Zapalenie kręgosłupa - ?· Zapalenie kręgosłupa Proces zapalny kręgosłupa prowadzi do destrukcji…

  • Published on
    05-Jan-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Zapalenie krgosupa

Proces zapalny krgosupa prowadzi do destrukcji krgosupa, ale ma on te oglne skutki

dla organizmu w postaci sepsy, ropni opadowych, przetok, neuroinfekcji, niedowadw lub porae,

wtrnego uszkodzenia nerek, skrobiawicy i innych. Jest to choroba cika.

Zapalenia kregosupa dzieli si na:

nieswoiste wywoane przez bakterie nieswoiste. Najczciej infekcj wywouje gronkowiec

zocisty

swoiste - wywoane przez tzw patogeny swoiste (grulica, promienica, brucelloza, grzyby).

Najczstsz postaci zapalenia swoistego jest grulica krgosupa, pozostae przyczyny

wystpuj marginalnie.

Do infekcji najczciej dochodzi drog krwi. Moe te dochodzi wskutek przejcia choroby

z ssiedniego narzdu, jak np. poprzez przejcie na krgosup ogniska grulicy puc, albo te

wskutek infekcji przez ran ( urazow okolicy krgosupa, lub po zabiegu operacyjnym na

krgosupie). W drodze krwiopochodnej bakterie czy grzyby osadzaj si w miejscu spowolnienia

przepywu krwi w krgu. Znajduj doskonae miejsce do rozwoju obrbie dysku (krka

midzykrgowego), czyli w miejscu gdzie nie ma ukrwienia i siy obronne organizmu z trudniej

docieraj.

Zapalenie moe dotyczy krgu, dysku, przylegych tkanek mikkich, kanau krgowego, moe te

przenosi si na ukad nerwowy (rdze i korzenie). Proces obronny organizmu prowadzi do

wytworzenia ropy, ktra moe si cikoci przemieszcza si w d krgosupa jako ropie

opadowy (w grulicy okrela go jako zimny ropie).

Opracowanie: dr n. med. Bogdan Bakalarek www.ortopeda.biz.pl

http://www.ortopeda.biz.pl/http://www.ortopeda.biz.pl/

Objawy podstawowe:

Bl krgosupa

Ograniczenie ruchomoci krgosupa

Stany gorczkowe

Przebieg

Choroba moe zaczyna si ostro np. po infekcji garda. Poza zym samopoczuciem,

wysokimi stanami gorczkowymi, chory skary si na bl krgosupa przy pionizacji,

zmniejszajcy si lub ustpujcy przy leeniu. W przypadkach destrukcji krgosupa lub nacieku

ropnego w kanale krgowym doczaj si ble korzeniowe. Proces rzadko moe rozszerza si na

ukad nerwowy prowadzc do zapalenia opon, wyjtkowo rdzenia. Nierzadko stan chorego jest

ciki wskutek rozwinicia si sepsy. Taki przebieg czsto wystpuje w infekcjach nieswoistych

(bakteryjnych).

Choroba moe te rozwija si skrycie. Ma to czsto miejsce w infekcjach swoistych

(grulicy). Dominuj cige, tpe ble krgosupa, nasilajce si przy pionizacji. Mog te docza

si zmiany neurologiczne (ble korzeniowe, niedowady, wyjtkowo grulicze zapalenie opon).

Wskutek destrukcji krgw dochodzi do zapadnicia tuowia - powstaje garb gruliczy. Chory

cierpi na niewyjanione stany podgorczkowe i chudnie.

Obraz MR bakteryjnego zapalenia dysku i przylegych krgw ldwiowych

Po lewej zaznaczony strzak ropie wewntrz kanau krgowego

Po prawej zaznaczone strzak przykrgosupowe ropnie opadowe

Opracowanie: dr n. med. Bogdan Bakalarek www.ortopeda.biz.pl

http://www.ortopeda.biz.pl/

Diagnostyka:

diagnostyka podoa infekcji (posiew krwi, ew. biopsja dysku, prba tuberkulinowa, rtg puc,

bronchoskopia, wskaniki stanu zapalnego (CRP, prokalcytonina)

diagnostyka blw krgosupa - przegldowe zdjcie rtg, MR. Pozostae badania (CT,

scyntygrafia maj mniejsze znaczenie)

Leczenie

Priorytetem jest leczenie stanu zapalnego wg zdiagnozowanego patogenu

(antybiotykoterapia wg posiewu krwi przez okres 4-6 tygodni pod kontrol wskanikw zapalnych

(CRP), lub leczenie przeciwprtkowe grulicy.

Aby zmniejszy ble kregosupa naley podawa leki przeciwblowe i zakada sznurwk

czy gorset stabilizujcy krgosup.

Leczenie operacyjne ma zastosowenie tylko w czci przypadkw wg wskaza opisanych

poniej. Mo ono gwnie za cel leczenie skutkw zapalenia blw zwizanych z deformacj

kregosupa, jego niestabilnoci, niedowadw czy blw korzeniowych spowodowanych uciskiem

wewntrz kanau krgowego. Leczenie to przeprowadzamy najlepiej po wyleczeniu stanu

zapalnego. Ingerencja operacyjna w czynnym stanie zapalnym jest przeciwskazana, gdy moe go

rozszerza. Jednak wystpienie powika neurologicznych w postaci poraenia czy niedowadw,

oraz skrajnie due ble korzeniowe wymuszaj wykonanie operacji w w szybszym trybie.

Oczywicie po przygotowaniu organizmu antybiotykoterapi.

Opracowanie: dr n. med. Bogdan Bakalarek www.ortopeda.biz.pl

http://www.ortopeda.biz.pl/

Obraz rtg i MR grulicy krgosupa - destrukcja dyskw, krgw, ropa w kanale krgowym.

Ta sama chora po leczeniu opearcyjnym po lewej stan po wykonanej korporektomii z usuniciem

ropnia z kanau krgowego, stabilizacja na koszyku trzonowym i rubach trzonowych.

Po prawej- po leczeniu przeciwgruliczym planowo wykonano tyln stabilizacj na rubach

kaniulowanych osadzonych na cemencie z powodu wspistniejcej osteoporozy.

Opracowanie: dr n. med. Bogdan Bakalarek www.ortopeda.biz.pl

http://www.ortopeda.biz.pl/http://www.ortopeda.biz.pl/leksykon.htmlhttp://ortopeda.biz.pl/kontakt.html

Recommended

View more >