za I. razred u školskoj godini 2014.-2015. - ssmb.hr ?· Modul prevencija ovisnosti: ... Prevencija nasilja u različitim okolnostima-u vezi, ... Analiza školskog uspjeha i vladanja na kraju nastavne

 • Published on
  30-Jan-2018

 • View
  218

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • 1

  Godinji izvedbeni program rada razrednika

  za I. razred u kolskoj godini 2014.-2015.

  Razred: _______________________ Razrednik:____________________

  Redni

  broj

  sata

  Tema/Podruje Planirani

  broj sati

  Vrijeme

  ostvarenja U suradnji sa

  1. Upoznavanje s organizacijom kole nastavnim planom

  i predmetnim nastavnicima 1 rujan razrednik

  2.

  Upoznavanje uenika s Pravilnikom o kunom redu,

  Statutom kole, Pravilnikom o ocjenjivanju-pravila

  ponaanja u razrednom odjelu

  1 rujan razrednik

  3. Izbor razrednog rukovodstva, plan rada razrednog

  odjela 1 rujan razrednik

  4. Upoznavanje s karakteristikama i interesima uenika 1 rujan razrednik

  5. Problemi prilagoavanja i adaptacije na novu kolsku

  sredinu-diskusija i razgovor 1 listopad razrednik

  6. Kako uiti ?-tematsko predavanje 1 listopad razrednik -psiholog

  7. Racionalne metode uenja-samoprocjena vlastitog

  uenja 1 listopad razrednik-psiholog

  8. Razgovor o izostancima i pomo uenicima s tekoama

  u uenju 1 listopad razrednik

  9. Mjesec hrvatske knjige- upoznavanje s ulogom i

  radom knjinice 1 studeni Razrednik- knjiniar

  10. Briga o istoi i estetskom ureenju uionice 1 studeni razrednik

  11. Modul prevencija ovisnosti: Alkohol i droge-

  Utjecaj na pojedinca, obitelji zajednicu 1 studeni

  razrednik, pedagog,

  psiholog

  12.

  Modul prevencija ovisnosti: Rizina ponaanja i

  posljedice na obrazovanje te profesionalni razvoj

  i karijeru

  1 studeni razrednik, pedagog,

  psiholog

  13.

  Tematsko predavanje u Policijskoj postaji Labin o

  sigurnosti u prometu, izdavanja osobne iskaznice i

  posljedicama nepridravanja zakona i propisa

  1 studeni kontakt policajac,

  policijski slubenici

  14. Problemi ispitivanja i ocjenjivanja, analiza

  napredovanja uenika 1 prosinac Razrednik

  15. Analiza odgojno-obrazovnih rezultata na kraju prvog

  polugodita 1 prosinac Razrednik

  16. Organizacija uenja i slobodnog vremena 1 prosinac razrednik

  17. Planiranje uenja 1 sijeanj razrednik

  18. kola koju volimo 1 sijeanj razrednik

  19. Uenje na kolskom satu 1 sijeanj Razrednik

  20. Modul ivjeti zdravo: Pravilna prehrana-

  Prehrambeni stilovi 1 veljaa Razrednik

  21.

  Modul ivjeti zdravo: Osobna higijena-Utjecaj

  spolno prenosivih bolesti na reproduktivno

  zdravlje

  1 veljaa

  Razrednik

  specijalist kolske

  medicine

  22. Organiziranje izleta 1 veljaa Razrednik

  23. Modul ivjeti zdravo: Mentalno zdravlje-Nova

  kola-izazovi i odluke koje donosimo 1 veljaa Razrednik

  24. Modul ivjeti zdravo:Mentalno zdravlje- 1 oujak Razrednik

 • 2

  Vrijednosti izbora ivotnog stila

  25. Osvrt na odnos prema radu, nastavnicima, uenju 1 oujak Razrednik

  26. Samoprocjena uenika 1 oujak Razrednik

  27.

  Modul prevencija nasilnikog ponaanja:

  Prevencija nasilja u razliitim okolnostima-u

  vezi, sportu

  1 travanj Razrednik

  28. Modul prevencija nasilnikog ponaanja:

  Neprimjerene pojavnosti u koli i okolini 1 travanj Razrednik

  29. Pravila lijepog ponaanja-bonton

  1 travanj Razrednik

  30. Rjeavanje konfliktnih situacija u razredu 1 svibanj Razrednik

  31.

  Modul Spolna/ rodna ravnopravnost i odgovorno

  spolno ponaanje, Razvijanje vjetina za

  odgovorno spolno ponaanje

  1 svibanj Razrednik

  32.

  Modul Spolna/ rodna ravnopravnost i odgovorno

  spolno ponaanje, Razvijanje vjetina za

  odgovorno spolno ponaanje

  1 svibanj Razrednik

  33. Modul Spolna/ rodna ravnopravnost i odgovorno

  spolno ponaanje, Komuniciranje u vezi 1 svibanj Razrednik

  34. Modul Spolna/ rodna ravnopravnost i odgovorno

  spolno ponaanje, Medijski prikaz spolnosti 1 lipanj Razrednik

  35. Analiza kolskog uspjeha i vladanja na kraju nastavne

  godine 1 lipanj Razrednik

Recommended

View more >