Zapalenie kręgosłupa - ?· Zapalenie kręgosłupa Proces zapalny kręgosłupa prowadzi do destrukcji…

  • Published on
    05-Jan-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>Zapalenie krgosupa</p> <p>Proces zapalny krgosupa prowadzi do destrukcji krgosupa, ale ma on te oglne skutki </p> <p>dla organizmu w postaci sepsy, ropni opadowych, przetok, neuroinfekcji, niedowadw lub porae, </p> <p>wtrnego uszkodzenia nerek, skrobiawicy i innych. Jest to choroba cika.</p> <p>Zapalenia kregosupa dzieli si na:</p> <p> nieswoiste wywoane przez bakterie nieswoiste. Najczciej infekcj wywouje gronkowiec </p> <p>zocisty</p> <p> swoiste - wywoane przez tzw patogeny swoiste (grulica, promienica, brucelloza, grzyby). </p> <p>Najczstsz postaci zapalenia swoistego jest grulica krgosupa, pozostae przyczyny </p> <p>wystpuj marginalnie.</p> <p>Do infekcji najczciej dochodzi drog krwi. Moe te dochodzi wskutek przejcia choroby </p> <p>z ssiedniego narzdu, jak np. poprzez przejcie na krgosup ogniska grulicy puc, albo te </p> <p>wskutek infekcji przez ran ( urazow okolicy krgosupa, lub po zabiegu operacyjnym na </p> <p>krgosupie). W drodze krwiopochodnej bakterie czy grzyby osadzaj si w miejscu spowolnienia </p> <p>przepywu krwi w krgu. Znajduj doskonae miejsce do rozwoju obrbie dysku (krka </p> <p>midzykrgowego), czyli w miejscu gdzie nie ma ukrwienia i siy obronne organizmu z trudniej </p> <p>docieraj.</p> <p>Zapalenie moe dotyczy krgu, dysku, przylegych tkanek mikkich, kanau krgowego, moe te </p> <p>przenosi si na ukad nerwowy (rdze i korzenie). Proces obronny organizmu prowadzi do </p> <p>wytworzenia ropy, ktra moe si cikoci przemieszcza si w d krgosupa jako ropie </p> <p>opadowy (w grulicy okrela go jako zimny ropie).</p> <p>Opracowanie: dr n. med. Bogdan Bakalarek www.ortopeda.biz.pl</p> <p>http://www.ortopeda.biz.pl/http://www.ortopeda.biz.pl/</p> <p>Objawy podstawowe:</p> <p> Bl krgosupa</p> <p> Ograniczenie ruchomoci krgosupa</p> <p> Stany gorczkowe</p> <p>Przebieg</p> <p>Choroba moe zaczyna si ostro np. po infekcji garda. Poza zym samopoczuciem, </p> <p>wysokimi stanami gorczkowymi, chory skary si na bl krgosupa przy pionizacji, </p> <p>zmniejszajcy si lub ustpujcy przy leeniu. W przypadkach destrukcji krgosupa lub nacieku </p> <p>ropnego w kanale krgowym doczaj si ble korzeniowe. Proces rzadko moe rozszerza si na </p> <p>ukad nerwowy prowadzc do zapalenia opon, wyjtkowo rdzenia. Nierzadko stan chorego jest </p> <p>ciki wskutek rozwinicia si sepsy. Taki przebieg czsto wystpuje w infekcjach nieswoistych </p> <p>(bakteryjnych).</p> <p>Choroba moe te rozwija si skrycie. Ma to czsto miejsce w infekcjach swoistych </p> <p>(grulicy). Dominuj cige, tpe ble krgosupa, nasilajce si przy pionizacji. Mog te docza </p> <p>si zmiany neurologiczne (ble korzeniowe, niedowady, wyjtkowo grulicze zapalenie opon). </p> <p>Wskutek destrukcji krgw dochodzi do zapadnicia tuowia - powstaje garb gruliczy. Chory </p> <p>cierpi na niewyjanione stany podgorczkowe i chudnie. </p> <p>Obraz MR bakteryjnego zapalenia dysku i przylegych krgw ldwiowych</p> <p>Po lewej zaznaczony strzak ropie wewntrz kanau krgowego</p> <p>Po prawej zaznaczone strzak przykrgosupowe ropnie opadowe</p> <p>Opracowanie: dr n. med. Bogdan Bakalarek www.ortopeda.biz.pl</p> <p>http://www.ortopeda.biz.pl/</p> <p>Diagnostyka:</p> <p> diagnostyka podoa infekcji (posiew krwi, ew. biopsja dysku, prba tuberkulinowa, rtg puc, </p> <p>bronchoskopia, wskaniki stanu zapalnego (CRP, prokalcytonina)</p> <p> diagnostyka blw krgosupa - przegldowe zdjcie rtg, MR. Pozostae badania (CT, </p> <p>scyntygrafia maj mniejsze znaczenie)</p> <p>Leczenie</p> <p>Priorytetem jest leczenie stanu zapalnego wg zdiagnozowanego patogenu </p> <p>(antybiotykoterapia wg posiewu krwi przez okres 4-6 tygodni pod kontrol wskanikw zapalnych </p> <p>(CRP), lub leczenie przeciwprtkowe grulicy.</p> <p>Aby zmniejszy ble kregosupa naley podawa leki przeciwblowe i zakada sznurwk </p> <p>czy gorset stabilizujcy krgosup.</p> <p>Leczenie operacyjne ma zastosowenie tylko w czci przypadkw wg wskaza opisanych </p> <p>poniej. Mo ono gwnie za cel leczenie skutkw zapalenia blw zwizanych z deformacj </p> <p>kregosupa, jego niestabilnoci, niedowadw czy blw korzeniowych spowodowanych uciskiem </p> <p>wewntrz kanau krgowego. Leczenie to przeprowadzamy najlepiej po wyleczeniu stanu </p> <p>zapalnego. Ingerencja operacyjna w czynnym stanie zapalnym jest przeciwskazana, gdy moe go </p> <p>rozszerza. Jednak wystpienie powika neurologicznych w postaci poraenia czy niedowadw, </p> <p>oraz skrajnie due ble korzeniowe wymuszaj wykonanie operacji w w szybszym trybie. </p> <p>Oczywicie po przygotowaniu organizmu antybiotykoterapi. </p> <p>Opracowanie: dr n. med. Bogdan Bakalarek www.ortopeda.biz.pl</p> <p>http://www.ortopeda.biz.pl/</p> <p>Obraz rtg i MR grulicy krgosupa - destrukcja dyskw, krgw, ropa w kanale krgowym.</p> <p>Ta sama chora po leczeniu opearcyjnym po lewej stan po wykonanej korporektomii z usuniciem </p> <p>ropnia z kanau krgowego, stabilizacja na koszyku trzonowym i rubach trzonowych. </p> <p>Po prawej- po leczeniu przeciwgruliczym planowo wykonano tyln stabilizacj na rubach </p> <p>kaniulowanych osadzonych na cemencie z powodu wspistniejcej osteoporozy.</p> <p>Opracowanie: dr n. med. Bogdan Bakalarek www.ortopeda.biz.pl</p> <p>http://www.ortopeda.biz.pl/http://www.ortopeda.biz.pl/leksykon.htmlhttp://ortopeda.biz.pl/kontakt.html</p>

Recommended

View more >