Zespół Szkół Siemianice

 • View
  31

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zesp Szk Siemianice. Zmiany w cigu 20 lat we Wynkowie. Gmina Wiejska Supsk. Wynkowo od 1281 roku. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Zesp Szk SiemianiceZmiany w cigu 20 lat we WynkowieGmina Wiejska Supsk

 • Nazwa Wynkowo pochodzi od sowiaskiego wyrazu, ktry w jzyku polskim miaby powsta wlenk (poprawna nazwa miejscowoci powinna brzmie Wlenkowo) i oznacza wilgo, wod. Tak wic nazwa ta naley do nazw biograficznych, charakteryzujcych cechy terenu ze wzgldu na jego waciwoci, uksztatowanie oraz yjc flor i faun

  Najstarsze zapisy nazwy, jakie udao si zachowa to:Flinco (1281)Wlinko (1294)Flinkowo (1342) Wynkowo od 1281 rokuZiemia Supska Jerzego Winiewskiego

 • Nasza wspaniaa wieWidok na pola, ki i sady ogrodnikw

 • Jakie zmiany w cigu ostatnich 20 lat dostrzega Pani w naszej wsi?Bardzo zmieniona infrastruktura: nowe drogi, chodniki, remiza straacka, boiska odpowiadajce standardom europejskim.

 • Czy s jakie osignicia ostatnich 20 lat, z ktrych jest Pani dumna?Tak jestem dumna z tego, e powstay boiska sportowe, remiza o wysokich standardach, odnowiona wietlica, chodniki i odnowiona droga. wietlica wiejska

 • Remiza straacka we Wynkowie

 • Boisko rekreacyjne

 • Czy jako ycia jest obecnie wysza czy nisza ni 20 lat temu?Jako ycia w obecnej chwili nie odbiega od standardw ycia w miecie, dziki temu e zapewniono wsi poczenie telefoniczne, dostp do internetu, poczenia linii PKS.

 • Czy jest u nas bezpieczniej ni 20 lat temu?Jest bezpieczniej, mamy dobr wspprac dzielnicowego z sotysem. Na przestrzeni tych lat zaszy due zmiany wpywajce korzystnie na jako ycia we wsi.Wywiadu udzielia nam Pani Maria Pocztko bya sotys wsi Wynkowo

 • Kilka zdj naszej wsi

 • Krzy we Wynkowie

 • Pomnik widniejcy na wjedzie do Wynkowa

 • Marzena PocztkoAnna SzczudrawaJagoda Skrzypek

  Zesp Szk im. Czesawa Miosza w SiemianicachZofia MadeaW skad Zespou Projektowego wchodzWyraamy zgod na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzib w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Modzieowa Akcja Obywatelska 20 lat pniej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pn. zm.) teraz i w przyszoci. Wiemy, e przysuguje nam prawo wgldu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a take ewentualnego usunicia.