ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH

 • View
  33

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ZESP SZK EKONOMICZNYCH. im.Krzysztofa Kamila Baczyskiego. Czy widzisz ucznia, czy profesora, dobrych wibracji pena tu gowa. Technikum woa, e Ekonomik to dobra szkoa jest!. Przemyl ul. Dworskiego 25. KIERUNKI KSZTACENIA. Technik Architektury krajobrazu: - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Czy widzisz ucznia, czy profesora, dobrych wibracji pena tu gowa. Technikum woa, e Ekonomik to dobra szkoa jest!

 • Nowy kierunek!! Technik Architektury krajobrazu:Przygotowuje, urzdza i pielgnuje tereny zieleni miast i obszarw wiejskich; nadzoruje pielgnacj parkw, starodrzewu; produkuje roliny ozdobne i materia szkkarski; nadzoruje podlegych pracownikw.

 • Zgodnie z posiadan wiedz i umiejtnociami absolwent przygotowany bdzie do podejmowania pracy w:jednostkach opracowujcych projekty zagospodarowania obiektw architektury krajobrazu jednostkach realizacyjnych i pielgnujcych obiekty architektury krajobrazu jednostkach administracyjnych sprawujcych nadzr nad obiektami architektury krajobrazu w placwkach sub ochrony zabytkw i ochrony przyrody u wacicieli obiektw krajobrazowych w szkkach drzew, krzeww i rolin ozdobnychw szkolnictwie zawodowym /po ukoczeniu studiw i specjalnoci nauczycielskiej (zgodnie ze standardami ksztacenia przygotowujcego do wykonywania zawodu nauczyciela)/

 • Organizuje dziaalno handlow w przedsibiorstwie produkcyjno-usugowym i funkcjonowanie firmy handlowej, analizuje rynek pod wzgldem oczekiwa i potrzeb klientw oraz ich zachowa rynkowych, bada moliwoci wzrostu udziau firmy na rynku, wejcia na nowe rynki, w tym na rynki zagraniczne, identyfikuje bariery wystpujce w handlu, okrela zasady i skuteczne formy marketingu, prowadzi negocjacje z dostawcami i odbiorcami, w celu osignicia jak najkorzystniejszych warunkw zakupu materiaw i sprzeday towarw oraz usug, analizuje skuteczno i efektywno sieci dystrybucji towarw i usug, koszty dziaalnoci handlowej.

 • organizacja, rejestrowanie i uruchamianie dziaalnoci maej firmy handlowej (handlu hurtowego i detalicznego) prowadzenie dziaalnoci akwizycyjnej samodzielne lub we wspdziaaniu z przeoonymi, opracowywanie projektu strategii marketingowej firmy, programu jej wdroenia badanie rynku, czynnikw ksztatujcych oczekiwania, potrzeby i moliwoci nabywcze klientw; podejmowanie dziaa, majcych na celu pozyskanie nowych klientw i rynkw oraz umacnianie pozycji ju osignitych prowadzenie negocjacji z dostawcami i odbiorcami towarw i usug przygotowywanie oraz zawieranie umw handlowych, zgodnie z penomocnictwami swoich przeoonych okrelanie i proponowanie najbardziej efektywnych form sprzeday adekwatnych do rodzaju towaru, usugi, rynku, oczekiwa klienta stosowanie rnych form i technik sprzeday hurtowej i detalicznej; przygotowywanie waciwej dokumentacji sprzeday towarw i usug, w tym faktur, gwarancji; zaatwianie reklamacji klientw

 • Bardzo ciekawy i obecnie niezwykle aktualny program czcy cztery podstawowe zagadnienia rolnictwa, jakimi obecnie s: produkcja, zagadnienia ekonomiczno-prawne, ekologia, fundusze unijne. W czasie nauki suchacze poznaj produkcj rolnicz (rolinn i zwierzc), ucz si wyboru waciwej z nich przez pryzmat opacalnoci ekonomicznej i uwarunkowa prawnych. Ucz si wypeniania podstawowych dokumentw zwizanych prowadzeniem dziaalnoci gospodarczych i uzyskiwania dopat do tej produkcji z funduszy Unijnych.

 • Zdobycie zawodu pozwala absolwentowi kontynuowanie nauki w ramach studiw licencjackich lub magisterskich na uczelniach ekonomicznych, rolniczych lub innych, albo do podjcia pracy w:

  przedsibiorstwach przetwrstwa rolno-spoywczegofirmach handlowychurzdach administracji samorzdowej

  Technik agrobiznesu posiada umiejtnoci, ktre umoliwi mu podjcie dziaalnoci na wasny rachunek np. prowadzenie wasnego gospodarstwa agroturystycznego lub organizowania wypoczynku ekoturystycznego dla mieszkacw duych aglomeracji miejskich z kraju i zagranicy technik samodzielnie moe prowadzi wasn produkcje gospodarcz, ubiega si o fundusze strukturalne UE, podejmowa prace w instytucjach zwizanych z rolnictwem.

 • Organizuje prac biura firmy, oblicza wskaniki niezbdnych do okrelenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, analizuje koszty i przychody oraz okrela propozycje ich poprawy, analizuje rol i pozycj konkretnej firmy na rynku, samodzielnie wykonuje lub organizuje zadania w zakresie: zaopatrzenia, magazynowania materiaw i gotowych produktw, transportu i przede wszystkim sprzeday towarw i usug, dobiera i oblicza wskaniki okrelajce kondycj ekonomiczno-finansow przedsibiorstwa.

 • Absolwent bdzie przygotowany do: penienia roli menedera, prowadzenia dziaalnoci gospodarczej na wasny rachunek, prowadzenia rozlicze finansowo-ksigowych, wykorzystania techniki komputerowej w pracy zawodowej, sporzdzania sprawozda i analiz w przedsibiorstwie.

 • 1.09.2011Rozpoczcie roku szkolnegoSpotkanie na placu przed szko poprzedzia msza w. odprawiona o godz. 8.00 w kociele w. Trjcy w Przemylu. Nastpnie modzie udaa si do szkoy, gdzie po wakacyjnej przerwie moga spotka si z koleankami i kolegami oraz uczcymi.

 • 12-14.09.2011Spotkania integracyjne klas 1

 • 19.01.2011Salon maturzystw na Politechnice Rzeszowskiej

 • 22.09.2011 Szkolne Mistrzostwa w Lekkoatletyce

  Na stadionie MKS Polonia w Przemylu odbyy si Szkolne Mistrzostwa w Lekkoatletyce, ktre byy zarazem przygotowaniem przed Midzyszkoln Lig Lekkoatletyczn.

 • 5.10.2011Wycieczka przyrodniczo-krajoznawcza klasy 3a Dubiecko

  W dniu 5 padziernika 20 11 r. grupa uczniw kl. 3a TE wraz z nauczycielk geografii, p. Halin Seku, wyjechaa na wycieczk przyrodniczo-krajoznawcz do Dubiecka i okolic.

 • 05-07.10.2011Wycieczka do Zakopanego

 • 14.10.2011Dzie Edukacji Narodowej Jest to wsplne wito nauczycieli, uczniw oraz innych pracownikw szkoy. W tym dniu chcemy zapomnie o codziennych problemach i frustracjach, przyjanie si do siebie umiechn

 • 17-18.10.2011Pielgrzymka maturzystw na Jasn GrMaturzyci upraszali Miosiernego Boga o dary Ducha witego na czas egzaminw maturalnych i innych egzaminw na wysze uczelnie.

 • 21.10.2011Rajd rowerowy

 • 09.11.2011Festiwal Piosenki Patriotycznej 9 listopada 2011 roku w naszej szkole odby si Festiwal Piosenki Patriotycznej, ktrego pomysodawczyni i gwn organizatork bya pani Renata Gdak.

 • 16.11.2011Koncert piewajcych ekonomistwUczniowie naszej szkoy zaprezentowali na "Niedwiadkowej Scenie Modych" swoje artystyczne umiejtnoci. "Niedwiadkowa Scena Modych to cykl, ktry daje modym ludziom moliwo zaprezentowania rnych gatunkw sztuki.

 • 29.11.2011Z wizyt w Svidniku (Sowacja) 29 listopada nasi siatkarze i siatkarki zostali zaproszeni do udziau w towarzyskim meczu z reprezentacj Zespou Szk ze Svidnika na Sowacji

 • 22.12.2011Wigilia Szkolna - Festiwal kold i pastoraek