y†‘ “~u - roger. v •v‰x‰u —z‡|u •z ztq x›w u z†–− • w v†z‰vr› v‹}x†v q‰zz›ru }| ... qzrq− u } qz vt ›v−z u zr−vz} x›w r ‹–vqu • u

 • Published on
  21-Mar-2018

 • View
  220

 • Download
  6

Embed Size (px)

Transcript

 • zu~uy

  ~{y ~u zu ~ ~~~y yz ~zx~|

  y ~

  ~yy ~uv vz~y ~ |y~ ~v

  }| uxu vu zr uwzqv t} rq}v vxu z|u zztq xwu z wvzvr v}xv qzzru }| v|v uzr vz}u z|uzqu zq zsz}v uxu t qvzr }w ~zvux | ur qvs uxu z qvu uxu uvu zq vq vu zr }zx wqv tv zq q}v vquvq vq uxu zvz z } uv|uv uw xvq w~zu rv vzr tv z}v uvt|v ~zrr uxu} w vuwt qyz ~zu {v} v u q uqvvuu } tv z} }rq tzt qzzrr |w uxu zvq} x r| qvu wr u q uqv uw xv

  ztzt} uzr }zx w uwzqr vt} z ~zu }

  yuy}w qsu vzr yz z} sv}zx vu zr wt zyzr z}wqtvv| uw} zq vyzu q} z| uxu vs zuxzwu w zqt xuu} sv vw u}q zqv qrz{vqzzt qv uz w x qvu u}zv z}q}v uxu uqvu ~tq } zv} qvu }z z| u ~ z} sv qvu uzr z} |q vqzu }}z ur ~ztvt v}q} uw }|v vqzu } zv}v u}z}wqt u ~u} zq r|| xz }z }}u} ~z}v|ztv}q} {zu} }rq u ~ {vqzz } w uvu z ~u} xqv ~ts| ~zuu zvz| zv vzr ~zrvzux|zu uw} zq q ~zuu q zxq u qzzu| qvu wut v} r vz w| }wx zrtuw} ~yuv ~zuu ~ vzu q} v}zq| vz zr} zqzqt v} r ~zuu zvz|r ~zrx vzzu ~qt ~vu q ~z|u vzr ~zrvu ~zuu v}qr ~zrxzq ~z vrt q |}qt uru xvq w tzrtr } zq q}v }zqvu |q ~vzu vx t ~z}}}wxt }z vx q uwzqv rv q u uwzq }wx}}| uw qv q|z}t }v }zqvu vzu v} v q}tv z ~sv ~zuu zvz| ~vr uwr zrx zqt vz|v}u ~ qzqt v|rt q z}vzu v} uw} zv}v ~zuu zq } yy uxu qu zt|z xzw } vz {zzt vzy v} qvu yy

  v} xwr u}v uxu| rr ~zuu } uv}u ~sv ~zuu zvxq qvz qvs uxu } zqt| ~zuu zq q}v ~zuu zq } }q}v u }v ~u ~zuu } u xzw } zqtqvu v} ~sv ~zuu zvxq qvzu u } zq} uxu uq r|v zt ur | v|rt qq}r xuu } w zsu r|t vzzut ~zuu zqz z r} xw uxu z xzw } zq zqqvs uxu uq q} zztt q } qz} zqurr| z| vtz uu qr uxzwu q r|t vz| }rqqzrq u} qzvt vzu zrvz} xwr vqu uqzu zq zzz zq }rq uz z} z|r }tr} uwv q} vv uxu uq r|t z} z} zu qvs~zuu } q}v } z} z} zut zqru ~yu

  zw} }rq }|u zrt}v zzv w} xuu z} uw~zwu } zq vq zr z|qu r| xzu}z} t }}| vu} z} }w ~zvu rvt s xvq w q}q vqu x uxu vs z }zxrv ~uv vzzv } qvt vuwt qz q} }z}t| uwrxu ~|vrv }w ~zvxqv ~zvqu ~zvutvv ~ruv ~zvqsu v}zq q}q wvyv qsu quvxvq q}q uzu xq tz uzr }zx q} vutzt} ~s~sv ~zvqsu rv x|v v| qvu ~zvqsu z uwxq qt vqs zqu r rv qzru v|r z qruwv qrs uy w qvuv ~vz zqtv qvu zzt uzuw qvuv uw xvq w t }zx uzr zqv r vr v uu vzr ~ru z qvz uy }

  t }ut r vr qvu ~svuzu xqt r| u xuvq t} }v|z zt zr ~vz zt} sv} qvu ~vz zztzr }xut ~ru x|vt zr uw zr|v tvxuw qvu xuz xq u z} v| qvu vu~ tz vr ~ru v| vvtzx wr xzu zqvrq s r qzru |v uxu vzv z wr qvuvqsu qzru z uz v| qvuv wq }zx uzr wt{|}zu xvq vq y vq q z xvq vvqzrrqzzrr uxu t }t v}q} tzt u}q sv

 • zu~u ~~ z{ {~ ~ zvqu x uxu vs z qvu zz}t ur ruzr }xu z} zxu} v }qz q su qvuvv }r vz vtv} u }w qqt q v qsu|v}zq }u} u q} t uwr tvq zxu tvqu rx

  uuy u z} xuz r

  zx~zz }zx uzr ~q ~zvu zsz}t urtzq |s zsz} q}z uw xvq vq uxu vszztq xw z vzzut {vxv vq } uzr zz~ut v}q}v rr vq xwr ~u ~q v|v vxu z|uv{v vq r } vurvsr ~u zq v}x |s z rruwr zv ~zr|v|u ~vr z zsz} |v zr vq}qvu |v xwr ~zzu zt tzt qzsvr ~u zvtzxrr vzrt | } {zquv qsu zrt | } vyr~zvrzsu zy}rv }w zzvzy }|z }qzxz su} uzr~zr|v| zz ~zvqu ~r z r z z|tu }

  tr qvrz q| uwr }vts zv rr

  vzr r qrvuv ru vtr tzt u}qr vrtwqsu ~ sz} qvuv }u yzsu} vuuzr z}t q }u }wqu rq r }t }w }zqu uzu vzzu zvvyqu uz xq z|}vuq yzsuv ~zu zrs } q}v ~zu vx } tv}} uwr vz} {v} zqt| vzq u}t r| uwr sz}tz} vt }yzrv r u}z z} ztzt xvqu uzq} zqv zvvyqu uz rvx} q } wqsu~z u|r uwr vr| r| ~zrtu }| } vwx} q| qvrqr qzzv qzryr r z|r xz rr su zrr| vz q| ~zvq u|r } z z| zvzr vq qzt uw zu ~qv uzr} uw sv ~q ~zvqu~ztsr s } zqt z v|rt xr zrv qvx}qsu ~st }|rv }}| uzr } zq q}v rvy xz z}qvu uw vqu q ~zqv ~zq qzryr u qut | }rq zvzr qzu uv uwrv uvrs u ~ z rrzvzr v| ~u ~z}vs ~zu z ~zu ~ xw t}vzr} }rq rr ~u ~zzut ~zu rv} uw }|vq|t tvv vyz } q| ~zt vqv xwr ~ut qsuz u| qvu v} uzrt zvz qu zrtr ~zrtvu} zq q} uwrv vx} uvuv vz}u ~s z|u ~tvxwr vz}u |u ~zqv vuzzvvrt zvz qzryrqsu} }u qs zq qzru} zq uw x txq wruvv z z v| q}q uzr zzz q} ztzt} z|yrv qsu z} uw zq }u ~zvqsu qzru uz q v} uzr r } {zqu }u yzsu

  xwr ~u ~zzut qsu

  wzz xvq z|rr qtzxu zq ~zqzr zzq uq }| }wv tzru ~r r|t w q}vvq zv zr vz uvrsu rtu qr zq vu zqz}wqt ~ vz vqzrut zv }| u}z z} vzzuv ~vzqr zvvyqu q}v ~zuu zq uzu z| uwr

  w|v vzu uxu vs u r| w zzzt vrx} zq ru u xzwv }zqvu qvu ~vz zztzq ~zqzr u uw ~q xwr ~zuvrsu ~zzr z}v|~zuvrsu ~zzru } u xzw zqv zztt qtzxuuw zq z| ~ vzu uw zq t} vzr u xq} u xzw vq} vqzu ts qvu z| qtzxu vv|vzu v}v| u u r| ur ~zuvrsu ~zzrx| }x r| vzu uzu ~tv {v zq z|}v zvuw tv zq vzq t {| }| vvq uu|v uvu ~z}|u } vztqu }|v xwr ~z}v|u } vzqx| }x r|t ~yuv ru tr zr vztqu zq vq} {v ~ztzqu x ~v uzwu} z}r vr yzru} }v|z t y vqu x|v ~vtqr rr vz ~ztzq ~ z ~vzu ~vx xv ~zzu~zu ~zzr v}zqv u xzw r vrr xuzz xzw vu zq vq} }v|z w }| wz}v ztvq w tv z z| vtz ~zuvrsu ~zzru } uzr wu tvv zs} zvvyqu uz ~tv zqqvu zr ~zuvrsu ~zzru uzu zr} vzr uzu~u ~u} urvs ~zzru } ~zrt z| vz vwzq v| y } ~zu urvs q}v y vq v|wrv vt } u uwr z v z vzrv }x q q} t v} u }zxu r| uwuz| ~zzru v}q } tv xvw} qqv vqu u}}rzt q}v zr vz uvrsu rtu qr rt z|ru

  ~zuvrsu ~zuu q

  yz~zr zzz |s vrxv ~z}vz q ~ z|wu xzw ~z}r xwr ~zuu q}v ~zuvrs~z}vzr qv uw| q|z} vrxr qut ~z} x v|tvq vx qvu uw ~zrt qrrv uzu z~zqv ~ qzru }qv r ~vzu ~zqv ~vurv zr uxw t qv rr qvu tvv ~zu qqvu ~ ~s zzt ~zuvrsu ~zr } u xzw ~zqvuv| zru vq ~ ~s z| vzu uz ~tv} zv tzt vtz} sv z|ru zrt zq wz}v ~zur~z}vz z| uzu z} ~tv w zzt qvu ~ z| uw~zuvrsu ~zzru } xvw uxu wrv u} rzr ~zuvzr |q ~zuu } vq x utz q} zztzr vr yzsuv }vtsu ~zr v uxu ~zqvvqu q ~z|u ~zuu urvs v} r| vuuqv v}zq| rvxv ~zuu urvs u vzq w|v rr} wzqsu ~ vz} uu r|v ~zr v uxu qvxzq ~s |q vtzu zu qzry tu ~q tqvu vtzu vuzzvvt } qvuv qvu | z zvzr

  vzr v| qvu qzt}v

  u~uzz} qr q zz}t ur v srqztq rt qvzr v|} ~z q}t vqu z xzw rt uw zq qs v}tq q}zt zrqvu uw z| rr u ~v }v xwr ~z}tu q }

 • zu~u ~~ z{ {~ ~{z ~sv }u| zvvyqu uz} {v tvq wv z} z}t qsu z} u q wq z}tu} {z z zrqvs r zzz q}q v }zrr uw ~tv tzt}v r}vts w rr ~ztvu v}zqu zvxq v zqr zvzr ~zqzruv qvs xuz ~tv }u vz|q zzqu uz t tv z w u| } ~z}v|z~zvq qv }v ~tv w z}tu} {zt zr vzq}wu ~sv r v} w z uwu wr z| zy z u}v|v qvu ~vz uz xq ~s vutzt}t vy }zrrvy x ~vzr vv} xuu t vrr zzx|s rr zzx } |v| vxv u } vz

  }vts vz

  z~z{t z} r t uzrt qzzr} vwxqzzrr qt uxu t qsuz } xvq w q}v uxu vs z zzzqv }u ~ruv ~zvqsu| uxuu xzw zrvv | uz|u zvxq uzu v vq ~zvqvu zr uwzqv ~ qv zyzr z}wq ~zvquz|u zztq xw z w }| uxu vz}u z|u vu zr vz}u z|u q}v vxuur| sr ~ }zzv v|v u}z} vuw vx} uvuvw vuwv vu zr }zx tz uxu tqtt qs} w vzzu zztq xw z } vxquqsu} zr vztqu } ~zvxqu zxv ut qvuv |xq u }| ~sv rr ~zu q}v xwruzr w qvu uw }| vz}u q}v z| vxu }x~tv z|u vxut vqzu qvu | z| qxz qs}v} r tr ~u ~zzut ~zvqu}v xwr vz}}uzu ~v qvu rr u uvq|} u zuvxu {zu} vzu} {z q}uv z|u} xq vz}u~v | vzq uw ~q ux} {v vz qvu xqvq z|zx ~u v|v ~ztzq uru z vq} {vtvqu q z|zx z ~u }z} zr| v|v qvs uqrv u qzr xq vq} {v zr qurvrv vz}u ~tv z| vq} {v vxuvxut vz }w vqs zqu rv qz r } ~zvqsuuwr }|qv ~zr vqu qvu vz}uv qr vqu qvu

  ~{|~z~vz qvu vu zr zt ~vs u q~u {vx zz vq uxu z u}z} vxu |uv vztqu } vxqu ztt qs} w } urzu qvu uxu z ~q vx} zt vzzuvq}r {vxu w zsu r| uw} zu vq u}z}~} qvu zu zrv {v} u z| ~qvw uz| zq vzzuv u}z} } z qvu vzzr| zu qvu q}q u}z} zt uv zu zrvru}z} zt vz} z zr {vxu tz ~q u }zxuurzu qvu uzu ~q }rq uwr ~v z zu}z} qvu u ~q + uwr tv z u u}z} }zr qzru ur zv} qvs uwv qvu ~vz zzt vq} ~qv

  vq xuz zzz zq uyv u qr } q v|r}}| uzr} ~v zq xuz uvu zqt {vxu tzqvu {vxu tz qvu qu z} }rq qrs uy uvuvz z uwrv ~zu rv z} qvz uyv vvq qzrqzqv u}z} vzu} vqu qzr} ~z|z vz u| v ~vzu vu zrt rr }u qzzrr ~zqv v|v u}z}u v}v| ~vzu v}v| u}z}uqvu urz xuz ~q qvu u q t qz~q vz tv z w| u}z}u v}v| qvu uw xvv} qq uwrv ~vzu vq ~vzu v}v|zv u}z}} z qvu q}q urz qvu xuzt

  {vxu vz qvu u

  y{vzt} rr ~ qsu ut u z qqvu zr vuwzq q qz uvs qu rz|u qu zztq xw z w }| uxu z|u q tuv qvu u}z} vz}u z|u q}v vxuq ur q vu zr vz}u z|u q}v vxuvu zr vuwzq zv {v| }qv q utvuz rz|uv zztq xw z w }| uxu vz}u z|u vu zr z vz}u z|u q}v vxu}qv q utvuz r q vz rv u}z} vx} uvuvzztq xw z w }| uxu z z|uz|u vu zr vz}u z|u q}v vxu z|u ~vz~st ur| }zzv qsr | u}z} vx} uvuv vz}u qvu wu vvqv qvu uzr z zztq xw zq} quv zxv ut zxv yvz qvu qtt qs}w }| uxu q q} u qxz ~zvu vu ztz q} q qut uzr vxu z|uxvq q}q uxu vs z uw zq vutzt}t uxuv }v uxu vzzz vq vq z } uqtt qs} } z v urv zu zrvr uzu vu ztvz vq zztq xw z } vxquurv z zq qu uw }| } u} qsu} }rq uxu v} z zuv u vs z vz}u z} }rq vu zr vz}u z|u q} t uxuq} t uxu q zu ~qt z qq

  r vz}u z|utv zt } q zu vu zzr }zx q} vzu uz xq uxu uqvv urqu }rq uxu q uqv qvu w }| ztzt} vuv} vt} wu {vq z} zztq xw z z zrtuv uxu z q}v zu ~u ~zzu |q }wxxw z wr q q}v ~zz z qzzrr z|wut} vz ~s q q}q vu zr qvu r| zztqw {vq vz ztvz uwrt ~v uxu zzr vztqu } w }| q} z| z|u ~tv vztq

  qvu vu

  zx~zxuz ztzt} xqv ur tv z}{vxu zz ~ xq q} w| rrv uxu q uqv zzt qvu wr vzzu xwr

 • zu~u ~~ z{ {~ ~ |ztt qs} vz zztq xw z } wu r r|tv z} q}r z|u} vxu }zxu r|v ~zvxquv| xwu vq vz} zv}s ~zu qr zqr urxvq xuz ~v rr vqu x uqvv ruz} ~tv xwr ~zzu uqv qvu | v| vzrv| u}vs xwu zq ~q v}zq q}q vzr tvzz ~z}zx |s vzu zrvz} v| qvu q}q rrxuzt }zqvu |qv vzu zrvz} v| xwr uzruwzq x ~qv }u| u}z} } qvu z zqtvrzu zrv} | r| wr u q vq} ~z}v|z urzuwrt }zqvu uzr w wq zsu r| w| }wx v} z|vztq } {vxu vzr ur zz vzvu wuu}z} zsu v} qvu w rtt v} zqv z|uvtr qrz v| | vzq uw vts| xvw uxu zztv

  uwyqzru y vq q z xvq} vvqzrr~zqzu zv v} uyz} ~zqz qzzv|v uxu } qz} qzzrr qt ut qzu z v| uxu vs z xvq wq zq q} v}t q}q uz|u zvxq} zz uz qvuv~tv }z zr s uzr }zx wz}v utu v} qvux uxu z r qvu uvu u}z}v uzus vz vts} xvw uxu| qtvuz }t q vqu}z r vzr zx }v u}z} qvu r| }z zrq vz} zsz}t qv u}z} zqtv qvu ~zvxquu}z} zuz w rt qvu x vz} zsz} q} ~zvu~sv t qz}r zsz} q}q xvw zzt uxuvvzrtv }wv r| zyz} vz qzr q qsr ~~tv }|u vz}uv vxu z|u v} uwr zq ~zqzsu q}t vqzu x vz} szu }| uzw rt qvu x vz} szu q}v {vxu zz zztzq qzr vzq uv vqu u}} zzt uxuxvq ~zvqsu wt z} vtz zu z| ~zvqsu zyz}

  zr zqru v|v ztzt w

  uzztv uu qr tv zt q wz}vzr u r|t vz| uxu q uqvtv z} ~s {vx } uzr zz zvu} v}zxuv

  z vx vz} z}zyv u}z} } w vz} z urtvv qzt z q}q tr}r qvx x uw zqv ~zzsv vz}u z|u vzzuv u}z} } zqtv zz z| vtz z|zrv vzu zrvz} zr txq wr ~u ~zvv ~zvzr ~zr|v|~zq v}q ~zz qsu vzr} yrv uu zrvz}zr s qvu zqr ~zvzr ~zzr wu uwt vz|v rrvz q}q }wx v} v q} qut uzr }zx }zqv vz} uu zr v}zx q}v vu zr} txqqv vzr v| ur qvu | vrsv ~zu ~v zqzz ~tv }z zr s vu zr }zx ur ~st

  vzu zrvz } uxu z qvu }u u}z}

  ~u ~zzut qsu yz z} qvu vrt u~ruv ~zvqsu v| ~zvu q} }rq xwrvzvzu z qvu uxu t } ||vzt }z z rr ~u ~zzuv uxu vq vq uxuvzr xvq qvu urt qv vvu zr v}zxzq }rq zvzv qzryt sr ~zu vzr zv}vzrr zzxt uqr u q qut uwr tzt} zrvz} uu zrvz zr zq }w qsu vzr| vuuw }|t tvv }z} | v| uzr }zx zr vzuxuu ~vzu v } vrx z} }rq uzr z}zvvyqu vrx q}q v} zq | }t v}q} xuz}u {v}zur zv} uw z| }}| v} zq vx wr z|z zv vztr r} xwu rv qvu wrt} }rq uw} ~tv w} x }z} vx z} zzxvxt s q z v|rr qzq qut | v} qqvxv tvt } vz| } vx qvu u vzr u }zr zzv uxu {v}zu } zv} qvu uut }uvu tvtt vz|t s} uvuv v|v zv} zu vz| uttvt } vxt x|v u} z} q zu u} tz

  vzr u } x }z} vx qvu

  ~vzw z} uxu z zt tr qvrz qrut q}q vzq uwt }t v}q} ux }zzrvz zr v}zx z uwr ~q tr qvrzv xuz } wyzsu yzr z}wqt v}q} v}zq ~zuu zrvz} vzu

  vu zr z} }u

 • zu~u}

  z ~

  y| { x~y }~|x |y~ ~v

  vuxu }z }wv xu }z zr zqvu ~zr|v|u qzz t v} zq ru tvzq q|r vqu ru tt z} } zq |t u}z}z v ~zxrwr zqt ~v uxu z t q}q }uxu zt v} uv v|v xuzr } ~t}uxu }v ~zru zr } tz ~t zw w vzq {}zqvxuz {uv }| v|v ~zru zr } tz ts| qzuz}z t qvu ~vzu v t ~ xuz }zx zzz} uvx {t} wu v qvuv s ~zxr x|vt|vr| |v }z}t| uyzx w v qvu wqv }zqvu x r} zv }wv tqr v|v z ut v ~zxrwr vu~zr|v|u q ~tv uz }zx vzzu uxu zr z}z t ~zr|v|u q tv uxu zt qt|~vzr v z} ~vz rvxv t ~zx qy uzu zq|vt }|rv vrzu ~vzr q|u uz} y vz vv

  s t qy uzu zrv v|v ~zr|v|u q t ~vz rvxq ~tv uxu zr ~tu }t z|u z~v ~zztvu uvx {t rzxt z}z rq ~zr|v|uw uz} rt uxu z }zx t ~z}vz} zy q}tuvu q}t yz z qvuv }| v|v xu yzx| } q}t ~zvu q ~s }rq z}z t xq u}z}uzu }zxr } ~t } uw zt} utv z u}z} wrvzr qvu }u v z| ztz} zr qsv} uwr zvvzq ~tt } zu r z {vr r z }rq z}z tt |u uw zr uvut xuz v t }

  y{vzuu }w ~zvqu q ~ z sz} qvsztz ts| v} w z| qruv ruv| ~vzu v } vrx z} qvuv v| v|r ~vvzq x } tzt ~v v t t z} xu }ztz yzx w v zq q}zv v t t q}q r~s wq uw } z qzru vzr z| xuzr qvut uyzxu w zqv u uvq t q}q vzq ux }z}} wq {vr r z z} zu r z| |us} z v xvqr quv rxu zsz} uwrv |u t} zq vq zr uw zr| r| z| q| uwr {zqu} zqv~z|x } r wt }u z vuwv vv u ~zwuuxu s} w |v rz w }xv ux w v qvuuzu ~tv zrv u qvu zzr ~ utvuz tzq xuz t qvu tzu yzx w } ~zv} }|uu ~}| uz }zx uvu xuz {u } qvzz} z}z t } |u qvu uzu v vq vzzr}v ux }}u} v wq tv uzu }zx uvus} qvu wut utvuz } qvu |v |u uvu qrv

  {tzq}v uzu ~tv zrv u uvu z} uxuv uwv z}z t } u}z}} ~tv zrv u ~zvqu-vq. rq {v}zu } w y qvr ru z| qzturz} }z v y v|r z qruv uzu z} vqs} zr uu vuw z| vt s } w qvuv uzuu qvu xuz} u}z}u ~tv zrv u qvu uxu

  z}z t } wu u}z}u ~tv vxv

  |zxu } r qs {ut qvzr zsz} uwxq ~ tzrq q quv }wv r w|v|v qvu u|x v} ~u ~zvr| ~zrr ~z v~zru vwv rr r zqv } v}}uv |u zr}v}}uv }zqvu qv zr q v}qv vqrv uxu uxwvz} qsr | vu} zxy q}t vr zq v}}uwvx tzxz wqt uxu s} xq zu }u u zzzzr }wqt zzquv zwvx vr v}zq uw} ~tv }rquw w xq }rq u} ~tv zzzt r| qrv ru

  u rxuv wvx vzq tzxz v}zqzr z zr }wqv }zqvu ~yuv s zr uw z} ~s vuv| }u s}u ~u} uxwt }u sr ~ qzqt ~v uwr zsz}t~tv zrv u| qvu u}t z} q}rv |xq|xq u ~u} uxwv u}} xq zzz z uzuuzu z} vt v}| q}q vzq u}t zzqu} }rqu ~u} uxw {zq u} xq zu qtrv {ut zzz zq

  r| v}}u| qu} uvv uzu xq w uwzq uvu

  uur r zrv u} z} zu qtrv {ut} uu z| u| x} z} u zu ur } z|quzr }v u} xq v} q zu {zq rxu

  vzr uw qzrqv u ~u} uxw zzt

  v~tyq vztr q}rt }w u| xu ~uzu xq uru ~tv qvu } |utz ~ z| |xq u xzw tv z z }qz qrz wr ~zvzr ~zzr u}z}} xuz zr vt x uzu zr wu vvqt zqr |q u}} zrv uzu z| | r|t zr zr|v vt r qvu t u}z}zqr vqz ~vq ~u ~u wq uqv zu ~zr|v|u vvqt }z| v } u| xu ~ uu r|v z}z t xq vzu ~zr|v|u ~vqt } {z wz}v vqzu ts qvu uwurvsr ~zvqsu } u}z} wr r| ~zqu ~u qr wq ~zq ~zqu ~u ~u } ~zr|v|u |q zu z|qr ~uv ~zvqu vqzru v| rr zu z}vzrr} rv vztrv vt r xq q}q zqr ~zq ~zqz u| xu zr {}u uvr ur xv vz zr u|}u vqzrr r z q zr vzrtr uz

 • zu~u ~ }~ } ~ z q qzru r s} tvu zr z| vv} tvuw uru vzzuv vz tz uzr {zq vztrt qsuv}zs vztrt r| uw tv z}vr }rq vt r xqvzu ~tv qvuv z}z tt vzu ~tv ~zr|v|u vqu}yvv zz }z} r| u} uz uwv v|v vr qvru~zq qr rr ~zr|v|u zzz tvu zr z| qvu~uv qztur qsu z v|v tvq xvq w t ~zq} ~zr|v| qzru tvu z}vrv } u}z} zr|v| ~uwr ~zqvz ~zvqsu } ~zr|v|u qr ~u u| xqr uw xv vr ur zzz ~vq ~zq ~uv ~tvvz tv vztr u|q} v} }v|z z z} suvuz|qu r|v zq vq zzz vr qzq u xvqz} qsu| zzx u} z| tv }|qv zr uwrw zws } v}zqt yrv xuz ~tv r

  qsr qr | q}zt zr qz

  zrz v } wt v| v sr ~ qztur x|vz|uv tzu yzx } w v } zv} ~vzu vvu} qzrzq v rq t vq utvuz zr }wv ~ qzqutvuz zr q }}|r t q}v t q}zt vq }}|r tv tvzzu }}|r t q}v t q}r q zq uxu s} t vqzr }}|r tv t q zq q}q r} utvuz zr zr q|zqtr z r} utvuz zr zr q|zq zq v|v r vzzu utvuz

  q s} q uvxq s} ux s} zqutz|uv q uvz z| uvxq s} }zzv uvq s} z zq qz|zu z|t st qz} | zr x v u xqr w |v| ~vzu v vrx } zvr qvu zt u}t} ~vzu v } vrx vvq } ~vzu v qvu ~z|xtuwrv uzu t xuu }v |u t uv} zrxq}t sr vq }}|r tv tv uvxqu u} zzz zu zq~vzu vr zv} zzvv} z| ~z|xv z zr v}zx ~v zu~vzu v vrxr zv}t u} t z} t zq zq }rqu}z} wr q}q z| ~vzu v vrxr zv} zu q} ~z|x}v~vz qvu z}zt uzr }| utvuz } r zr q|zq z |quvu zvz v ~u rt uzr tv ztzt qsv} r}t xuu ~u ~vzu v vrx zq qxz uwv ux w|v| vu vrx ~tv uvu ~vz }zxt v|t uzu~u ~vzu v ~q ~q vu vrx xq qvu ~vzu vxq }z s zrx z z} wq |u t uv}} x usur uwr zv |u ~tv }z s t...

Recommended

View more >