 ln. Tnh xc sut ca bin c B: Xut hin 2 mt sp.c. Rt 1 l bi t b bi 52 l. Tnh xc sut c 1 t.V d 1.

 • V d 2. C 9 ming ba nh nhau c ghi s t 1 n 9. Ly ngu nhin 2 ming ba v xp theo th t t tri sang phi.Tnh xc sut ca cc bin cA: S to thnh l s chn.B: S to thnh l s chia ht cho 5.C: S to thnh c ch s hng chc nh hn ch s hng n v.

 • Tnh cht:a. P() = 0 P() = 1b. Vi mi bin c A: 0 P(A) 1c. A, B l hai bin c lin quan vi mt php th c mt s hu hn kt qu ng kh nng xut hin: Nu A v B xung khc thP(AB) = (cng thc cng) Nu A v B bt kP(AB) =Nhn xt: Vi mi bin c AP(A) = 1 P(A) P(A) + P(B) P(A) + P(B) P(AB)

 • V d 3.a. Rt 1 l bi t b bi 52 l. Tnh xc sut c 1 t hay 1 Gi.b. Mt lp c 50 hc sinh, trong c 25 hc sinh gii Vn, 30 hc sinh gii Ton, 10 hc sinh gii c Vn ln Ton. Tnh xc sut chn ngu nhin 1 hc sinh gii Vn hoc Ton.

 • inh nghia thng k cua xc sut.Thc nghim: Mt ng tin cn i v ng cht c gieo n ln. n(S) l s ln xut hin mt sp trong n ln gieo fn(S) = l tn sut xut hin mt sp trong n ln gieo Bng ghi cc kt qu gieo ng tin ca 2 nh ton hc Buffon v Pearson

 • nh ngha xc sut theo quan im thng kcng ngy cng gn mt Gi s mt php th c lp li n ln trong cc iu kin nh nhau. K hiu: n(A) l s ln xut hin ca bin c A trong dy n php thl tn sut xut hin bin c A.Khi n tng dn, s xc nh, ta gi s l xc sut ca bin c A theo quan im thng k.Ngha l P(A) khi n kh ln

 • V d: Gieo ng thi 2 con sc sc, mt con mu v mt con mu xanh. Tnh xc sut ca cc bin c sau:A: Con xut hin mt 6 chmB: Con xanh xut hin mt 6 chmC: t nht mt con xut hin mt 6 chmD: Khng c con no xut hin mt 6 chmE: Tng s chm xut hin trn 2 con bng 6