Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych

 • Published on
  12-Jan-2016

 • View
  40

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych. I. Gwne zasady:. prezentacja multimedialna powinna by ilustracj (uzupenieniem) treci prezentowanych werbalnie; informacje zawarte na pojedynczym slajdzie powinny mie zwiz form ,. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych

 • I. Gwne zasady:prezentacja multimedialna powinna by ilustracj (uzupenieniem) treci prezentowanych werbalnie;

  informacje zawarte na pojedynczym slajdzie powinny mie zwiz form,

 • na powierzchni slajdu naley umieszcza tyle obiektw graficznych lub tekstu, aby do ich wstpnego ogldu wystarczyo 15 sekund,

 • liczba linii tekstu na powierzchni slajdu nie powinna przekracza 8 10,

  tekst powinien by podzielony na odseparowane od siebie akapity,

  dla zwikszenia czytelnoci tekstu, naley go przedstawia w postaci list numerowanych lub punktowanych.

 • II. Wielko czcionkiJest to tekst drukowany czcionk Arial o rozmiarze 10. Zapewne niewielu bdzie w stanie go przeczyta. Oczywicie z powodu zbyt maych liter.Rozmiar 10

 • Z tym tekstem nie powinno by wikszych problemw, gdy wydrukowane jest czcionk o rozmiarze 14. Rozmiar ten jest niewystarczajcy, by zapewni odbiorcy komfortkorzystania z prezentacji.Rozmiar 14

 • To jest prawidowy rozmiar czcionki (24),ktry powinnimy stosowa, aby zapewni pen czytelno prezentowanych zapisw.

  Wskazane jest rwnie uywanie czcionki o rozmiarze 28 a nawet 32Rozmiar 24, 28, 32

 • Rozmiar 28Nawet, gdy tekst jest drukowany za pomoc wystarczajco duej czcionki, jego czytelno moe by ograniczona poprzez zastosowanie zbyt ozdobnego kroju.

 • III. Obiekty graficzneLiczba zdj, rysunkw, wykresw, schematw tabel na jednym slajdzie nie powinna przekracza 6.

  Wskazane jest, by byy one moliwie due i nie nazbyt skomplikowane.

 • Lepiej, aby opisy znajdoway si po prawej stronie zwizanego z nimi obiektu graficznegoTekst umieszczony po lewej stronie rysunku czasami bardziej angauje uwag obserwatora ni obiekt graficzny Kierunek analizy informacji

 • Nieregularne rozmieszczenie obiektw graficznychzmniejsza czytelno slajdu

 • Regularne rozmieszczenie obiektw graficznychzwiksza czytelno slajdu

 • IV. TekstJednolity tekst powinien by wyrwnywany do strony lewej lub dwustronnie.

 • Tekst justowany do strony prawej jest mao czytelny ze wzgldu na konieczno poszukiwania pocztkw nowych linii, bdcych za kadym razem w innym miejscu.

 • Nie naley stosowa zbyt ozdobnych czcionek i nazbyt wielu ich rodzajw w jednym tekcie.

 • Najbardziej czytelne s czcionki bezszeryfowe, zblione do pisma technicznego (np. Arial),

  oraz klasyczne czcionki szeryfowe (np. Times New Roman).

 • Dla przedstawienia informacji neutralnej stosuje si kolory zimne (czarny, szary, granatowy, niebieski, zielony, ...).

  W celu przekazania informacji o charakterze alarmowym posugujemy si kolorami ciepymi (czerwonym, pomaraczowym, tym, ...).

 • Nie wskazane jest stosowanie w ramach jednego slajdu wikszej liczby kolorw ni 4.

 • Powszechnie za eleganckie uwaane jest poczenie barwy biaej z czarn (cho mczy wzrok)Kolory naley umiejtnie czy ze sob

 • Dobrze komponuj si barwy zimne z zimnymi oraz ciepe z ciepymi

 • tego niebieskiegotego czerwonegozielonego brzowego brzowego tegoDo najbardziej udanych zalicza si poczenia kolorw:

 • W

  w

  Naley zapewni naleyty kontrast tekstu w stosunku do ta.

  Dla zwikszenia wyrazistoci tekstu mona posuy si inwersj kolorw liter i ta.

 • V. ToNie naley stosowa zdj w charakterze ta, gdy nierwnomierna kolorystyka podoa ogranicza czytelno tekstu.

  Niekiedy jako to zastosowa mona zdjcie wywietlane w postaci znaku wodnego.

 • Jest to niewtpliwie bardzo pikny widok, ale absolutnie nie powinien wystpowa w roli ta.

 • Cho dla urozmaicenia prezentacji i relaksu mona od czasu do czasu pokaza interesujc fotografi

 • Percepcja napisu zaley od kolorystyki i grafiki ta.

  To nie powinno by zbyt ozdobne, gdy wwczas nadmiernie angauje uwag odbiorcy.

 • VI. AnimacjeWskazane jest stosowanie tylko jednego wybranego rodzaju animacji tekstu podczas prezentowanie danego zagadnienia.

  Rodzaj animacji naley zmieni przechodzc do zagadnienia nastpnego.

 • PrzykadJeeli nie chcemy zapoznawa odbiorcw z ca zawartoci slajdu razu - pokazujemysukcesywnie kolejne jego elementy:

  Najpierw tre pierwszego akapitu (punktu). Nastpnie po jego omwieniu ...

  Kolejne akapity...

  2. .................3. .................

 • PrzykadZbliony efekt uzyska mona pokazujc od razu ca zawarto slajdu i eksponujc wybrane fragmenty tekstu.

  Najpierw tre pierwszego akapitu (punktu). Nastpnie po jego omwieniu ...

  Tre akapitu drugiego. Dalej, po jej przedstawieniu ...

  Tre akapitu trzeciego.

  Tre akapitu czwartego. Etc.

  Zbliony efekt uzyska mona pokazujc od razu ca zawarto slajdu i eksponujc wybrane fragmenty tekstu.

  Najpierw tre pierwszego akapitu (punktu). Nastpnie po jego omwieniu ...

  Tre akapitu drugiego. Dalej, po jej przedstawieniu ...

  Tre akapitu trzeciego.

  Tre akapitu czwartego. Etc.

  Zbliony efekt uzyska mona pokazujc od razu ca zawarto slajdu i eksponujc wybrane fragmenty tekstu.

  Najpierw tre pierwszego akapitu (punktu). Nastpnie po jego omwieniu ...

  Tre akapitu drugiego. Dalej, po jej przedstawieniu ...

  Tre akapitu trzeciego.

  Tre akapitu czwartego. Etc.

  Zbliony efekt uzyska mona pokazujc od razu ca zawarto slajdu i eksponujc wybrane fragmenty tekstu.

  Najpierw tre pierwszego akapitu (punktu). Nastpnie po jego omwieniu ...

  Tre akapitu drugiego. Dalej, po jej przedstawieniu ...

  Tre akapitu trzeciego.

  Tre akapitu czwartego. Etc.

 • Dzikuj za uwag

  ****************************************************

Recommended

View more >