Zadaci Za Prijemni Matematika Gimnazija

  • Published on
    28-Nov-2014

  • View
    1.857

  • Download
    7

Embed Size (px)

Transcript

<p>BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON KANTONALNO MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA</p> <p>........................................................IME I PREZIME</p> <p>..........................................................BROJ OSVOJENIH BODOVA</p> <p>ZADACI ZAPRIJEMNI I SPIT IZ MATEMATIKE ZA SKOLSKU 2010l11.</p> <p>BODOVI: I . lzrafunati: 18 - (9 + [I 5 - (1 7 - 7)] ] =</p> <p>Osvqieno M o g</p> <p>I</p> <p>.................................................................................................................................. 2. Izrafunati: 5 + 8 5 + 5 . (- 4 ) =</p> <p>I Z</p> <p>3. Data je funkcija Ax)</p> <p>................................................................................................................................../2= 3x-</p> <p>4 , odrediti</p> <p>f (2 ) =</p> <p>....................................................................................................4. Zaokruii tafnu jednakost:</p> <p>1II</p> <p>a) J - 3 6 = 6 ,</p> <p>b) &amp;%=-6,</p> <p>c ) -- - 1 ,4</p> <p>J16</p> <p>d) - = 510</p> <p>J25</p> <p>....................................................................................................................................5. Izrafunati: (u' . u s ) :u6=</p> <p>...................................................................................................................................6. Rastaviti na faktore: 8 1u'- 36h2 =</p> <p>1</p> <p>...................................................................................................................................Okrenite list</p> <p>1</p> <p>7. RjeSit jednatinu: 35 - 2 x ) + 5 = -4 (</p> <p>........................................8. RjeSiti sistem jednatina:4x+y= l l</p> <p>5x-2v=4</p> <p>........................................................................................................................ ) 2,;. ,</p> <p>:;iir;;.</p>