Zavrtanjske Veze

  • Published on
    08-Apr-2016

  • View
    273

  • Download
    8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Reseni zadaci iz zavrtanjskih veza...Zadaci su resavani uz pomoc knjige Masinski Elementi, izdanje Masinskog fakulteta Beograd

Transcript

  • Mainski elementi 1 zadaci iz zavrtanjskih veza

    asovi iz Mainskih elemenata, modeliranja I crtanja u Autocad-u - Nenad 065/2106321 1

    1. Obodi krute spojnice spojeni su meusobno pomou 6.nepodeenih vijaka M10 (SPRS M.B1.050) rasporeenih na krugu prenika 120mm, pri emu je otvor za vijak 11mm.

    Koeficijent trenja u navojnom spoju je 0,14, a koeficijent trenja na ravnim dodirnim

    povrinama je 0,12. Proveriti stepen sigurnosti veze protiv proklizavanja (stepen sigurnosti

    veze) ako je moment pritezanja vijka 30Nm a obrtni moment koji prenosi spojnica 60Nm.

    REENJE:

    Radno optereenje deluje popreno na osu zavrtnja. Pomeranje(klizanje) spreava sila trenja koja

    se dobija pritezanjem zavrtnja i ostvarivanjem sile na dodiru spojenih delova .

    Da bismo izraunali stepen sigurnosti veze potrebno je da izraunamo sile Fs i Fb.

    Kod nepodeenih popreno optereenih zavrtanjskih veza raspodela optereenja na sve zavrtnjeve je

    ravnomerna.(STR 195)

    Radno optereenje jednog zavrtnja:

    Gde su:

    prenik na kome su rasporeeni zavrtnjevi, =120mm=0,12m

    T obrtni moment koji prenosi spojnica, T=60Nm

    z broj zavrtnjeva, z=6

    faktor neravnomernosti raspodele optereenja =1 STR195

  • Mainski elementi 1 zadaci iz zavrtanjskih veza

    asovi iz Mainskih elemenata, modeliranja I crtanja u Autocad-u - Nenad 065/2106321 2

    Da bismo izraunali silu Fb potrebno je da izraunamo vrednost sile pritezanja Fp. To emo izraunati iz

    zadatog momenta pritezanja.

    STR 189 moment pritezanja

    Podatke za zavrtanj M10 nalazimo na STR 171

    Na STR 187 nalazimo podatak za otvor kljuca S=17mm.

    U tekstu zadatka zadata su dva koeficijenta trenja,

    Ugao trenja u navoju (STR 177):

    srednji poluprenik sile trenja na kliznoj povrini

    Uvrstimo sve poznate podatke u obrazac za moment pritezanja I odatle dobijamo vrednost sile

    pritezanja:

    [

    ( ) ] [

    ( ) ]

    [ ]

    Tada je sila na dodiru spojenih delova

    (STR 194).

    -faktor pritezanja (1,5-2 za statike, 2-4 za dinamike sile; STR 194).

    Da ne bi dolo do proklizavanja, stepen sigurnosti veze protiv klizanja mora biti vei od 1 tj ,

    odnosno da granina sila trenja bude uvek vea od obimne (kod nepodeenih vijaka radne) koja

    deluje na zavrtanj , . (STR 194)

    Stepen sigurnosti veze je vei od preporuenih vrednosti ( ).

    [

    ( ) ]

    ( )

    ( )

  • Mainski elementi 1 zadaci iz zavrtanjskih veza

    asovi iz Mainskih elemenata, modeliranja I crtanja u Autocad-u - Nenad 065/2106321 3

    2. Prirubnice spojnice su meusobno spojene sa 6 nepodeenih zavrtnjeva M10 rasporeenih po krugu prenika 150mm. Odrediti moment pritezanja I stepen sigurnosti ovih zavrtnjeva ako su

    napravljeni od elika 4.8. U proraunu usvojiti da u prenoenju optereenja uestvuju svi zavrtnjevi

    sa stepenom sigurnosti protiv proklizavanja 1,5. Koeficijent trenja na dodirnoj povrini prirubnice je

    0,15, a u navoju 0,12. Obrtni moment koji prenosi spojnica je 300Nm.Prenik otvora za vijak je

    11mm.

    REENJE:

    Proraun nepodeenih zavrtanjskih veza se svodi na proveru stepena sigurnosti protiv plastinih

    deformacija na kraju procesa protezanja(STR 194).

    Radno optereenje jednog zavrtnja:

    Gde su:

    prenik na kome su rasporeeni zavrtnjevi, =150mm=0,15m

    T obrtni moment koji prenosi spojnica, T=300Nm

    z broj zavrtnjeva, z=6

    faktor neravnomernosti raspodele optereenja =1 STR195

    Tada je sila na dodiru spojenih delova

    (STR 194).

    Sila prethodnog pritezanja izraunava se na osnovu obrazca sa STR 194

    -faktor pritezanja (1,5-2 za statike, 2-4 za dinamike sile; STR 194).

  • Mainski elementi 1 zadaci iz zavrtanjskih veza

    asovi iz Mainskih elemenata, modeliranja I crtanja u Autocad-u - Nenad 065/2106321 4

    Moment pritezanja raunamo pomou obrazca sa STR 189

    [

    ( ) ]

    Podatke za zavrtanj M10 nalazimo na STR 171

    Na STR 187 nalazimo podatak za otvor kljuca S=17mm.

    U tekstu zadatka zadata su dva koeficijenta trenja,

    Ugao trenja u navoju (STR 177):

    srednji poluprenik sile trenja na kliznoj povrini

    Uvrstimo sve poznate podatke u obrazac za moment pritezanja:

    [

    ( ) ] [

    ( ) ]

    [ ]

    ( ) - Moment otpora u navojnom paru (treba

    nam kasnije za proveru stepena sigurnosti zavrtnja).

    Moment otpora klizanja po podlozi.

    Ostaje da se proveri stepen sigurnosti zavrtnja. STR 189

    Radni naponi:

    Zatezanje

    Uvijanje

    ( )

    ( )

  • Mainski elementi 1 zadaci iz zavrtanjskih veza

    asovi iz Mainskih elemenata, modeliranja I crtanja u Autocad-u - Nenad 065/2106321 5

    Kritini naponi:

    Materijal zavrtnja je 4.8 .

    Zatezna vrstoa

    Napon teenja je

    STR 183

    STR 184

    STR 184

    Parcijalni i ukupni stepen sigurnosti:

    Vrednost ukupnog stepena sigurnosti je iznad minimalne dozvoljene vrednosti. Zavrtnjevi e izdrati

    optereenje.

  • Mainski elementi 1 zadaci iz zavrtanjskih veza

    asovi iz Mainskih elemenata, modeliranja I crtanja u Autocad-u - Nenad 065/2106321 6

    3. Kruta spojnica prenosi obrtni moment od 764Nm. Obodi spojnice su spojeni pomou 6 vijaka M12 smetenih u otvore 13mm I rasporeenih po krugu prenika 200mm. Materijal vijka je

    8.8. Koeficijent trenja izmeu spojnica je 0,15, a koeficijent trenja u navojnom spoju I izmeu

    navrtke I oboda spojnice je 0,14. Stepen sigurnosti protiv proklizavanja je 1,5. Odrediti

    potreban moment pritezanja I proveriti stepen sigurnosti zavrtnjeva.

    REENJE:

    Radno optereenje jednog zavrtnja:

    Gde su:

    prenik na kome su rasporeeni zavrtnjevi, =200mm=0,2m

    T obrtni moment koji prenosi spojnica, T=764Nm

    z broj zavrtnjeva, z=6

    faktor neravnomernosti raspodele optereenja =1 STR195

    Tada je sila na dodiru spojenih delova

    (STR 194).

    Sila prethodnog pritezanja izraunava se na osnovu obrazca sa STR 194

    -faktor pritezanja (1,5-2 za statike, 2-4 za dinamike sile; STR 194).

    Moment pritezanja raunamo pomou obrazca sa STR 189

    [

    ( ) ]

  • Mainski elementi 1 zadaci iz zavrtanjskih veza

    asovi iz Mainskih elemenata, modeliranja I crtanja u Autocad-u - Nenad 065/2106321 7

    Podatke za zavrtanj M12 nalazimo na STR 171

    Na STR 187 nalazimo podatak za otvor kljuca S=19mm.

    U tekstu zadatka zadata su dva koeficijenta trenja,

    Ugao trenja u navoju (STR 177):

    srednji poluprenik sile trenja na kliznoj povrini

    Uvrstimo sve poznate podatke u obrazac za moment pritezanja:

    [

    ( ) ] [

    ( ) ]

    [ ]

    ( ) - Moment otpora u navojnom paru (treba

    nam kasnije za proveru stepena sigurnosti zavrtnja).

    Moment otpora klizanja po podlozi.

    Ostaje da se proveri stepen sigurnosti zavrtnja. STR 189

    Radni naponi:

    Zatezanje

    Uvijanje

    Kritini naponi:

    Materijal zavrtnja je 8.8 .

    Zatezna vrstoa

    Napon teenja je

    ( )

    ( )

  • Mainski elementi 1 zadaci iz zavrtanjskih veza

    asovi iz Mainskih elemenata, modeliranja I crtanja u Autocad-u - Nenad 065/2106321 8

    STR 183

    STR 184

    STR 184

    Parcijalni i ukupni stepen sigurnosti:

    Vrednost ukupnog stepena sigurnosti je iznad minimalne dozvoljene vrednosti. Zavrtnjevi e izdrati

    optereenje.

  • Mainski elementi 1 zadaci iz zavrtanjskih veza

    asovi iz Mainskih elemenata, modeliranja I crtanja u Autocad-u - Nenad 065/2106321 9

    4. Veza vratila optereenih obrtnim momentom od 1200Nm ostvarena je pomou krute spojnice iji su obodi od 0545 spojeni sa 8 zavrtnja M12 od elika klase vrstoe 6.9 koji su

    ravnomerno rasporeeni po krugu prenika 150mm. Proveriti stepen sigurnosti veze sa

    nepodeenim zavrtnjima(otvor za zavrtanj je prenika 13mm) I stepen sigurnosti veze sa

    podeenim zavrtnjima (Dodir izmeu oboda spojnica I vrata podeenog vijka je b=10mm).

    REENJE:

    Ovaj zadatak sastoji se od provere veze nepodeenim I podeenim zavrtnjima. To su dve razliite verzije

    pa emo ih posmatrati odvojeno. Prvo emo izvaditi podatke za zavrtanj M12 poto njega koristimo u

    oba sluaja.

    Podatk