Zapalenie m. serca czy zapalenie m. serca i zapalenie ... ?· •Jakkolwiek zapalenie mięśnia sercowego…

  • Published on
    01-Mar-2019

  • View
    218

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>Zapalenie m. serca czy zapalenie m. serca i zapalenie osierdzia ?</p> <p>Dr n.med. Roman Szeemej</p> <p>Wabrzych-Ksi, 4 czerwca 2010 r.</p> <p>Zapalenie m. serca- czy jest definicja?</p> <p> Uszkodzenie m. serca pierwotne zapalne (najczciej wirusowe ? lub autoimmunologiczne?)</p> <p> Uszkodzenie m. serca wtrne zapalne (wirusy, bakteria, grzyby, pierwotniaki, substancje chemiczne, leki i inne)</p> <p> bez zmian wsierdzia zastawkowego i naczy wiecowych;</p> <p>SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA A. SOKOOWSKIEGO W WABRZYCHU </p> <p>Definicja zapalenia m. serca (ZMS)-patomorfologiczna (kryteria Dallas 1986 r.)</p> <p> - ZMS aktywne- naciek zapalny i martwica/uszkodzenie kardiomyocytw</p> <p> - ZMS graniczne- skpy naciek zapalny bez uszkodzenia kardiomyocytw</p> <p>Naciek zapalny- limfocyty (T i B), neurtofile, eozynofile, makrofagi, kom. olbrzymie.</p> <p>SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA A. SOKOOWSKIEGO W WABRZYCHU </p> <p>ZMS- czsto wystpowania.</p> <p> 42% niewyjanionych zgonw w wieku &lt; 35 lat 9% osb badanych pomiertnie niedoskonaoci diagnostyki histopatolog. trudnoci w ustaleniu etiologii (wirusowej) wspistnienie innych chorb m. serca (co </p> <p>pogarsza rokowanie !)</p> <p>SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA A. SOKOOWSKIEGO W WABRZYCHU </p> <p>Zapalenie minia sercowego (ZMS).</p> <p> O rnej etiologii, obejmuje kardiomyocyty, tkank rdmiszow, naczynia, osierdzie </p> <p> Przebieg moe by: 1. Piorunujcy: ostry pocztek, narastanie NS a po </p> <p>wstrzs. Dysfunkcja LK ustpuje samoistnie lub zgon.</p> <p>2. Ostry: mniej ostry pocztek, wczeniej i czciej KMP dilatativa.</p> <p>3. Podostre i przewleke: nie do odrnienia od KMP dilatativa.</p> <p>4. Przebieg bezobjawowy. Naladujcy zawa serca. </p> <p>SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA A. SOKOOWSKIEGO W WABRZYCHU </p> <p>Cooper L.T.; NEJM, 2009; 360; 1526-1536</p> <p>SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA A. SOKOOWSKIEGO W WABRZYCHU </p> <p>Cooper L.T.; NEJM, 2009; 360; 1526-1536</p> <p>SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA A. SOKOOWSKIEGO W WABRZYCHU </p> <p> 6 590 leczonych 01.01.06 - 01.05.08 -32 (0,53%), rednio 33 lata, 25</p> <p>Najczstsze przyczyny ZMS.</p> <p> pospolite infekcje wirusowe (coxackie B, adenowirusy, wirusy Ebsteina-Barra, hepatitis C, cytomegalii, adenowirusy, grypy A i B, ryczki, ospy wietrznej/ ppaca, parwowirusy B19)</p> <p> bakterie ricketsje, mykoplazmy robaki, grzyby, pierwotniaki choroby autoimmunologiczne leki i substacje toksyczne antybiotyki </p> <p>SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA A. SOKOOWSKIEGO W WABRZYCHU </p> <p>Badania dodatkowe w ZMS.</p> <p> OB, CRP, CKMB (10%), troponiny (30%), wirusy, swoiste immunoglobiny G</p> <p> EKG prawie zawsze nieprawidowe- zmiany ST-T, zaburzenia rytmu serca</p> <p> RTG kl.p.- od obrazu prawidowego do kardiomegalii inne: biopsja endomiokardialna (wskazana tylko przy </p> <p>podejrzeniu piorunujcego ZMS i gdy wynik moe przesdzi o sposobie leczenia), rezonans magnetyczny</p> <p>SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA A. SOKOOWSKIEGO W WABRZYCHU </p> <p>Diagnosis and treatment of myocarditis; the role of endomyocardial biopsy</p> <p> Obecno genomu wirusa pogarsza rokowanie Biopsja umoliwia wykrycie genomu- rodzaj wirusa W ZMS piorunujcym biopsja umoliwia leczenie </p> <p>immunosupresyjne:</p> <p> GCM, sarcoidosis Leczenie objawowe mona uzupeni leczeniem </p> <p>przeciwwirusowym:</p> <p> IVIG u dzieci, adenovirusy, parvovirus B19</p> <p>SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA A. SOKOOWSKIEGO W WABRZYCHU </p> <p>Karatolios K, Maisch B: Curr Treat Options Cardiovasc Med. 2007, 473-481.</p> <p>Biopsja endomyokardialna- zalecenia AHA/ACC/ESC 2007:</p> <p> zawone wskazania tylko w orodkach dowiadczonych 6% powika, konieczno powtarzania procedur Wskazania I klasy:</p> <p> piorunujce ZMS</p> <p> GCM ( 2tyg.-3 mies., zaburzenia rytmu)</p> <p>SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA A. SOKOOWSKIEGO W WABRZYCHU </p> <p>Leczenie ZMS *</p> <p> unieruchomienie pacjenta (wysiek przypiesza replikacje wirusa)</p> <p> nie podawa NSLPZ! zwaszcza w 1 i 2 tygodniu standardowe leczenie CHF leczenie komorowych zaburze rytmu przy piorunujcym ZMS </p> <p>aminy katecholowe, ew. mechaniczne wspomaganie LK</p> <p> niekiedy skojarzone leczenie immunosupresyjne (kortykosterydy, cyklosporyna, azatiopryna)</p> <p>* nie dotyczy ZMS zawaopodobnego (parimyocarditis) </p> <p>SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA A. SOKOOWSKIEGO W WABRZYCHU </p> <p>Ostre zapalenie osierdzia (OZO)-objawy. </p> <p> bl za mostkiem lub okolicy przedsercowej promieniujcy do plecw, przyczepu minia czworobocznego, szyi, barkw, na leco, na siedzco / w skonie</p> <p> niekiedy - typowo wiecowy lub opucnowy czsto kaszel, duszno, gorczka &lt; 39 C, rozbicie</p> <p> badania laboratoryjne jak w ZMS </p> <p>SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA A. SOKOOWSKIEGO W WABRZYCHU </p> <p> jak w ZMS + w przebiegu kolagenoz (twardzina, tocze, RZS, </p> <p>wieleguzkowe zapalenie ttnic)</p> <p> pozawaowe wczesne/pne </p> <p> po kardiotomii </p> <p> Mocznicowe/dializacyjne</p> <p> nowotworowe </p> <p> urazowe</p> <p> popromienne </p> <p> polekowe (m.in. tiazydy, cyklosporyna)</p> <p> nawracajce </p> <p> reakcje immunologiczne na antygeny sercowe </p> <p>Ostre zapalenie osierdziaetiologia.</p> <p>SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA A. SOKOOWSKIEGO W WABRZYCHU </p> <p> ostre (suche lub wysikowe) przewleke (&gt; 3 miesice), wysikowe, adhezyjne, </p> <p>zaciskajce</p> <p> nawracajce</p> <p>Ostre zapalenie osierdzia-postaci.</p> <p>SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA A. SOKOOWSKIEGO W WABRZYCHU </p> <p> zmiany wynikaj z zajcia minia sercowego: 1. obnienie odcinka PQ </p> <p>2. uniesienie odcinka ST w wielu odprowadzeniach</p> <p>3. miseczkowaty (wklsy ku grze) ksztat odcinka ST </p> <p>4. zawlenie na kocu zespou QRS </p> <p> UKG: moe by pyn w osierdziu / moe go nie by</p> <p> mog wystpowa odcinkowe zaburzenia kurczliwoci</p> <p>Ostre zapalenie osierdzia - EKG, UKG.</p> <p>SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA A. SOKOOWSKIEGO W WABRZYCHU </p> <p>Schemat EKG w perimyocarditis. </p> <p> nie zawsze wystpuj wszystkie 4 cechy</p> <p>zawlenie</p> <p>uniesienie odcinka ST</p> <p>obnienie odcinka PQ</p> <p>SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA A. SOKOOWSKIEGO W WABRZYCHU </p> <p>SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA A. SOKOOWSKIEGO W WABRZYCHU </p> <p>SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA A. SOKOOWSKIEGO W WABRZYCHU </p> <p> NSLPZ; ibuprofen 300-800 mg co 6 godz. p.o. przez kilka dni - tygodni</p> <p> kolchicyna 0,5 mg 2 x dziennie p.o. w monoterapii lub skojarzona z NSLPZ; zwaszcza przy nawrotach choroby</p> <p> glikosterydy przy etiologii autoimmunologicznej lub braku efektu NSLPZ + kolchicyna </p> <p>Ostre zapalenie osierdzia-leczenie.</p> <p>SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA A. SOKOOWSKIEGO W WABRZYCHU </p> <p>Obserwowane przez nas przypadki okrelane jakomyopericarditis, perimyocarditis, zapalenie minia sercowegoi osierdzia - to przypadki (paszczowego) zapalenia miniasercowego z zapaleniem osierdzia- i ekg przypominajcym wiey zawa lecz z prawidowymittnicami wiecowymi.</p> <p>Osierdzie jest nieme elektrokardiograficznie.</p> <p>Jaka jest rola spowodowanej stanem zapalnym dysfunkcji rdbonka ttnic wiecowych? </p> <p>Perimyocarditis/myopericarditis-czy po prostu myocarditis? </p> <p>SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA A. SOKOOWSKIEGO W WABRZYCHU </p> <p> Dotycz prawie wycznie modych mczyzn. Maj z reguy agodny przebieg - nie prowadz do </p> <p>kardiomiopatii. </p> <p> Oprcz rzekomo zawaowego ekg wystpuje w nich zwyka wszystkich markerw martwicy minia sercowego, ktra istotnie (paszczowo) zachodzi. </p> <p> Jakkolwiek zapalenie minia sercowego i osierdzia wydaje si by odrbn jednostk chorobow raczej nie bywa jako taka wyodrbniana w podrcznikach.</p> <p> NSLPZ przeciwwskazane w typowym myocarditis - wskazane w perimyocarditis, gdzie dochodzi jedynie do paszczowego zapalenia m. serca.</p> <p>SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA A. SOKOOWSKIEGO W WABRZYCHU </p> <p>SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA A. SOKOOWSKIEGO W WABRZYCHU </p> <p> Perimyocarditis a diagnostic dilemma with good prognosis.</p> <p>- 95 pacjentw z perimyocarditis- redni czas obserwacji 66miesicy- 90 yo, 1 zmar z przyczyn nie sercowych- 41 ( 44 %)miao wysoki poziom CKMB lub CK- 60 byo w klasie I, 16 w klasie II, 2 w klasie III NYHA- nie byo zwizku wysiewu CKMB z klas NYHA</p> <p>Wnioski: Niepowikane perimyocarditisto agodna choroba zdoskonaym rokowaniem niezalenie od wysiewu lub nie markerwmartwicy myocardium.</p> <p>Thorneby A, Lakartidningen, 2000, 97 ( 15) : 1818-1821;</p> <p>SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA A. SOKOOWSKIEGO W WABRZYCHU </p> <p>Coronary angiography is not always helpful indifferential diagnosis between perimyocarditis and myocardial infarction four case reports.</p> <p>4 mczyzn 17-42 lata ze zmianami ST-T jak wperimyocarditis lub zawale non-Q-koronarografia- u 3 prawidowa, u 1 niewielkie zmiany wkoocowej czci LAD, spazm LM i RCA.WnioskiW perimyocarditis prawdopodobn przyczyn zmian w EKGi wysiewu markerw martwicy jest zapalna dysfunkcjazwaszcza drobnych naczyo wieocowych.</p> <p>Wrabec K. i wsp., Kardiologia Polska,2003; 58 ( 2): 124-128;</p> <p>Konkluzja-Hipoteza.</p> <p>Peromyocarditis, czsto zaliczane do myocarditis to oddzielna jednostka chorobowa cho o podobnej </p> <p>do myocarditis patogenezie.</p> <p>SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA A. SOKOOWSKIEGO W WABRZYCHU </p> <p>SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA A. SOKOOWSKIEGO W WABRZYCHU </p> <p>http://kardiologia.mp.pl/pracownie.html</p> <p>SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA A. SOKOOWSKIEGO W WABRZYCHU </p> <p>W roku 2009 wykonalimy:</p> <p> inplantacje stymulatorw- 287</p> <p> kardiowertery defibrylatory- 76</p> <p> CRT D- 4</p> <p>Dzikuj za uwag.</p> <p>SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA A. SOKOOWSKIEGO W WABRZYCHU </p>